Korttimaksu verkossa

Betala tryggt med kort

Att betala med kort är i regel ett tryggt sätt att betala vid kassan och på nätet. När du använder ditt kort ska du ändå iaktta normal försiktighet och uppmärksamhet. Ta vara på din kortkod, ange säkerhetsgränser för ditt kort och följ regelbundet upp dina korttransaktioner.

Använd kortet och kortkoden omsorgsfullt

 • Lär dig koden till ditt kort utantill och förstör kodbrevet du fått av banken. Skriv inte koden på kortet eller någon annanstans.
 • Om du har glömt din PIN-kod, kan du lätt själv kontrollera den helt gratis genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Gå till Pengar, välj Mina kort och där det kort som koden gäller och gå i kortinställningarna till Kontrollera PIN-koden. Du kan kontrollera din kod alltid när det behövs.  
 • Låt aldrig någon annan använda ditt kort och avslöja aldrig kortkoden för någon annan – inte ens banken eller myndigheterna behöver någonsin din kod.
 • Förvara ditt kort lika omsorgsfullt som du förvarar kontanter. Kontrollera då och då att kortet finns kvar.
 • Lämna aldrig kortet på en obevakad plats, till exempel i bilen, hotellrummet eller på restaurangbordet. Om din egen vårdslöshet bidrar till missbruk av ditt kort, svarar du själv helt eller delvis för den förlust som förorsakas av missbruket. Kortets kod får till exempel aldrig förvaras på samma ställe som kortet.
 • Då kortet förnyas, förstör det gamla kortet genom att klippa itu magnetremsan och chippet.

Ange säkerhetsgränser för kortet

Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kortet för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt för andra distansköp. Gränserna anges separat för kortets credit- och debit-funktioner. Säkerhetsgränserna omfattar inte gireringar eller betalningar av räkningar som görs med kortets credit-funktion i OP-nättjänsten.
Du kan ange och ändra säkerhetsgränserna i OP-nättjänsten enligt dina behov. De nya gränserna träder i kraft genast. 
Utöver kortets säkerhetsgräns kan även kontot kan ha en bruksgräns som begränsar kortbetalningarna. Kontots bruksgräns begränsar den dygnsvisa användningen av kontot och inverkar därmed också på användningen av kortet. 

Läs mer om kortets säkerhetsgränser

Uppföljning av korttransaktioner och reklamation av fel

Följ dina kort- och kontotransaktioner så att du upptäcker eventuellt missbruk i ett så tidigt skede som möjligt.  
Om du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner som du inte känner igen, ska du omedelbart spärra ditt kort genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (lna/msa, öppet dygnet runt). Efter det kan du lämna en begäran om utredning av korttransaktionerna, det vill säga göra en reklamation. 

Vi förbättrar kundtjänsten kring kortsäkerhet, även genom att ändra telefonnumret för kortsäkerhetstjänsten till ett enklare format. Tills vidare är båda telefonnumren i bruk, av vilken anledning de fortfarande finns på nätsidorna. Vi kommer även att uppdatera det nya numret i utgående textmeddelanden så snart som möjligt.

Det kan hända att kortsäkerhetstjänsten sänder dig ett textmeddelande om kortsäkerhetsärenden. Det gäller en förfrågan om kortets säkerhet. Om du får ett sådant meddelande, ber vi dig kontakta vår kortsäkerhetstjänst antingen på numret 010 252 1530 (öppet dygnet runt), eller på numret 0100 0530 (öppet dygnet runt). Samtalspris:

 • 010 252 1530: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/minut för samtal från mobilabonnemang eller fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
 • 0100 0530: Lna/msa för samtal från mobilabonnemang eller fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).

 

 

 

 • Använd inte en automat om det finns utomstående i närheten.
 • Låt också andra sköta sina ärenden i lugn och ro.
 • Dölj tangenterna för utomstående när du slår in din kod.
 • Om du känner dig otrygg, knappa inte in koden utan tryck på den röda Stop-knappen. Ta kortet, och ta ut pengarna senare.
 • Om du märker att det är något skumt med automaten, ta kontakt med banken, automatskötaren eller polisen.
 • Kontrollera beloppet innan du knappar in koden eller undertecknar.
 • Dölj tangenterna för utomstående när du slår in din kod.
 • Små inköp kan du betala kontaktlöst utan kortkod och på det sättet undvika att någon försöker komma åt att se din kortkod när du betalar.
 • Betalterminalen ber dig ibland sätta kortet i betalterminalen och mata in kortets kod – också då inköpen är mindre än 50 euro. På så sätt säkerställs att kortet är i händerna på den rätta kortinnehavaren.
 • Med ett kort som kommit i fel händer kan man inte göra många debiteringar, för antalet kontaktlösa betalningar utan kod och deras totala belopp är begränsat.
 • Var beredd på att styrka din identitet - det ligger i ditt eget intresse.
 • Försök undvika situationer där ditt kort förs utom synhåll för dig.
 • Försäkra dig om att du får ditt kort tillbaka efter betalningen.
 • Spara kvittot och jämför det med kontoutdraget eller kortfakturan.
 • Var omsorgsfull när du förstör gamla kvitton.
 • Då du betalar på nätet, handla i nätbutiker som har Verified by Visa eller Mastercard Identity Check som betalningsalternativ. De här tjänsterna gör det tryggare att betala på nätet. 
 • Då du betalar dina inköp på nätet via dessa tjänster identifieras både köpmannen och köparen tillförlitligt.
 • Du känner igen de nätbutiker som anlitar tjänsterna på symbolen Visa Secure eller Mastercard Identity Check.

 

Det är viktigt för OP Gruppen att kunduppgifterna och kundens bankärenden är skyddade och säkra. För kortbetalningarnas del betyder det att informationssäkerheten för betalkortsuppgifterna och behandlingen av betalningstransaktioner tryggas så att kraven som gäller dem möts.

Informationssäkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för kortbetalningar har utvecklats för att trygga betalkortsuppgifterna och -transaktionerna och skydda konsumenterna mot hot som hänför sig till dem. Under de senaste åren har OP Gruppen kraftigt utvecklat processerna och verksamheten i anslutning till kortbetalning med hänsyn till informationssäkerhetskraven i denna standard. Tack vare det här utvecklingsarbetet uppfyller OP de krav som säkerhetsstandarden PCI DSS ställer och har fått sin verksamhet PCI DSS-certifierad.

Det är bra för alla som använder betalkort att komma ihåg några grundregler. Kortet ska förvaras omsorgsfullt och kortkoden hållas hemlig. Kortkoden får inte avslöjas för någon, även om den som ber om den skulle verka pålitlig eller saklig. Om ditt kort eller din kod försvinner eller hamnar i fel händer, ska du genast kontakta spärrtjänsten.

Ring spärrtjänsten 0100 0555 (24 h/dygn).

Vid samtal från utlandet är numret +358 100 0555 (24 h/dygn).

Payment Card Industry Data Security Standard, dvs. PCI DSS, är en informationssäkerhetsstandard som fastställer krav för en säker behandling av kortuppgifter. Standarden PCI DSS omfattar alla aktörer och system som lagrar, använder, överför eller på annat sätt behandlar betalkortsuppgifter och -transaktioner. Standarden är upprättad av de största kortbolagen (Visa, Mastercard, American Express, Discover och JCB).