Nainen, jolla on moottoripyöräkypärä.

Visst har du börjat använda e-fakturor?

Du kan snabbt granska och godkänna fakturan eller låta den helt automatiskt gå till betalning, om du så vill.

"E-fakturan är praktisk. Räkningarna kommer fram såväl vardagar som under semestertider, de blir inte liggande i brevlådan eller tappas bort." Riikka, Esbo

Visste du, att en e-faktura som i elektronisk form kommer till nätbanken är ett enkelt sätt att betala räkningar? En e-faktura innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura. Skillnaden är bara att den skickas ut elektroniskt. Eftersom uppgifterna om betalningen kommer automatiskt till nätbanken, går det att betala fakturan behändigt med dator, pekplatta eller smarttelefon. Du behöver aldrig knappa in betalningsuppgifterna för hand, och därför är de alltid automatiskt korrekta. Fakturan arkiveras också automatiskt i nätbanken. Dessutom är koldioxidavtrycket av den ekologiska e-fakturan bara en tredjedel av en pappersfaktura.

Du får en meddelande i nätbanken om varje ny e-faktura och dessutom får du samma meddelande per e-post eller som sms

Du märker säkert när en e-faktura kommer. Du får den i god tid före förfallodagen och ett meddelande om den visas också i OP-nättjänsten. Du kan också beställa ett meddelande om ankomna e-fakturor till din e-post eller som sms. E-fakturan debiteras på ditt konto först när du har godkänt den, om du inte separat valt automatisk debitering. Om du laddar appen OP-mobilen till din telefon får du meddelanden om ankomna e-fakturor även via den.

Du kan redigera en e-faktura vid behov

Du kan enkelt göra ändringar i en e-faktura. Du kan byta betalkonto, ändra beloppet eller tidigarelägga förfallodagen. Om du vill kan du också bestämma att en del av fakturorna ska betalas automatiskt. Du kan till exempel välja att du inte behöver godkänna separat fakturor under 50 euro.

Enkelt och säkert

E-fakturor är ett bekvämt alternativ till pappersfakturor eftersom du inte behöver knappa in långa konto- och referensnummer. Automatiskt godkännande underlättar till exempel betalningen av telefonräkningar, eftersom du inte behöver gå in och godkänna dem separat. Du behöver inte heller tänka hur du ska förstöra fakturorna på papper på rätt sätt. E-fakturan är också trygg eftersom bankerna exakt kan identifiera avsändarna och betalarna av e-fakturor.

Då du betalar en räkning i OP:s nättjänster får du tips om att övergå till e-faktura.

1. Vill du få fakturan som e-faktura?

Du kan beställa e-fakturor samtidigt som du matar in en ny betalning.

2. Du kan beställa en e-faktura också genom att välja en betald räkning i transaktionsflödet.

Du ser lätt knappen Beställ e-faktura i transaktionsflödet.

3. Du kan också lätt beställa en e-faktura genom att söka den rätta faktureraren

Du kan beställa e-fakturor genom att söka fakturerare med fakturerarens namn, FO-nummer eller kontonummer. Ta färdigt fram den senaste räkningen från faktureraren i fråga, för du behöver referensen eller kundnumret från den som identifieringsuppgift.

4. E-fakturaförslag gör det lättare att beställa en e-faktura

En fakturerare som har ingått ett avtal med dig kan sända ett e-fakturaförslag, dvs. en förifylld e-fakturabeställning, till din nätbank. Genom att godkänna förslaget gör du lätt och bekvämt en e-fakturabeställning.

Om du inte har tillgång till OP-nättjänsten, kan du sköta dina betalningar också med direktbetalning.

Börja så här

1. Ingå ett avtal om direktbetalning på ditt bankkontor eller ring OP:s kundtjänst 0100 0500.

2. Faktureraren sänder dig ett meddelande på papper om den betalning som ska debiteras på förfallodagen.

3. Faktureraren sänder en elektronisk kopia av fakturan till banken, och på basis av den sköts betalningen automatiskt för dig.

Du kan inte själv ändra beloppet, förfallodagen eller kontonumret i en faktura som betalas genom direktbetalning. Om du vill ha ändringar i faktureringen, ska du separat avtala om dem med faktureraren i god tid.