Leasing av bil – ett bekymmersfritt val vid bilbehov

Billeasing innebär att man hyr en bil för en lång tid. Både privat- och företagsleasing har ökat i popularitet redan länge, för det är en flexibel och bekymmersfri lösning på bilbehovet.

Utöver vad det kostar att skaffa bil tillkommer en mängd andra kostnader: till exempel försäkringar, service, däck och däckförvaring kostar överraskande mycket, och det är inte ens möjligt att räkna ut alla kostnader för en bil när man köper den. 

Fördelarna med att leasa en bil är stabila kostnader och förutsägbarhet. Den mest omfattande månadsavgiften täcker lösningar med fullservice, det vill säga alla fasta kostnader i anslutning till användningen av bilen, såsom service, försäkringar, reparationer och däck. För användaren återstår att betala endast bränsleförbrukningen för leasingbilen. Det finns också flexiblare lösningar, där kunden själv ansvarar för en del av kostnaderna för användningen av bilen. 

Leasing av bil från OP – flexibla lösningar som skräddarsytts för dig

OP:s försäljningspartner hjälper våra kunder att välja en leasinglösning för bil som är så kostnadseffektiv som möjligt och passar kundens behov. Förutom leasing av personbil kan våra produkter även användas för leasing av paketbil. Priset varierar beroende på den valda bilen och de tilläggstjänster som valts till avtalet. De leasingprodukter som erbjuds företag är flexibla OP Finansieringsleasing och OP Leasing plus som är en form av fullserviceleasing. OP Billeasing passar däremot såväl företag som privatpersoner.

 

OP
Finansieringsleasing

OP
Leasing plus
 

OP
Billeasing

För vem?

För företag

För företag

För konsumenter och företag

Ingår tilläggstjänster?

Nej Omfattar regelbunden service, ersättningsbil, byte och säsongsbyte av däck och besiktning Kunden kan välja tilläggstjänster enligt tjänsteleverantör

Ingår försäkring?

Kunden kan välja OP Finansieringskasko (inkl. trafik- och kaskoförsäkring) Kunden kan välja OP Finansieringskasko (inkl. trafik- och kaskoförsäkring) Kunden kan välja OP Finansieringskasko (inkl. trafik- och kaskoförsäkring)

Körkilometer

Ingen kilometerbegränsning Avtalade körkilometer Avtalade körkilometer

Efter leasingperioden

Kunden anvisar en köpare för objektet eller avtalar om fortsatt leasin Bilen returneras Bilen returneras

 

OP Leasing plus – en fullservicelösning för företag

OP Leasing plus passar företag som vill ha ett enkelt och bekymmersfritt alternativ till företagsbilar. Tack vare den fasta månadsavgiften för bilen blir det enklare att förutspå företagets kassaflöde, och bilen belastar inte företagets balansräkning. Leasingbilen du valt utgör också säkerhet för avtalet. Nästan alla leasingkostnader för bilen betalas med en faktura och man behöver inte oroa sig för att bilens värde ska sjunka. Du väljer den lämpligaste leasingbilen för ditt företag ur ett brett utbud av bilmärken i hela Finland.

OP köper bilen på de villkor som kunden och säljaraffären avtalat om och leasar den till kunden med ett leasingavtal. I leasingavtalet fastställs det maximala antalet kilometer inklusive omfattande tilläggstjänster, bl.a. regelbunden service, ersättningsbil, byte av däck, tekniska reparationer och besiktningar. 

Leasingperioden är 24–60 månader och den fasta månadsavgiften faktureras en gång per månad. Billeasingen upphör när du återlämnar leasingbilen i slutet på den tidsbestämda avtalsperioden.

Läs mer om OP Leasing plus

OP Finansieringsleasing – en flexibel lösning för företag

Finansieringsleasing passar för företag som själva vill ansvara för servicen och inte vill ha en kilometerbegränsning. Välj en bil ur ett brett märkesurval runtom i Finland.

OP köper bilen på de villkor som kunden och säljaraffären avtalat om och leasar den till kunden med ett finansieringsleasingavtal. Leasingperioden är flexibel och varierar mellan 24 och 60 månader och månadsavgiften faktureras med 1 månads intervall. Månadsavgiften faktureras utgående från köpesumman, leasingperioden och restvärdet för bilen. 

Restvärdet avtalas genom att man uppskattar bilens marknadsvärde då leasingperioden löper ut. I slutet på leasingperioden kan företaget välja att fortsätta leasingavtalet eller sälja bilen. Om försäljningspriset för leasingbilen är högre än restvärdet som avtalats, betalas mellanskillnaden ut till ditt företag, och vid en omvänd situation betalar ditt företag mellanskillnaden till OP. 

Läs mer om OP Finansieringsleasing

OP Billeasing – leasinglösning för både företag och privatpersoner

OP Billeasings kunder utgörs av både privatpersoner och företag, så förutom företagsleasing finns även privatleasing som ett alternativ för bilen. Vid leasing av bil leasar kunden en ny bil för en lämplig leasingperiod, ett lämpligt antal körkilometer och tilläggstjänster.Leasingperioden är vanligen 24–48 månader och det maximala antalet körkilometer väljs enligt behov. Antalet kilometer kan ändras om situationen förändras. 

Kunden kan också lägga till bilaffärens tjänster till avtalet. OP Billeasing säljs genom utvalda bilaffärer, ofta med bilaffärens eget varumärke. Gottgörelse för en bytesbil kan utnyttjas i som den första månadsavgiften. 

OP Billeasing är en bekymmersfri lösning även för privatpersoner. Med hjälp av privatleasing kan du byta bil till en ny regelbundet, och du behöver inte bekymra dig om handpenningen, återförsäljningsvärdet eller gottgörelsepriset på en bil du ger i byte. Billeasingen upphör när du återlämnar leasingbilen i slutet på den tidsbestämda avtalsperioden.

Avbetalning är en lösning med ägande i sikte, både för företag och privatpersoner

Om du inte vill binda företagets tillgångar i ägande, rekommenderar vi leasing där du leasar bilen för en bestämd tid. Om du emellertid vill äga bilen efter betalningstiden, kan du köpa den med ett avbetalningsavtal. Målet med avbetalningsfinansiering som erbjuds företag är att ditt företag äger bilen då avbetalningsavtalet upphört. 

Våra leasing- och avbetalningslösningar skiljer sig från varandra vad gäller hur bilen påverkar ditt företags balans- och resultaträkning. Vid leasing hålls bilen utanför balansräkningen och leasingavgifterna räknas som kostnader i resultaträkningen. Vid avbetalning ingår bilen i balansräkningen och det går att göra normala avskrivningar på den trots att äganderätten till den övergår till ditt företag först då avtalstiden löpt ut.

Månadsbelopp för leasingbil

Månadsbeloppet för leasingbilen beror bland annat på vilken bil du väljer, leasingperiodens längd, den avtalade maximala körsträckan i kilometer, eventuell försäkring som ingår i leasingavtalet och om du vill ha tilläggstjänster såsom service och däckservice. Du bestämmer om du vill ha den billigaste leasinglösningen eller ett paket med fler tilläggstjänster.

Försäkring för en leasingbil – OP:s finansieringskasko

Du kan välja OP:s finansieringskasko som försäkring för din leasingbil, och det gäller för både leasing- och avbetalningsavtal. En försäkring för en leasingbil inkluderar trafik- och bilförsäkring, och den lämpar sig för person- och skåpbilar i privat bruk hos privatpersoner eller företag. 

Finansieringskaskot träder i kraft i samband med finansieringsavtalet och försäkringspremierna som anknyter till skyddet betalas som en del av månadsposterna i OP:s finansiering. Du betalar alltså finansieringen och försäkringen med en faktura.

Läs mer om fordonsförsäkring för företag

Leasing av hybrid- eller elbil

Allt utsläppssnålare hybrid- och elbilar är på väg att ta över marknaden från traditionella förbränningsmotorer. Vi vill erbjuda hållbara lösningar och stödja våra kunders hållbara val, såsom utsläppssnål mobilitet.

Läs mer om leasing av hybrid- och elbil

Jag använder leasingfinansiering – var kan jag se information om min finansiering?

Om du använder leasingfinansiering ser du uppgifter om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.