Lisävahvistus on turvaominaisuus

Tilläggsbekräftelse av betalningar och transaktioner

Vad är en tilläggsbekräftelse och hur går den till?

Med hjälp av tilläggsbekräftelsen försäkrar vi oss om att den person som använder din kod verkligen är du. När vi behöver en tilläggsbekräftelse vid en betalning eller annan transaktion på nätet, skickar vi ett textmeddelande till det telefonnummer som har anslutits till din kod. 

I meddelandet som du får ser du uppgifterna om den betalning eller transaktion som du håller på att göra. Kontrollera först att de stämmer. Bekräfta inte en transaktion vars uppgifter är felaktiga eller som du inte just då själv håller på att utföra. Observera också att tilläggsbekräftelsemeddelandena alltid kommer från numret +358 40 711 8180.

I textmeddelandet finns också en anvisning som behövs för bekräftelsen, det vill säga tilläggsbekräftelsekoden för Mobilnyckeln eller ordningstalet på nyckeltalslistan, beroende på ditt identifieringssätt. 

Så här gör du en tilläggsbekräftelse med Mobilnyckeln

När du bekräftar en transaktion med Mobilnyckeln och efter att ha gett din PIN-kod får en begäran om tilläggsbekräftelse, får du den kod som behövs för tilläggsbekräftelsen i ett textmeddelande. 

Kontrollera först uppgifterna i meddelandet. Om de är rätt, ger du koden från textmeddelandet i appen. 

Så här gör du en tilläggsbekräftelse då du använder nyckeltalslistan

När du bekräftar en transaktion med nyckeltalslistan, får du som tilläggsbekräftelse ett textmeddelande, som innehåller ordningstalet för ett nyckeltal. 

Kontrollera först att uppgifterna i textmeddelandet motsvarar den transaktion som du håller på att bekräfta. Sök sedan det tal på din nyckeltalslista som motsvarar ordningstalet i textmeddelandet. Ge nyckeltalet i tjänsten. 

Meddela oss om ditt nummer ändras

Om ditt telefonnummer ändras ska du kontakta vår telefontjänst eller din andelsbank. 

Du får inte de textmeddelanden som behövs för tilläggsbekräftelsen om inget telefonnummer har anslutits till din kod. Du kan lägga till eller kontrollera det telefonnummer som du använder för tilläggsbekräftelsen genom att logga in i tjänsten op.fi och gå till Min profil i tjänsten. 

Det telefonnummer som du använder för tilläggsbekräftelsen kan inte vara anslutet till en annan persons kod. 

Vad ska du göra om du inte får ett tilläggsbekräftelsemeddelande? 

Om du inte får textmeddelanden för tilläggsbekräftelse, ska du i tjänsten op.fi kontrollera att det telefonnummer för tilläggsbekräftelse som anslutits till din kod är rätt. Ta kontakt med OP:s kundtjänst eller din andelsbank, om du inte längre använder telefonnumret till vilket textmeddelandet sändes.

Om telefonnumret är rätt, och du ändå inte fick meddelandet, ska du stänga av och starta om telefonen. Kontrollera också i inställningarna och textmeddelandena i din telefon att vårt nummer inte är blockerat eller inställt som ett skräppostnummer. Du får alltid textmeddelandena som gäller tilläggsbekräftelsen från numret +358 40 711 8180. De är undertecknade av OP. 

Fick du ett misstänkt bekräftelsemeddelande?

Om du får ett meddelande med en uppmaning att logga in eller göra något annat via en länk, är det fråga om bedrägeri. Banken skickar aldrig länkar för inloggning i nättjänsten.

Bekräfta inte heller ett uppdrag som du inte själv håller på att utföra eller vars uppgifter är felaktiga. I sådana fall ska du spärra koderna i op.fi, genom att ringa kundtjänsten eller besöka andelsbankens kontor. Utanför kundtjänstens öppettider kan du spärra koderna genom att ringa spärrtjänsten. Anmäl alltid det som hänt till OP.