Korttimaksu verkossa

Så använder du ditt betalkort på ett säkert sätt

I regel är det tryggt att betala med kort vid kassan och på nätet om du iakttar normal försiktighet och uppmärksamhet då du använder kortet. Ta vara på ditt kort och kortkoden, ange säkerhetsgränser för ditt kort och följ regelbundet upp dina korttransaktioner.

Använd kortet och kortkoden omsorgsfullt

 • Lär dig koden till ditt kort, dvs. PIN-koden, utantill och förstör kodbrevet du eventuellt fått av banken. Skriv inte koden på kortet eller någon annanstans. 
 • Om du har glömt din PIN-kod, kan du alltid vid behov kontrollera den helt gratis genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Gå till Pengar, välj Mina kort och där det kort som koden gäller och gå i kortinställningarna till Kontrollera PIN-koden.
 • Låt aldrig någon annan använda ditt kort och avslöja aldrig koden för någon annan. Bankens personal eller myndigheterna ber dig aldrig om koder för dina betalningsinstrument, såsom nätbankens användarkod och lösenord, hela kortnumret eller kortets PIN-kod. 
 • Använd kortets uppgifter endast då du själv betalar något. Var noga och godkänn aldrig med Mobilnyckeln eller med ett nyckeltal en transaktion som du inte är säker på eller som du inte känner igen. 
 • Lämna aldrig kortet på en obevakad plats, till exempel i bilen, hotellrummet eller på restaurangbordet. Om din egen vårdslöshet bidrar till missbruk av ditt kort, svarar du själv för förlusterna. Kortets kod får aldrig förvaras på samma ställe som kortet. 
 • Då kortet förnyas, ska du förstöra det gamla kortet genom att klippa itu magnetremsan och chippet. 

Säkerhetsgränser för kortet 

Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag med kort, kortinköp via betalterminal samt inköp på nätet och i appar. Ange säkerhetsgränserna separat för kortets credit- och debit-funktioner. Säkerhetsgränserna omfattar inte gireringar eller betalningar av räkningar som du gör med kortets credit-funktion i OP:s digitala tjänster. 
 
Det går att uppge eller ändra säkerhetsgränserna i OP:s digitala tjänster vid behov. De nya gränserna träder i kraft genast.  
 
Utöver kortets säkerhetsgräns kan kontot ha en bruksgräns som begränsar dygnsvisa kortbetalningar.

Läs mer om kortets säkerhetsgränser

Uppföljning av korttransaktioner och reklamation av fel

Följ dina kort- och kontotransaktioner så att du upptäcker eventuellt missbruk i ett så tidigt skede som möjligt.  
 
Om du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner som du inte känner igen, ska du omedelbart spärra ditt kort genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (lna/msa) som betjänar dygnet runt. Observera att namnet på butiken du handlade i ofta inte är det namn som syns i transaktionsspecifikationen. Undersök alltså också beloppen och datumen.

Läs mer om OP Spärrtjänsten

När du gjort en polisanmälan om obehöriga korttransaktioner kan du göra en reklamation, dvs. lämna en begäran om utredning av korttransaktionerna. Ett eventuellt ersättningsbeslut fattas först i samband med att reklamationen behandlas.  
 
Läs anvisningarna om att göra en reklamation 
 
Det kan hända att vår kortsäkerhetstjänsten sänder dig ett textmeddelande i kortsäkerhetsärenden. Om du får ett sådant meddelande, ska du ringa vår kortsäkerhetstjänst på numret 0100 0530 (lna/msa) som betjänar dygnet runt. 

 
 • Använd inte en automat om det finns utomstående i närheten. Låt också andra sköta sina ärenden i fred. 
 • Dölj tangenterna för utomstående när du slår in din kod.
 • Om du känner dig otrygg, knappa inte in koden utan tryck på den röda Stop-knappen. Ta kortet, och ta ut pengar senare. 
 • Om du märker att det är något skumt med automaten, ta kontakt med banken, automatskötaren eller polisen. 

 • Kontrollera beloppet innan du knappar in koden eller undertecknar. 
 • Dölj tangenterna för utomstående när du slår in din kod. 
 • Du kan betala små inköp kontaktlöst utan kortkod och på det sättet undvika att någon försöker komma åt att se din kortkod när du betalar. 
 • Betalterminalen ber dig ibland sätta kortet i betalterminalen och mata in kortets kod – också då inköpen är mindre än 50 euro. På så sätt säkerställs att kortet används av den rätta kortinnehavaren. 
 • Antalet kontaktlösa betalningar utan kod och deras totala belopp är begränsat så att man inte kan göra många betalningar med kortet om det råkar hamna i fel händer. 
 • Var beredd på att styrka din identitet - det ligger i ditt eget intresse. 
 • Försök undvika situationer där ditt kort förs utom synhåll för dig. 
 • Försäkra dig om att du får ditt kort tillbaka efter betalningen. 
 • Spara kvittot och jämför det med kontoutdraget eller kortfakturan. 
 • Var omsorgsfull när du förstör gamla kvitton. 

 

Då du betalar inköp på nätet, ska du handla i nätbutiker som har Verified by Visa eller Mastercard Identity Check som betalningsalternativ. Dessa tjänster ökar säkerheten för betalningar på nätet eftersom både butiken och köparen identifieras tillförlitligt. 
 
Läs mer om nätbetalningar 

Varför lönar det sig att betala med kreditkort?

 

Det är viktigt för OP Gruppen att skydda kundens uppgifter och bankärenden. Vid kortbetalningar betyder det att informationssäkerheten för betalkortsuppgifterna och behandlingen av betalningstransaktioner tryggas. OP Gruppen har PCI DSS-certifiering. 
 
Informationssäkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för kortbetalningar tryggar betalkortsuppgifterna och -transaktionerna och skyddar konsumenterna mot hot som hänför sig till dem. Standarden PCI DSS omfattar alla aktörer och system som lagrar, använder, överför eller på annat sätt behandlar betalkortsuppgifter och -transaktioner. Standarden är upprättad av de största kortbolagen, dvs. Visa, Mastercard, American Express, Discover och JCB.