Mies ja nainen selaavat puhelimiaan mökkiterassilla.

OP-mobilen

Ett smidigt sätt för skötseln av dina bank- och försäkringsärenden

Bank- och försäkringstjänsterna alltid till hands

Med den bekväma appen OP-mobilen sköter du dina viktigaste bank- och försäkringsärenden tryggt när och var som helst. Du sköter ärendena med din smarttelefon eller datorplatta.

Ekonomisk balans i OP-mobilen hjälper dig förstå din ekonomi

Då du följer upp din konsumtion med Ekonomisk balans har du bättre koll på din ekonomi och kan vid behov ändra dina konsumtionsvanor.

Sköt ärenden bekvämt med Mobilnyckeln

Med Mobilnyckeln loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner i OP-mobilen behändigt med en PIN-kod som du själv har valt. Den fungerar förutom i OP-mobilen också i OP-företagsmobilen, tjänsten op.fi samt då du identifierar dig i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt då du betalar på nätet. När du laddat ner OP-mobilen kan du sköta dina ärenden med Mobilnyckeln i våra tjänster och i andra tjänster som kräver identifiering.

Om du är ägarkund har du alltid ägarkundsförmånerna till hands

Om du är ägarkund ser du och löser du in andelsbankens förträffliga ägarkundsförmåner behändigt med OP-mobilen.

Sköt dina bank- och försäkringsärenden enkelt oberoende av tid och plats

 • Du kan se på dina lån, betala och godkänna räkningar, följa upp dina kontosaldon och enkelt överföra pengar från ett konto till ett annat. Med en Siirto-betalning överför du pengar i realtid enbart med telefonnummer.
 • Du kan följa upp korttransaktioner, ändra säkerhetsgränserna för ditt kort i realtid och höja kreditgränsen för ditt kort.
 • Du kan följa upp din konsumtion och ha bättre koll på din ekonomi med hjälp av Ekonomisk balans.
 • Dina viktiga försäkringsuppgifter finns alltid till hands, och om en skada inträffar kan du göra en ersättningsansökan mobilt i Skadehjälpen.
 • Du kan handla med aktier, följa upp dina placeringar och marknadsnyheter samt läsa aktieanalyser avgiftsfritt.
 • Som ägarkund får du nu också lätt information om din OP-bonus och kan enkelt lösa in dina ägarkundsförmåner.

Läs mer om förmånerna för ägarkunder

Läs mer om Ekonomisk balans

Lätt att aktivera, använda och uppdatera

För att använda OP-mobilen behöver du Andelsbankens nättjänstkoder, en smarttelefon eller en datorplatta och internetförbindelse. Med OP-mobilen sköter du dina försäkringsärenden också med andra bankers koder om du har en Android-apparat. Om du har en iOS-apparat blir det möjligt att sköta försäkringsärenden med andra bankers koder senare på hösten.

Om du ännu inte har nättjänstkoder får du dem genom att boka tid till ett kontor. Du kan bli kund hos oss också utan ett besök på kontoret, om du är en myndig finsk medborgare, du har en fast adress i Finland och dina kreditupplysningar är i skick.

Bli kund hos oss utan att besöka kontoret

Boka tid för ett besök på kontoret

Det går lätt att uppdatera OP-mobilen. Då du använder OP-mobilen får du automatiskt ett meddelande när det finns en ny version av appen. Då du godkänner uppdateringen får du tillgång till den uppdaterade appen.

Observera att då du använder OP-mobilen för att sköta dina försäkringsärenden med andra bankers koder ska du välja Fortsätt utan OP:s koder.

Så här börjar du använda OP-mobilen:

 1. Ladda avgiftsfritt ner OP-mobilen i din telefon eller datorplatta i appbutiken (App Store eller Google Play Store).
 2. När du har laddat ner appen loggar du in med OP:s koder och skriver nyckeltalet.
 3. Följ appens anvisningar för aktivering av Mobilnyckeln.
 4. Aktivera fingeravtrycksidentifikationen eller ansiktsigenkänningen, om din apparat stöder dessa funktioner, så att du i fortsättningen kan logga in i OP-mobilen med dem.
 5. Nu kan du använda OP-mobilen och Mobilnyckeln. Då du väljer Mobilnyckeln som identifieringssätt i tjänster som kräver identifiering, bekräftar du identifieringen i mobilappen.

Är OP-mobilen säker? I vilka apparater fungerar OP-mobilen? Vad behöver jag för att använda OP-nättjänsten? Vad ska jag göra när fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänningen inte fungerar i OP-mobilen?