Bruksanvisningar för Mobilnyckeln

Med Mobilnyckeln identifierar du dig och bekräftar transaktioner lika säkert som med nyckeltalslistan. Den fungerar med samma användarkod som du använder då du identifierar dig med nyckeltal.

Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din smarttelefon eller datorplatta. För användningen behöver du OP:s koder och internetförbindelse.

Så här aktiverar du Mobilnyckeln

 1. Ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen till din smarttelefon eller surfplatta i appbutiken, alltså App Store (iPhone och iPad) eller Google Play (Android). 
 2. Installera appen enligt anvisningarna.
 3. Öppna appen och identifiera dig med OP:s koder, alltså med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan.
 4. Kontrollera att det telefonnummer som anslutits till din kod är rätt.
 5. Följ appens anvisningar för att aktivera Mobilnyckeln.

 

Byte och aktivering av Mobilnyckeln på en ny enhet

Du kan aktivera OP-mobilen och Mobilnyckeln antingen med nyckeltalslistan eller med en annan enhet. Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan också i fortsättningen. Du kan behöva dem för att aktiverar Mobilnyckeln till exempel om din enhet försvinner eller går sönder eller om du har glömt din Mobilnyckel-PIN-kod.

Så här aktiverar du Mobilnyckeln med nyckeltalslistan

Välj det här alternativet när du för första gången tar i bruk Mobilnyckeln eller om du inte har Mobilnyckeln i en annan enhet.

 1. Ladda ner OP-mobilen från appbutiken och installera appen på din mobil eller surfplatta. Appen är gratis. 
 2. Öppna appen och välj Börja. Läs presentationen av tjänsten och fortsätt för att ta i bruk den. 
 3. Välj Fortsätt utan en annan enhet. 
 4. Välj Fortsätt med nyckeltalslista.
 5. Fyll i din användarkod och ditt lösenord. Om du använder dina koder för första gången kommer tjänsten att be dig att ändra ditt engångslösenord. 
 6. Fortsätt och fyll i det nyckeltal som tjänsten ber om. Du hittar nyckeltalet med hjälp av ordningstalet på din nyckeltalslista.
 7. Kontrollera att ditt telefonnummer som används för tilläggsbekräftelser stämmer. 
 8. Ge din enhet ett namn som är lätt att identifiera (t.ex. Lauras telefon). 
 9. Välj en personlig Mobilnyckel-PIN-kod som består av 4–8 siffror. 
 10. Du får som tilläggsbekräftelse ett textmeddelande med en kod för att slutföra aktiveringen av OP-mobilen och Mobilnyckeln. 
 11. Du kan nu logga in i OP-mobilen med din Mobilnyckel. Om du vill kan du aktivera inloggning med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning från appens inställningar.

Så här aktiverar du Mobilnyckeln med hjälp av en annan enhet

Välj det här alternativet när du börjar använda en ny smart enhet och redan använder OP-mobilen och Mobilnyckeln i en annan enhet.

Gör först så här på den nya enheten:     

 1. Ladda ner och installera OP-mobilen på din nya enhet.
 2. Öppna appen och välj Börja. Läs presentationen av tjänsten och fortsätt för att ta i bruk den. 
 3. Appen föreslår aktivering med hjälp av en annan enhet. Välj Använd en annan enhet.
 4. Fyll i din användarkod.
 5. Mellan dina enheter etableras en Bluetooth-anslutning under aktiveringen. Tillåt vid behov den funktion som behövs för att etablera anslutningen. Appen börjar söka din andra enhet. Om du redan har parkopplat den nya och den gamla enheten via din enhets Bluetooth-inställningar, ska du stänga OP-mobilen i båda enheterna och avaktivera parkopplingen. Därefter ska du använda din gamla enhet i flygplansläge en stund. Efter det kan du på nytt börja aktivera OP-mobilen.

Gör sedan så här på den gamla enheten:  

 1. Öppna OP-mobilen men logga inte in. Välj Anvisningar och inställningar i startvyn. 
 2. Välj sedan OP-mobilen i en ny enhet. 
 3. Börja och fyll i din användarkod. Tillåt vid behov att en Bluetooth-anslutning etableras. 
 4. Vänta tills din gamla och din nya enhet hittar varandra. Om enheterna inte hittar varandra, kontrollera att Bluetooth-anslutningen fungerar i båda enheterna. Om problemet fortsätter, börja om aktiveringen från början med båda enheterna.
 5. Skanna med din gamla enhet den QR-kod som visas på den nya enheten. Bekräfta i din gamla enhet med din Mobilnyckel-PIN-kod. Du kan nu stänga OP-mobilen på din gamla enhet. 

Fortsätt aktiveringen på din nya enhet:

 1. Kontrollera att ditt telefonnummer som används för tilläggsbekräftelser stämmer. 
 2. Ge din nya enhet ett namn som är lätt att identifiera (t.ex. Lauras telefon). 
 3. Välj en ny personlig Mobilnyckel-PIN-kod som består av 4–8 siffror. 
 4. Du får som tilläggsbekräftelse ett textmeddelande med en kod för att slutföra aktiveringen av OP-mobilen och Mobilnyckeln. 
 5. Du kan nu logga in i OP-mobilen med din Mobilnyckel. Om du vill kan du aktivera inloggning med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning från appens inställningar.

Vad ska jag göra om min telefon försvinner?

Om din telefon försvinner eller blir stulen, ska du genast kontakta OP:s kundtjänst eller OP Spärrtjänsten. Vi tar bort Mobilnyckeln från din enhet som försvunnit. Kontrollera tjänsternas kontaktinformation   

Du får en ny Mobilnyckel i din nya telefon med hjälp av användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan samt anvisningarna ovan. Följ samma anvisningar också om du hittar din gamla telefon efter det att vi tagit bort Mobilnyckeln från den.

Så här loggar du in med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Så här bekräftar du med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.