Försäkringar och fakturering

Du sköter försäkringsfakturan enklast som e-faktura. Du kan be om betaltid för försäkringsfakturan enkelt i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. På den här sidan hittar du de här och andra svar på de vanligaste frågorna om försäkringsfakturor.

Var hittar jag inkomna försäkringsfakturor?

Öppna försäkringsfakturor som du fått för hem, hälsa och egendom hittar du på sidan Försäkringsfakturor när du loggar in i tjänsten op.fi. Där kan ser du också dina betalda försäkringsfakturor under de senaste tre åren. Du ser försäkringsfakturorna i tjänsten op.fi och i OP-mobilen, om det är du som betalar fakturorna. De kan inte ses med fullmakt.

Du ser de öppna och betalda försäkringsfakturorna även i OP-mobilen. Navigera till Pohjola Försäkring i OP-mobilen och välj Titta på fakturor.

Hur OP-bonus beaktas i min faktura?

OP-bonus som samlas utnyttjas automatiskt i försäkringsfakturan. Vi drar av de OP-bonus som samlats innan vi sänder fakturan till dig. Bonus dras av i god tid, det vill säga cirka en månad före förfallodagen för fakturan. Om det efter att bonus dragits av fortfarande återstår något att betala, faktureras slutandelen av försäkringsfakturan antingen med en pappers- eller e-faktura.

Hur beställer jag en e-faktura för min försäkring?

Du kan beställa en e-faktura i din nätbank. Uppgiften om att du beställt en e-faktura uppdateras automatiskt inom cirka en vecka från beställningen, och därför kan du ändå få din senaste faktura på papper. Därefter kommer fakturorna direkt till din nätbank.

Du kan också beställa e-faktura i OP-mobilen. Gå till avsnittet Pengar och välj Fakturor. Klicka sedan på fliken E-fakturor och välj Beställ och hantera e-fakturor. 

Jag behöver mer betalningstid för försäkringsfakturan, vad ska jag göra?

Om du inte kan betala försäkringsfakturan på förfallodagen och du behöver mer betaltid, kan du enkelt be om det i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Du kan be om betaltid för försäkringsfakturan så länge den är öppen och inte förfallen, och förlängd betaltid inte har beviljats sedan tidigare. Betaltiden kan förlängas med 1–30 dagar.

För betaltiden efter den ursprungliga förfallodagen löper dröjsmålsränta som tas ut i samband med följande faktura. Det går inte att be om betaltid för en faktura för ett avtal med 12 poster.

Så här ber du om betaltid i OP-mobilen: Gå till Pohjola Försäkring i OP-mobilen och välj Visa fakturor.
Om du inte kan be om betaltid i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, kan du be om betaltid med ett meddelande.

Kan jag betala försäkringsfakturan i flera poster?

Du kan betala försäkringsfakturan på en gång eller dela upp den alternativt i 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. Om du vill betala fakturan i 12 poster ska du ha ett gällande e-fakturaavtal om fakturan. Du kommer väl ihåg att om du betalar din försäkringsfaktura på en gång, får du 2,5 % rabatt för betalningssättet.

  1. Logga in i tjänsten op.fi 
  2. Välj bland dina försäkringar den försäkring för vilken du vill ändra antalet betalningsposter.
  3. Öppna uppgifterna om försäkringen genom att klicka på Visa uppgifter. 
  4. Klicka sedan på Avtal under Försäkringsobjekt.
  5. Välj punkten Ändra betalningsposter, ändra antalet betalningsposter och tryck på Fortsätt. 

Kan jag ändra på betalaren av försäkringsfakturan?

Du kan ändra på betalaren av försäkringsfakturan på nätet. Vänligen beakta att ändringen träder i kraft först från ingången av följande försäkringsperiod. Om du just har fått den första fakturan för perioden, sänder vi efter ändringen en ersättande faktura. Om du ändrar betalare, sänds den nya fakturan till den nya betalaren och den faktura som kommit tidigare annulleras.

  1. Logga in i tjänsten op.fi 
  2. Välj bland dina försäkringar den försäkring för vilken du vill ändra betalaren.
  3. Öppna uppgifterna om försäkringen genom att klicka på Visa uppgifter. 
  4. Klicka sedan på Avtal under Försäkringsobjekt. 
  5. Välj punkten Byt betalare, ange den nya betalarens uppgifter och tryck på Fortsätt.

Hur skriver jag ut en faktura?

Försäkringsfakturorna hittar du i pdf-format i ditt arkiv där du kan skriva ut fakturor vid behov. 

Jag har fått flera liknande fakturor gällande samma avtal, vilken faktura ska jag betala?

Om det sker ändringar i ditt måttskyddsavtal, får du en korrigerad faktura på dina försäkringsfakturor. Ändringar av försäkringsavtal är exempelvis att göra ändringar i ett existerande försäkringsskydd, att foga till en ny försäkring samt att göra ovan nämnda ändringar i förfallodagen för försäkringsfakturan eller ändra på betalaren.

På den faktura som du fått sägs att den ersätter den tidigare fakturan för samma faktureringsperiod. Du kan alltså betala den faktura som du fått sist.

Du observerar väl att du på grund av en ändring också kan få flera fakturor med samma eller närliggande förfallodagar. Det här beror på att då en ändring görs i en faktura ges alltid en ny senare förfallodag, varvid också fakturan för följande faktureringsperiod kan ingå i samma betalning. Vid e-fakturor får du automatiskt en annulleringsfaktura, om du gör ändringen minst en vecka före förfallodagen. Om ändringen görs senare än så, kan du avlägsna den obefogade fakturan själv i nätbanken.

Jag betalade av misstag en för stor premie, vad ska jag göra?

Om du betalar en extra premie, återbetalar vid vi den till dig automatiskt inom cirka två veckor. Kontrollera att kontonumret i dina kunduppgifter är uppdaterat för en eventuell premieåterbetalning. Om kontonumret inte har uppgetts, får du återbetalningen per post som betalningsanvisning.

Jag sade upp min försäkring, vad ska jag göra med den faktura som jag fått?

Om du säger upp en försäkring, får du en ersättande faktura med nya uppgifter och den faktura som du fått tidigare är obefogad.