Glasskydd – mer än en vindruteförsäkring

Glasskyddet är ett valfritt tilläggsskydd till alla alternativa kaskoförsäkringar för personbil och paketbil, till Superkasko för lastbil och Helkasko för husbil.

Vad är glasskyddet?

Glasskyddet är ett valfritt tilläggsskydd till fordonets kaskoförsäkring. Glasskyddet är en vindruteförsäkring för ditt fordon, eftersom skyddet erbjuder skydd vid direkta stötar mot vindrutan. Glasskyddet ger även skydd vid skador på eventuella takfönster och andra fönsterytor på fordonet. 

Glasskyddet finns att få till alla alternativa kaskoförsäkringar för personbil och paketbil, till Superkasko för lastbil och Helkasko för husbil. 

Om det valfria glasskyddet inte ingår i kaskoförsäkringen för ditt fordon, kan en glasskada i regel ersättas ur kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen. Skadan påverkar då den bonus som du har samlat för kaskoförsäkringen, och dessutom måste du betala självrisken på 200 euro för reparationen av fönsterrutan. Här nedan kan du se exempel på hur glasskyddet, kollisionsskyddet och den obligatoriska trafikförsäkringen för fordonet ersätter vid glasskada på personbil.

Skadesituation

Trafiken är som livligast då Elin kör mot familjens fritidsbostad i Mellersta Finland. Det har nyss blivit vår, så de flesta fordonen som rör sig på landsvägarna använder fortfarande vinterdäck. Vid en omkörning knäpper det plötsligt till, då fordonet framför Elins bil slungar en dubb mot vindrutan i Elins bil. Vindrutan får en spricka som kräver reparation. 

Ersättningssituation 1: Glasskydd

Elins fordonsförsäkring inkluderar glasskydd. Elin för fordonet till Pohjola Försäkrings glasreparationspartner, som reparerar vindrutan och också sköter försäkringsärendena på Elins vägnar. Eftersom vindrutan endast förutsätter reparation, behöver Elin inte ens betala självrisken. Om reparationen hade inneburit byte av vindruta, hade Elin blivit tvungen att betala självrisken på 200 euro.

  • Reparation av vindruta: glasskyddets självrisk 0 euro.
  • Byte av vindruta: glasskyddets självrisk 200 euro.

Ersättningssituation 2: Trafikförsäkring

Elins fordonsförsäkring består endast av den obligatoriska trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter inte glasskador på fordonet, så Elin blir tvungen att själv betala reparationen eller bytet av vindrutan.

 

Hur kan jag foga ett glasskydd till min försäkring?

Om du inte ännu har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, kan du beräkna premien för försäkringen och det valfria glasskyddet via den nedanstående länken.

Om du redan har en fordonsförsäkring från Pohjola Försäkring, men försäkringens kasko inte inkluderar glasskydd, eller om du inte vet om din försäkring inkluderar glasskydd, kan du kontrollera och vid behov utvidga ditt försäkringsskydd genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till dina egna försäkringar. Då du öppnar försäkringen för ditt fordon, ser du skydden som ingår i försäkringen, och du kan ändra skyddets täckning.

Varför anlita en glasreparationspartner vid glasskada?

Vi rekommenderar att du anlitar en av våra glasreparationspartner om du råkat ut för en glasskada. Då du anlitar en partner, behöver du inte göra någon skadeanmälan eller själv ansöka om ersättning, eftersom partnern också sköter de till skadan anknutna försäkringsärendena på dina vägnar. Du får alltså skadan reparerad och försäkringsärendena skötta bekvämt på en gång.

Vi har glasreparationspartner över hela landet. I tjänsten Pohjola Skadehjälpen hittar du reparationspartnern närmast dig på basis av din adress och postnummer.

Glasförsäkring också i Del- och Lättkasko för paketbil

Vi förnyade vår bilförsäkring för paketbil 1.4.2021. Ändringen innebär att glasskyddet utom till Superkasko också kan fås till Delkasko och Lättkasko för paketbil.

Om du har tecknat en Delkasko- eller Lättkaskoförsäkring för paketbil hos Pohjola Försäkring och skyddat fordonet innan den ovan nämnda ändringen trädde i kraft, uppdateras glasskyddet inte automatiskt som en del av försäkringen för din bil. Om du vill komplettera din kaskoförsäkring med glasskydd, gå till dina egna försäkringar och välj din gällande bilförsäkring. Där kan du göra begäran om ändring som gäller tillägg av glasskydd. Du får ett separat meddelande när ändringen av försäkringen har trätt i kraft.