Betalkortet fungerar inte – vad kan jag göra?

När OP:s kort inte fungerar går det oftast att lösa problemet själv.

Kontrollera först inställningarna, om kortet inte fungerar 

 • Kontrollera att kortet är giltigt. Giltighetstiden (mm/åå) finns, beroende på kort, antingen på kortets framsida eller på kortets baksida. 
 • Kontrollera kortets säkerhetsgränser i OP-mobilen eller tjänsten op.fi på sidan Mina kort. Läs anvisningarna om hur du ändrar säkerhetsgränserna
 • Användningsbegränsningen för det konto som anslutits till kortet kan också förhindra användningen av kortet, om du samma dag till exempel har gjort en stor betalning eller girering från kontot. Kontrollera kontots användningsbegränsningar bruksgränser i kontouppgifterna i tjänsten op.fi
 • Kontrollera att kortet har en tillräckligt hög kreditgräns eller att det finns disponibla medel på det konto som kortet har anslutits till. Du kan kontrollera kortets saldo i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.   

Om det är fråga om ett kreditkort, kontrollera även följande

 • Har du nått kreditkortets kreditgräns? Höj kreditgränsen i OP-mobilen eller tjänsten op.fi på sidan Mina kort. Logga in i tjänsten op.fi för att höja kreditgränsen
 • En obetald faktura kan förhindra användningen av kreditkortet. Om du får dina kreditkortsfakturor som e-fakturor, ser du dem i ankomna e-fakturor i tjänsten op.fi. Kreditkortsfakturan kan alltid betalas med samma uppgifter. Logga in i tjänsten op.fi för att kontrollera dina ankomna e-fakturor
 • Har du betalt fakturan, och trots det syns det varken i korttransaktionerna eller i den outnyttjade krediten? En betald faktura syns i kreditkortets outnyttjade kredit cirka 1–2 bankdagar efter att den betalts. 

Om den kontaktlösa betalningen inte fungerar

 • Aktivera den kontaktlösa betalningen för ett nytt kort genom att betala det första inköpet med PIN-koden i en betalterminal. Om kortet är ett kombikort ska den första betalningen göras med debit. 
 • Kontrollera att det totala beloppet inte överskrider den kontaktlösa betalningens gräns på 50 euro. 
 • För att förhindra missbruk måste kortbetalningar ibland godkännas med PIN-koden. Om betalterminalen ber om PIN-koden eller om den kontaktlösa betalningen misslyckas, sätt in kortet i kortläsaren och bekräfta inköpet med PIN-koden. 
 • Man kan endast betala kontaktlöst ett visst antal gånger i rad, efter det fungerar inte den kontaktlösa betalningen. Den kontaktlösa betalningen börjar åter fungera när du en gång betalar inköpen så att du direkt sätter in kortet i kortläsaren och knappar in PIN-koden. Gör betalningen med debit.  
 • Det lönar sig alltså att då och då betala inköpen med PIN-koden i stället för att betala kontaktlöst även om du bara brukar göra små inköp. 
 • Om den kontaktlösa betalningen trots allt inte fungerar, får du mer anvisningar under "Mitt kort är trasigt". 

Löstes inte problemet? Läs mer anvisningar. 

Problem med betalterminalen eller chippet 
 
Om kortet inte fungerar vid kassan, kan det i betalterminalen ha uppstått en tillfällig störning i förbindelserna. Chippet kan också vara dammigt. Torka av dammet försiktigt till exempel med skjortärmen. Försök på nytt om en stund eller om möjligt, pröva med ett annat kort. 
 
Problem med kontaktlös betalning
 

Försökte du betala kontaktlöst? Av säkerhetsskäl krävs det ibland att du använder kortets PIN-kod då du betalar. Om du har glömt din PIN-kod, kan du lätt kontrollera den helt gratis i inställningarna för ditt kort i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera PIN-koden

Koden har knappats in fel 
 

Kortet låser sig om du matar in fel kod för många gånger. Om kortet har låsts i en betalterminal, kan du öppna det genom att göra en saldoförfrågan eller ett kontantuttag i en automat. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".
 
Säkerhetsgränserna hindrar betalning 

Kortets säkerhetsgränser kan hindra användningen av kortet i betalterminalen. Kontrollera kortets säkerhetsgränser och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera sägerhetsgränserna 

Kontrollera att du har rätt uppgifter 

Kontrollera att du har matat in kortuppgifterna rätt, det vill säga kortets nummer, giltighetstid och säkerhetskod. Säkerhetskoden (CVV eller CVC) är tresiffrig. 
 
Kombikorten har separata uppgifter för debit- och credit-betalningar. Kontrollera att du matar in rätt uppgifter enligt den funktion du använder: Betalar du direkt från bankkontot eller med kreditkort? Kortet låser sig om du upprepade gånger matar in fel kortuppgifter. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under "Kortet är låst". 
 
På OP:s kombikort, som tagits i bruk före 2023, anges kreditkortets nummer (credit-numret) på kortets framsida. Kreditkortets säkerhetskod, det vill säga den tresiffriga CVC-koden finns på kortets baksida bredvid underteckningsfältet. 
 
Bankkortets nummer (debit-numret) finns på kortets baksida. Direkt efter det finns bankkortets tresiffriga CVC-säkerhetskod. 
 
På OP:s kombikort som tagits i bruk efter 2023 anges kreditkortets credit-nummer, bankkortets debit-nummer och säkerhetskoderna för de båda korten tydligt på kortets baksida. 
 
Säkerhetskoden kallas också CVV och secure code. 

Kontrollera säkerhetsgränserna

När du betalar på nätet och i appar kan säkerhetsgränsen förhindra användningen av kortet. Kontrollera kortets säkerhetsgränser och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera säkerhetsgränserna

Användningsbegränsningarna för kontot som anslutits till kortet kan också förhindra användningen av kortet, om du samma dag till exempel har gjort en stor betalning eller girering från kontot. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera kontots användningsbegränsningar

Kontrollera webbläsarens inställnignar

Misslyckades identifieringen i samband med en nätbetalning? Kontrollera att verifieringen via Visa Secure eller Mastercard Identity Check lyckas. Ibland kan betalningstransaktioner på nätet förhindras av webbläsarens säkerhetsinställningar, såsom blockering av popup-fönster eller tredjepartscookies. Kontrollera i webbläsarens inställningar att popup-fönster och tredjepartscookies är tillåtna under inköpet. Se vilka webbläsare som stöds. Vid problem kan det också hjälpa att tömma webbläsarens/appens cacheminne.

 
Du har väl OP:s koder?

Om du använder kortet på nätet eller i appar behöver du OP:s koder samt en Mobilnyckel eller en nyckeltalslista för att bekräfta köpet. För inköp som görs i appar (till exempel VR Matkalla, Wolt eller spelkonsoler) går det vanligen bara att identifiera sig med Mobilnyckeln. För att bekräfta med nyckeltalslistan måste du ha rätt telefonnummer för tilläggsbekräftelse av betalning i avtalet om OP:s koder och digitala tjänster. Numret för tilläggsbekräftelse kan läggas till i tjänsten op.fi, och det kan tas bort eller ändras via OP:s kundtjänst och på bankkontoren. Du kan kontrollera numret i tjänsten op.fi under ditt eget namn – Hantering av koder – Telefonnummer för tilläggsbekräftelse – Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse. Mer information om OP:s koder och om nätbetalningar.

Kontrollera köptransaktionerna

Om en köptransaktion avbröts, kan du kontrollera i korttransaktionerna om betalningen syns som en täckningsreservering för kontot eller krediten. Om du aktiverar meddelanden i OP-mobilen, får du ett meddelande om betalningar som lyckats eller misslyckats. Mer information om aktivering av meddelanden i OP-mobilen.

Säkerhets- och bruksgränser 

Den dagsvisa säkerhetsgränsen för kontantuttag kan förhindra användningen av kortet. Kontrollera och ändra gränsen för kontantuttag enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi Logga in i tjänsten op.fi

Användningsbegränsningen för det konto som anslutits till kortet kan också förhindra användningen av kortet, om du samma dag till exempel har gjort en stor betalning eller girering från kontot. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera kontots användningsbegränsningar

PIN-koden fungerar inte 

Kortets PIN-kod fungerar inte, om kortet har låsts. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en automat måste du kontakta kundtjänsten. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under "Kortet är låst". 


Uttagsbegränsningar 

I en Otto-automat kan man ta ut 20–1 000 euro per gång. Andra automater kan ha andra uttagsgränser, även utomlands. 

Problem med kortet eller automaten 
 
Kortet eller automaten kan vara smutsiga. Torka av chippet försiktigt till exempel med skjortärmen. Försök på nytt eller om möjligt, pröva med ett annat kort.  

Är den månatliga insättningsgränsen för kortet uppnådd? I en insättningsautomat kan du sätta in högst 1 000 euro per månad med OP:s kort. 

Du kan sätta in pengar på kortets debit-sida. Det går inte att sätta in pengar på ett kreditkort eller på credit-sidan i ett kombikort i en insättningsautomat. 

Kortet låser sig om du upprepade gånger matar in fel kortkod i en TalletusOtto-automat. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under "Kortet är låst". 

Försäkra dig om att du använder rätt PIN-kod. Du kan kontrollera din PIN-kod avgiftsfritt i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.
Om PIN-koden du kontrollerat i OP-mobilen eller tjänsten op.fi inte fungerar, pröva att göra en saldoförfrågan eller ett kontantuttag i en automat. Kortet kan ha låsts så att det endast kan öppnas i en automat. Det kan också vara fråga om ett tillfälligt problem i kortet eller betalterminalen. Om kortet inte fungerar i automaten, ring OP:s kundtjänst. 

För att öppna ett kort som låsts i en bankautomat eller en TalletusOtto-automat måste du alltid kontakta kundtjänsten. Om kortet låste sig i en betalterminal eller en bensinautomat kan du öppna det genom att göra en saldoförfrågan eller ett kontantuttag i en bankautomat. 
 
Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under "Kortet är låst". 

Du vet väl att ett kort som förnyats har samma PIN-kod som det gamla kortet? Om ditt gamla kort har försvunnit eller stulits och spärrats, får du förutom ett nytt kort även en ny PIN-kod.  

Kortet låser sig om du matar in fel PIN-kod för många gånger. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under "Kortet är låst". 

Om du har glömt din PIN-kod, kan du lätt själv kontrollera den helt gratis i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Logga in och kontrollera PIN-koden under kortets inställningar och uppgifter.  Logga in i tjänsten op.fi

Betalkortet låser sig om du matar in fel kod för många gånger. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under "Kortet är låst". 

Om du har glömt eller tappat din PIN-kod, kan du logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen och kontrollera koden avgiftsfritt i kortets inställningar och uppgifter. Logga in i tjänsten op.fi

Om kortkoden har äventyrats, alltså om någon obehörig person har fått reda på koden eller du misstänker att det kan ha hänt, måste kortet spärras och ett nytt kort beställas. Då förnyas också kortkoden. Spärra ditt kort omgående genom att ringa OP:s Spärrtjänst 0100 0555 (öppet dygnet runt). Ett nytt kort och en ny kod beställs åt dig under samma samtal till Spärrtjänsten. 

Aktivera det nya eller förnyade kortet genom att betala det första inköpet med PIN-koden i en betalterminal. Då aktiveras även kortets kontaktlösa funktion. Om du har ett kombikort ska du betala det första inköpet med kortets debit-funktion.  
 
Försäkra dig om att du använder rätt PIN-kod. Ett kort som förnyats har samma PIN-kod som det gamla kortet. Om ditt gamla kort har försvunnit eller stulits och spärrats, får du förutom ett nytt kort även en ny PIN-kod.
 
Om du handlat i en nätbutik tidigare kan butiken identifiera dig och automatiskt använda uppgifterna för ditt gamla kort. När du använder ett nytt betalkort ska du vid betalning fylla i uppgifterna för det nya kortet.

Ett kort som är låst fungerar inte förrän det har öppnats igen. Det kan vara endast kortets debit- eller credit-funktion som är låst eller båda två. Båda måste öppnas separat.  
 
Om kortet har låst sig i en bankautomat eller vid en nätbetalning, kan du kontrollera det i tjänsten op.fi på sidan Mina kort. 

Om kortet däremot har låst sig i en betalterminal syns det inte på sidan Mina kort. Oftast framgår det att kortet har låsts i en betalterminal till exempel av det felmeddelande som betalterminalen i en butik ger. 

Kort som låsts i en betalterminal

Kortet låser sig om man upprepade gånger matar in fel PIN-kod i en betalterminal. 

Ett kort som har låsts i en betalterminal kan öppnas i vilken bankautomat som helst. För in kortet i automaten och utför en transaktion, till exempel en saldoförfrågan eller ett kontantuttag. Följ automatens instruktioner. Kortet öppnas först när transaktionen är slutförd. Hitta närmaste Otto-automat

Kort som låsts i en automat

För att öppna ett kort som låsts i en bankautomat måste du kontakta OP:s kundtjänst. Det snabbaste sättet att öppna kortet är att logga in i tjänsten op.fi och kontakta oss via chatten.  

Du kan också ringa kundtjänsten. Ta fram dina bankkoder och Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan så att du kan identifiera dig. Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Kort som låsts på nätet

Kortet låser sig om kortets säkerhetskod, det vill säga CVC-koden, upprepade gånger matas in fel. CVC-koden är en tresiffrig kod som finns på baksidan av kortet. Debit- och credit-betalningarna har egna CVC-koder.  

För att öppna ett kort som låsts i samband med en nätbetalning måste du kontakta kundtjänsten. Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande till kundtjänsten

Du kan också ringa kundtjänsten. Ta fram dina bankkoder och Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan så att du kan identifiera dig.Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Kort som låsts i en insättningsautomat

Kortet låser sig om du upprepade gånger matar in fel kortkod i en TalletusOtto-automat. För att öppna ett kort som låst sig måste du kontakta OP:s kundtjänst. Logga in i tjänsten op.fi och skicka ett chatt-meddelande till kundtjänsten.  

Du kan också ringa kundtjänsten. Ta fram dina bankkoder och Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan så att du kan identifiera dig. Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Mitt kreditkort är låst

Kortet kan ha låsts på grund av en obetald faktura. Betala fakturan. Kortet fungerar igen inom två bankdagar.  

Kortet kan ha låsts om saldot på det konto som anslutits till kortet är på minus. Rätta till kontots saldo. Kortet fungerar igen inom två bankdagar.

Kort som låsts på grund av misstänkt missbruk

Kortet låser sig vid misstänkt fall av missbruk. Om du har fått ett textmeddelande om en tvivelaktig korttransaktion kan det tyda på brottslig verksamhet. Ring vår kortsäkerhetstjänst på numret 0100 0530 (24/7, lna/msa) för att reda ut vad det handlar om. 

Kontrollera att Visa eller Mastercard accepteras som betalningsinstrument. Logorna för de betalningsinstrument som accepteras ser du ofta vid kassan. Observera att OP Basic inte fungerar till exempel på flygplan eller i alla bankautomater. 

Kontrollera kortets säkerhetsgränser och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.Logga in i tjänsten op.fi

Även kontot som anslutits till kortet kan ha en användningsbegränsning som begränsar användningen av kortet. Till exempel girering till ett annat konto räknas som användning av kontot. Kontrollera kontots användningsbegränsning i tjänsten op.fi

Betalterminalen kan ha en tillfällig störning i förbindelserna som förhindrar betalningen. Försök på nytt om en stund eller pröva med ett annat kort. 


Ibland kan lösningen vara att använda ett annat kort. I synnerhet då du reser utomlands är det bra att för säkerhets skull ta med ett annat betalkort för överraskande situationer.Läs mer om våra kort och välj det reservkort som passar dig bäst

Om saldot för det konto som anslutits till kortet eller saldot för ett annat konto är på minus, kan kortet tillfälligt försvinna från sidan Mina kort i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Då kan kortet inte användas. Kortet kan användas igen när kontot inte längre är på minus.
 
Kortet syns inte i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen om det har spärrats. Till exempel kan ett kort som anmälts som försvunnet spärras.
 
OP Duo-kort försvinner tillfälligt från tjänsten op.fi och OP-mobilen om de låser sig i en Otto-automat eller vid en nätbetalning. När korten har öppnats syns de igen och kan användas normalt. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Kortet är trasigt om chippet eller magnetremsan är skadade eller om kortet inte reagerar på något. Beställ ett nytt kort i stället för det trasiga kortet via tjänsten op.fi i Mina kort och där Uppgifter om kortet. Logga in i tjänsten op.fi

Om kortet inte är fysiskt trasigt, kan du testa hur det fungerar på olika ställen, till exempel vid en butikskassa och i en Otto-automat. På det sättet är det lättare att reda ut varför kortet är låst. Om kortet trots allt inte börjar fungera, ska du kontakta kundtjänsten via chatten eller per telefon. Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Om du ännu inte har fått ditt nya kort eller kortets PIN-kod, kan du betala dina inköp med Apple Pay eller Google Pay. För det behöver du antingen en Apple- eller Android-enhet. Du kan lägga till ditt kort i Apple Wallet eller Google Pay redan innan du får ditt fysiska kort. Via Apple Pay och Google Pay kan du betala med ditt nya kort vid butikskassan, i appar och på nätet. 

Läs mer om betalning med Apple Pay

Läs mer om betalning med Google Pay

Det är bra att vara beredd på kortproblem. Det lönar sig att ha ett reservkort i plånboken. Då kan man använda det om det andra kortet försvinner eller inte fungerar.

Visa och Mastercard har avbrutit sin verksamhet i Ryssland. OP:s Visa- och Mastercard-kort fungerar alltså inte i Ryssland sedan 9.3.2022. 
Avbrotten gäller all kortanvändning i Ryssland, det vill säga användningen av credit- och debit-funktionerna i betalterminaler, nätbutiker och kontantautomater. Också K-Plussa Maksuaika-korten har slutat fungera. 
 
Vi uppmanar att våra kunder som är i Ryssland eller som planerar att resa till Ryssland följer resemeddelandena från utrikesministeriet i Finland. 

Vi beklagar olägenheterna som avbrotten i kortens funktion förorsakar.  

 

Har ditt kort försvunnit? Läs anvisningarna.

Om ditt kort förkommer eller stjäls ska du spärra det genom att ringa OP Spärrtjänsten (öppet 24 h/dygn)

Hittade du inte lösningen på problemet?

Kontakta vår kundtjänst, så löser vi problemet tillsammans. Lägg felmeddelandet som du fick i betalterminalen eller på nätbutikens sida på minnet. 

I början av samtalet ber vi dig identifiera dig med OP:s koder. Ta också fram Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan. 

Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Kontaktinformation till kundtjänsten för företagskunder

I problem som gäller kort får du också snabbt hjälp via chatten utan att köa. Bäst kan vi hjälpa dig om du loggar in i tjänsten med OP:s koder. Gå till kundtjänstens sida

Hur kan jag förbereda mig på eventuella kortproblem?

Ibland kan problem med betalkort inte lösas i en handvändning. Enklast förbereder du dig på oväntade situationer genom att ha ett reservkort som du kan använda om det kort du i första han använder försvinner eller skadas. Reservkortet kommer även till undsättning om du glömmer det egentliga betalkortets PIN-kod eller om kortet låser sig. 

Börja också använda OP-mobilen och Mobilnyckeln. Med hjälp av dem kan du lösa kortproblem var du än är. 

Läs mer om våra kort och välj det reservkort som passar dig bäst

Om du väntar på att få ditt nya betalkort, kan du betala dina inköp med Apple Pay eller Google Pay, om du har en Apple- eller Android-enhet. Du kan lägga till ditt kort i Apple Wallet eller Google Pay redan innan du får ditt fysiska kort. Läs mer om betalning med Apple Pay

Så här börjar du använda ditt nya kort
Ta i bruk ditt nya kort med fyra enkla steg. Läs mer!
Vad är ett kreditkort?
Drar du full nytta av ditt kreditkort? Använder du det på ett fiffigt sätt? Läs hur kreditkortet fungerar.