Kortens kontaktuppgifter

Den finskspråkiga telefontjänsten OP 0100 0500:

  • mobilsamtalsavgiften (msa) enligt din mobiloperatörs tariff eller
  • den normala lokalnätsavgiften (lna).


Samtal till OP Gruppens 010-företagsnummer kostar:

  • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. för samtal från fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
  • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/minut för samtal från mobiltelefonabonnemang (inkl. moms).