Ibruktagning av ett nytt kort – så här börjar du använda ditt nya kort

När du tar i bruk kortet på rätt sätt är det tryggt att använda det och du har mest nytta av ditt kort.

Ta i bruk ditt nya kort med fyra enkla steg

 1. Underteckna kortet

  Underteckna kortet genast när du får det. Skriv din underteckning i fältet på kortets baksida. Använd en penna som syns och inte suddar – till exempel en kulspetspenna eller en permanent tuschpenna med smal spets.

 2. Lär dig koden utantill

  Lär dig kortkoden utantill. Förstör därefter kodutskriften.

  Om du har fått ett nytt kort med samma kortnummer som ditt gamla kort, ändras PIN-koden inte. Sådana situationer är till exempel årsförnyelse av kortet eller om det beställs ett nytt kort i stället för ett kort som gått sönder.
   
 3. Första gången du använder kortet

  Du aktiverar kortet när du betalar med det första gången exempelvis i din närbutik. Den första kortbetalningen måste göras så att du matar in kortet i betalterminalen och godkänner betalningen med kortkoden. När kortet har aktiverats kan du betala också kontaktlöst med kortet.

  Om ditt kort har både debit- och credit-funktion, ska du aktivera den kontaktlösa betalningen i en betalterminal med kortets debit-funktion och godkänna betalningen med kortkoden.
 4. Fastställ kortets säkerhetsgränser i OP-mobilen eller tjänsten op.fi

  Ändra eller uppdatera säkerhetsgränserna för ditt kort i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Du kan ange säkerhetsgränser för kortet separat för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar. Säkerhetsgränserna skyddar ditt kort ifall det skulle försvinna eller missbrukas.

  Du kan ändra säkerhetsgränsen dagligen om så behövs. De nya gränserna träder i kraft genast.

Läs mer om kortets säkerhetsgränser

 

När du har konstaterat att ditt nya kort fungerar, ska du avsluta ditt gamla betalkort så du inte betalar för det i onödan och så det inte hamnar i fel händer av misstag. 

Det är alltid skäl att förstöra ett gammalt, onödigt betalkort. Klipp ditt kort omsorgsfullt i flera delar så att chippet och magnetremsan förstörs.

Gör det ännu enklare att använda kortet

 • Beställ fakturan för ditt kreditkort direkt till OP:s digitala tjänster så slipper du knappa in uppgifterna. Beställ en e-faktura för din kredit genom att mata in följande uppgifter i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi:

Fakturerare: OP Detaljkunder Abp. Faktureringsgrund: OP-Visa/Mastercard-faktura.

Referensen som behövs för beställningen finns i kortuppgifterna.
Läs mer om beställning av e-faktura

 • Månadsbetalningen för betalkort med kredit har automatiskt inställts till miniminivån så att du själv ska kunna bestämma med vilket belopp du amorterar din kredit. Då du får fakturan kan du välja om du betalar fakturabeloppet, ett större belopp eller hela krediten på en gång.
 • Uppdatera kreditgränsen för ditt kort enligt din livssituation. Du kan själv höja kreditgränsen för ditt kreditkort i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.
 • Samla Plussa-pengar behändigt med ditt OP-kort. Du kan avgiftsfritt ansluta K-Plussa till ditt betal- eller kreditkort. Anslut Plussa-funktionen till ditt kort
Vad är ett kreditkort?