Valmistusprosessin koneen osa.

Avbetalningsfinansiering

Finansiering av ditt företags lösa anläggningstillgångar

De vanligaste finansieringsobjekten för avbetalningsfinansiering är maskiner och utrustning för industrin, transportmateriel, arbetsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner samt andra fordon. Ditt företag kan använda avbetalning för att finansiera såväl nya som begagnade objekt.

Fördelarna för företaget:

  • Den primära säkerheten utgörs av det objekt som finansieras, och företagets realsäkerheter sparas för andra behov.
  • Ditt företag får en bokföringsmässig äganderätt till objektet. På så sätt kan det i regel dra av den mervärdesskatt som ingår i objektets pris i momsberäkningen.
  • Du kan göra normala avskrivningar för objektet. Avskrivningarna och räntorna är avdragbara kostnader i ditt företags bokföring.
  • Ditt företag kan utnyttja de fördelar som ges vid kontantköpt.

Ditt företag kan enkelt få avbetalningsfinansiering. Allt du behöver göra är att fatta beslut om investeringsobjektet och komma överens om villkoren för köpet med säljaren. Finansieringen ordnar sig enkelt, eftersom vi samarbetar med alla betydande importörer, återförsäljare och tillverkare.

Närmare anvisningar om hur företaget kan få avbetalningsfinansiering finns längre ner.

Då ett företag behöver skaffa maskiner eller utrustning för sin verksamhet, underlättar avbetalningsfinansieringen förvärvet och kassahanteringen, och binder inte andra säkerheter eftersom finansieringsobjektet utgör säkerhet för krediten.

Voit hakea tilanteen niin vaatiessa leasing- tai investointirahoitussopimuksiin kolmen tai maksimissaan kuuden kuukauden mittaista muutosta maksuohjelmaan.

Muutos toteutetaan joko jatkamalla sopimusaikaa tai siirtämällä muutoksen aikaisten maksuerien lyhennysosuudet erääntymään tämän jakson jälkeisiin maksueriin. Myönnetyn muutosjakson aikana laskutetaan kuitenkin vähintään maksuerän koron osuus, laskupalkkio sekä mahdolliset sopimukseen liittyvät arvonlisävero, vakuutukset, lisäpalvelut tai muut toimenpidepalkkiot. Vuokrasopimuksissa voimme pienentää vuokraerän väliaikaisesti noin kolmannekseen nykyisestä.

Voit hakea leasing- tai investointirahoitukseen maksuohjelmanmuutosta osoitteessa: https://rahoitus.op.fi/lyhennysvapaa.

Jos yrityksen viimeisimmästä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, pyydämme lisäksi lähettämään kuluvasta tilikaudesta väliajon sähköpostiin: sopimusmuutos@op.fi.

Käsittelemme maksuohjelman muutoshakemukset saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hieman ruuhkaa, joten odotathan rauhassa. Olemme yhteydessä sähköpostitse, kun hakemus on käsitelty.

Kuinka kauan lähettämäni maksuohjelman muutoshakemuksen käsittely kestää?

Valitettavasti palvelussa on ruuhkaa, sillä poikkeustilanne on lisännyt hakemusten määrää. Pyrimme vastaamaan jokaiseen hakemukseen mahdollisimman pian. On hyvä kuitenkin varautua joidenkin päivien tai jopa viikkojen odotusaikaan. Teemme kaikkemme hakemusten käsittelyn tehostamiseksi. Pahoittelemme asiaa ja toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

 

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för ditt företag att ansöka om avbetalningsfinansiering.

Gör så här då du behöver finansiering:

1) Välj investeringsobjekt och kom överens om villkoren för köpet med säljaren.

2) Be säljaren upprätta en finansieringsansökan. Om det är fråga om en annan investering än en bil, kan du också kontakta OP direkt.

3) Då du fått ett positivt beslut, underteckna avtalspappren.

4) Säljaren sänder avtalet till OP, och efter det betalar vi fakturan eller den andel som skulle finansieras till säljaren.

5) Du får en faktura med posten då vi har finansierat avtalet. Du kan också ta i bruk e-fakturan.

Du kan enkelt ingå ett avbetalningsavtal då du besöker bilaffären. Avbetalningsfinansieringen passar för nya och begagnade personbilar, paketbilar, bostadskrediter, motorcyklar samt lätta lastbilar. Som säkerhet räcker i regel det fordon som förvärvas, och ditt företag får äganderätt till den då avtalet upphör.

Handpengen utgör i regel för nya bilar cirka 10–20 procent och för begagnade bilar 20–30 procent av anskaffningspriset för fordonet. Handpengen kan bestå av pengar, ett bytesfordon eller båda.

  • Företaget kan som kredittid välja 1–5 år.
  • Räntan är fast hela avtalsperioden.
  • Månadsbetalningen är lika stor hela avtalsperioden.

Finansieringskasko

I samband med avbetalningen kan ditt företag teckna en finansieringskasko som är ett enkelt och förmånligt alternativ för att försäkra fordon. Försäkringspremien är fast under hela avtalsperioden och den faktureras som en del av månadsbetalningen för avbetalningsavtalet.

Fråga efter finansieringskaskon i bilaffären då du ingår avbetalningsavtalet.

Typiska investeringar som finansieras med avbetalning är maskiner och utrustning för industrin, transportmateriel samt arbets- och skogsmaskiner. Ditt företag kan också med avbetalning finansiera maskiner och utrustning som skaffats från utlandet.

Finansieringsandelen uppgår i regel till 70–80 procent av köpesumman.

Ditt företag kan också dra nytta av våra tilläggstjänster till finansieringen, till exempel räntetak eller Återbetalningsskydd för företagskredit.