Bruksanvisningar för Mobilnyckeln

Med Mobilnyckeln identifierar du dig och bekräftar transaktioner lika säkert som med nyckeltalslistan. Den fungerar med samma användarkod som du använder då du identifierar dig med nyckeltal.

Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din smarttelefon eller datorplatta. För användningen behöver du OP:s koder och internetförbindelse.

Så här aktiverar du Mobilnyckeln

  1. Ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen till din smarttelefon eller surfplatta i appbutiken, alltså App Store (iPhone och iPad) eller Google Play (Android). 
  2. Installera appen enligt anvisningarna.
  3. Öppna appen och identifiera dig med OP:s koder, alltså med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan.
  4. Kontrollera att det telefonnummer som anslutits till din kod är rätt.
  5. Följ appens anvisningar för att aktivera Mobilnyckeln.

 

Byte och aktivering av Mobilnyckeln på en ny enhet

Att börja använda Mobilnyckeln på en ny enhet skiljer sig nästan inte alls från första gången du tog i bruk Mobilnyckeln. Gör så här om du byter telefon eller enhet:

  1. Ladda ner appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen till din nya enhet. 
  2. Identifiera dig i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen med dina koder. Du behöver din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista. Du kan alltså inte använda din gamla Mobilnyckel i det här skedet. 
  3. Skapa vid första användningen en Mobilnyckel-PIN-kod för din nya enhet.
  4. Ta bort den gamla Mobilnyckeln när du är säker på att den nya Mobilnyckeln fungerar. Du kan ta bort Mobilnyckeln från din gamla enhet via OP-mobilen eller OP-företagsmobilen på den nya enheten. Du kan också ta bort den gamla Mobilnyckeln via tjänsten op.fi eller genom att kontakta vår kundtjänst. 

När du aktiverar Mobilnyckeln på en ny enhet får du en aktiveringskod per textmeddelande till det telefonnummer som anslutits till din kod. 

Spara din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista också efter det att du har bytt Mobilnyckel. Du behöver dem varje gång du aktiverar en Mobilnyckel med en ny telefon eller surfplatta. 

Vad ska jag göra om min telefon försvinner?

Om din telefon försvinner eller blir stulen, ska du genast kontakta OP:s kundtjänst eller OP Spärrtjänsten. Vi tar bort Mobilnyckeln från din enhet som försvunnit. Kontrollera tjänsternas kontaktinformation   

Du får en ny Mobilnyckel i din nya telefon med hjälp av användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan samt anvisningarna ovan. Följ samma anvisningar också om du hittar din gamla telefon efter det att vi tagit bort Mobilnyckeln från den.

Så här loggar du in med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Så här bekräftar du med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.