Mies ja kaksi laitetta

Hur fungerar Mobilnyckeln?

Mobilnyckeln är det primära identifieringssättet då du sköter ärenden i våra tjänster och vi rekommenderar att du aktiverar den. Den är också utgångsvalet då du loggar in och bekräftar i våra tjänster. Om du ännu vill sköta dina ärenden med nyckeltalslista, ska du välja den som identifieringssätt.

Med Mobilnyckeln sköter du dina ärenden bekvämt utan nyckeltalslista, när och var som helst. Med den loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner i OP-mobilen, OP-företagsmobilen, tjänsten op.fi samt identifierar dig också i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt då du betalar på nätet.

Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din smarttelefon eller datorplatta. Du kan ladda ner den avgiftsfritt i appbutiken. Välj en personlig Mobilnyckel-PIN-kod då du första gången loggar in i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. Därefter kan du sköta dina ärenden med Mobilnyckeln i våra tjänster och i andra tjänster som kräver identifiering.

För att använda OP-mobilen eller OP-företagsmobilen och Mobilnyckeln behöver du:

  • OP:s koder
  • en smarttelefon eller datorplatta
  • internetförbindelse

Så här laddar du ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen och börjar använda Mobilnyckeln

1. Gå med din mobil eller datorplatta till appbutiken (App Store eller Google Play Store)

2. Skriv OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i sökfältet i appbutiken och välj Sök.

3. Välj Installera och bekräfta vid behov installationen.

4. Stäng appbutiken och sök fram den nedladdade appen i din apparat.

5. Tryck på ikonen för att öppna appen.

6. Logga in med OP:s koder och din nyckeltalslista.

7. Kontrollera att det telefonnummer som anslutits till din kod, dvs. tilläggsbekräftelsenumret, är korrekt.

8. Följ appens anvisningar för aktivering av Mobilnyckeln.

Så här identifierar du dig i OP-mobilen och OP-företagsmobilen

1. Logga in i OP-mobilen med Mobilnyckelns PIN-kod, fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänning. 2. Bekräfta betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln. 3. Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan! Du behöver dem också i fortsättningen. 1. Logga in i OP-mobilen med Mobilnyckelns PIN-kod, fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänning. 2. Bekräfta betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln. 3. Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan! Du behöver dem också i fortsättningen.

Så här loggar du in med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Så här bekräftar du med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Har du glömt din Mobilnyckel-PIN-kod? Hur fungerar Mobilnyckeln med dator? Fungerar inte din Mobilnyckel? Läs svaren på vanliga frågor om Mobilnyckeln och hur den används.