Kortet fungerar inte – vad kan jag göra?

När OP:s kort inte fungerar går det oftast att lösa problemet själv.

Kontrollera inställningarna

 • Kontrollera att kortet är giltigt. Giltighetstiden ser du på kortets framsida (mm/åå).
 • Kontrollera kortets säkerhetsgränser i OP-mobilen eller tjänsten op.fi på sidan Mina kort. Läs anvisningarna om hur du ändrar säkerhetsgränserna
 • Bruksgränsen för det konto som anslutits till kortet kan också förhindra användningen av kortet, om du samma dag till exempel har gjort en stor betalning eller girering från kontot. Kontrollera kontots bruksgränser i kontouppgifterna i tjänsten op.fi
 • Kontrollera att kortet har en tillräckligt hög kreditgräns eller att det finns disponibla medel på det konto som kortet har anslutits till. Du kan kontrollera kortets saldo i OP-mobilen, tjänsten op.fi eller Pivo.

Om det är fråga om ett kreditkort, kontrollera även följande

 • Har du nått kreditkortets kreditgräns? Höj kreditgränsen i OP-mobilen eller tjänsten op.fi på sidan Mina kort. Logga in i tjänsten op.fi för att höja kreditgränsen
 • En obetald faktura kan förhindra användningen av kreditkortet. Om du får dina kreditkortsfakturor som e-fakturor, ser du dem i e-fakturaarkivet i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi för att kontrollera dina e-fakturor
 • Har du betalt fakturan, och trots det syns det varken i korttransaktionerna eller i den outnyttjade krediten? En betald faktura syns i kreditkortets outnyttjade kredit cirka 1–2 bankdagar efter att den betalts.

Om den kontaktlösa betalningen inte fungerar

 • Aktivera den kontaktlösa betalningen för ett nytt kort genom att betala det första inköpet med PIN-koden i en betalterminal. Om kortet är ett kombikort ska den första betalningen göras med debit-sidan.
 • Kontrollera att det totala beloppet inte överskrider den kontaktlösa betalningens gräns på 50 euro.
 • I syfte att förhindra missbruk måste kortbetalningar ibland godkännas med PIN-koden. Om betalterminalen ber om PIN-koden eller om den kontaktlösa betalningen misslyckas, sätt in kortet i kortläsaren och bekräfta inköpet med PIN-koden.
 • Man kan endast betala kontaktlöst ett visst antal gånger i rad, efter det fungerar inte den kontaktlösa betalningen. Antalet kontaktlösa betalningar nollställs och den kontaktlösa betalningen börjar fungera igen när du en gång betalar inköpen så att du direkt sätter in kortet i kortläsaren och betalar med PIN-koden utan att först försöka betala kontaktlöst. Göra betalningen med kortets debit-sida och godkänna den med PIN-koden.
 • Det lönar sig alltså att då och då betala inköpen med PIN-koden i stället för att betala kontaktlöst även om du bara brukar göra små inköp.
 • Om den kontaktlösa betalningen trots allt inte fungerar, se under rubriken "Mitt kort är trasigt".

Löstes inte problemet? Läs vidare.

 

I hurdana situationer visar sig problemet?

Om kortet inte fungerar vid kassan, kan det i betalterminalen ha uppstått en tillfällig störning i förbindelserna. Försök på nytt om en stund eller om möjligt, pröva med ett annat kort.

Försökte du betala kontaktlöst? Av säkerhetsskäl krävs det ibland att du använder kortets PIN-kod då du betalar. Om du har glömt din PIN-kod kan du beställa en ny via tjänsten op.fi

Kortet låser sig om du matar in fel kod för många gånger. Om kortets kod har låsts i en betalterminal kan du öppna den i en automat. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Chippet kan vara dammigt. Torka av dammet försiktigt till exempel med skjortärmen. Försök på nytt eller om möjligt, pröva med ett annat kort.

Kontrollera att du har matat in kortuppgifterna (kortets nummer, giltighetstid och säkerhetskod) rätt. Säkerhetskoden, dvs. CVC-koden, är en tresiffrig kod som finns på baksidan av kortet. Giltighetstiden anges på kortets framsida i formatet mm/åå.

Kombikorten har separata uppgifter för debit- och credit-betalningar. Kontrollera att du matar in uppgifterna för den funktion du använder. Kortet låser sig om du upprepade gånger matar in fel kortuppgifter. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

På OP:s kombikort anges kreditkortets nummer (credit) på kortets framsida. 

Kreditkortets säkerhetskod, det vill säga den tresiffriga CVC-koden, finns på kortets baksida bredvid signaturfältet.

Bankkortets nummer (debit) finns på kortets baksida, nere till vänster. Sifferserien följs av bankkortets säkerhetskod, dvs. CVC-koden.

Om du har ett nytt betalkort, ska du i samband med en betalning uppdatera kortets uppgifter i nättjänsten. Nättjänsten kan komma ihåg en kund och automatiskt använda det gamla kortets uppgifter.

Säkerhetsgränsen för kortbetalningar på nätet kan förhindra användningen av kortet. Kontrollera kortets säkerhetsgränser och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera säkerhetsgränserna

Bruksgränsen för det konto som anslutits till kortet kan också förhindra användningen av kortet, om du samma dag till exempel har gjort en stor betalning eller girering från kontot. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera kontots bruksgräns

Misslyckades identifieringen i samband med en nätbetalning? Kontrollera att verifieringen via Visa Secure eller Mastercard Identity Check lyckas. Ibland kan betalningstransaktioner på nätet förhindras av webbläsarens säkerhetsinställningar, såsom blockeringen av popup-fönster. Kontrollera webbläsarens inställningar för att försäkra dig om att du tillåter popup-fönster för inköpet.

Den dagsvisa säkerhetsgränsen för kontantuttag kan förhindra användningen av kortet. Kontrollera och ändra gränsen för kontantuttag enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi

Bruksgränsen för det konto som anslutits till kortet kan också förhindra användningen av kortet, om du samma dag till exempel har gjort en stor betalning eller girering från kontot. Logga in i tjänsten op.fi och kontrollera kontots bruksgräns

Kortets PIN-kod fungerar inte. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en automat måste du kontakta kundtjänsten. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

I en Otto-automat kan man ta ut 20–1 000 euro per gång. Andra automater kan ha andra uttagsgränser, även utomlands.

Kortet eller automaten kan vara smutsiga. Torka av dammet försiktigt till exempel med skjortärmen. Försök på nytt eller om möjligt, pröva med ett annat kort.  

Är den månatliga insättningsgränsen för kortet uppnådd? I en insättningsautomat kan du sätta in högst 1 000 euro per månad per OP-kort.

Du kan sätta in pengar på kortets debit-sida. Det går inte att sätta in pengar på ett kreditkort eller på credit-sidan i ett kombikort i en insättningsautomat.

Kortet låser sig om du flera gånger matar in fel PIN-kod i insättningsautomaten. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Försäkra dig om att du använder rätt PIN-kod. Ett kort som förnyas automatiskt när giltighetstiden går ut eller som förnyas på ditt eget initiativ har samma PIN-kod som det gamla kortet. Om ditt gamla kort har försvunnit eller stulits och spärrats, får du förutom ett nytt kort även en ny PIN-kod. Om ditt OP-Visa Electron-kort har förnyats och ersatts med ett OP-Visa Basic- eller OP-Visa Debit-kort, får du förutom ett nytt kort även en ny PIN-kod.

Kortets PIN-kod låste sig i en betalterminal eller bensinautomat. Öppna bankkortets eller kreditkortets PIN-kod som låst sig genom att registrera det i en automat.

Kortets PIN-kod låste sig i en automat eller en TalletusOtto-automat. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en automat måste du kontakta kundtjänsten.

Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Kortet låser sig om du matar in fel PIN-kod för många gånger. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Om du har glömt din kortkod kan du själv enkelt beställa den genom att logga in i tjänsten op.fi. Logga in, välj det kort för vilket du behöver en PIN-kod och beställ koden. Du får kortkoden per post om cirka tre bankdagar. Logga in i tjänsten op.fi

Om kortkoden har äventyrats (dvs. någon obehörig person känner till koden eller misstänks känna till koden), måste kortet spärras och ett nytt kort beställas. Då förnyas också kortkoden. Spärra ditt kort omgående genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 (24/7). Ett nytt kort och en ny kod kan beställas åt dig på samma gång som du ringer Spärrtjänsten.

Kortet låser sig om du matar in fel PIN-kod för många gånger. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Om du har glömt eller tappat din PIN-kod beställer du lätt en ny i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi

Aktivera ett nytt kort eller ett kort som förnyats på basis av giltighetstiden genom att betala det första inköpet genom att använda PIN-koden i en betalterminal. Då aktiveras även kortets kontaktlösa funktion. Om du har ett kombikort ska du betala det första inköpet med kortets debit-sida.

Försäkra dig om att du använder rätt PIN-kod. Ett kort som förnyas automatiskt när giltighetstiden går ut eller som förnyas på ditt eget initiativ har samma PIN-kod som det gamla kortet. Om ditt gamla kort har försvunnit eller stulits och spärrats, får du förutom ett nytt kort även en ny PIN-kod. Om ditt OP-Visa Electron-kort har förnyats och ersatts med ett OP-Visa Basic- eller OP-Visa Debit-kort, får du förutom ett nytt kort även en ny PIN-kod.

Då du sköter ärenden på nätet ska du i samband med betalningen uppge uppgifterna för det nya kortet. Nättjänsten kan komma ihåg en kund och automatiskt använda det gamla kortets uppgifter.

Ett kort som är låst fungerar inte förrän det har öppnats igen. Det kan vara endast kortets debit- eller credit-sida som är låst eller båda två. Båda måste öppnas separat.

Om kortet har låst sig i en Otto-automat eller vid en nätbetalning kan du kontrollera det i tjänsten op.fi på sidan Mina kort.

OP-Visa Electron- och OP Duo-kort försvinner tillfälligt ur nätbanken när de låser sig i en Otto-automat eller vid en nätbetalning. Efter att korten har öppnats igen kan de användas normalt.

Om kortet däremot har låst sig i en betalterminal syns det inte på sidan Mina kort. Oftast framgår det att kortet låsts i en betalterminal till exempel ur det felmeddelande som betalterminalen i en butik ger.

Kort som låsts i en betalterminal

Kortet låser sig om man upprepade gånger matar in fel PIN-kod i en betalterminal.

Ett kort som låsts i en betalterminal kan öppnas i en automat. För in kortet i automaten och utför en transaktion, till exempel en saldoförfrågan eller ett kontantuttag. Följ automatens instruktioner. Kortet öppnas först när transaktionen är slutförd. Ett låst kort kan öppnas i alla automater. Hitta närmaste Otto-automat

Kort som låsts i en automat

För att öppna ett kort som har låsts i en Otto-automat eller annan automat måste du kontakta OP:s kundtjänst. Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande till kundtjänsten

Du kan även ringa kundtjänsten. Ta fram dina bankkoder och din nyckeltalslista så att du kan identifiera dig. Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Kort som låsts på nätet

Kortet låser sig om kortets säkerhetskod, dvs. CVC-koden, upprepade gånger matas in fel. CVC-koden är en tresiffrig kod som finns på baksidan av kortet. Debit- och credit-betalningarna har egna CVC-koder.

För att öppna ett kort som låsts i samband med en nätbetalning måste du kontakta kundtjänsten. Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande till kundtjänsten

Du kan även ringa kundtjänsten. Ta fram dina bankkoder och din nyckeltalslista så att du kan identifiera dig. Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Kort som låsts i en insättningsautomat

Kortet låser sig om du upprepade gånger matar in fel PIN-kod i en TalletusOtto-automat. För att öppna ett kort som låsts i en TalletusOtto-automat måste du kontakta OP:s kundtjänst. Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande till kundtjänsten

Du kan även ringa kundtjänsten. Ta fram dina bankkoder och din nyckeltalslista så att du kan identifiera dig. Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Mitt kreditkort är låst

Kortet kan ha låsts på grund av en obetald faktura. Betala fakturan. Kortet fungerar igen inom två (2) bankdagar.

Kortet kan ha låsts om saldot på det konto som anslutits till kortet är på minus. Rätta till kontots saldo. Kortet fungerar igen inom två (2) bankdagar.

Kontrollera att Visa eller Mastercard accepteras som betalningsinstrument. Logorna för de betalningsinstrument som accepteras ser du ofta vid kassan. Observera att Visa Electron inte fungerar till exempel i flygplan eller i alla bankautomater.

Kontrollera kortets säkerhetsgränser och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi

Även kontot som anslutits till kortet kan ha en bruksgräns som begränsar användningen av kortet. Till exempel girering till ett annat konto räknas som användning av kontot. Kontrollera kontots bruksgräns i tjänsten op.fi

Betalterminalen kan ha en tillfällig störning i förbindelserna som förhindrar betalningen. Försök på nytt om en stund eller pröva med ett annat kort.

Ibland kan lösningen vara att använda ett annat kort. I synnerhet då du reser utomlands är det bra att för säkerhets skull ta med ett annat betalkort för överraskande situationer. Läs mer om våra kort och välj det reservkort som passar dig bäst

Om saldot för det konto som anslutits till kortet eller saldot för ett annat konto är på minus, kan kortet tillfälligt försvinna från sidan Mina kort i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Då kan kortet inte användas. Kortet kan användas igen när kontot inte längre är på minus.

Kortet syns inte i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen om det har spärrats. Till exempel kan ett kort som anmälts som försvunnet spärras.

OP-Visa Electron- och OP Duo-kort försvinner tillfälligt ur nätbanken när de låser sig i en Otto-automat eller vid en nätbetalning. När korten har öppnats syns de igen och kan användas normalt. Läs mer om hur du öppnar ett låst kort under rubriken "Kortet är låst".

Kortet är trasigt om chippet eller magnetremsan är skadade eller om kortet inte reagerar på något. Beställ ett nytt kort i stället för det trasiga kortet via tjänsten op.fi i Mina kort och där Uppgifter om kortet. Logga in i tjänsten op.fi

Testa hur kortet fungerar på olika ställen såsom butikskassan och Otto-automaten. På det sättet är det lättare att reda ut varför kortet är låst. Om kortet trots allt inte börjar fungera ska du kontakta kundtjänsten per nätmeddelande eller per telefon.

Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Om du ännu inte har fått ditt nya kort eller kortets PIN-kod, kan du betala dina inköp med Apple Pay, om du har en Apple-enhet. Ditt nya kort syns i Apple Wallet redan innan du får det fysiska kortet. Via Apple Pay kan du betala med ditt nya kort vid butikskassan, i appar och på nätet. Läs mer om betalning med Apple Pay

Det är bra att vara beredd på kortproblem. Det lönar sig att ha ett reservkort i plånboken. Då kan man använda det om det andra kortet försvinner eller inte fungerar.

 

Har ditt kort försvunnit? Läs anvisningarna.

Om ditt kort förkommer eller stjäls ska du spärra det genom att ringa OP Spärrtjänsten (24 h)

Hittade du inte lösningen på problemet?

Ingen fara! Kontakta vår kundtjänst, så löser vi problemet tillsammans. Lägg felmeddelandet som du fick i betalterminalen eller på nätbutikens sida på minnet.

I början av samtalet ber vi dig identifiera dig med OP:s koder. Ta också fram nyckeltalslistan.

Kontaktinformation till kundtjänsten för privatkunder

Kontaktinformation till kundtjänsten för företagskunder

Kontakta oss via chatten i tjänsten op.fi. Välj Kundtjänst, Kort och "Fråga om kort i chatten". Gå till kundtjänstens sida

Hur kan jag förbereda mig på eventuella kortproblem?

Ibland kan problem med korten inte lösas i en handvändning. Lättast kommer man undan om man äger ett reservkort som man kan använda om det andra kortet försvinner eller skadas. Reservkortet kommer även till undsättning om man glömmer det egentliga betalkortets PIN-kod eller om det kortet låser sig.

Läs mer om våra kort och välj det reservkort som passar dig bäst

Om du väntar på att få ditt nya betalkort, kan du betala dina inköp med Apple Pay, om du har en Apple enhet. Ditt nya kort syns i Apple Wallet redan innan du får det fysiska kortet. Läs mer om betalning med Apple Pay

Ta också i bruk OP-mobilen och mobilnyckeln. Med hjälp av dem kan du lösa kortproblem var du än är.

Så här börjar du använda ditt nya kort
Ta i bruk ditt nya kort med fyra enkla steg. Läs mer!
Vad är ett kreditkort?
Drar du full nytta av ditt kreditkort? Använder du det på ett fiffigt sätt? Läs hur kreditkortet fungerar.