Hur fungerar ett kreditkort?

Utnyttja ditt kreditkort till fullo. Läs mer om användningen av credit-funktionen!

Vad är ett kreditkort, dvs. credit card?

Ett kreditkort, dvs. credit card, är ett betalkort med vilket kortinnehavaren kan betala inköp med en kredit som beviljats av ett kreditkortsbolag. Då du betalar med kreditkort fungerar kreditkortsbolaget som en buffert mellan dina pengar och säljarföretaget. Beloppet för inköpen tas ut från det kreditkonto som anslutits till kortet, alltså inte direkt från ditt bankkonto såsom vid betalning med bankkort. 

Ett kreditkort är inte bara ett betalningsinstrument utan numera skyddar många kort dina inköp och resor eller försäkrar dig och din familj under resor. 

Hur fungerar ett kreditkort?

Kreditkortet är ofta kopplat till ett bankkort vilket betyder att du med ett kort kan välja att betala antingen från bankkontot eller med kredit. Då du betalar med bankkort tas betalningen ut direkt från bankkontot. Då du betalar med kortets kreditfunktion, dvs. credit, debiteras betalningen i efterskott med en faktura. 

Alla inköp som du under månaden betalat med ditt kreditkort samlas på en faktura som du får efter faktureringsperioden. Du får en räntefri betalningstid på i genomsnitt 35 dagar för dina inköp om du betalar hela fakturan senast på förfallodagen. Då behöver du alltså inte betala ränte- eller andra kostnader. 

Om du inte vill betala hela kreditkortsfakturan på en gång kan du betala den i lämpliga månadsbetalningar. Efter förfallodagen läggs ränta och en kontoavgift till krediten. 

Läs mer om OP:s kreditkort

Hur betalar jag med kreditkort?

Med kreditkort kan du betala inköp i butiker och på nätet på samma sätt som med bankkort inom din kreditgräns. 

Då du betalar med ett kombikort, alltså ett kort som är både bankkort och kreditkort, ska du då du betalar i butiken välja kortets credit-funktion. Då tas betalningen ut från krediten i stället för ditt bankkonto.

Då du gör inköp på nätet ska du försäkra dig om att du uppger credit-uppgifterna korrekt. På kort som tagits i bruk före 2023 finns credit-numret på kortets framsida och den tresiffriga CVC-säkerhetskoden på baksidan intill namnteckningsfältet. På nyare kort finns både credit-numret och CVC-säkerhetskoden på kortets baksida. Bankkortsnumret, dvs. debit-numret för ditt betalkort liksom CVC-säkerhetskoden finns också på kortets baksida.

Varför lönar det sig att betala med kreditkort

Kreditkortets månadsbetalning

Före förfallodagen kan du betala hela kreditkortsfakturan på en gång räntefritt. 

Om du vill betala krediten med lämpliga månadsbetalningar betalar du också ränta på den återstående krediten och en kontoavgift. Minimibetalningen är 3 % av skulden. Då skuldbeloppet minskar, minskar också månadsbetalningens belopp.

Du kan när som helst betala en extra amortering eller kvitta hela krediten på en gång.

Exempel 1: Om du betalar ett inköp på 599 € med ditt kreditkorts credit-funktion och återbetalar det med 50 €/mån., blir det totalt 14 betalningsposter. Under den här tiden betalar du totalt 86,76 € i kostnader, varav 41,26 € är ränta och 45,50 € kontoavgifter.

Exempel 2: Om du betalar ett inköp på 599 € med ditt kreditkorts credit-funktion och återbetalar det i sex lika stora poster, är beloppet som ska betalas 105,50 €/mån. Under den här tiden betalar du totalt 33,50 € i kostnader, varav 16,00 € är ränta och 17,50 € kontoavgifter.

Överföring av kredit till konto

Med ett kreditkort går det att girera pengar till bankkontot och sedan till exempel betala en räkning från kontot. Du kan överföra kredit från ditt OP Classic-, OP Gold-, OP Platinum- eller OP Duo-kreditkort till ditt bankkonto i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Observera att det tas ut en serviceavgift för överföringen av kredit.

Överför kredit från kortet i tjänsten op.fi

  1. Logga in i tjänsten op.fi
  2. Välj Mina kort
  3. Välj det kort från vilket du vill överföra kredit
  4. Välj Överför kredit till konto

Överför kredit i tjänsten op.fi

Överför kredit från kortet i OP-mobilen

  1. Logga in i OP-mobilen
  2. Välj Konton och kort
  3. Välj det kort från vilket du vill överföra kredit
  4. Välj Överför till konto

 

Korten beviljas av OP Detaljkunder Abp. Försäkringen Produktskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

 

Så här börjar du använda ditt nya kort
Ta i bruk ditt nya kort med fyra enkla steg. Läs mer!
Henkilö tekee luottorajan korotushakemusta puhelimella OP-mobiilissa.
Så här ändrar du själv kortets kreditgräns utan avgift
Du kan smidigt höja din kreditgräns i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, gratis.