Användning av kreditkort – hur fungerar ett kreditkort?

Drar du full nytta av ditt kreditkort? Använder du det på ett fiffigt sätt? Läs hur kreditkortet fungerar.

Vad är ett kreditkort?

Ett kreditkort (credit) är ett betalkort med vilket kortinnehavaren kan betala inköp med en kredit som beviljats av ett kreditkortsbolag. Ett kreditkort är inte bara ett betalningsinstrument utan numera skyddar många kort dina inköp och resor eller försäkrar dig och din familj under resor. Kreditkortet ger flexibilitet och hjälp vid överraskande situationer.

Kreditkortet är ofta kopplat till ett bankkort vilket betyder att du med ett kort kan betala antingen från bankkontot eller med kredit. Kortets kreditfunktion skiljer sig från bankkortet så att betalningen debiteras i efterskott med en faktura. Då du betalar med bankkort tas betalningen ut direkt från bankkontot. Du kan betala krediten i lämpliga månadsbetalningar.

Du får en faktura på dina credit-betalningar en gång per månad och kan välja om du betalar hela beloppet på en gång eller i delar. Om du betalar hela fakturan på en gång uppstår inga kostnader för den. Du får upp till 35 dagar räntefri betalningstid.

Läs mer om OP:s kreditkort

Betalning med kreditkort

Med kreditkort kan du betala inköp på samma sätt som med bankkort – både i butiker och på nätet – inom din kreditgräns.

Då du betalar med ett kombikort, alltså ett kort som är både bank- och kreditkort, ska du då du betalar i butiken välja kortets credit-funktion. Då tas betalningen ut från krediten i stället för ditt bankkonto. Då du gör inköp på nätet ska du försäkra dig om att du uppger credit-uppgifterna korrekt. På ett kombikort finns ett kortnummer både för credit och debit.

På OP:s kombikort står kreditkortets nummer (credit) på kortets framsida. Kortets säkerhetskod, det vill säga den tresiffriga CVC-koden, finns på kortets baksida bredvid underteckningsfältet.

I nedre kanten på kortets baksida finns också bankkortets (debit) nummer och genast efter det bankkortets tresiffriga säkerhetskod, det vill säga CVC-koden.

Läs anvisningarna om hur du betalar tryggt på nätet

Varför lönar det sig att betala med credit-funktionen?

Avgiftsfri försäkring för dina inköp

Som ägarkund hos andelsbanken får du en avgiftsfri försäkring för de produkter som du betalat med credit- eller debit-egenskapen med OP:s kreditkort. Produktskyddsförsäkringen skyddar dina inköp upp till 2 000 euro i händelse av skada eller stöld i 180 eller 365 dagar. Självrisken för Produktskyddet är 75 euro.

Läs mer om Produktskyddet

Skydd för dina inköp på nätet

Med kreditkort betalar du tryggt också på nätet. Om du till exempel inte får en vara som du beställt i en nätbutik eller om varan är felaktig kan du få ersättning av kreditkortsbolaget. Samma gäller för resor: om du betalar dina flygbiljetter på nätet med kreditkort och flygbolaget går i konkurs före resan, ersätter kreditkortsbolaget dina flygbiljetter.

Flexibilitet i olika livsskeden

Kreditkortet ger flexibilitet. Med krediten kan du betala till exempel större inköp i lämpliga poster. Med ett kreditkort får du också i snitt 35 dagar räntefri betaltid för dina inköp.

Överföring av kredit till konto

Med kreditkort går det att överföra pengar till ditt bankkonto. Du kan överföra kredit från ditt OP Classic, OP Gold, OP Platinum eller OP Duo-kreditkort till ditt bankkonto i tjänsten op.fi och OP-mobilen.

Överför kredit från kortet i tjänsten op.fi

  1. Logga in i tjänsten op.fi
  2. Välj Mina kort
  3. Välj det kort från vilket du vill överföra kredit
  4. Skrolla till Kreditkonto
  5. Välj Överför kredit till konto

Överför kredit i tjänsten op.fi

Överför kredit från kortet i OP-mobilen

  1. Logga in i OP-mobilen
  2. Välj Konton och kort
  3. Välj det kort från vilket du vill överföra kredit
  4. Välj Faktura och där funktionen för kreditöverföring
  5. Välj Överför kredit till konto

Betala en faktura med credit

Det går att betala en faktura med kreditkort genom att överföra kredit till ditt bankkonto i tjänsten op.fi eller OP-mobilen inom din kreditgräns.

Kreditkortets månadsbetalning

Då du betalar med kreditkort väljer du hur du vill betala krediten. Du kan betala hela krediten på en gång räntefritt eller amortera krediten i lämpliga månadsbetalningar. Med månadsbetalningen amorterar du krediten samt betalar ränta och eventuella avgifter.

Minimiamorteringen på kreditens skuldsaldo är 2 % av saldot på faktureringsdagen eller minst 30,00 euro. Om du har ansökt om kredit efter 1.12.2021, är minimiamorteringen 3 % av skuldsaldot. Då skuldbeloppet minskar, minskar också månadsbetalningens belopp. På den återstående kreditkortsskulden samlas det ränta i enlighet med avtalet. Det går att göra extra amorteringar på krediten eller betala hela den återstående krediten med en gång, när som helst. 

Försäkringen Produktskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Korten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

 

Så här börjar du använda ditt nya kort
Ta i bruk ditt nya kort med fyra enkla steg. Läs mer!
Henkilö tekee luottorajan korotushakemusta puhelimella OP-mobiilissa.
Så här ändrar du själv kortets kreditgräns utan avgift
Du kan smidigt höja din kreditgräns i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, gratis.