Kortens kontaktuppgifter

Personlig betjäning i OP:s allmänna kortkundtjänst 0100 0500:

  • mobilsamtalsavgiften (msa) enligt din mobiloperatörs tariff eller
  • den normala lokalnätsavgiften (lna).

Personlig betjäning i OP Gruppens 010-företagsnummer:

  • 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. för samtal från fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
  • 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. för samtal från mobiltelefonabonnemang (inkl. moms).