Koder och Mobilnyckeln

Vanliga frågor

Phishing – Blev du lurad? Gör så här

Koder – Varför är koderna personliga?

Koder – Vad gör jag om mina koder spärras?

Koder – Vad gör jag om mina koder har blivit stulna eller förkommit?

Vad är Mobilnyckeln och hur börjar jag använda den?

Är det tryggt att använda Mobilnyckeln?

Hur byter jag min Mobilnyckel-PIN eller vad ska jag göra om jag har glömt den?

Jag tappade min enhet där jag har Mobilnyckeln. Vad ska jag göra?

Var ser jag om jag har aktiverat Mobilnyckeln? Var får jag hjälp?

Vad är Mobilnyckelns kod för bekräftelsebegäran och varför ska den kontrolleras?

Hur fungerar Mobilnyckeln med dator?

Min Mobilnyckel fungerar inte, vad ska jag göra?

Hur identifierar jag mig med Mobilnyckeln i nättjänster? Hur bekräftar jag transaktioner med Mobilnyckeln?

Nyckeltalslista – Hur får jag en ny nyckeltalslista?

Nyckeltalslista – Hur byter jag nyckeltalslista?

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad ska jag göra när numret har ändrats?

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad ska jag göra om jag får ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse trots att jag inte har OP:s kod eller att numret i fråga inte är anslutet till min kod?

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad betyder tilläggsbekräftelse och hur fungerar den?

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad ska jag göra om jag inte har ett nummer för tilläggsbekräftelse?

Mobilnyckeln – Aktivering "Använd en annan enhet"

Mobilnyckeln – Vad ska jag göra om aktiveringen inte lyckas med en annan enhet?

Phishing – Blev du lurad? Gör så här

Om du får ett tvivelaktigt e-postmeddelande som ser ut som att det är avsänt i OP:s namn, sänd det till oss. Klicka inte på länkarna i meddelandet. Ta bort meddelandet så fort du har sänt det till oss.

Om du i OP:s nättjänst får ett meddelande som avviker från det normala eller ett fönster som verkar tvivelaktigt, sänd oss en skärmdump av sidan och sidans källkod per e-post.

I e-postmeddelandet ska du också meddela ditt namn, din kontaktinformation och namnet på din bank (t.ex. OP Mallby). Sänd meddelandet till adressen tietoturvailmoitukset(at)op.fi. Vi svarar inte direkt på meddelanden som sänds till den här e-postadressen, utan du får ett automatiskt svar. Anmäl det som hänt också till OP:s kundtjänst eller din bank. 

Om du misstänker att dina koder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra koderna genom att ringa OP:s kundtjänst. Utanför kundtjänstens öppettider ska du ringa OP Spärrtjänsten (24 h). Om du lämnar spärrningsbegäran genom att ringa OP Spärrtjänsten ska du också anmäl händelsen till kundtjänsten när den öppnat.

Kontakta kundtjänsten eller OP Spärrjäntsten

Koder – Varför är koderna personliga?

Nättjänstkoderna är ditt identitetsbevis på nätet. Avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som har undertecknats med dina koder är bindande för dig. Därför är koderna personliga. Ge eller låna dem aldrig till någon annan.

Om du vill att någon annan ska kunna sköta dina dagliga penningaffärer för din räkning, kan du ge den personen dispositionsrätt till ditt konto. Då kan den person som du befullmäktigat använda ditt konto med sina egna koder. Den befullmäktigade kan till exempel betala räkningar från ditt konto. Du kan ge dispositionsrätt till ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret.

Läs mer om dagliga kontoärenden

Kontrollera kontorens öppettider

Koder – Vad gör jag om mina koder spärras?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, får du vid inloggningen ett meddelande om att koderna har spärrats i 24 timmar. Koderna frigörs då du efter 24 timmar loggar in med nyckeltalslistan i OP:s nättjänst och knappar in din användarkod, ditt lösenord och nyckeltalet korrekt. Om du behöver koderna snabbare eller knappar in dem fel än en gång, ska du besöka andelsbankens kontor. 

Då du sköter ärenden på ett kontor ska du alltid ha ett gällande identitetsbevis som godtas för beviljande av en nättjänstkod. Till exempel körkortet godtas inte för det här ändamålet. 

Kontrollera vilka identitetsbevis banken godtar

Om du misstänker att dina OP-koder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra koderna genom att ringa OP:s kundtjänst. Utanför kundtjänstens öppettider ska du ringa OP Spärrtjänsten (24 h). Om du lämnar spärrningsbegäran genom att ringa OP Spärrtjänsten ska du också anmäl händelsen till OP:s kundtjänst när den öppnat.

Kontakta kundtjänsten eller OP Spärrjäntsten

Koder – Vad gör jag om mina koder har blivit stulna eller förkommit?

Ge inte ut dina koder till någon annan.

Om du misstänker att dina koder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra koderna genom att ringa OP:s kundtjänst. Utanför kundtjänstens öppettider ska du ringa OP Spärrtjänsten (24 h). Om du lämnar spärrningsbegäran genom att ringa OP Spärrtjänsten ska du också anmäl händelsen till kundtjänsten när den öppnat.

Kontakta kundtjänsten eller OP Spärrjäntsten

Vad är Mobilnyckeln och hur börjar jag använda den?

Mobilnyckeln är ett identifieringssätt, som används i OP:s mobilappar, och en del av din OP-kod. Med Mobilnyckeln kan du identifiera dig i OP:s digitala tjänster och andra tjänster som kräver identifiering samt bekräfta transaktioner såsom betalningar av dina inköp på nätet.  

Du kan börja använda Mobilnyckeln genom att ladda ner den avgiftsfria appen OP-mobilen till din telefon eller surfplatta i appbutiken (App Store eller Google Play Store). Om du har företagstjänstkoder behöver du också ladda ner OP-företagsmobilen. Du kan aktivera Mobilnyckeln på två olika enheter.  

För att aktivera en ny Mobilnyckel behöver du din OP-kod (användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan) eller en Mobilnyckel som du redan använder på en annan enhet.  

Spara användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan omsorgsfullt efter aktiveringen. Du behöver dem till exempel för att aktivera Mobilnyckeln om din enhet försvinner eller blir stulen. Du behöver din användarkod när du använder Mobilnyckeln som identifieringssätt annanstans än i OP-mobilen.

Läs mer om Mobilnyckeln

Om du inte har en OP-kod och du behöver Mobilnyckeln för att bekräfta ett inköp på nätet som du betalar med OP:s kort, kan du ta i bruk Mobilnyckeln också med en annan banks koder.

Läs mer om kortbetalningar

Är det tryggt att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln uppfyller definitionen på stark autentisering enligt den nya betaltjänstlagen.

Mobilnyckeln behandlas i nät och tjänster som skyddas med OP:s kryptering, och andra appar kommer inte åt den. Användningen av Mobilnyckeln baserar sig på en Mobilnyckel-PIN-kod, dvs. en kod som endast du känner till. Mobilnyckel-PIN-koden kan användas endast i den apparat där du har aktiverat Mobilnyckeln.

Håll Mobilnyckel-PIN-koden hemlig. För att garantera säkerheten lönar det sig att skydda åtkomsten till apparaten också så att du identifierar dig med lösenkod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

 

Hur byter jag min Mobilnyckel-PIN eller vad ska jag göra om jag har glömt den?

Du kan byta Mobilnyckel-PIN-kod genom att logga in i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. 

Om du har glömt din Mobilnyckel-PIN, ska du ta bort Mobilnyckeln och aktivera den på nytt.

Jag tappade min enhet där jag har Mobilnyckeln. Vad ska jag göra?

Ta genast ur bruk den försvunna enhetens Mobilnyckel. Spärra också användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan om de kan ha kommit i någon annans kännedom eller besittning.

Det går att förhindra användningen av koder och Mobilnyckeln

 • i tjänsten op.fi 
 • genom att ringa kundtjänsten 
 • i OP Spärrtjänsten (24 h) 
 • genom att besöka kontoret 

Kontaktinformation för tjänsterna

Var ser jag om jag har aktiverat Mobilnyckeln? Var får jag hjälp?

Du ser och kan hantera dina Mobilnycklar i inställningarna i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen samt i tjänsten op.fi. Du kan läsa mer om Mobilnyckeln i op.fi. Vi hjälper dig och ger dig råd också i vår kundtjänst.

Kontakta OP:s kundtjänst

Vad är Mobilnyckelns kod för bekräftelsebegäran och varför ska den kontrolleras?

Koden för bekräftelsebegäran i Mobilnyckeln försäkrar dig om att du bekräftar rätt transaktion och en transaktion som du själv gjort. Du ser koden, till exempel NN12, då du loggar in eller bekräftar transaktioner med Mobilnyckeln antingen i OP:s digitala tjänster eller andra tjänster som kräver identifiering. Observera att koden alltid byts då du sänder en ny bekräftelsebegäran.

Hur fungerar Mobilnyckeln med dator?

Om du redan har aktiverat Mobilnyckeln i OP-mobilen, kan du identifiera dig med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi genom att välja Mobilnyckeln som identifieringssätt.

Anvisningar för användningen av Mobilnyckeln

Om du inte tidigare har använt Mobilnyckeln, ska du i appbutiken ladda ner OP-mobilen i din telefon eller datorplatta.

Läs mer om aktiveringen av Mobilnyckeln

Min Mobilnyckel fungerar inte, vad ska jag göra?

Kontrollera att du skrivit din användarkod rätt i den tjänst där du håller på att identifiera dig. 
Bekräftelsetransaktionen förmedlas till tjänsten på basis av användarkoden du uppgett. Användarkoden är samma som du använder då du loggar in i tjänsten med nyckeltalslistan. Det är alltså inte frågan om Mobilnyckel-PIN-koden som du använder i OP:s mobilappar.

Kontrollera att du har en Mobilnyckel. Om du har den ser du knappen Bekräfta med Mobilnyckel i startvyn för OP:s mobilapp. Om du i startvyn endast ser knappen Logga in i OP-mobilen, ska du första ta i bruk Mobilnyckeln.

Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen ska du välja Bekräfta med Mobilnyckel och vid behov dessutom välja Uppdatera. Observera att bekräftelsebegäran gäller bara en begränsad tid. Vi behov ska du börja inloggningen eller betalningstransaktionen på nytt i tjänsten i fråga. 

Kontrollera att nätförbindelsen i din mobilapparat fungerar och att den inte är i strömsparläge. Kontrollera också att din enhet inte har appar i strömsparläge som kan stänga bakgrundstjänster automatiskt då du går till en annan tjänst. I dessa fall går det inte att förmedla Mobilnyckelns bekräftelseuppgifter till tjänsten.

Hur identifierar jag mig med Mobilnyckeln i nättjänster? Hur bekräftar jag transaktioner med Mobilnyckeln?

Med Mobilnyckeln kan du identifiera dig förutom i tjänsten op.fi, OP-mobilen och OP-företagsmobilen också till exempel i myndighetstjänster samt bekräfta nätinköp. 

Så här identifierar du dig i andra tjänster än i OP:s mobilappar:

 1. Om tjänsten erbjuder möjlighet att välja bank, ska du välja OP.
 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt.
 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt.*
 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta.**
 5. När bekräftelsebegäran är öppen ska du kontrollera att uppgifterna i bekräftelsebegäran motsvarar uppgifterna i transaktionen som du håller på att utföra. 
 6. Bekräfta transaktionen i din app med Mobilnyckel-PIN-koden. Av säkerhetsskäl kan transaktionen också kräva en tilläggsbekräftelse.***
 7. När du har bekräftat transaktionen, ska du gå tillbaka till tjänsten där du inledde identifieringen eller till exempel bekräftelsen av betalningen. 

* Användarkoden är samma som du använder då du loggar in i tjänsten med nyckeltalslistan. Det är alltså inte frågan om Mobilnyckel-PIN-koden som du använder i OP:s appar.
** Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt då du öppnar appen, ska du i appens startvy välja “Bekräfta med Mobilnyckel”.
*** Uppgifterna för tilläggsbekräftelsen sänds till dig per textmeddelande till det telefonnummer som du har uppgett som ditt nummer för tilläggsbekräftelse. Öppna textmeddelandet och kontrollera omsorgsfullt att uppgifterna i meddelandet motsvarar den transaktion som du håller på att utföra. Uppge koden du fick i textmeddelandet i transaktionens bekräftelsebegäran i appen.

Nyckeltalslista – Hur får jag en ny nyckeltalslista?

Du får automatiskt en ny nyckeltalslista per post då det finns 20 nyckeltalspar kvar på din lista.
Du kan också beställa en ny nyckeltalslista redan tidigare i tjänsten op.fi.  Logga in i tjänsten och välj upptill på sidan i menyn som öppnas under ditt namn Hantering av koder > Nyckeltalslista > Beställ nyckeltalslista.

Om du misstänker att dina OP-koder hamnat i fel händer eller om de har stulits, ska du omedelbart spärra koderna genom att ringa OP:s kundtjänst. Utanför kundtjänstens öppettider ska du ringa OP Spärrtjänsten (24 h). Om du lämnar spärrningsbegäran genom att ringa OP Spärrtjänsten ska du också anmäl händelsen till OP:s kundtjänst när den öppnat. Du får nya koder genom att besöka vårt kontor.

Kontakta kundtjänsten eller OP Spärrjäntsten

Till kontorens öppettider

Nyckeltalslista – Hur byter jag nyckeltalslista?

Den automatiskt postade  nyckeltalslistan som du själv beställt eller hämtat från kontoret måste aktiveras separat. För att ta i bruk en ny lista i tjänsten op.fi behöver du den gamla nyckeltalslistan som måste ha minst tre nyckeltalspar kvar.

Logga in i tjänsten op.fi och öppna menyn under ditt namn upptill på sidan. Välj sedan Hantering av koder > Nyckeltalslista > Byt nyckeltalslista.

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad ska jag göra när numret har ändrats?

Om ditt telefonnummer har ändrats, ska du kontakta OP:s kundtjänst eller besöka andelsbankens kontor. Observera att du då du sköter ärenden på ett kontor ska ha ett gällande identitetsbevis som godtas för bankärenden.

Läs mer

Kontrollera vilka identitetsbevis som godtas för bankärenden

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad ska jag göra om jag får ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse trots att jag inte har OP:s kod eller att numret i fråga inte är anslutet till min kod?

Försäkra dig till exempel om att ingen av dina närstående har anslutit numret till sin kod. Gör vid behov en anmälan till OP:s kundtjänst.

Läs mer

Kontakta OP:s kundtjänst

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad betyder tilläggsbekräftelse och hur fungerar den?

Tilläggsbekräftelsen är en säkerhetsfunktion som ger skydd mot missbruk av OP:s kod och mot nätbrottslighet. Numret för tilläggsbekräftelse är telefonnumret som anslutits till din kod och till vilket transaktionsuppgifterna vid behov sänds för kontroll som ett textmeddelande.

När du får ett textmeddelande som gäller tilläggsbekräftelse, ska du alltid noggrant kontrollera innehållet i meddelandet. Om uppgifterna i textmeddelandet stämmer överens med transaktionsuppgifterna kan du godkänna transaktionen. Om uppgifterna i meddelandet avviker från transaktionsuppgifterna ska du inte godkänna transaktionen. Vi sänder textmeddelanden som gäller tilläggsbekräftelse från numret +35840 7118180 och de är undertecknade av OP.

Om du får ett tilläggsbekräftelsemeddelanden då du inte själv använder din kod eller om uppgifterna i meddelandet inte stämmer överens med transaktionen du håller på med, ska du spärra dina koder genom att kontakta OP:s kundtjänst eller OP Spärrtjänsten (24 h).

Läs mer

Kontakta kundtjänsten eller OP Spärrjäntsten

 

Nummer för tilläggsbekräftelse – Vad ska jag göra om jag inte har ett nummer för tilläggsbekräftelse?

När du vill ansluta ett telefonnummer till tilläggsbekräftelsen ska du: 

 1. Logga in i tjänsten op.fi.
 2. Om du inte kan logga in i tjänsten op.fi för att du inte har ett nummer för tilläggsbekräftelse, blir du ombedd att uppge ditt telefonnummer vid inloggningen.
 3. Om inloggningen inte kräver att ditt telefonnummer läggs till , kan du uppge tilläggsbekräftelsenumret genom att upptill på sidan i menyn som öppnas under ditt namn välja: Hantering av koder > Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

Observera att numret för tilläggsbekräftelse är personligt och att det kan vara kopplat endast till en kunds koder. Om du har både företagstjänstkoder och en privatkundskod, kan du använda samma nummer som tilläggsbekräftelse för båda koderna. Numret ska anslutas till båda koderna separat.

Läs mer

 

Mobilnyckeln – Aktivering "Använd en annan enhet"

Du kan ha en Mobilnyckel på två enheter. Du kan aktivera en Mobilnyckel på en enhet med hjälp av en Mobilnyckel som du redan har på en annan enhet. Välj i så fall aktiveringssättet "Använd en annan enhet". 

Vid aktiveringen behöver du din användarkod, och ett telefonnummer för tilläggsbekräftelse måste vara anslutet till din kod. Enheterna tar kontakt med varandra via Bluetooth-anslutning och användningen av kameran måste tillåtas för att skanna en QR-kod.     

Ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen till den nya enheten. Välj samma app som den där du har din nuvarande Mobilnyckel. 

Börja aktiveringen på din nya enhet och välj "Använd en annan enhet"  

Om alternativet "Använd en annan enhet" inte finns att välja vid aktiveringen, ska du kontrollera i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen att appversionen är 59.0 på båda enheterna. 

Din nya enhet ber om din användarkod och om tillstånd att etablera en anslutning till den andra enheten, alltså den enhet där du redan har en Mobilnyckel. 

Vid behov kan du kontrollera din användarkod i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen på den enhet där du redan har en Mobilnyckel. 

Följ noggrant enhetens anvisningar.  

Om aktiveringen avbryts måste du börja om aktiveringen från början.

Mobilnyckeln – Vad ska jag göra om aktiveringen inte lyckas med en annan enhet?

Kontrollera att båda enheterna använder den senaste versionen av OP-mobilen/OP-företagsmobilen. Versionen ska vara uppdaterad både i den nya enheten, med vilken du tänker aktivera Mobilnyckeln, och med den gamla enheten som redan har Mobilnyckeln.

 • Android-enheter kan vara parkopplade via bluetooth-inställningarna. Avaktivera parkopplingen för den tid du aktiverar Mobilnyckeln:
 1. Stäng OP-mobilen/OP-företagsmobilen i båda enheterna
 2. Avaktivera parkopplingen av enheterna via deras bluetooth-inställningar
 3. Använd din gamla enhet i flygplansläge en stund
 4. Starta vid behov Bluetooth-anslutningen i din gamla enhet
 5. Aktivera Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen på nytt
 • Kontrollera att du har inlett aktiveringen i båda enheterna och att det på skärmen i enheterna står Söker annan enhet.
 • Se också till att enheterna är nära varandra under hela aktiveringen.
 • Försäkra dig om att du matar in din användarkod rätt i båda enheterna.
 • Om aktiveringen avbryts måste du börja om från början med båda enheterna.