Hur fungerar Mobilnyckeln?

Med Mobilnyckeln identifierar du dig och bekräftar transaktioner lika säkert som med nyckeltalslistan. Den fungerar med samma användarkod som du använder då du identifierar dig med nyckeltal.

Med mobilnyckeln kommer du enkelt och snabbt in i nätbanken, MinSkatt, FPA och andra myndighetstjänster. Du kan identifiera dig med den också då du ringer vår kundtjänst.

Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din smarttelefon eller datorplatta. För användningen behöver du OP:s koder och internetförbindelse.

Så här börjar du använda Mobilnyckeln

  1. Sök OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i App Store eller Google Play. 
  2. Installera appen enligt anvisningarna.
  3. Öppna appen och logga in med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan.
  4. Kontrollera att det telefonnummer som anslutits till din kod är rätt.
  5. Följ appens anvisningar för att aktivera Mobilnyckeln.

 

Så här loggar du in med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Så här bekräftar du med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Har du glömt din Mobilnyckel-PIN-kod? Hur fungerar Mobilnyckeln med dator? Fungerar inte din Mobilnyckel? Läs svaren på vanliga frågor om Mobilnyckeln och hur den används.