Mies kannettavalla tietokoneella.

Anvisningar för kortreklamation

Om ditt kort försvinner, stjäls eller slukas av en automat eller om det finns transaktioner på kortet som du inte känner igen, ska du omedelbart spärra kortet genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (msa/lna, öppet dygnet runt).

Så fort du gör en spärrningsanmälan, övergår ansvaret för betalkortet till banken och vi spärrar ditt kort omgående. Gör detta även om din telefon är borttappad och du har Pivo, Apple Pay eller Google Pay som du har lagt detta betalkort till. På så sätt kommer du inte att förlora dina pengar om någon använder ditt kort utan tillstånd.

Främmande credit- eller debit-korttransaktioner

Gör omedelbart en reklamation om du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner eller kreditöverföringar som du inte känner igenOm ditt kort eller dina kortuppgifter har stulits, gör även en brottsanmälan.

Observera att biluthyrningsfirmor har rätt att debitera obetalda tankningar, vägtullar och böter i efterskott. Hotell har i enlighet med bokningsvillkoren rätt att ta betalt om en gäst uteblir utan att ha avbokat (en s.k. no show-avgift). Hotell får också debitera obetalda köp från minibaren i efterskott.

Avtalsbrott vid kreditkortstransaktioner

Du har rätt att lämna en reklamation om inköp som betalats med kreditfunktionen på ditt kort, om du inte fått den tjänst eller produkt som du betalat för, eftersom försäljarföretaget gjort sig skyldigt till avtalsbrott.

Exempel på försäljarföretagets avtalsbrott:

  • Du har inte fått de varor eller tjänster som du har betalat för.
  • En transaktion har debiterats två gånger.
  • Varan eller tjänsten är inte avtalsenlig

Försök alltid först utreda ärendet direkt med försäljarföretaget eftersom du är skyldig att påvisa försäljarens avtalsbrott. Gör omgående en reklamation till kreditgivaren, i detta fall OP,  då det är klart att säljaren begått ett avtalsbrott. I reklamationen behöver vi noggranna uppgifter om vad som hänt. Om alla begärda uppgifter och bilagor inte har lämnats in, kan behandlingen av reklamationen dra ut på tiden eller förhindras.

Om varorna eller tjänsterna har köpts av en privatperson gäller inte konsumentskyddslagen för transaktionen. Vid transaktioner mellan privatpersoner finns därför ingen reklamationsrätt mot banken. En vara eller tjänst anses köpt av en privatperson även när den har köpts från en företagsdriven marknadsplats eller annan liknande tjänst där försäljningen sker mellan privatpersoner.

Återbetalning av kortbetalning i ett konkursfall

Du har rätt till gottgörelse för inköp som du betalat med kreditfunktionen på ditt kort, om du på grund av säljarens konkurs inte fått den tjänst eller produkt som du betalat för.

Du kan också lämna en reklamation om inköp som betalats med debit-funktionen på ditt kort, om du inte får ersättning av konkursboet eller en annan part. I detta fall utreder vi huruvida det enligt Visas internationella regler är möjligt att få dina pengar tillbaka av säljarens bank.

Så här gör du en reklamation

1. Spärra ditt kort omgående genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 (öppet dygnet runt). Om du ringer från utlandet är numret +358 100 0555

2. Lämna en utredningsbegäran, dvs. gör en polisanmälan. Gå till polisens webbplats för att göra en polisanmälan

3. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i reklamationen:

transaktionsuppgifter (tid, belopp, debiterarens namn samt kopia av kontoutdrag eller kreditkortsfaktura)

kopia av gjord polisanmälan

4. Var noggrann när du fyller i reklamationsblanketten och ange alla transaktioner som du reklamerar. 
 
    Till reklamationen ska du bifoga en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan samt en kopia av utredningsbegäran (bekräftelse på att polisanmälan har gjorts) och eventuella andra tilläggsbevis 
 
Reklamationstjänsten tillhandahålls genom twoday Oy:s elektroniska underskriftstjänst Signom i samarbete med OP. Observera att du överförs till en tjänst utanför OP. Tjänstens utseende bygger partnerföretagets visuella profil.
 
Gå till reklamationstjänsten
 
5. Du kan också sända blanketten eller tilläggsupplysningar och bilagor per post. Reklamationsblankett (pdf)
 
Skicka blanketten per post till adressen
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 
6. Du får stöd med att göra en kortreklamation eller i eventuella frågor om en faktura av Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Kundtjänstens öppettider

1. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i en reklamation:

transaktionsuppgifter (tid, belopp, debiterarens namn samt kopia av kontoutdrag eller kreditkortsfaktura)
eventuell korrespondens mellan dig och säljaren
beställnings- eller avtalsvillkor
beställningsbekräftelse, kvitto eller båda
eventuellt annat material som bevisar din rätt att reklamera
 
2. Var noggrann när du fyller i reklamationsblanketten och ange alla transaktioner som du reklamerar. 
 
    Till reklamationen ska du bifoga en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan samt eventuella andra tilläggsbevis.  
 
Reklamationstjänsten tillhandahålls genom twoday Oy:s elektroniska underskriftstjänst Signom i samarbete med OP. Observera att du överförs till en tjänst utanför OP. Tjänstens utseende bygger partnerföretagets visuella profil.
 
Gå till reklamationstjänsten
 
3. Du kan också sända blanketten och bilagorna per post. Reklamationsblankett (pdf)
 
Skicka blanketten per post till adressen
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 
4. Om du behöver hjälp med att göra en kortreklamation eller har frågor om en faktura, kan du kontakta Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Kundtjänstens öppettider
Om du vill lämna tilläggsupplysningar om en reklamation som du redan sänt såsom en kopia av undersökningsbegäran (bekräftelse på att brottsanmälan har gjorts), en kvittokopia eller en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan, en kopia av diskussioner mellan dig och försäljaren eller annan tilläggsinformation om det som hänt, ska du göra så här:
 
1. Bifoga tilläggsuppgifterna eller bilagan till en tidigare reklamation via reklamationstjänsten.
 
Reklamationstjänsten tillhandahålls genom twoday Oy:s elektroniska underskriftstjänst Signom i samarbete med OP. Observera att du överförs till en tjänst utanför OP. Tjänstens utseende bygger partnerföretagets visuella profil.
 
Gå till reklamationstjänsten
 
2. Vid behov får du stöd av Kortkundtjänsten på numret 010 252 9871 (vardagar kl. 9:00–16:30).
 
3. Du kan också sända tilläggsupplysningar och bilagor per post till:
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE