Lisävahvistus on turvaominaisuus

Tilläggsbekräftelse av betalningar och transaktioner

Med tilläggsbekräftelse är det tryggt att sköta bankärenden

Dina koder ska vara anslutna till ett telefonnummer till vilket vi vid behov sänder dig ett textmeddelande med uppgifter för tilläggsbekräftelse. På det sättet säkerställer vi en trygg skötsel av bankärenden.

   

  • När du sköter dina ärenden med Mobilnyckeln sker tilläggsbekräftelsen med Mobilnyckel-PIN och en kod som du får i ett meddelande. Skriv in koden i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.
  • När du sköter ärenden med din nyckeltalslista får du vid behov ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse till ditt telefonnummer. Textmeddelandet innehåller ett ordningstal från nyckeltalslistan. Bekräfta betalningen med det nyckeltal som motsvarar ordningstalet från nyckeltalslistan. Skriv in nyckeltalet i den tjänst som du använder.
  • Textmeddelandena för tilläggsbekräftelse sänds alltid till det nummer som du har anslutit till dina koder som nummer för tilläggsbekräftelse. Telefonnumret är personligt och ett nummer kan inte samtidigt vara anslutet till en annan persons koder.

Vid behov sänder vi ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse


I samband med bekräftelse av betalningar och transaktioner sänder vi vid behov ett textmeddelanden för tilläggsbekräftelse till ditt telefonnummer.  Meddelandet innehåller uppgifter om betalningen eller transaktionen och de uppgifter du behöver för att bekräfta transaktionen. Du får textmeddelanden för tilläggsbekräftelse endast när du använder dina koder.

 

  • Bekräfta aldrig en transaktion om uppgifterna om betalningen eller transaktionen inte är korrekta.

Kom ihåg att uppdatera ditt telefonnummer 

 

Kom ihåg att se till att ditt telefonnummer är uppdaterat så att textmeddelandena för tilläggsbekräftelse sänds till rätt nummer. Du kan kontrollera och lägga till ditt telefonnummer genom att logga in i tjänsten op.fi. Om ditt nummer ändras ska du kontakta vår telefontjänst eller din andelsbank.

 

Gör så här om meddelandena inte kommer fram till ditt telefonnummer

 

1. Om textmeddelandena för tilläggsbekräftelse inte kommer fram till ditt telefonnummer, ska du kontrollera i tjänsten op.fi att din kod är ansluten till rätt nummer för tilläggsbekräftelse. Meddelandena sänds alltid till det nummer som du har lagt till som nummer för tilläggsbekräftelse.

2. Kontrollera också i telefonens inställningar att telefonnumret inte är blockerat eller inställt som ett skräppostnummer. Meddelandena sänds alltid från numret +358 40 711 8180. Det kan du kontrollera i inställningarna och meddelandeappen.

 

Kom också ihåg det här

 

1. Kontrollera att det är det senaste textmeddelandet för tilläggsbekräftelse som du har öppnat. I meddelandeuppgifterna ser du också ankomstdag och klockslag. Ett meddelande kan visas som oläst om du inte har öppnat det utan läst det på telefonens skärm. Om ett meddelande är oläst kan telefonen på nytt signalera att du fått ett meddelande.

2. Läs därför alltid meddelandena, och radera vid behov de lästa meddelandena efter att du bekräftat betalningar och transaktioner.

 

Så här vet du att meddelandets avsändare är OP

 

Kontrollera att meddelandet kommer från numret +358 40 711 8180 och att undertecknaren är OP. Meddelandet innehåller också uppgifter om betalningen eller transaktionen samt de uppgifter som behövs för bekräftelsen.

Vi frågar aldrig efter uppgifterna i ett textmeddelande. Lämna aldrig ut uppgifterna i ett textmeddelande till någon annan. Vi sänder inte heller meddelanden med länkar som leder till en inloggningssida.

I oklara fall eller om du misstänker missbruk, ska du kontakta telefontjänsten eller din andelsbank. Utanför öppettiderna ringer du OP Spärrtjänsten, som är öppen dygnet runt.