Mies kannettavalla tietokoneella.

Anvisningar för att göra en kortreklamation

Om ditt kort försvinner, stjäls eller slukas av en automat eller om det finns transaktioner på kortet som du inte känner igen, ska du omedelbart spärra kortet genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (öppet dygnet runt).

Så fort du gör en spärrningsanmälan, övergår ansvaret för betalkortet till banken och vi stänger ditt kort omgående. Gör detta även om din telefon är borttappad och du har Pivo, Apple Pay eller Google Pay som du har lagt detta betalkort till. På så sätt kommer du inte att förlora dina pengar om någon använder ditt kort utan tillstånd.

Främmande credit- eller debit-korttransaktioner

Gör omedelbart en reklamation, dvs. en begäran om rättelse, om du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner eller kreditöverföringar som du inte känner igenOm ditt kort eller kortinformation har stulits, gör även en brottsanmälan.

Observera att biluthyrningsfirmor har rätt att debitera obetalda tankningar, vägtullar och böter i efterskott. Hotell har i enlighet med bokningsvillkoren rätt att ta betalt om en gäst uteblir utan att ha avbokat (en s.k. no show-avgift). Hotell får också debitera obetalda köp från minibaren i efterskott.

Credit-korttransaktioner vid avtalsbrott

Du är berättigad till att reklamera inköp gjorda med kreditskortets credit-funktion ifall du inte fått den tjänst eller produkt du betalat för då försäljaren gått i konkurs eller gjort sig skyldig till avtalsbrott.

Exempel på avtalsbrott:

  • Du har inte fått de varor eller tjänster som du har betalat för.
  • En transaktion har debiterats två gånger.
  • Varan eller tjänsten är inte avtalsenlig

Försök alltid först utreda ärendet direkt med försäljaren eftersom du är skyldig att påvisa försäljarens avtalsbrott. Gör omgående en reklamation till kreditgivaren, i detta fall OP,  då det är klart att säljaren begått ett avtalsbrott. I begäran om rättelse behöver vi noggranna uppgifter om vad som hänt. Om alla begärda uppgifter och bilagor inte har lämnats in, kan behandlingen av begäran dra ut på tiden eller förhindras. 

Så gör du en begäran om rättelse

1. Spärra ditt kort omgående genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 (öppet dygnet runt). Ifall du riner utomlands, är numret +358 100 0555

2. Lämna en utredningsbegäran, dvs. gör en polisanmälan. Gå till polisens webbplats för att göra en polisanmälan

3. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i en begäran om rättelse:

transaktionsuppgifter (tid, belopp, debiterarens namn samt kopia av kontoutdrag eller kreditkortsfaktura)

kopia av gjord polisanmälan

4. Var noggrann när du fyller i blanketten för begäran om rättelse och ange alla transaktioner som du reklamerar. 
 
    Till begäran om rättelse ska du bifoga en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan, där du har markerat de transaktioner som du reklamerar samt en kopia av utredningsbegäran (bekräftelse på att polisanmälan har gjorts) och eventuella andra tilläggsbevis 
 
    Blanketten tillhandahålls av Signom Oy. Till blanketten för begäran av rättelse  
 
5. Du kan också sända blanketten eller tilläggsupplysningar och bilagor per post. Blanketten för begäran om rättelse (pdf) 
 
Skicka blanketten per post till adressen
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 
6. Du får stöd med att göra en kortreklamation eller i eventuella frågor om en faktura på Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Kundtjänstens öppettider

1. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i en begäran om rättelse:

transaktionsuppgifter (tid, belopp, debiterarens namn samt kopia av kontoutdrag eller kreditkortsfaktura)
eventuell korrespondens mellan dig och säljaren
beställnings- eller avtalsvillkor
beställningsbekräftelse, kvitto eller båda
eventuellt annat material som bevisar din rätt att reklamera
 
2. Var noggrann när du fyller i blanketten för begäran om rättelse och ange alla transaktioner som du reklamerar. 
 
    Till begäran om rättelse ska du bifoga en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan, där du har markerat de transaktioner som du reklamerar, samt eventuella andra tilläggsbevis.  
 
    Blanketten tillhandahålls av Signom Oy. Till blanketten för begäran om rättelse 
 
3. Du kan också sända blanketten och bilagorna per post. Blanketten för begäran om rättelse (pdf) 
 
Skicka blanketten per post till adressen
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 
4. Om du behöver hjälp med att göra en kortreklamation eller har frågor om en faktura, kan du kontakta Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Kundtjänstens öppettider
Om du vill lämna tilläggsupplysningar om en rättelsebegäran som du redan sänt såsom en kopia av undersökningsbegäran (bekräftelse på att brottsanmälan har gjorts), en kvittokopia eller en kopia av kreditkortsfakturan, en kopia av diskussioner mellan dig och försäljaren eller annan tilläggsinformation om det som hänt, ska du göra så här:
 
1. Bifoga tilläggsuppgifterna eller bilagan till en tidigare reklamation med blanketten för begäran om rättelse. Blanketten tillhandahålls av Signom Oy. Till blanketten för begäran om rättelse.
 
2. Vid behov får du stöd av Kortkundtjänsten på numret 010 252 9871 (vardagar kl. 9:00–16:30).
 
3. Du kan också sända tilläggsupplysningar och bilagor per post till:
 
OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE