Kort

Vanliga frågor

Produktskyddsförsäkring – Vad ersätter Produktskyddet? Hur fungerar det?

Byt kortets utseende, dvs. bakgrundsfärg

Kortbyte – Hur byter jag korttyp till exempel från OP Classic till OP Gold?

Användning av kort – Hur ansluter jag K-gruppens Plussa-funktion till mitt kort?

Jag har glömt min PIN-kod – Hur kan jag kontrollera den?

Spärrning av kort - Har ditt kort försvunnit eller stulits?

Användning av kort – Kan kreditkortskredit överföras till ett konto?

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Kortets PIN-kod fungerar inte – Vad ska jag göra då kortkoden är låst?

Vanliga frågor om Google Pay - Vad är Google Pay?

Vanliga frågor om Apple Pay – Vad är Apple Pay?

Användning av kort – Vad är det för skillnad på debit- och credit-betalningar?

Användning av kort – Jag känner inte igen alla korttransaktioner. Vad ska jag göra?

Användning av kort – Med vilka kort kan jag göra inköp på nätet?

Användning av kort – Är kontaktlös betalning möjlig med OP:s kort?

Användning av kort – Med vilka kort kan jag betala utomlands?

Användning av kort – Vad är kortets säkerhetskod CVC och var finns den?

Användning av kort – Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för mitt kort?

Användning av kort – Uppdateras kortuppgifterna automatiskt i strömningstjänster?

Höjning av kreditgränsen för kort - Hur höjer jag kreditgränsen för mitt kreditkort?

Beställning av kort – Hur beställer jag ett nytt kort?

Avslutning av kort – Hur avslutar jag ett onödigt kort?

Luottokortin laskutus – Askarruttaako jokin asia laskussa?

Produktskyddsförsäkring – Vad ersätter Produktskyddet? Hur fungerar det?

Produktskyddsförsäkringen hör till kreditkort för ägarkunder. Den ingår automatiskt i ägarkundernas alla OP Classic-, OP Gold-, OP Platinum- och OP Duo-kort. 

Produktskyddets skade- och stöldförsäkring skyddar credit- och debit-inköp som en ägarkund gör med sitt kreditkort. För OP Gold, OP Platinum och OP Duo gäller skyddet i ett år från inköpstidpunkten, för OP Classic gäller det i ett halvt år. För inköp gjorda före 1.11.2021 gäller skyddet i 180 dagar. 

Läs mer om Produktskydd 

Om en skada inträffar, gör en skadeanmälan

Om en vara är felaktig, ta kontakt med säljaren. Om en vara går sönder, ansök om ersättning ur Produktskyddsförsäkringen. Gör en skadeanmälan i OP-mobilen eller op.fi. Du kan också anmäla en skada genom att ringa vår ersättningstjänst. 

Läs mer om hur du anmäler en skada 

Byt kortets utseende, dvs. bakgrundsfärg

Du kan när som helst byta bakgrundsfärg på ditt OP Classic-, OP Debit- eller OP Basic-kort. Om du vill att vi skickar kortet med nytt utseende genast, tar vi ut en avgift enligt servicetariffen för det. 

Om du vill att utseendet byts först då giltighetstiden för ditt kort löper ut, kostar det inget för dig att byta bakgrundsfärg. Kortets giltighetstid ser du på kortets framsida i formen mm/åå.

Kom ihåg att beställa ny bakgrundsfärg senast tre månader innan ditt kort föråldras.

Du kan byta bakgrundsfärg avgiftsfritt också då du ansluter K-Plussa-funktionen.

Beställ ett kort med nytt utseende genom att logga in i tjänsten op.fi:

 1. Gå till Mina kort och välj det kort för vilket du vill byta färg. 
 2. Välj i kortinställningarna "Välj nytt motiv". 
 3. Om ditt kort ännu inte har K-Plussa-funktionen, kan du ansluta den till ditt kort genom att vid K-Plussa välja Anslut K-Plussa. Då kan du avgiftsfritt byta bakgrundsfärg för ditt kort. 

Logga in i tjänsten op.fi

Kortbyte – Hur byter jag korttyp till exempel från OP Classic till OP Gold?

Gör så här om du vill byta korttyp till exempel från ett betalkort till ett kreditkort eller till ett kreditkort med mer tilläggstjänster: 

 1. Välj det kreditkort eller betalkort som passar dig bäst 
 2. Fyll i ansökan direkt i op.fi eller ring kortkundtjänsten.
 3. Du får ditt nya kort inom 1–2 veckor.
 4. När du har fått ett nytt kort och konstaterat att det fungerar, kan du avsluta ditt gamla kort. Om det finns kredit kvar på ditt gamla kort, kan du betala tillbaka den i normala månadsbetalningar enligt din betalningsplan.

Om din kortansökan avslås, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Då du ansöker om ett nytt kort kan kreditgränsen för ditt gamla kort påverka kreditgränsen för det nya kortet. Du kan höja kreditgränsen för det nya kortet när du har börjat använda kortet och avslutat det gamla kortet.

Användning av kort – Hur ansluter jag K-gruppens Plussa-funktion till mitt kort?

Du kan avgiftsfritt lägga till Plussa-funktionen i tjänsten op.fi till betalkorten OP Classic, OP Gold, OP Platinum, OP Debit, OP Basic och OP Duo. 

Gör så här:

 1. Logga in i op.fi och välj där Mina kort. 
 2. Välj det kort till vilket du vill ansluta Plussa-funktionen. 
 3. Öppna kortinställningarna och välj Anslut K-Plussa. I OP-mobilen får du fram inställningarna genom att trycka på ikonen för inställningar uppe på skärmen. 
 4. Lägg till ditt personliga Plussa-nummer. Snabbast får du kortet genom att välja att det ska skickas hem till dig. 
 5. Färdigt! Inom 1–2 veckor får ett nytt kort med K-Plussa-funktionen per post. Kortets PIN-kod är densamma som tidigare. 

 

Jag har glömt min PIN-kod – Hur kan jag kontrollera den?

Om du har glömt din PIN-kod, kan du lätt själv kontrollera den helt gratis genom att logga in i tjänsten op.fi. Gå till Pengar, välj Mina kort och där det kort som koden gäller och gå i kortinställningarna till Kontrollera PIN-koden. Du kan kontrollera din kod alltid när det behövs.  

PIN-koden för ett nytt kort kan du kontrollera först när du har fått kortet.  

Logga in i op.fi

Om du inte har OP:s koder, kan du göra en beställning via chatten eller per telefon genom att ringa kortkundtjänsten. För en PIN-kod som skickas per post debiteras en avgift enligt tariffen. 

Kontrollera kundtjänstens kontaktinformation 

Om kortkoden har äventyrats, alltså om någon obehörig person har fått reda på koden eller du misstänker att det kan ha hänt, måste kortet spärras och ett nytt kort beställas. Då får du också en ny kortkod. Spärra ditt kort omgående genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (öppet dygnet runt). Ett nytt kort och en ny kod beställs åt dig under samma samtal till spärrtjänsten. 

Spärrning av kort - Har ditt kort försvunnit eller stulits?

Om ditt kreditkort eller bankkort försvinner eller blir stulet, ska du genast ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (öppet dygnet runt). När du ringer spärrtjänsten behöver du inte kortets nummer, det räcker med din personbeteckning. När du har anmält att ditt kort försvunnit upphör ditt ansvar och du förlorar inte dina pengar om någon använder ditt kort. 

Nytt kort i stället för ett kort som försvunnit eller stulits

Ditt kort slutar fungera genast då du anmäler att det försvunnit. Om du hittar ett kort som du anmält som försvunnet, får du inte använda det , utan vänta på det nya kortet.

Ett nytt kort och en ny kod beställs åt dig samtidigt som du ringer till spärrtjänsten och anmäler kortet som försvunnet. Du får det nya kortet inom cirka en vecka.

Användning av kort – Kan kreditkortskredit överföras till ett konto?

Du kan du överföra kredit från ditt OP Visa- eller OP-Mastercard-kreditkort till ditt konto via op.fi och OP-mobilen. Med K-Plussa Maksuaika-kortet kan du överföra kredit om du har OP:s kod.

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Då ett kort inte fungerar är orsaken ofta kortets säkerhetsgräns, kreditgräns, giltighetstid eller att kortet låst sig. Om OP:s kort inte fungerar går det oftast att lösa problemet själv. 

Varför fungerar kortet inte? Läs närmare anvisningar

Kortets PIN-kod fungerar inte – Vad ska jag göra då kortkoden är låst?

Vanliga frågor om Google Pay - Vad är Google Pay?

Google Pay är en mobilbetalningsapp med vilken du betalar smidigt med en Android-enhet eller en smartklocka i butiker, på nätet och i appar. Du kan också betala med en smartklocka med operativsystemet Wear OS.När du betalar behöver du varken kort eller kortuppgifter, utan betalningen görs med din enhet. Läs svaren på de vanligaste frågorna om Google Pay

Vanliga frågor om Apple Pay – Vad är Apple Pay?

Apple Pay är en mobilbetalningstjänst som tillhandahålls av Apple. Du kan lägga till dina OP-Visa-kort i Apple Wallet och betala med Apple Pay i butiker, på nätet och i appar genom att endast använda din Apple-enhet. Läs svaren på de vanligaste frågorna om Apple Pay

Användning av kort – Vad är det för skillnad på debit- och credit-betalningar?

Debit-betalningarna debiteras ett bankkonto. Credit-betalningarna debiteras ett kreditkonto. Du får du en faktura på credit-betalningarna en gång per månad. När du har fått fakturan kan du utnyttja den ränte- och avgiftsfria betaltiden och betala hela beloppet på en gång eller så kan du utnyttja kreditfunktionen och betala fakturan i delar.

Vi har samlat de viktigaste frågorna och svaren om kreditkortsfaktureringen på en egen sida.

Läs mer om faktureringen av kreditkort

Användning av kort – Jag känner inte igen alla korttransaktioner. Vad ska jag göra?

På fakturan har debiteraren inte alltid samma namn som inköpsstället. Spara kvittona på kortanvändningen tills du fått fakturan och kontrollerat transaktionerna på den. Om det finns en oklar eller extra debitering på fakturan, ska du så fort som möjligt kontakta vår kundtjänst. Gör en begäran om rättelse i oklara fall.

Kontakta kundtjänsten

Så gör du en begäran om rättelse 

Vi har samlat de viktigaste frågorna och svaren om kreditkortsfaktureringen på en egen sida.

Läs mer om faktureringen av kreditkort

Användning av kort – Med vilka kort kan jag göra inköp på nätet?

Det lönar sig att betala alla inköp på nätet med kreditkort. För att bekräfta en betalning behöver du OP:s koder och en Mobilnyckel.

Med ett K-Plussa Maksuaika-kort kan du bekräfta betalningar också enbart med Mobilnyckeln. Du kan ta i bruk Mobilnyckeln med vilken banks koder som helst.

Användning av kort – Är kontaktlös betalning möjlig med OP:s kort?

Funktionen för kontaktlös betalning hör automatiskt till alla våra betalkort. Du känner igen ett kort som har den kontaktlösa funktionen på symbolen för kontaktlös betalning, det vill säga en bild på radiovågor. Kontaktlös betalning är möjlig för alla inköp under 50 euro.

Användning av kort – Med vilka kort kan jag betala utomlands?

Du kan betala utomlands med OP:s alla betalkort. I vissa länder är kortbetalningar ovanligare, och kontanter används mer allmänt.

Användning av kort – Vad är kortets säkerhetskod CVC och var finns den?

På OP:s kombikort ser du kreditkortets nummer (credit) på kortets framsida. 

Kreditkortets (credit) tresiffriga säkerhetskod, det vill säga CVC, finns på kortets baksida bredvid underteckningsfältet.

Bankkortets (debit) nummer finns på kortets baksida. Direkt efter det finns bankkortets tresiffriga säkerhetskod, det vill säga CVC.

Säkerhetskoden kan också kallas CVV.

Användning av kort – Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för mitt kort?

Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för betalkortet.

Du kan själv enkelt och snabbt ändra säkerhetsgränserna för ditt betalkort i op.fi eller OP-mobilen.

 
 

Om du inte har OP:s kod, kan du ändra säkerhetsgränserna per telefon.

Kontrollera kundtjänstens kontaktinformation 

Användning av kort – Uppdateras kortuppgifterna automatiskt i strömningstjänster?

I fortsättningen kan kortuppgifterna uppdateras automatiskt i prenumerations- och strömningstjänster. Alla betalkort har anslutits till antingen Visas eller Mastercards tjänst, via vilken kortuppgifterna uppdateras automatiskt till exempel i Netflix, Spotify, Google och iTunes.

Den automatiska uppdateringen underlättar vardagen och tryggar en smidig fortsättning på tjänsterna, till exempel då ett kort som håller på att föråldras eller ett skadat kort förnyas.

Den automatiska uppdateringen används redan av många tjänsteleverantörer och användningen ökar hela tiden.

Höjning av kreditgränsen för kort - Hur höjer jag kreditgränsen för mitt kreditkort?

Du kan höja din kreditgräns i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Höj kreditgräns i tjänsten op.fi

Så här ändrar du kreditgräns

Beställning av kort – Hur beställer jag ett nytt kort?

Om ditt kort har gått sönder, kan du i op.fi beställa ett nytt kort i stället för det trasiga.

Logga in i op.fi 

Om ditt namn har ändrats och du därför behöver ett nytt kort, beställer du kortet genom att kontakta oss per telefon, via chatten eller med ett meddelande i OP:s tjänster.

Om du inte har en OP-kod, kan du beställa ett nytt kort per telefon.

Kontrollera kundtjänstens kontaktinformation 

Avslutning av kort – Hur avslutar jag ett onödigt kort?

När du har fått ett nytt kort och konstaterat att det fungerar, kan du avsluta det gamla kortet själv. I OP-mobilen avslutas kortet enkelt i kortinställningarna.

Du kan också avsluta kortet genom att logga in i op.fi och öppna chatten. Berätta i chatten att du vill avsluta ett kort och följ anvisningarna. För att avsluta ett kort behöver du bara de fyra sista siffrorna på det kort som ska avslutas.

När kortet har avslutats, ska du förstöra ditt gamla kort genom att omsorgsfullt klippa det i bitar så att både chippet och magnetremsan förstörs.

 
 
 

Luottokortin laskutus – Askarruttaako jokin asia laskussa?

Vi har samlat de viktigaste frågorna och svaren om kreditkortsfaktureringen på en egen sida.

Läs mer om faktureringen av kreditkort