Nainen soittaa korttien sulkupalveluun.

Anmäl ett försvunnet kort

Då ett kort har försvunnit gäller det att vara snabb.

Gör så här om ditt kort försvinner eller blir stulet:

  • Ring omedelbart OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24 h/dygn). Då du ringer spärrtjänsten behöver du inte kortets nummer, utan det räcker med din personbeteckning.
  • Om din telefon som innehåller Pivo, Apple Pay eller Google Pay försvinner, ska du anmäla kortet försvunnet genom att ringa spärrtjänsten.
  • Om kortet har stulits, ska du också polisanmäla det.

Då du anmäler ditt kort försvunnet upphör ditt ansvar och du förlorar inte dina pengar om någon använder ditt kort.

Nytt kort i stället för ett kort som försvunnit eller stulits

Ditt kort slutar fungera genast då du anmäler att det försvunnit. Om du hittar ett kort som du anmält som försvunnet, använd det inte, utan vänta på det nya kortet.

Ett nytt kort och en ny kod kan beställas åt dig samtidigt som du ringer till spärrtjänsten och anmäler kortet som försvunnet. Du får det nya kortet inom cirka en vecka.

Om ett kort försvinner utomlands

Du kan anmäla att ditt kort försvunnit också från utlandet, men kom då ihåg att ge spärrtjänstens nummer i formatet +358 100 0555. Det är bra att spara numret i telefonen redan före resan så att du får kortet spärrat så fort som möjligt.

Gör en kortreklamation om det finns transaktioner som du inte känner igen på ditt konto eller din kreditkortsfaktura

Gör omgående en reklamation, det vill säga en begäran om rättelse, om:

  • du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner som du inte känner igen
  • säljaraffären har gått i konkurs.

Läs anvisningarna för kortreklamation