Korttiturvallisuus-kuva2

Betala tryggt vid kassan och på nätet

Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för betalkortet. Förvara kortet lika omsorgsfullt som kontanter.

Ange säkerhetsgränser för ditt kort

Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för betalkortet. Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp. Gränserna måste anges separat för kortets Credit- och Debit-funktioner. Säkerhetsgränserna omfattar inte gireringar eller betalningar av räkningar som görs med kortets Credit-funktion i OP nättjänsten.

Du kan ange och ändra gränserna i OP-nättjänsten. De nya gränserna träder i kraft genast. Vi rekommenderar att du alltid ändrar säkerhetsgränserna enligt dina behov.

Observera att också kontot kan ha en bruksgräns som begränsar kortbetalningarna, utöver säkerhetsgränsen för kortet.

Ta hand om ditt kort och din kod

 • Lär dig koden (PIN) för ditt kort utantill och förstör brevet med koden du fått av banken. Skriv inte upp koden på kortet eller någon annanstans.
 • Låt aldrig någon annan använda ditt kort och avslöja aldrig koden för någon annan – inte ens banken eller myndigheter behöver någonsin din kod.
 • Förvara kortet lika omsorgsfullt som kontanter. Kontrollera då och då att kortet finns kvar.
 • Lämna aldrig kortet på en obevakad plats, till exempel i bilen, hotellrummet eller på restaurangbordet. Om din egen vårdslöshet bidrar till missbruk av ditt kort, svarar du själv helt eller delvis för den förlust som förorsakas av missbruket. Kortets kod får till exempel aldrig förvaras på samma ställe som kortet.
 • Då kortet förnyas, förstör det gamla kortet genom att klippa itu magnetremsan och chippet.

Kortreklamation

Om du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner som du inte känner igen, kan du göra en kortreklamation.

 • Använd inte en automat, om det finns utomstående i närheten.
 • Låt också andra sköta sina ärenden i lugn och ro.
 • Dölj tangenterna för utomstående när du slår in din kod.
 • Om du känner dig otrygg, knappa inte in koden utan tryck på Stop-knappen. Ta kortet och ta ut pengarna senare.
 • Om du upptäcker något som verkar misstänkt, ta kontakt med banken, automatskötaren eller polisen.
 • Försök undvika situationer där ditt kort förs bort ur sikte.
 • Kontrollera beloppet innan du knappar in koden eller undertecknar.
 • Dölj tangenterna för utomstående när du slår in din kod.
 • Var beredd på att identifiera dig – det ligger i ditt intresse.
 • Försäkra dig om att du får ditt kort tillbaka efter betalningen.
 • Spara betalningsverifikatet och jämför det med kontoutdraget eller kortfakturan.
 • Förstör gamla betalningsverifikat omsorgsfullt.
 • Då du betalar på nätet, handla i nätaffärer med Verified by Visa eller MasterCard SecureCode som betalningsalternativ.

Kontaktlös betalning är ett enkelt, snabbt och säkert sätt att betala små inköp, och betalsättet blir hela tiden allt vanligare. Betalningar utan kod minskar möjligheterna att luska ut koden när du betalar. Med kontaktlösa betalningar kommer kortets kod därför inte i händerna på brottslingar.

 • Med kontaktlösa kort kan du betala inköp på högst 50 euro utan kod.
 • Betalterminalen ber dig ibland att sätta kortet i betalterminalen och mata in kortets kod – också då inköpen är mindre än 50 euro. På så sätt säkerställs att kortet är i händerna på den rätta kortinnehavaren.
 • Med ett kort som kommit i fel händer kan man inte göra många debiteringar, för antalet kontaktlösa betalningar utan kod och deras totala belopp är begränsat.

Visa Secure (tidigare Verified by Visa) och MasterCard SecureCode är tjänster som ökar säkerheten vid betalningar på nätet. Med tjänsten försäkrar du dig om att det är tryggt att betala på nätet. Då du betalar dina inköp på nätet via tjänsten Visa Secure eller tjänsten MasterCard Secure Code överförs du i betalningsskedet till OP-nättjänsten där du kan kvittera inköpet med dina nättjänstkoder via en skyddad nätförbindelse. På så sätt blir både köpmannen och köparen tillförlitligt identifierade. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsterna på symbolen Visa Secure eller MasterCard Secure Code.

Så här fungerar tjänsten:

 1. Gör först inköpen och välj sedan att betala.
 2. Välj Visa eller MasterCard som betalningssätt.
 3. Ange kortets nummer och giltighetstid.
 4. Klicka på knappen "Betala". Då förflyttas du till OP-nättjänsten.
 5. Ett litet fönster öppnas på skärmen. Där kan du bekräfta dina inköp med OP-nättjänstens användarkod, lösenord och engångsnyckeltal.
 6. Du får en bekräftelse, om betalningen har lyckats.
 7. Du kommer tillbaka till köpmannens hemsida, och får en beställningsbekräftelse.
 8. Då du betalar med kreditkort, debiteras inköpet på din följande Visa- eller MasterCard-faktura. Då du betalar med OP-Visa Debit debiteras inköpet direkt på ditt bankkonto.

Med tjänsten Verified by Visa försäkrar du dig om att det är tryggt att betala på nätet. Du behöver inte ta i bruk tjänsten separat. Då du betalar inköpen på nätet med OP-Visa Business Card får du via tjänsten Verified by Visa per telefon ett engångslösenord för auktoriseringen av betalningen. Med auktoriseringskoden identifierar du dig själv och godkänner betalningen. På så sätt blir både nätbutiken och köparen tillförlitligt identifierade.

Du känner igen de nätbutiker som anlitar tjänsten på symbolen Verified by Visa.

Så här fungerar tjänsten Verified by Visa

 1. Gör först inköpen och välj sedan att betala.
 2. Välj Visa som betalningssätt.
 3. Skriv in kortuppgifterna och fortsätt att betala.
 4. Det öppnas ett fönster i visningen där du ska uppge auktoriseringskoden.
 5. Du får per telefon en engångskod för auktorisering.
 6. Identifiera dig och godkänn betalningen genom att skriva in auktoriseringskoden i fältet.
 7. Du får en bekräftelse, om betalningen har lyckats och återgår till nätbutiken.

OP Ryhmälle on tärkeää suojata asiakkaiden tietoja ja toimintaa pankkiasiointiin liittyen. Korttimaksamisen osalta se tarkoittaa maksukorttitietojen sekä maksutapahtumien käsittelyn tietoturvan varmistamista näihin liittyviä vaatimuksia vasten. Tältä osin olemme tehneet merkittävän edistysaskeleen.

Maksukorttitietojen ja -tapahtumien turvaamiseksi ja kuluttajien suojaamiseksi näihin liittyviltä uhkilta on kehitetty korttimaksamisen tietoturvastandardi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). OP Ryhmä on viime vuosina kehittänyt vahvasti korttimaksamiseen liittyviä prosesseja ja toimintaa kyseisen standardin tietoturvavaatimuksia vasten. Tämän kehittämisen myötä OP on saavuttanut PCI DSS -tietoturvastandardin asettamat vaatimukset ja saanut toiminnalleen niitä vastaavan PCI DSS -sertifioinnin.

”Asiakkaiden asioinnin turvallisuuden huomioiminen on meille hyvin tärkeää ja on hienoa, että pystymme osoittamaan sen nyt vielä korttimaksamisen sertifioinnin ja sen jatkuvan ylläpidon kautta”, sanoo OP:n korttiliiketoiminnasta vastaava Anssi Huhta.

Maksukorttien käyttäjien on hyvä muistaa muutama perussääntö. Korttia tulee säilyttää huolellisesti ja pitää kortin tunnusluku vain omana tietonaan. Tunnuslukua ei tule kertoa kenellekään, vaikka kysyjä vaikuttaisikin luotettavalta tai asialliselta. Jos korttisi tai tunnuslukusi katoaa tai päättyy vääriin käsiin, ota välittömästi yhteys sulkupalveluun.

Soita sulkupalveluun 0100 0555 (24 h/vrk)

Ulkomailta soitettaessa numero on +358 100 0555 (24 h/vrk)

Payment Card Industry Data Security Standard eli PCI DSS on tietoturvastandardi, joka määrittää vaatimukset turvalliselle korttitietojen käsittelylle. PCI DSS -standardi koskee kaikkia toimijoita ja järjestelmiä, jotka tallentavat, käyttävät, siirtävät tai muulla tavoin käsittelevät maksukorttitietoja ja -tapahtumia. Standardin ovat laatineet suurimmat korttiyhtiöt (Visa, MasterCard, American Express, Discover ja JCB).

Korttiturvallisuus