Nainen soittaa korttien sulkupalveluun.

Spärra betalningsinstrument som försvunnit, stulits eller äventyrats  

Anmäl så fort som möjligt till OP Spärrtjänsten om ett betalkort eller annat betalningsinstrument har försvunnit, stulits eller annars äventyrats. OP Spärrtjänsten är öppen dygnet runt på numret 0100 0555 (msa/lna) och vid samtal från utlandet +358 100 0555 . 

Vad händer när du ringer OP Spärrtjänsten?  

I OP Spärrtjänsten utreds och spärras de äventyrade betalningsinstrumenten. Efter det kan pengar på dina konton eller krediter inte längre användas med dem.  

Följande betalningsinstrument kan spärras:  

  • Bank- och kreditkort  
  • OP:s koder för privatkunder och företagskunder  
  • Siirto-tjänsten  
  • Mobilbetalningar då en enhet äventyrats, till exempel Apple Pay och Google Pay 

Om det inte handlar om en situation där ett kort har försvunnit eller missbrukats, kan du själv säga upp kortet i OP-mobilen genom att välja Avsluta kortet. Efter uppsägningen får du inget nytt ersättande kort. 

 

Vilka uppgifter ber OP Spärrtjänsten om?  

Som kortets innehavare får du uppge ditt namn och din personbeteckning. Var beredd på att svara på frågor om kortet som försvunnit:  

  • Vilket eller vilka kort har försvunnit eller stulits?  
  • Är det ett fysiskt kort som försvunnit eller stulits eller är det kortets uppgifter?  
  • När, var och i vilken situation försvann kortet eller uppgifterna om det?  
  • Om ditt kort har missbrukats, hur upptäckte du det?  
  • Försvann eller stals också en telefon, smartklocka eller surfplatta där ett betalningsinstrument såsom OP-mobilen, Apple Pay eller Google Pay var installerat?  
  • Kan någon annan ha kommit åt också din OP-kod eller delar av den? Delar av koden är till exempel användarkoden, lösenordet, nyckeltalslistan och Mobilnyckeln.  

Om kortinnehavaren inte själv kan ringa OP Spärrtjänsten, kan till exempel en närstående eller en myndighet spärra kortet.  

Banken ber dig aldrig om koder för dina betalningsinstrument, såsom OP Användarkod och lösenord, hela kortnumret eller kortets PIN-kod. De begärs inte ens då ett betalningsinstrument spärras.  

 

Vad händer när ett kort eller annat betalningsinstrument har spärrats?  

Om ditt betalningsinstrument har äventyrats och spärrats, kan kortet inte längre användas. Dina pengar är i tryggt förvar. Även om nya betalningar inte längre kan göras, kan vi inte hindra debiteringen av täckningsreserveringar som syns på kontot eller utlandsbetalningar som registreras med ett litet dröjsmål. Vid behov kan du reklamera dem.   
    
När kortet spärras beställer vi automatiskt ett nytt kort som ersätter det kort som försvunnit eller stulits. Det nya kortet har samma funktioner som det spärrade kortet, men kortnumret och PIN-koden ändras. Du får det nya kortet och PIN-koden inom cirka två veckor. Kortet levereras enligt ditt val antingen hem eller till kontoret. En hemleverans kan av säkerhetsskäl ändras till en kontorsleverans.  För ett nytt kort tar vi ut en avgift enligt tariffen.
  
Om det spärrade kortet har använts i appen Google Pay eller Apple Pay, uppdateras dina nya kortuppgifter automatiskt i den. Du kan alltså fortsätta att använda betalningsappen även om du ännu inte har fått ditt nya kort. Om kortet spärras som försvunnet eller stulet eller för att kortuppgifterna äventyrats, kom ihåg att uppdatera det förnyade kortets uppgifter i de andra tjänsterna som du använder.
  
Vid missbruk kan vi vara tvungna att låsa ditt kort innan det slutgiltigt spärras. Kundtjänsten kontaktar dig om din situation kräver en sådan åtgärd. Genom att låsa kortet ser vi till att ingen längre kan debitera ditt kort. Ett låst kort kan inte användas, och inte heller Apple Pay eller Google Pay fungerar. När kortet spärras och ett nytt kort har beställts, upphör låsningen och du kan åter använda betalningsapparna.  
      
Betalkortet spärras slutgiltigt och kan inte längre aktiveras. Om du senare hittar ett kort som försvunnit, ska du förstöra det genom att klippa itu chippet och magnetremsan.

 

Vad kan du göra efter det att ett betalningsinstrument har spärrats?  

När du har spärrat ditt betalningsinstrument har du redan gjort allt du kan göra för att skydda pengarna på dina konton och krediter.  

Om också din OP-kod spärrades när ditt kort spärrades, kan du inte längre logga in i op.fi, OP:s mobilappar. Ansök i så fall om en ny OP-kod på bankkontoret. Till en del av kontoren måste en tid bokas på förhand. Du behöver ha med dig ett giltigt identitetskort eller pass. Det räcker inte med körkort som identitetsbevis i det här ärendet.  

Boka tid till kontoret 

Godtagbara identitetsbevis 

Gör alltid en polisanmälan vid stöld eller om du upptäcker betalningstransaktioner som du inte känner igen på ett konto eller en faktura. Efter det kan du reklamera dem. Ett eventuellt ersättningsbeslut fattas först i samband med att reklamationen behandlas. 

Om du ser en täckningsreservering för en transaktion, ska du vänta tills den blir en kontotransaktion innan du gör polisanmälan och reklamerar transaktionen. Täckningsreserveringar och redan utförda utlandsbetalningar kan tyvärr inte annulleras eller hindras, även om de ännu inte skulle ha debiterats kontot när betalningsinstrumentet spärras. Det här beror på att själva betalningstransaktionen har godkänts med kortet eller OP Användarkod innan betalningsinstrumentet har spärrats.  

Läs anvisningarna om att göra en reklamation