Så här ändrar du ditt korts säkerhetsgränser

Ditt kort har säkerhetsgränser som det lönar sig att fastställa så att de är lämpliga för just dig. Säkerhetsgränserna är dygnsvisa betalningsgränser för kortinköp. De skyddar ditt kort ifall det skulle försvinna eller missbrukas.

Du kan snabbt och lätt ändra säkerhetsgränserna för ditt betalkort eller kreditkort i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. De nya gränserna träder i kraft genast. Du kan ändra säkerhetsgränserna så ofta du vill.

Ändra säkerhetsgränserna för ditt kort i tjänsten op.fi

Fastställ dygnsvisa säkerhetsgränser för inköp med ditt betalkort eller kreditkort

 • Med kontantuttagsgränsen bestämmer du hur mycket pengar du kan ta ut i bankautomater i Finland och utomlands eller vid butikskassan.
 • Med betalningsgränsen för kortinköp som ska auktoriseras bestämmer du hur mycket du kan köpa för till exempel i affärer och på restauranger.
 • Med betalningsgränsen för nät- och andra distansköp bestämmer du hur stora inköp du kan betala med kortet till exempel på nätet eller per telefon.

Du kan fastställa alla säkerhetsgränserna separat för kortets kreditfunktion (credit) och debitfunktion, där pengarna debiteras kontot direkt.

Ändra säkerhetsgränserna efter ditt behov

Du kan ändra betalningsgränserna för dina kort så ofta du vill. De nya gränserna träder i kraft genast. Vi rekommenderar att du justerar säkerhetsgränserna efter ditt behov.

Om det till exempel är väldigt sällan du handlar på nätet med ditt kort, är det bra att hålla säkerhetsgränsen för nät- och distansköp vid noll (0€). När gränsen är noll kan man inte alls handla på nätet med kortet. Vid behov kan du smidigt höja säkerhetsgränsen på nätet eller i mobilen.

Observera att kortets säkerhetsgränser inte omfattar gireringar eller betalningar av räkningar som görs med kortets credit-funktion i OP-nättjänsten. Utöver kortets säkerhetsgränser kan även kontot kan ha en bruksgräns som begränsar kortbetalningarna.

I tjänsten op.fi och i OP-mobilen följer du lätt upp dina korttransaktioner även när du är på resa.

Ändra kortets säkerhetsgränser i tjänsten op.fi

 1. Logga in i nätbanken
 2. Välj Mina kort
 3. Välj det kort vars säkerhetsgränser du vill ändra
 4. Skrolla till Uppgifter om kortet och krediten och välj Säkerhetsgränser
 5. Välj Ändra kortets säkerhetsgränser

Ändra säkerhetsgränserna för ditt kort i tjänsten op.fi

Ändra kortets säkerhetsgränser i OP-mobilen

 1. Logga in i OP-mobilen 
 2. Gå till sidan Konton och kort
 3. Välj det kort vars säkerhetsgränser du vill ändra
 4. Välj sidan Uppgifter. Där hittar du kortets säkerhetsgränser
 5. Välj Redigera

För att höja säkerhetsgränserna behöver du Mobilnyckeln eller nätbankskoderna.