Så här ändrar du kreditgräns

Du kan smidigt höja din kreditgräns i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, gratis.

Vad ska jag välja för kreditgräns?

Med en kreditgräns som är anpassad till dina behov kan du försäkra dig om att du alltid får ut största möjliga nytta av ditt kreditkort. Till OP:s kreditkort kan du, beroende på kort, få en kreditgräns på 2 000–20 000 euro, allt efter ditt behov och din ekonomiska situation. Höjning av kreditgränsen höjer inte priset på ditt kort.

Höj kreditkortets kreditgräns

När du väljer vilken kreditgräns som passar dig bäst är det lönt att tänka på hur stora utgifter du plötsligt kan stå inför om till exempel en hushållsmaskin går sönder. En ungefärlig tumregel för en lämplig kreditgräns är att du ska kunna täcka två månaders utgifter med kortkrediten.

Med ett kreditkort som har en tillräckligt hög kreditgräns kan du agera snabbt i oväntade situationer och har alltid disponibla medel att ta till vid behov.

Höj kreditgränsen smidigt på nätet eller i OP-mobilen

Du kan ansöka om en höjning av kreditgränsen om du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, klarar av dina utgifter med hjälp av dina inkomster och har skött din ekonomi klanderfritt. 
Att höja kreditgränsen kostar ingenting och det höjer inte priset på ditt kort.

Du kan höja kreditgränsen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen genom att välja rätt kreditkort och “Höj kreditgränsen”.

  1. Besvara blankettens frågor om din nuvarande ekonomiska situation. Var beredd på att uppge till exempel dina bruttoinkomster och nuvarande skuldbetalningskostnader.
  2. Välj ny kreditgräns och lämplig månadsbetalning.
  3. Kontrollera sammandraget och sänd din ansökan.
  4. Du får kreditbeslutet om din nya kreditgräns på några minuter. 
  5. Bekräfta till sist höjningen av kreditgränsen.

Då vi beviljar kredit använder vi dina kunduppgifter och personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna får vi ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Höj kreditgränsen 

Visa – höjning av kreditgränsen

För korten OP-Visa, OP-Visa Gold och OP-Visa Platinum kan du ansöka om en kreditgräns på 2 000–20 000 euro, allt efter ditt behov och din ekonomiska situation.

Höj Visa-kortets kreditgräns

Mastercard – höjning av kreditgränsen

Kreditkorten OP-Mastercard och K-Plussa Mastercard lämpar sig bra som reservkort vid sidan av ett annat betalkort för överraskande situationer och större inköp. 
För OP-Mastercard kan du ansöka om en kreditgräns på 2 000–20 000 euro.

Höj kreditgränsen för OP-Mastercard

För K-Plussa Mastercard kan du få en kreditgräns på 2 000–4 000 euro. Kreditgränsen för K-Plussa Mastercard höjer du på K-Plussas webbplats.

Höj kreditgränsen för K-Plussa Mastercard

Följande frågor hjälper dig välja en lämplig kreditgräns:

Vilken kreditgräns är lämplig för mig?

Med hjälp av ditt kreditkort kan du se till att du har ekonomisk flexibilitet i händelse av överraskande situationer som till exempel om en hushållsmaskin gått sönder. En tillräckligt hög kreditgräns ger dig rörelsemån i vardagen då du behöver den. Om kreditgränsen för ditt kort ofta känns för låg, lönar det sig att överväga att höja kreditgränsen och på så sätt öka din ekonomiska flexibilitet.

Med en lämplig kreditgräns kan du täcka ungefär två månaders utgifter. Det lönar sig att använda kreditkortet för dagliga inköp, då du med OP:s kreditkort bland annat får 35 dagar räntefri betaltid och Produktskydd för dina inköp. Läs mer om Produktskyddet

Du kan använda ditt kreditkort när det behövs och betala tillbaka krediten i delbetalningar som passar dig, dock minst minimimånadsbetalningen.

Skulle det kännas svårt att täcka de vardagliga utgifterna med dina egna inkomster, är en höjning av kreditgränsen inte alltid det bästa eller det enda alternativet. Läs mer om hur du kan få flexibilitet i vardagen 

Hur hög kreditgräns kan jag få?

På kreditgränsen som beviljas inverkar dina inkomster, nuvarande skulder och din ekonomiska balans. Om du klarar av dina nuvarande utgifter väl och inte har några betalningsanmärkningar, kan du ansöka om höjning av kreditgränsen. På basis av uppgifterna du gett oss räknar vårt system ut ett kreditbeslut på några minuter.

Kostar det att höja sin kreditgräns? Inverkar en högre kreditgräns på kortets pris?

Att höja kreditgränsen kostar ingenting. En höjning av kreditgränsen inverkar inte på kortets pris.

Den kredit du har använt ska du varje månad amortera med minst minimiamorteringen. Minimiamorteringen fastställs på basis av kortets kreditgräns.

Hur går ansökningsprocessen till?

På ansökningsblanketten ber vi om sådana uppgifter om din ekonomi som är väsentliga för beviljandet av kredit. Var beredd på att uppge till exempel dina nuvarande bruttoinkomster och eventuella skulder.

I samband med din ansökan om höjd kreditgräns kontrollerar vi dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Vad händer om kreditgränsen jag ansöker om är för hög?

Om vi inte kan bevilja dig en så hög kreditgräns som du ansökt om, föreslås i kreditbeslutet den högsta möjliga kreditgränsen du kan få. Om du godkänner den föreslagna kreditgränsen, blir den ditt korts nya kreditgräns.

Höj kreditgränsen för ditt kreditkort på nätet

Observera att kreditgränsen inte är samma sak som säkerhetsgränserna för kortanvändningen. Du kan när som helst justera säkerhetsgränserna i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Läs mer om kortets säkerhetsgränser