Betala tryggt på nätet

Med OP:s kort betalar du tryggt och enkelt dina inköp i nätbutiker med kort eller direkt från kontot. När du betalar på nätet behöver du OP:s koder och Mobilnyckel eller en traditionell nyckeltalslista för stark autentisering.

Betalning med kort ger tilläggsskydd  

Kreditfunktionen i betalkortet gör det tryggare att betala på nätet. Om du har betalat med kredit och inte får den tjänst eller produkt du betalat för till exempel på grund av att säljaren har gått i konkurs, kan du söka ersättning hos kreditkortsbolaget. 

Till OP Gold och OP Platinum-korten hör dessutom olika försäkringar, bland annat reseförsäkring, när du har betalat din resa med kreditfunktionen. 
 
Som ägarkund hos oss får du dessutom Produktskydd för inköp som du betalat med OP:s betalkort i händelse att de går sönder, tappas bort eller blir stulna. Det hjälper om till exempel din nya telefon faller ner och går sönder eller om du tappar bort dina solglasögon. Beroende på ditt kort gäller Produktskyddet i antingen ett halvt år eller ett år.  

Varför lönar det sig att betala med kreditkort?

Så här betalar du dina nätinköp med kort 

När du handlar på nätet med OP:s Visa eller Mastercard-kort, välj Visa eller Mastercard som betalsätt och det identifieringssätt du vill använda, antingen Mobilnyckeln eller en nyckeltalslista. 

När du betalar behöver du:  

 • Ditt kreditkorts nummer. Det hittar du på framsidan på kort som tagits i bruk före 2023, och på baksidan på nyare kort. Debit-kortets nummer hittar du på kortets baksida.
 • Din mobilenhet med vilken du använder Mobilnyckeln eller tar emot ordningstal för nyckeltalslistan via textmeddelande. 
 • En säkerhetskod med tre siffror. I kort som tagits i bruk före 2023 finns credit-funktionens säkerhetskod till höger från underteckningsfältet och debit-funktionens säkerhetskod efter kortnumret. I nyare kort av OP hittas både säkerhetskoderna på kortets baksida med tydliga markeringar.
 • Kortets giltighetstid, som du ser på kortets framsida i formatet mm/åå. 

När du har matat in kortuppgifterna dirigeras du automatiskt till OP:s tjänst när en stark autentisering ska utföras för betalningen. Identifiera dig i tjänsten genom det identifieringssätt som har anslutits till ditt kort, vilket är antingen Mobilnyckeln eller OP:s koder, textmeddelande med tilläggsbekräftelse och nyckeltalslista. 

Godkänn aldrig med Mobilnyckeln en transaktion som du inte är säker på eller som du inte känner igen. 

Hur kan jag ta i bruk Mobilnyckeln? 

Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen. Om du har OP:s koder, kan du bekräfta inköp du har gjort på nätet med kort med Mobilnyckeln. Om du använder K-Plussa Betaltid eller OP Business Debit, kan du göra bekräftelsen med Mobilnyckeln utan OP:s koder.

Se hur du kan börja använda Mobilnyckeln om du har OP:s koder

Se hur du kan börja använda Mobilnyckeln utan OP:s koder

Betalar du hellre från ditt konto? Gör så här

När du handlar på nätet och vill betala direkt från ditt konto, välj OP som betalsätt och följ nätbutikens anvisningar. Du kan identifiera dig med antingen Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan.  

Säkerställ alltid att den nätbutik du använder är tillförlitlig. 

Tips för trygga inköp på nätet

 • Kontrollera om det på företagets webbplats finns en kontaktblankett och e-postadress samt företagets namn, adress och telefonnummer.
 • Sök information och andras erfarenheter av företaget med en sökmaskin. Ställ dig alltid kritiskt till recensioner som finns på nätbutikens egna sidor.
 • Kom ihåg att du på grund av nätadressen inte kan veta var företaget är beläget.
 • Beställ inte utan att läsa leveransvillkoren. Kontrollera också om det är frågan om en engångsbeställning eller en fortlöpande beställning.
 • Betala dina inköp alltid med kreditkort. Då kan du ansöka om ersättning av kreditkortsbolaget i problemsituationer, till exempel om du inte får varan eller tjänsten du betalat.
 

 

 1. När du har handlat färdigt, gå till betalningen. Välj Betala och identifiera dig i OP:s tjänst. 
 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 
 3. Öppna OP-mobilen i din telefon. Observera att du inte i det här skedet får något separat meddelande till din telefon att du ska öppna appen. 
 4. Tryck på Bekräfta med Mobilnyckel. 
 5. I appen ska du kontrollera beloppet och mottagaren för kortbetalningen som du bekräftar. Bekräfta transaktionen med den Mobilnyckel-PIN som du själv valt och klicka på Bekräfta. 
 6. Du får ett meddelande att bekräftelsen har lyckats. Välj Färdig. 
 7. När du har bekräftat korttransaktionen får du en bekräftelse på betalningen. 
 8. Du går tillbaka till försäljarens webbplats och får en beställningsbekräftelse från denna. 
 1. När du har handlat färdigt, gå till betalningen. Välj Visa eller MasterCard som betalsätt. 

 2. Ge kortets nummer och giltighetstid. 

 3. Tryck på Betala, så går du till OP:s tjänster för att identifiera dig. 

 4. Mata in din OP:s koder och ditt lösenord. 

 5. Du får ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse med ett ordningstal för nyckeltalet. 

 6. Mata in det nyckeltal som motsvarar ordningstalet. 

 7. Du får en bekräftelse om identifieringen har lyckats. 

 8. Du går tillbaka till försäljarens webbplats och får en beställningsbekräftelse när korttransaktionen har bekräftats. 

Försäkra dig om att ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse är korrekt i dina uppgifter.

Så här ansluter du ett nummer för tilläggsbekräftelse till din kod

Så här byter du numret för tilläggsbekräftelse för din kod 

 

Om du är både privat- och företagskund hos OP, kan du bekräfta en betalning som du har gjort med OP Business Debit-kortet i OP-mobilen. Beakta att du även i OP-mobilen ska vara loggad in som privatkund för att du ska kunna göra bekräftelsen där. 

Om du är en företagskund hos OP men inte privatkund, ska du bekräfta betalningarna i OP-mobilen. Mobilnyckeln som behövs för bekräftelsen får du med din egen banks användarkoder i OP-mobilen.

Gör så här: 

 1. När du har handlat färdigt, gå till betalningen. Välj Betala och identifiera dig i OP:s tjänst. 
 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 
 3. Öppna OP-mobilen eller OP-mobilen, beroende på ditt kundförhållande. Observera att du inte i det här skedet får något separat meddelande till din telefon att du ska öppna appen. 
 4. Tryck på Bekräfta med Mobilnyckel. 
 5. I appen ska du kontrollera beloppet och mottagaren för kortbetalningen som du bekräftar. Bekräfta transaktionen med Mobilnyckelns PIN och klicka på Bekräfta. 
 6. Du får ett meddelande att bekräftelsen har lyckats. Välj Färdig. 
 7. När du har bekräftat korttransaktionen får du en bekräftelse på betalningen. 
 8. Du går tillbaka till försäljarens webbplats och får en beställningsbekräftelse från denna. 

 

 

Stark identifiering krävs vid kortbetalningar i nätbutiker och betalningar som görs med kort via mobilappar. I butikskassan går det fortfarande att betala med kort och kortkod eller med kontaktlös betalning. 

Kravet baserar sig på EU:s betaltjänstdirektiv PSD2. 

Vad innebär stark autentisering?

Du kan identifieras elektroniskt på olika sätt. Med stark autentisering säkerställs en persons identitet och ärendena görs trygga och säkra. Stark kundautentisering är en term i betaltjänstlagen. Enligt lagen måste en person i regel identifieras genom stark autentisering vid användning av kontouppgifts- och betaltjänster. OP:s kunder identifieras med Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan. 

Varför måste en kortbetalning på nätet bekräftas med stark autentisering? 

Syftet med stark autentisering är att öka säkerheten vid betalningar, förbättra konsumentskyddet och minska missbruk i anknytning till betalningar. När stark autentisering krävs för ett inköp, kan det säkerställas att den autentiserade identiteten med säkerhet tillhör den person som gör inköpet. Dina pengar är alltså bättre skyddade då nätinköpen kräver stark autentisering.  

Krävs det alltid stark autentisering vid inköp på nätet? Finns det situationer som inte kräver stark autentisering? 

Som tumregel gäller att det alltid är bra att vara förberedd på stark autentisering när man gör inköp på nätet. Betaltjänstlagen medger dock vissa undantag från stark autentisering. Undantag kan utgöras av exempelvis prenumerationer och abonnemang för vilka ditt kort debiteras med samma avtalade belopp varje månad eller av betalningstransaktioner till små belopp. 

Hur inverkar stark autentisering på barns nätinköp?

Kravet gäller alla som gör nätinköp med kort, så även minderåriga måste identifiera sig med stark autentisering. Om barnet vill göra inköp på nätet, måste man ansöka om en egen OP Användarkod för det. 

Läs mer om skötseln av bankärenden för barn och unga

Hur gör jag om jag inte har möjlighet att använda Mobilnyckeln?  

Användningen av Mobilnyckeln förutsätter att man har en smart enhet där Mobilnyckeln kan aktiveras. Om du inte har en smart enhet, kan du använda nyckeltalslistan som identifieringssätt. För att använda nyckeltalslistan behöver du en telefon som kan motta textmeddelanden av banken. Om du inte har en telefon, ska du kontakta din andelsbank för att avtala om det bästa sättet för dig att sköta ärenden. 

I vissa spelmaskin- eller mobilappar är det inte nödvändigtvis möjligt att bekräfta inköpet med en nyckeltalslista på grund av hur försäljaren har valt att tekniskt utföra appen. Det är dock sällsynt.