Leasing av bil – ett bekymmersfritt val vid bilbehov

Billeasing innebär att man hyr en bil för en lång tid. Både privat- och företagsleasing har ökat i popularitet redan länge, för det är en flexibel och bekymmersfri lösning på bilbehovet.

Utöver vad det kostar att skaffa bil tillkommer en mängd andra kostnader: till exempel försäkringar, service, däck och däckförvaring kostar överraskande mycket, och det är inte ens möjligt att räkna ut alla kostnader för en bil när man köper den. 

OP Leasing plus är en enkel och riskfri lösning för företagets bilbehov. Tack vare den fasta månadsavgiften för bilen går det att förutse företagets kassaflöde och bilen belastar inte företagets balansräkning. Leasingbilen du valt utgör också säkerhet för avtalet.

Också privatpersoner kan välja OP billeasing. Med hjälp av privatleasing kan du byta bil till en ny regelbundet, och du behöver inte bekymra dig för handpenningen, återförsäljningsvärdet eller gottgörelsepriset på en bil du ger i byte. Det räcker att du lämnar tillbaka bilen efter avtalsperioden.

Billeasing för företag

För billeasing för företag finns det olika avtal, och avgiften för billeasing beror utöver den valda bilen också på de tilläggstjänster som valts i avtalet. 

I sin bredaste omfattning täcker månadsavgiften för lösningar med fullservice alla fasta kostnader i anslutning till användningen av bilen, såsom service, försäkringar, reparationer och däck. För användaren återstår att betala endast bränsleförbrukningen för leasingbilen. Det finns också flexiblare lösningar, där kunden själv ansvarar för en del av kostnaderna för användningen av bilen. 

Fördelarna med billeasing är jämna kostnader och förutsägbarhet. Oberoende av vilken leasinglösning man väljer, underlättar anskaffningen av bil med billeasingavtal budgeteringen och frigör kapital i företaget för den övriga affärsverksamheten. De rörliga kostnaderna i anslutning till användningen av bil blir fasta. 

Leasing av bil från OP – flexibla lösningar som skräddarsytts för dig

OP:s affärspartner hjälper våra kunder att välja en leasinglösning som är så kostnadseffektiv som möjligt och som passar kundens behov. 

De leasingprodukter som erbjuds företag är flexibla OP Finansieringsleasing och OP Leasing plus som är en form av fullserviceleasing. OP Billeasing passar däremot såväl företag som privatpersoner.

 

OP
Finansieringsleasing

OP
Leasing plus
 

OP
Billeasing

För vem?

För företag

För företag

För konsumenter och företag

Ingår tilläggstjänster?

Nej Omfattar regelbunden service, ersättningsbil, byte och säsongsbyte av däck och besiktning Kunden kan välja tilläggstjänster enligt tjänsteleverantör

Ingår försäkring?

Kunden kan välja OP Finansieringskasko (inkl. trafik- och kaskoförsäkring) Kunden kan välja OP Finansieringskasko (inkl. trafik- och kaskoförsäkring) Kunden kan välja OP Finansieringskasko (inkl. trafik- och kaskoförsäkring)

Körkilometer

Ingen kilometerbegränsning Avtalade körkilometer Avtalade körkilometer

Efter leasingperioden

Kunden anvisar en köpare för objektet eller avtalar om fortsatt leasin Bilen returneras Bilen returneras

 

OP Finansieringsleasing – en flexibel lösning för företag

Finansieringsleasing passar för företag som själva vill ansvara för servicen och inte vill ha en kilometerbegränsning. Välj en bil ur ett brett märkesurval runtom i Finland.

OP köper bilen på de villkor som kunden och säljaraffären avtalat om och leasar den till kunden med ett finansieringsleasingavtal. Leasingperioden är flexibel och varierar mellan 24 och 60 månader och månadsavgiften faktureras med 1 månads intervall. Månadsavgiften faktureras utgående från köpesumman, leasingperioden och restvärdet för bilen. 

Restvärdet avtalas genom att man uppskattar bilens marknadsvärde då leasingperioden löper ut. Vid slutet av leasingperioden kan kunden fortsätta leasingavtalet eller leta fram en köpare för bilen. Om försäljningspriset för bilen är högre än det restvärde som avtalats, gottgörs kunden med skillnaden och i motsatt fall betalar kunden skillnaden till OP. 

Läs mer om OP Finansieringsleasing >

OP Leasing plus – en fullservicelösning för företag

OP Leasing plus passar företag som vill ha ett enkelt och bekymmersfritt alternativ till företagsbilar. Nästan alla kostnader för bilen sköts med en faktura och det finns inga bekymmer för att bilens värde ska sjunka. En bil kan väljas ur ett brett märkesurval runtom i Finland.

OP köper bilen på de villkor som kunden och säljaraffären avtalat om och leasar den till kunden med ett leasingavtal. I leasingavtalet fastställs det maximala antalet kilometer inklusive omfattande tilläggstjänster, bl.a. regelbunden service, ersättningsbil, byte av däck, tekniska reparationer och besiktningar. 

Liksom vid finansieringsleasing är leasingperioden 24–60 månader och den fasta månadsavgiften faktureras med 1 månads intervall. Vid slutet av leasingperioden returneras bilen till tjänsteleverantören. 

Läs mer om Leasing Plus >

OP Billeasing – en bekymmersfri lösning för företag och privatpersoner

En kund i OP Billeasing kan vara en privatperson eller ett företag. Vid OP billeasing leasar kunden en ny bil med en lämplig leasingperiod, ett lämpligt antal körkilometer och tilläggstjänster. Leasingperioden är vanligen 24–48 månader och det maximala antalet körkilometer väljs enligt behov. Antalet kilometer kan ändras om situationen förändras. 

Kunden kan också lägga till bilaffärens tjänster till avtalet. OP Billeasing säljs genom utvalda bilaffärer, ofta med bilaffärens eget varumärke. Gottgörelse för en bytesbil kan utnyttjas i som den första månadsavgiften.

Kom också ihåg bilfinansiering för företag

Om du inte vill binda företagets tillgångar i ägande, rekommenderar vi leasing där du leasar bilen för en bestämd tid. 

Om du emellertid vill äga bilen efter betalningstiden, kan du köpa den med ett avbetalningsavtal. Målet med avbetalningsfinansiering som erbjuds företag är att ditt företag äger bilen då avbetalningsavtalet upphört. 

Våra leasing- och avbetalningslösningar skiljer sig från varandra vad gäller hur bilen påverkar ditt företags balans- och resultaträkning. Vid leasing hålls bilen utanför balansräkningen och leasingavgifterna räknas som kostnader i resultaträkningen. Vid avbetalning ingår bilen i balansräkningen och det går att göra normala avskrivningar på den trots att äganderätten till den övergår till ditt företag först då avtalstiden löpt ut.

Läs mer om bilfinansiering för företag >

Dra nytta av din försäkringsförmån – OP finansieringskasko

Kunden kan för leasingavtalet välja OP:s Finansieringskasko, i vilket ingår både trafik- och bilförsäkring för högst 15 gamla person- och skåpbilar. Finansieringskasko lämpar sig för person- och skåpbilar i såväl privatkunders som företags privata bruk.

Finansieringskaskot träder i kraft i samband med finansieringsavtalet och försäkringspremierna som anknyter till skyddet betalas som en del av månadsposterna i OP:s finansiering. Du betalar alltså finansieringen och försäkringen med en faktura.

Läs mer om fordonsförsäkring för företag

Jag använder investerings- eller leasingfinansiering – var kan jag se information om min finansiering?

Om du använder investerings- eller leasingfinansiering ser du uppgifter om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.