Betala smidigt på nätet med ditt kort

Med OP:s kort betalar du tryggt och enkelt dina inköp i nätbutiker. I enlighet med betaltjänstlagen kräver nätinköpen i regel stark autentisering. Det här gör betalningarna tryggare.

Det här behöver du då du betalar i nätbutiker

Då du betalar inköp på nätet med OP Visa eller OP Duo kort, behöver du:

 • din mobilenhet med vilken du använder Mobilnyckeln eller tar emot ordningstal för nyckeltalslistan via textmeddelande
 • kortets nummer som du ser på kortets framsida*
 • den tresiffriga säkerhetskoden som finns på kortets frånsida till höger om namnteckningspanelen*
 • kortets giltighetstid som du ser på kortets framsida i formatet mm/åå.

*På ett kombikort finns Debit-kortnummer på kortets frånsida och säkerhetskoden följer direkt efter kortnumret.

När du har matat in kortuppgifterna dirigeras du automatiskt till OP:s tjänst så att en stark autentisering kan utföras för betalningen. Du identifierar dig i tjänsten enligt den metod som anslutits till ditt kort och som kan vara en av följande:

 • Mobilnyckel
 • OP:s koder, textmeddelande för tilläggsbekräftelse och nyckeltalslista.

Du behöver inte känna till identifieringssättet på förhand. Tjänsten styr dig automatiskt till de metoder som är möjliga med ditt kort.

Hur kan jag börja använda Mobilnyckeln?

Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen. Om du har OP:s koder, kan du med Mobilnyckeln bekräfta inköp på nätet med de flesta korten. Om du inte har OP:s koder och använder ett K-Plussa Maksuaika-kort eller ett OP Business Debit, kan du också bekräfta dina inköp på nätet med Mobilnyckeln.

Se hur du kan börja använda Mobilnyckeln om du har OP:s koder

Se hur du kan börja använda Mobilnyckeln utan OP:s koder

 1. Gör först inköpen och välj sedan att betala med ditt kort.
 2. Välj Betala. Nu överförs du till OP:s tjänst där du identifierar dig.
 3. Om du använder Mobilnyckel väljer du Mobilnyckeln som identifieringssätt.
 4. Öppna OP-mobilen i din telefon. Observera att du inte i det här skedet får något separat meddelande till din telefon att du ska öppna appen.
 5. Tryck på Bekräfta med Mobilnyckel.
 6. I appen ska du kontrollera beloppet och mottagaren för kortbetalningen som du bekräftat. Bekräfta transaktionen med den Mobilnyckel-PIN som du själv valt och klicka på Bekräfta.
 7. Du får ett meddelande att bekräftelsen har lyckats.
 8. När du har bekräftat korttransaktionen får du en bekräftelse över betalningen.
 9. Du återgår till nätbutiken, och får en beställningsbekräftelse från den.
 1. Gör först inköpen och gå sedan till betalning.

 2. Välj Visa eller Mastercard som betalsätt.

 3. Ge kortets nummer och giltighetstid.

 4. Klicka på knappen Betala. Nu överförs du till OP:s tjänst för att identifiera dig.

 5. Ge OP:s användarkod och lösenord.

 6. Du får ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse med ett ordningstal för nyckeltalet.

 7. Mata in det nyckeltal som motsvarar ordningstalet i textmeddelandet.

 8. Du får en bekräftelse om identifieringen har lyckats.

 9. Du överförs igen till nätbutiken.

 10. När korttransaktionen har auktoriserats får du en beställningsbekräftelse från nätbutiken.

 

Försäkra dig om att ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse är korrekt i dina uppgifter.

Så här ansluter du ett nummer för tilläggsbekräftelse till din kod

Så här byter du numret för tilläggsbekräftelse för din kod 

 

Då du betalar inköp med kort via Pivo i nätbutiker bekräftar du betalningarna så här:
 1. Logga in i appen.
 2. Svep för att godkänna betalningen.
I vissa fall måste du bekräfta en kortbetalning som görs med Pivo genom att separat identifiera dig. Då dirigerar Pivo dig till en tjänst där du identifierar dig och bekräftar betalningen med dina bankkoder.
 

Kravet på stark autentisering gäller alla betalningar på nätet. Ändringen baserar sig på EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2).

Vad omfattas av kravet?

Kravet omfattar alla kortbetalningar som görs i nätbutiker och via mobilappar. I butikskassan går det fortfarande att betala med kort och kortkod eller med kontaktlös betalning.

Vad innebär stark autentisering?

Du kan identifieras elektroniskt på olika sätt. Med stark autentisering säkerställs en persons identitet och görs ärendena trygga och säkra. Stark kundautentisering är en term i betaltjänstlagen (och i andra betaltjänstdirektivet, PSD2). Enligt lagen måste en person i regel identifieras genom stark autentisering vid användning av kontouppgifts- och betaltjänster. OP:s kunder identifieras med Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan.

Varför måste en kortbetalning på nätet bekräftas med stark autentisering? 

Syftet med stark autentisering är att öka säkerheten vid betalningar, förbättra konsumentskyddet och minska missbruket i anknytning till betalningar. Om stark autentisering krävs för ett inköp, vet man att den identitet som autentiserats med säkerhet tillhör den person som gör inköpet. Dina pengar är alltså bättre skyddade då nätinköpen kräver stark autentisering.

Krävs det alltid stark autentisering vid inköp på nätet? Finns det situationer som inte kräver stark autentisering? 

Som tumregel gäller att det alltid är bra att vara förberedd på stark autentisering när man gör inköp på nätet. Betaltjänstlagen medger dock vissa undantag från regeln om stark autentisering. Undantag kan utgöras av exempelvis prenumerationer och abonnemang för vilka ditt kort debiteras med samma avtalade belopp varje månad, betalningstransaktioner till små belopp och betalningstransaktioner med låg risk.

Hur inverkar stark autentisering på minderårigas nätinköp?

Kravet gäller alla som gör nätinköp med kort, så även minderåriga måste identifiera sig med stark autentisering. Om en minderårig person vill göra nätinköp, måste hen få egna koder till OP:s nättjänst.

Läs mer om skötseln av bankärenden för barn och unga