Mies kannettavalla tietokoneella.

Kortreklamation

Om ditt kort försvinner, stjäls eller slukas av en automat i utlandet eller om det finns transaktioner på kortet som du inte känner igen, ska du omedelbart spärra kortet genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24/7).

Gör omedelbart en reklamation, dvs. en begäran om rättelse, till OP Detaljkunder Abp, om

du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner eller överföringar från krediten som du inte känner igen
säljaraffären har gått i konkurs
 
Om reklamationen gäller säljarens avtalsbrott, ska du först försöka reda ut ärendet med säljaren, och vid behov göra en begäran om rättelse. Exempel på avtalsbrott:
 
En transaktion har debiterats två gånger.
Du har inte fått de varor eller tjänster som du har betalat för.
Varan eller tjänsten är inte avtalsenlig.
 
Om du har betalat varan eller tjänsten med ditt kreditkorts kreditfunktion, kan du enligt konsumentskyddslagen och villkoren för kortkredit framställa ett krav på en penningprestation på basis av säljarens avtalsbrott också till kreditgivaren. Du är skyldig att påvisa försäljarens avtalsbrott. Därför lönar det sig i allmänhet att först behandla ärendet med försäljaren. Gör omgående en reklamation till kreditgivaren då det är klart att säljaren begått ett avtalsbrott.
 
Biluthyrningsfirmor har rätt att debitera obetalda tankningar, vägtullar och böter i efterskott. Hotell har i enlighet med bokningsvillkoren rätt att ta betalt om en gäst uteblir utan att ha avbokat (en s.k. no show-avgift). Hotell får också debitera obetalda köp från minibaren i efterskott.
 
I begäran om rättelse behöver vi noggranna uppgifter om vad som hänt. Om alla begärda uppgifter och bilagor inte har lämnats in, kan behandlingen av begäran dra ut på tiden eller förhindras.

 

Så gör du en begäran om rättelse

1. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i en begäran om rättelse:

transaktionsuppgifter (tid, belopp och debiterarens namn– kopia av kontoutdrag/kreditkortsfaktura)
eventuell korrespondens mellan dig och säljaren
beställnings- eller avtalsvillkor
beställningsbekräftelse och/eller kvitto
eventuellt annat material som bevisar din rätt att reklamera
 
2. Var noggrann när du fyller i blanketten för begäran om rättelse och ange alla transaktioner som du reklamerar.  Blanketten tillhandahålls av Signom Oy. Till blanketten för begäran om rättelse 
 
3. Till begäran om rättelse ska du bifoga en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan, där du har markerat de transaktioner som du reklamerar, samt eventuella andra tilläggsbevis.  
 
4. Om du behöver hjälp med att göra en kortreklamation eller har frågor om en faktura, kan du kontakta Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Kundtjänstens öppettider
 
5. Du kan också sända blanketten och bilagorna per post. Blanketten för begäran om rättelse (pdf) 
 
Skicka blanketten per post till adressen
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

1. Spärra ditt kort omgående genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 (24/7).

2. Lämna en utredningsbegäran, dvs. gör en polisanmälan. Gå till polisens webbplats för att göra en polisanmälan

3. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i en begäran om rättelse:
 
transaktionsuppgifter (tid, belopp och debiterarens namn– kopia av kontoutdrag/kreditkortsfaktura)
kopia av polisanmälan
 
4. Var noggrann när du fyller i blanketten för begäran om rättelse och ange alla transaktioner som du reklamerar.  Blanketten tillhandahålls av Signom Oy. Till blanketten för begäran av rättelse  
 
5. Till begäran om rättelse ska du bifoga en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan, där du har markerat de transaktioner som du reklamerar samt en kopia av utredningsbegäran (bekräftelse på att polisanmälan har gjorts) och eventuella andra tilläggsbevis 
 
6. Du får stöd med att göra en kortreklamation eller i eventuella frågor om en faktura på Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Kundtjänstens öppettider
 
7. Du kan också sända blanketten eller tilläggsupplysningar och bilagor per post. Blanketten för begäran om rättelse (pdf) 
 
Skicka blanketten per post till adressen
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
Om du vill lämna tilläggsupplysningar om en rättelsebegäran som du redan sänt såsom en kopia av undersökningsbegäran (bekräftelse på att brottsanmälan har gjorts), en kvittokopia eller en kopia av kreditkortsfakturan, en kopia av diskussioner mellan dig och försäljaren eller annan tilläggsinformation om det som hänt, ska du göra så här:
 
1. Bifoga tilläggsuppgifterna eller bilagan till en tidigare reklamation med blanketten för begäran om rättelse. Blanketten tillhandahålls av Signom Oy. Till blanketten för begäran om rättelse.
 
2. Vid behov får du stöd av Kortkundtjänsten på numret 010 252 9871 (vardagar kl. 9:00–16:30).
 
3. Du kan också sända tilläggsupplysningar och bilagor per post till:
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE