E-fakturan underlättar din vardag

Du kan snabbt granska och godkänna fakturan eller låta den helt automatiskt gå till betalning, om du så vill.

"E-fakturan är praktisk. Räkningarna kommer fram såväl vardagar som under semestertider, de blir inte liggande i brevlådan eller tappas bort." Riikka, Esbo

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som kommer i elektronisk form till mobil- och nätbanken. Det är ett enkelt sätt att betala räkningar, för e-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura. Det är en elektronisk faktura och skillnaden är bara hur den skickas. Du kan beställa e-fakturor i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

När du använder e-faktura kommer fakturan och betalningsuppgifterna direkt till banktjänsten. Den är enkel att betala med dator, surfplatta eller smarttelefon. Efter att du beställt en e-faktura behöver du inte längre själv fylla i betalningsuppgifterna. Fakturan arkiveras också automatiskt.

Vilken nytta har man av e-fakturan?

Att välja e-faktura underlättar din vardag på många sätt, för fakturorna kommer alltid i tid och finns på ett och samma ställe. Dessutom är det ett tryggt sätt att betala, eftersom faktureringsuppgifterna alltid stämmer och du inte behöver oroa dig för felslag. E-fakturan är ett enkelt, gratis, flexibelt och tryggt sätt att betala dina räkningar.

Märker jag att jag har fått en e-faktura?

Du får e-fakturan i god tid före förfallodagen till OP-mobilen och tjänsten op.fi. För att försäkra dig om att du märker e-fakturan kan du aktivera meddelanden i OP-mobilen. Du får också meddelanden om e-fakturor som väntar på godkännande, betalda e-fakturor och dessutom en påminnelse på förfallodagen om du ännu inte betalat en e-faktura. Alternativt eller utöver detta kan du beställa ett meddelande om ankomna e-fakturor till din e-post eller som textmeddelande i tjänsten op.fi.

E-fakturan debiteras ditt konto först när du har godkänt den, om du inte separat valt automatisk debitering.

Måste jag betala en e-faktura på förfallodagen?

Du kan enkelt redigera, godkänna och ta bort ankomna e-fakturor före deras förfallodag. Du kan byta betalkonto, ändra beloppet eller tidigarelägga förfallodagen. Du kan också ta bort en betalning eller skjuta upp förfallodagen, bara du först kommer överens om det direkt med faktureraren.

Du avgör själv hur du godkänner betalningen av e-fakturor. Du kan godkänna e-fakturorna själv eller ge ditt tillstånd för betalningen att godkännas automatiskt på förfallodagen. Du kan ange ett högsta belopp för e-fakturor så att alla fakturor under det beloppet godkänns automatiskt.

Enkelt

En e-faktura är ett bekvämt alternativ till en pappersfaktura, eftersom fakturan når dig var du än är. Du behöver inte själv knappa in långa konto- och referensnummer, utan uppgifterna finns färdigt i din mobil- och nätbank. Om du väljer att fakturorna ska godkännas automatiskt, behöver du inte separat gå in och godkänna dem, utan de sköts av sig självt.

Gratis

När du beställer fakturorna som e-faktura i stället för pappersfaktura, behöver du inte betala eventuella tillägg för pappersfaktura. Själva betalningen av fakturan kostar heller ingenting. Genom automatisk debitering kan du också spara genom att fakturorna alltid blir betalda i tid, så att du slipper betala dröjsmåls- eller påminnelseavgifter. Sådana undviker du också genom att aktivera meddelanden i OP-mobilen. Då får du ett meddelande via appen om du har en e-faktura som inte är godkänd på förfallodagen.

Flexibelt

Du kan alltid göra ändringar i en enskild e-faktura, också då du väljer automatisk debitering. Du kan byta betalkonto för e-fakturan och tidigarelägga förfallodagen. Du kan också skjuta upp förfallodagen och ändra beloppet, bara du först avtalar om det med faktureraren.

Dessutom kan du när som helst redigera e-fakturabeställningen, det vill säga välja från vilket konto e-fakturan i regel betalas och om den betalas automatiskt eller inte.

Tryggt

E-fakturor är trygga och kommer alltid säkert fram. Bankerna kan exakt identifiera avsändarna och betalarna av e-fakturor. Du behöver inte heller oroa dig för felslag eller tänka på hur du ska förstöra pappersfakturorna på rätt sätt, och på så vis är dina uppgifter alltid skyddade. E-fakturorna finns i varje fall i gott förvar i under ankomna e-faktor, så du kan gå tillbaka och se på dem senare.

1. Beställ en e-faktura i samband med en betalning

Du kan beställa e-fakturor samtidigt som du matar in en ny betalning, förutsatt att faktureraren erbjuder möjlighet till det. 

2. Beställ en e-faktura genom att välja en betald faktura bland kontotransaktionerna

Knappen Beställ e-faktura är lätt att hitta i transaktionsflödet i tjänsten op.fi. Knappen visas om faktureraren erbjuder e-faktura som betalsätt.

3. Beställ en e-faktura enkelt genom att söka den rätta faktureraren

Du kan beställa e-fakturor genom att söka fakturerare med fakturerarens namn, FO-nummer eller kontonummer. Ta färdigt fram den senaste räkningen från faktureraren i fråga, för du behöver referensen, kundnumret eller något annat motsvarande från den som identifieringsuppgift.

4. E-fakturaförslag gör det lättare att beställa en e-faktura

En fakturerare som har ingått ett avtal med dig kan sända ett e-fakturaförslag, dvs. en förifylld e-fakturabeställning. När du godkänner förslaget gör du lätt och bekvämt en e-fakturabeställning.