Investointirahoitus

Avbetalningsfinansiering

Finansiering av ditt företags lösa anläggningstillgångar

De vanligaste finansieringsobjekten för avbetalningsfinansiering är maskiner och utrustning för industrin, transportmateriel, arbetsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner samt andra fordon. Ditt företag kan använda avbetalning för att finansiera såväl nya som begagnade objekt.

Fördelarna för företaget:

  • Den primära säkerheten utgörs av det objekt som finansieras, och företagets realsäkerheter sparas för andra behov.
  • Ditt företag får en bokföringsmässig äganderätt till objektet. På så sätt kan det i regel dra av den mervärdesskatt som ingår i objektets pris i momsberäkningen.
  • Du kan göra normala avskrivningar för objektet. Avskrivningarna och räntorna är avdragbara kostnader i ditt företags bokföring.
  • Ditt företag kan utnyttja de fördelar som ges vid kontantköpt.

Ditt företag kan enkelt få avbetalningsfinansiering. Allt du behöver göra är att fatta beslut om investeringsobjektet och komma överens om villkoren för köpet med säljaren. Finansieringen ordnar sig enkelt, eftersom vi samarbetar med alla betydande importörer, återförsäljare och tillverkare.

Närmare anvisningar om hur företaget kan få avbetalningsfinansiering finns längre ner.

Då ett företag behöver skaffa maskiner eller utrustning för sin verksamhet, underlättar avbetalningsfinansieringen förvärvet och kassahanteringen, och binder inte andra säkerheter eftersom finansieringsobjektet utgör säkerhet för krediten.