Nainen sohvalla

OP-mobilen

Ett smidigt sätt för skötseln av dina bankärenden

Bank- och försäkringstjänsterna alltid till hands

Med den bekväma appen OP-mobilen sköter du dina viktigaste bank- och försäkringsärenden tryggt när och var som helst. Du sköter ärendena med din smarttelefon eller datorplatta. 

Ekonomisk balans i OP-mobilen hjälper dig förstå din ekonomi

Då du följer upp din konsumtion med Ekonomisk balans har du bättre koll på din ekonomi och kan vid behov ändra dina konsumtionsvanor.

Godkänn transaktioner bekvämt med Mobilnyckeln

Med Mobilnyckeln loggar du in och godkänner transaktioner i OP-mobilen behändigt med en PIN-kod som du själv har valt. Mobilnyckeln fungerar förutom i OP-mobilen också till exempel i OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi. Med Mobilnyckeln kan du identifiera dig också i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA och då du betalar på nätet.

Du har alltid ägarkundsförmånerna till hands

De förträffliga andelsbankens ägarkundsförmånerna ser du och löser du behändigt in med OP-mobilen.

I OP-mobilen sköter dagliga bankärenden enkelt oberoende av tid och plats

 • Du kan se på dina lån, betala och godkänna räkningar, följa upp dina kontosaldon och enkelt överföra pengar från ett konto till ett annat. Med en Siirto-betalning överför du pengar i realtid enbart med telefonnummer.
 • Du kan följa upp korttransaktioner, ändra säkerhetsgränserna för ditt kort i realtid och höja kreditgränsen för ditt kort.
 • Du kan följa upp din konsumtion och ha bättre koll på din ekonomi med hjälp av Ekonomisk balans.
 • Dina viktiga försäkringsuppgifter finns alltid till hands, och om en skada inträffar kan du göra en ersättningsansökan mobilt i Skadehjälpen.
 • Du kan handla med aktier, följa upp dina placeringar och marknadsnyheter samt läsa aktieanalyser avgiftsfritt.
 • Som ägarkund får du nu också lätt information om din OP-bonus och kan enkelt lösa in dina ägarkundsförmåner.

Läs mer om ägarkundsförmåner

Lätt att aktivera, använda och uppdatera

För att använda OP-mobilen behöver du OP:s nättjänstkoder, en smartapparat och internetförbindelse. Om du inte ännu har nättjänstkoder får du dem på OP:s kontor.

Boka tid för ett besök på kontoret

Det går lätt att uppdatera OP-mobilen. Då du använder OP-mobilen får du automatiskt ett meddelande när det finns en ny version av appen. Genom att klicka på “Uppdatera” uppdateras appen.

Så här börjar du använda OP-mobilen:

 • Ladda avgiftsfritt ner OP-mobilen i din telefon eller datorplatta i appbutiken.
 • När du har laddat ner appen loggar du in med OP:s nättjänstkoder och ger nyckeltalet.
 • Aktivera därefter Mobilnyckeln så att du kan logga in och bekräfta betalningar i OP-mobilen med en PIN-kod som du själv valt. Med Mobilnyckeln använder du OP:s mobiltjänster bekvämt utan nyckeltalslista med en PIN-kod som du valt. Med den kan du identifiera dig också i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA och då du betalar på nätet.
 • Aktivera fingeravtrycksidentifikationen eller ansiktsigenkänningen, om din apparat stöder dessa funktioner, så att du i fortsättningen kan logga in i appen med dem.

OP-mobilens dataskydd – Är OP-mobilen säker?

OP-mobilen är en trygg kanal för skötseln av bank- och försäkringsärenden bara du kommer ihåg följande:

 • Se till att programvaran i din telefon är uppdaterad.
 • Ladda inte ner program på nätet om du inte känner till deras ursprung.
 • Bryt inte dataskyddet på din telefon medvetet (Jailbreak och Root).
 • Logga ut från appen när du slutar använda bank- eller försäkringstjänster.

OP-mobilen sparar inte information som omfattas av banksekretess i mobilapparaten ens medan du sköter ärenden. Informationen överförs till OPs system starkt krypterade oberoende av nätförbindelse.

Om du misstänker att dina nättjänstkoder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa telefontjänsten 010 253 0022 (vardagar kl. 9–16, 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.). Då telefontjänsten inte har öppet, ska du spärra dina koder genom att ringa spärrtjänsten för nättjänstkoder +358 100 0555 (24h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Apparater med stöd för OP-mobilen – I vilka apparater fungerar OP-mobilen?

OP-mobilen fungerar med följande operativsystem och versioner:

 • min iOS 10.0
 • min Android 5.0

Närmare information om förutsättningarna för användningen av nättjänsterna får du via: Vad behöver du för att kunna använda OP-nättjänsten?