Punainen auto matkalla maailmalle

Finansieringsalternativ för företagsbilar

Vi erbjuder olika alternativ för att finansiera företagsbilar enligt ditt företags behov. Vårt flexibla och kundorienterade handlingssätt garanterar att du hittar de finansieringsalternativ som passar ditt företag bäst.

De finansieringsalternativ som OP erbjuder kan delas in i leasing och avbetalningsfinansiering. Våra leasingalternativ är finansieringsleasing samt Leasing plus som inkluderar service och övriga tilläggstjänster. Gemensamt för alla alternativ är att bilen utgör säkerhet för finansieringen och att du kan förutse kostnaderna för bilförvärvet.

Behöver ditt företag endast finansiering eller vill du också lägga servicen till finansieringen?

Om du bara behöver finansiering för företagets fordon, rekommenderar vi alternativen avbetalning eller finansieringsleasing. Leasing plus är en fullservicelösning som gör det enkelt att administrera bilparken och dess livscykel. I leasingavgiften ingår kilometerservice, besiktning, reservbil och säsongsbyte av däck. Efter avtalsperioden kan du återlämna bilen till bilaffären.

Vill du äga fordonet efter det att avtalet löpt ut?

Avbetalningsfinansieringens mål är att ditt företag äger bilen då avbetalningsavtalet upphört. Om du inte vill binda företagets tillgångar i ägande, rekommenderar vi leasing där du hyr bilen för en bestämd tid.

Leasing plus innebär att ditt företag endast behöver återlämna bilen till bilaffären då leasingtiden löper ut, du behöver inte bekymra dig över värdenedgången. Vid finansieringsleasing är ditt företag ansvarigt för att skaffa en ny köpare, varvid du också bär risken för värdenedgången. Men ifall försäljningspriset är större än restvärdet kan du få en fördel i form av leasinggottgörelse.

Hurdan balans- och resultateffekt vill du få?

Våra leasing- och avbetalningslösningar skiljer sig från varandra vad gäller bilens effekt på ditt företags balans- och resultaträkning. Vid leasing hålls bilen utanför balansräkningen och leasingavgifterna räknas som kostnader i resultaträkningen. Vid avbetalning ingår bilen i balansräkningen och det går att göra normala avskrivningar på den trots att äganderätten till den övergår till ditt företag först då avtalstiden löpt ut.

Närmare information om finansieringsformerna för företagsbilar:

Huolettomia ajokilometrejä leasingautolla
Bekymmersfria kilometer för ditt företag
Du kan ingå ett OP Leasing plus-avtal i en bilaffär var som helst i Finland.
Leasingsopimuksella maksat vain auton käytöstä
OP Finansieringsleasing
Med ett leasingavtal betalar du för användningen av bil, inte för ägandet

Voit hakea tilanteen niin vaatiessa leasing- tai investointirahoitussopimuksiin kolmen tai maksimissaan kuuden kuukauden mittaista muutosta maksuohjelmaan.

Muutos toteutetaan joko jatkamalla sopimusaikaa tai siirtämällä muutoksen aikaisten maksuerien lyhennysosuudet erääntymään tämän jakson jälkeisiin maksueriin. Myönnetyn muutosjakson aikana laskutetaan kuitenkin vähintään maksuerän koron osuus, laskupalkkio sekä mahdolliset sopimukseen liittyvät arvonlisävero, vakuutukset, lisäpalvelut tai muut toimenpidepalkkiot. Vuokrasopimuksissa voimme pienentää vuokraerän väliaikaisesti noin kolmannekseen nykyisestä.

Voit hakea leasing- tai investointirahoitukseen maksuohjelmanmuutosta osoitteessa: https://rahoitus.op.fi/lyhennysvapaa.

Jos yrityksen viimeisimmästä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, pyydämme lisäksi lähettämään kuluvasta tilikaudesta väliajon sähköpostiin: sopimusmuutos@op.fi.

Käsittelemme maksuohjelman muutoshakemukset saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hieman ruuhkaa, joten odotathan rauhassa. Olemme yhteydessä sähköpostitse, kun hakemus on käsitelty.

Kuinka kauan lähettämäni maksuohjelman muutoshakemuksen käsittely kestää?

Valitettavasti palvelussa on ruuhkaa, sillä poikkeustilanne on lisännyt hakemusten määrää. Pyrimme vastaamaan jokaiseen hakemukseen mahdollisimman pian. On hyvä kuitenkin varautua joidenkin päivien tai jopa viikkojen odotusaikaan. Teemme kaikkemme hakemusten käsittelyn tehostamiseksi. Pahoittelemme asiaa ja toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.