Nainen sohvalla

OP-mobilen

Ett smidigt sätt för skötseln av dina bankärenden

Bank- och försäkringstjänsterna alltid till hands

Med den bekväma appen OP-mobilen sköter du dina viktigaste bank- och försäkringsärenden tryggt när och var som helst. Du sköter ärendena med din smarttelefon eller datorplatta. 

Ekonomisk balans i OP-mobilen hjälper dig förstå din ekonomi

Då du följer upp din konsumtion med Ekonomisk balans har du bättre koll på din ekonomi och kan vid behov ändra dina konsumtionsvanor.

Godkänn transaktioner bekvämt med Mobilnyckeln

Med Mobilnyckeln loggar du in och godkänner transaktioner i OP-mobilen behändigt med en PIN-kod som du själv har valt.

Du har alltid ägarkundsförmånerna till hands

De förträffliga andelsbankens ägarkundsförmånerna ser du och löser du behändigt in med OP-mobilen.

I OP-mobilen sköter dagliga bankärenden enkelt oberoende av tid och plats

  • Du kan se på dina lån, betala och godkänna räkningar, följa upp dina kontosaldon och enkelt överföra pengar från ett konto till ett annat. Med en Siirto-betalning överför du pengar i realtid enbart med telefonnummer.
  • Du kan följa upp korttransaktioner, ändra säkerhetsgränserna för ditt kort i realtid och höja kreditgränsen för ditt kort.
  • Du kan följa upp din konsumtion och ha bättre koll på din ekonomi med hjälp av Ekonomisk balans.
  • Dina viktiga försäkringsuppgifter finns alltid till hands, och om en skada inträffar kan du göra en ersättningsansökan mobilt i Skadehjälpen.
  • Du kan handla med aktier, följa upp dina placeringar och marknadsnyheter samt läsa aktieanalyser avgiftsfritt.
  • Som ägarkund får du nu också lätt information om din OP-bonus och kan enkelt lösa in dina ägarkundsförmåner.

Läs mer om ägarkundsförmåner

Lätt att aktivera, använda och uppdatera

För att använda OP-mobilen behöver du OP:s nättjänstkoder, en smartapparat och internetförbindelse. Om du inte ännu har nättjänstkoder får du dem på OP:s kontor. Boka tid till kontoret. >

Det går lätt att uppdatera OP-mobilen. Då du använder OP-mobilen får du automatiskt ett meddelande när det finns en ny version av appen. Genom att klicka på “Uppdatera” uppdateras appen.

Så här börjar du använda OP-mobilen:

  • Ladda ner OP-mobilen gratis i din appbutik.
  • När du har laddat ner appen loggar du in med OP:s nättjänstkoder och ger nyckeltalet.
  • Aktivera därefter Mobilnyckeln så att du kan logga in och bekräfta betalningar i OP-mobilen med en PIN-kod som du själv valt.
  • Aktivera fingeravtrycksidentifikationen eller ansiktsigenkänningen, om din apparat stöder dessa funktioner, så att du i fortsättningen kan logga in i appen med dem.

För användningen av OP-mobilen behöver du Mobilnyckeln. Mobilnyckeln är en PIN-kod med 4–8 siffror som du väljer själv och som du använder för inloggning och bekräftelse utan nyckeltalslista. Med Mobilnyckeln kan du bekräfta betalningar och transaktioner i OP:s mobilappar och i en del inköp på nätet som du betalar med kort. I framtiden kan du med Mobilnyckeln identifiera dig också i tjänsten op.fi och andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt bekräfta betalningar på nätet.

Läs frågor och svar om OP-mobilen och hur den används.