Hopeinen leasing sähköauto, jota käyttäjä alkaa lataamaan

Leasing av hybrid- eller elbil

Allt utsläppssnålare hybrid- och elbilar är på väg att ta över marknaden från traditionella förbränningsmotorer. Redan en stor andel av de nya bilarna är utsläppssnåla. Vi erbjuder även leasing av hybrid- och elbil.

Företagens bilköp styrs av drift- och finansieringskostnader och dessutom av miljöaspekter. Vi vill erbjuda hållbara lösningar och stödja våra kunders hållbara val, såsom utsläppssnål mobilitet. När det gäller fordonens drivmedel är förändringen tydlig: forna dagars överlägsna etta diesel har fått ge vika för hybrider även på företagsbilmarknaden. Ett ekologiskt, utsläppssnålt och modernt bilbestånd stödjer företagets gröna omställning och ger en positiv bild av företagets hållbarhet.

Så laddar du elbilen på vägen – läs OP Medias artikel (på finska)

Leasing av el- och hybridbil

Fördelarna med att leasa en hybrid- och elbil är stabila kostnader och förutsägbarhet. Oavsett vilken lösning du väljer, leder leasingen av en hybrid- eller elbil till en smidigare budgetering och frigör kapital i företaget som kan användas i den övriga verksamheten. Vanligtvis ger eget kapital bättre avkastning i den egna verksamheten än om det är bundet i bilar. De rörliga kostnaderna för användningen av bil blir fasta.

Vi vill göra det enkelt för dig att leasa en hybrid- eller elbil. Med serviceleasing blir valet av drivkraft enkelt, eftersom du utan att behöva tänka på bilens värdeutveckling kan välja en bil som passar just dina behov – elbil, hybridbil eller bil med förbränningsmotor. OP:s försäljningspartner hjälper dig när du ska välja leasing av hybrid- eller elbil. Välj en lämplig leasingbil i bilaffärernas omfattande märkesutbud. De leasingprodukter som erbjuds företag är flexibla OP Finansieringsleasing och OP Leasing plus som är en form av fullserviceleasing. OP Billeasing passar däremot såväl företag som privatpersoner.

Läs om alla OP:s billeasinglösningar

Läs mera om OP Finansieringsleasing

Läs mer om OP Leasing plus

Leasingerbjudande för el- och hybridbil

Du kommer igång med leasing av el- och hybridbil genom att företaget ber OP Företagsbanken om en offert för en leasinglösning.

Månadsbeloppet för leasingbilen beror bland annat på vilken bil du väljer, leasingperiodens längd, den avtalade maximala körsträckan i kilometer, eventuell försäkring som ingår i leasingavtalet och om du vill ha tilläggstjänster såsom service och däckservice.

Med leasing får du kontroll över bilkostnaderna och en balanserad budget – läs OP Medias artikel (på finska)

Vad lönar det sig att observera vid försäkrande?

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan man gärna komplettera skyddet med en frivillig kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen för elbil täcker i skadesituationer alltid personskador och skador på den oskyldiga partens egendom. Beroende på vilken omfattning du valt ersätts ur kasko till exempel batteriskada vid kollision samt bärgningskostnader orsakade av elektriskt fel.

Du kan lämna din elbil direkt på reparation till vår verkstadspartner som är specialist på elbilar. Vår partner sköter förutom reparationen även skadeanmälan för dig.

Jag har skaffat en bil med ett leasingavtal – var ser jag uppgifter om finansieringen?

Om du har köpt en bil med leasingavtal, kan du se uppgifterna om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.


Finansieringen OP Finansieringsleasing, OP Leasing plus och OP Billeasing beviljas av OP Företagsbanken Abp.