Försäkringar och fakturering

Du sköter försäkringsfakturan enklast som e-faktura. Du kan be om betaltid för försäkringsfakturan enkelt i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. På den här sidan hittar du de här och andra svar på de vanligaste frågorna om försäkringsfakturor.

Var hittar jag inkomna försäkringsfakturor?

Öppna försäkringsfakturor som du fått för hem, hälsa och egendom hittar du på sidan Försäkringsfakturor när du loggar in i tjänsten op.fi. Där kan ser du också dina betalda försäkringsfakturor under de senaste tre åren. Du ser försäkringsfakturorna i tjänsten op.fi och i OP-mobilen, om det är du som betalar fakturorna. De kan inte ses med fullmakt.

Du ser de öppna och betalda försäkringsfakturorna även i OP-mobilen. Navigera till Pohjola Försäkring i OP-mobilen och välj Titta på fakturor.

Hur OP-bonus beaktas i min faktura?

OP-bonus som samlas utnyttjas automatiskt i försäkringsfakturan. Vi drar av de OP-bonus som samlats innan vi sänder fakturan till dig. Bonus dras av i god tid, det vill säga cirka en månad före förfallodagen för fakturan. Om det efter att bonus dragits av fortfarande återstår något att betala, faktureras slutandelen av försäkringsfakturan antingen med en pappers- eller e-faktura.

Hur beställer jag en e-faktura för min försäkring?

Du kan beställa en e-faktura i din nätbank. Uppgiften om att du beställt en e-faktura uppdateras automatiskt inom cirka en vecka från beställningen, och därför kan du ändå få din senaste faktura på papper. Därefter kommer fakturorna direkt till din nätbank.

Du kan också beställa e-faktura i OP-mobilen. Gå till avsnittet Pengar och välj Fakturor. Klicka sedan på fliken E-fakturor och välj Beställ och hantera e-fakturor. 

Jag behöver mer betalningstid för försäkringsfakturan, vad ska jag göra?

Om du inte kan betala försäkringsfakturan på förfallodagen och du behöver mer betaltid, kan du enkelt be om det i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Du kan be om betaltid för försäkringsfakturan så länge den är öppen och inte förfallen, och förlängd betaltid inte har beviljats sedan tidigare. Betaltiden kan förlängas med 1–30 dagar.

För betaltiden efter den ursprungliga förfallodagen löper dröjsmålsränta som tas ut i samband med följande faktura. Det går inte att be om betaltid för en faktura för ett avtal med 12 poster.

Så här ber du om betaltid i OP-mobilen: Gå till Pohjola Försäkring i OP-mobilen och välj Visa fakturor.
Om du inte kan be om betaltid i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, kan du be om betaltid genom att skicka ett meddelande till kundtjänsten.

Kan jag betala försäkringsfakturan i flera poster?

Du kan betala försäkringsfakturan på en gång eller dela upp den alternativt i 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. Om du vill betala fakturan i 12 poster ska du ha ett gällande e-fakturaavtal om fakturan. Du kommer väl ihåg att om du betalar din försäkringsfaktura på en gång, får du 2,5 % rabatt för betalningssättet.

Du kan ändra försäkringsfakturornas betalningsposter i tjänsten op.fi. Vänligen observera att betalningsposter måste ändras skilt i varje försäkringsavtal. 

Kan jag ändra på betalaren av försäkringsfakturan?

Du kan ändra betalaren av försäkringsfakturan i tjänsten op.fi. Vänligen beakta att ändringen träder i kraft först från ingången av följande försäkringsperiod. Om du just har fått den första fakturan för perioden, sänder vi en ersättande faktura efter ändringen. Om du ändrar betalare, sänds den nya fakturan till den nya betalaren och den faktura som kommit tidigare annulleras.

Vänligen observera att betalaren av försäkringsfakturan måste ändras skilt i varje försäkringsavtal. Försäkringsfakturans betalare kan inte ändras för en enskild faktura. 

Hur skriver jag ut en faktura?

Försäkringsfakturorna hittar du i pdf-format i ditt arkiv där du kan skriva ut fakturor vid behov. 

Jag har fått flera liknande fakturor gällande samma avtal, vilken faktura ska jag betala?

Om det sker ändringar i ditt måttskyddsavtal, får du en korrigerad faktura på dina försäkringsfakturor. Ändringar av försäkringsavtal är exempelvis att göra ändringar i ett existerande försäkringsskydd, att foga till en ny försäkring samt att göra ovan nämnda ändringar i förfallodagen för försäkringsfakturan eller ändra på betalaren.

På den faktura som du fått sägs att den ersätter den tidigare fakturan för samma faktureringsperiod. Du kan alltså betala den faktura som du fått sist.

Du observerar väl att du på grund av en ändring också kan få flera fakturor med samma eller närliggande förfallodagar. Det här beror på att då en ändring görs i en faktura ges alltid en ny senare förfallodag, varvid också fakturan för följande faktureringsperiod kan ingå i samma betalning. Vid e-fakturor får du automatiskt en annulleringsfaktura, om du gör ändringen minst en vecka före förfallodagen. Om ändringen görs senare än så, kan du avlägsna den obefogade fakturan själv i nätbanken.

Jag betalade av misstag en för stor premie, vad ska jag göra?

Om du betalar en extra premie, återbetalar vid vi den till dig automatiskt inom cirka två veckor. Kontrollera att kontonumret i dina kunduppgifter är uppdaterat för en eventuell premieåterbetalning. Om kontonumret inte har uppgetts, får du återbetalningen per post som betalningsanvisning.

Jag sade upp min försäkring, vad ska jag göra med den faktura som jag fått?

Om du säger upp en försäkring, får du en ersättande faktura med nya uppgifter och den faktura som du fått tidigare är obefogad.

När du har sagt upp en försäkring, kom ihåg att uppge ditt kontonummer för eventuell återbetalning av försäkringspremie. Vi återbetalar försäkringspremie som betalats till för stort belopp omkring två veckor efter att försäkringen sagts upp.

Uppdatera kontouppgifterna