Kortens kontaktuppgifter

Personlig betjäning i OP:s allmänna kortkundtjänst 0100 0500 eller i OP:s 010-företagsnummer:

  • mobilsamtalsavgiften (msa) enligt din mobiloperatörs tariff eller
  • den normala lokalnätsavgiften (lna).
     

Priset gäller också köande.