E-fakturan underlättar din vardag

Du kan snabbt granska och godkänna fakturan eller låta den helt automatiskt gå till betalning, om du så vill.

"E-fakturan är praktisk. Räkningarna kommer fram såväl vardagar som under semestertider, de blir inte liggande i brevlådan eller tappas bort." Riikka, Esbo

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som kommer i elektronisk form till nätbanken. Det är ett enkelt sätt att betala räkningar. En e-faktura innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura. Skillnaden är bara att den skickas ut elektroniskt. Du kan lätt beställa e-fakturor via tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Eftersom uppgifterna om betalningen kommer automatiskt till nätbanken, går det att betala fakturan behändigt med dator, pekplatta eller smarttelefon. Du behöver aldrig knappa in betalningsuppgifterna för hand, och därför är de alltid automatiskt korrekta. Fakturan arkiveras också automatiskt i nätbanken. Dessutom är koldioxidavtrycket av den ekologiska e-fakturan bara en tredjedel av en pappersfaktura.

Du får en meddelande i nätbanken om varje ny e-faktura och dessutom får du samma meddelande per e-post eller som sms

Du märker säkert när en e-faktura kommer. Du får den i god tid före förfallodagen och ett meddelande om den visas också i OP-nättjänsten. Du kan också beställa ett meddelande om ankomna e-fakturor till din e-post eller som sms. E-fakturan debiteras på ditt konto först när du har godkänt den, om du inte separat valt automatisk debitering. Om du laddar appen OP-mobilen till din telefon får du meddelanden om ankomna e-fakturor även via den.

Du kan redigera en e-faktura vid behov

Du kan enkelt göra ändringar i en e-faktura. Du kan byta betalkonto, ändra beloppet eller tidigarelägga förfallodagen. Om du vill kan du också bestämma att en del av fakturorna ska betalas automatiskt. Du kan till exempel välja att du inte behöver godkänna separat fakturor under 50 euro.

E-fakturan underlättar din vardag

E-fakturan underlättar din vardag, eftersom det är enkelt, gratis, flexibelt och tryggt.

Enkelt

En e-faktura är ett bekvämt alternativ till en pappersfaktura, eftersom fakturan når dig var du än är. Du behöver inte själv knappa in långa konto- och referensnummer, utan uppgifterna finns färdigt i din nätbank. Om du väljer att fakturorna ska godkännas automatiskt, behöver du inte separat gå in och godkänna dem, utan de sköts av sig självt.

Gratis

När du beställer fakturorna som e-faktura i stället för pappersfaktura, behöver du inte betala eventuella tillägg för pappersfaktura. Dessutom kostar själva betalningen av fakturan ingenting, i jämförelse med till exempel betalkuvertstjänsterna. Genom automatisk debitering kan du också spara genom att fakturorna alltid blir betalda i tid, så att du slipper betala dröjsmåls- eller påminnelseavgifter.

Flexibelt

Du kan alltid göra ändringar i en enskild e-faktura och e-fakturabeställning, också då du väljer automatisk debitering. Du kan byta betalkonto och tidigarelägga förfallodagen. Du kan också skjuta upp förfallodagen och ändra beloppet, bara du först avtalar om det med faktureraren.

Tryggt

E-fakturan är trygg och kommer alltid säkert fram. Bankerna kan exakt identifiera avsändarna och betalarna av e-fakturor. Uppgifterna i e-fakturan är alltid rätt, så din betalning går alltid till rätt konto. Du behöver inte heller tänka på hur du ska förstöra pappersfakturorna på rätt sätt, och på så vis är dina uppgifter alltid skyddade. E-fakturorna finns i varje fall i gott förvar i din nätbank, så du kan gå tillbaka och se på dem senare.

Då du betalar en räkning i OP:s nättjänster får du tips om att övergå till e-faktura.

1. Vill du få fakturan som e-faktura?

Du kan beställa e-fakturor samtidigt som du matar in en ny betalning.

2. Du kan beställa en e-faktura också genom att välja en betald räkning i transaktionsflödet

Du ser lätt knappen Beställ e-faktura i transaktionsflödet.

3. Du kan också lätt beställa en e-faktura genom att söka den rätta faktureraren

Du kan beställa e-fakturor genom att söka fakturerare med fakturerarens namn, FO-nummer eller kontonummer. Ta färdigt fram den senaste räkningen från faktureraren i fråga, för du behöver referensen eller kundnumret från den som identifieringsuppgift.

4. E-fakturaförslag gör det lättare att beställa en e-faktura

En fakturerare som har ingått ett avtal med dig kan sända ett e-fakturaförslag, dvs. en förifylld e-fakturabeställning, till din nätbank. Genom att godkänna förslaget gör du lätt och bekvämt en e-fakturabeställning.

5. Beställ en e-faktura i OP-mobilen

Alternativt kan du beställa en e-faktura i OP-mobilen. Välj Betalningar → E-fakturor → Beställ och ändra e-fakturor.

Om du inte har tillgång till OP-nättjänsten, kan du sköta dina betalningar också med direktbetalning.

Börja så här

1. Ingå ett avtal om direktbetalning på ditt bankkontor eller ring OP:s kundtjänst 0100 0500.

2. Faktureraren sänder dig ett meddelande på papper om den betalning som ska debiteras på förfallodagen.

3. Faktureraren sänder en elektronisk kopia av fakturan till banken, och på basis av den sköts betalningen automatiskt för dig.

Du kan inte själv ändra beloppet, förfallodagen eller kontonumret i en faktura som betalas genom direktbetalning. Om du vill ha ändringar i faktureringen, ska du separat avtala om dem med faktureraren i god tid.