Mies kannettavalla tietokoneella.

Kortreklamation

Gör omedelbart en reklamation (begäran om rättelse) till OP-Kortbolaget Abp, om

 • du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner som du inte känner igen
 • säljaraffären har gått i konkurs.

Om reklamationen gäller säljarens avtalsbrott, ska du först försöka reda ut ärendet med säljaren, och gör vid behov en begäran om rättelse till OP-Kortbolaget. Exempel på avtalsbrott:

 • en transaktion har debiterats två gånger
 • du har inte fått de varor eller tjänster som du har betalat för
 • varan eller tjänsten är inte avtalsenlig.
Enligt konsumentskyddslagen och villkoren för kortkredit kan du framställa ett krav på en penningprestation på basis av säljarens avtalsbrott och rikta det till OP-Kortbolaget Abp, om du har betalat för en vara eller tjänst med ditt kreditkorts kreditfunktion. Observera dock att du är skyldig att visa att säljaren har begått ett avtalsbrott, och därför är det i allmänhet nödvändigt att först behandla ärendet med säljaren.
 
Kom ihåg att biluthyrningsfirmor har rätt att debitera obetalda tankningar, vägtullar och böter i efterskott. Hotell har i enlighet med bokningsvillkoren rätt att ta betalt om en gäst uteblir utan att ha avbokat (en s.k. no show-avgift). Hotell får också debitera obetalda köp från minibaren i efterskott.
 
I begäran om rättelse behöver vi noggranna uppgifter om vad som hänt. Om alla begärda uppgifter och bilagor inte har lämnats in, kan behandlingen av begäran dra ut på tiden eller förhindras.
 
Så gör du en begäran om rättelse
 
1. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i en begäran om rättelse.
 
Jag känner igen transaktionen, men den är felaktig 
 
 • transaktionsuppgifter (tid, belopp och debiterarens namn)
 • eventuell korrespondens mellan dig och säljaren
 • beställnings- eller avtalsvillkor
 • beställningsbekräftelse och/eller kvitto
 • eventuellt annat material som bevisar din rätt att reklamera
Jag känner inte igen transaktionen
 
 • transaktionsuppgifter (tid, belopp och debiterarens namn)
 • kopia av polisanmälan
2. Var noggrann när du fyller i blanketten för begäran om rättelse och ange alla transaktioner som du reklamerar. Blanketten finns på den här sidan.
 
3. Bifoga till begäran om rättelse t.ex. en kopia av kontoutdraget eller kreditkortsfakturan, där du har markerat de transaktioner som du reklamerar.
 
4. Om din reklamation gäller korttransaktioner som du inte själv har gjort, ska du omgående spärra ditt kort genom att ringa OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24/7). Gör också en polisanmälan och lämna in en kopia av den som bilaga till begäran om rättelse.
 

Enklast begär du rättelse för vilket OP-kort som helst genom att fylla i en blankett för begäran om rättelse på nätet.

 

Fyll i reklamationsblanketten på nätet.

Du kan också sända blanketten per post till adressen:

OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan sända tilläggsuppgifter/bilagor till en tidigare reklamation via samma länk (reklamationsblankett) eller alternativt per post till adressen ovan.

Om du behöver hjälp med att göra en kortreklamation eller har frågor om en faktura, kan du kontakta Kortkundtjänsten på numret 0100 0500. Öppettiderna ser du här.