Stöd för dina dagliga kontoärenden

Om du funderar på någonting som gäller konton kan det hända att du hittar svaret här.

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Om du vill bifoga ett kontoutdrag till en FPA-ansökan på nätet, kan du enkelt spara kontoutdraget som en fil på din dator eller enhet och sedan bifoga filen till ansökan.

Kontoutdrag 

Om du har OP:s koder, kan du se dina kontoutdrag i tjänsten op.fi och OP-mobilen.

Om du använder tjänsten op.fi, gör så här:

Då du har loggat in i tjänsten op.fi kan du på en gång söka kontoutdrag för en period på högst ett år och minst en dag.

 1. Spara eller skriv ut kontoutdraget här
 2. Välj det konto vars kontoutdrag du vill granska. Du kan öppna en förteckning över dina gällande och avslutade konton i menyn. De avslutade kontona finns i slutet av förteckningen.
 3. Under rubriken Automatiskt upprättade kontoutdrag finns färdiga månadsvisa kontoutdrag. Kontoutdragen öppnas i pdf-format i en ny flik. Pop up-fönstren måste vara tillåtna.
 4. Du kan också själv upprätta ett kontoutdrag för en önskad tidsperiod. Välj tidsperioden i kalendervisningen eller skriv datumen med siffror i sökfältet. Sök kontouppgifterna. Kontoutdraget syns under Ditt nätkontoutdrag. Kontoutdraget öppnas i pdf-format i en ny flik. Pop up-fönstren måste vara tillåtna.
 5. Du kan spara kontoutdraget som en fil eller skriva ut det på papper. Till exempel i webbläsaren Google Chrome finns valen för att spara och skriva ut en fil i webbläsarmenyn.  
 6. Om du sparar filen öppnas ett fönster där du väljer platsen där filen sparas. Välj platsen och spara. 
 7. När du vill skicka kontoutdraget som en fil till exempel som bilaga till en FPA-ansökan, väljer du filen från den plats där du sparade den. 

Om du får dina kontoutdrag på papper kan du börja använda nätkontoutdrag genom att logga in i tjänsten op.fi.

Byt ditt kontoutdrag till ett nätkontoutdrag här 

Om du använder OP-mobilen, gör så här:

 1. Logga in i OP-mobilen.
 2. Välj det konto vars kontoutdrag du vill se.
 3. Gå till Kontoinställningarna via kugghjulet.
 4. Välj Kontoutdrag.
 5. Välj år för de kontoutdrag du vill se.
 6. Välj månad för de kontoutdrag du vill se.
 7. Kontoutdraget öppnas i pdf-format. Du kan spara kontoutdraget som en fil på din enhet.


I OP-mobilen kan du se på kontoutdrag per månad.

Gör så här om du har en annan banks koder: 

Om du inte ännu har ingått ett Avtal om OP:s digitala tjänster, kan du göra det då du loggar in. Då du ingår avtalet ändras kontoutdragen automatiskt från papperskontoutdrag till nätkontoutdrag för de allmännaste kontona. Observera att papperskontoutdragen ändras till nätkontoutdrag inom ett dygn från det att tjänsten tagits i bruk. Kontoutdragen finns i tjänsten 18 månader bakåt i tiden. Du ser kontoutdragen separat för varje månad som en egen pdf-fil. 

 1. Då du loggar in ska du välja Logga in med en annan banks koder och sedan välja med vilken bankgrupps koder du vill logga in.
 1. Följ de givna anvisningarna då du loggar in. 
 1. Du ser kontoutdragen genom att i navigeringen uppe på sidan välja Pengar – Kontoutdrag.
 1. Välj konto och sedan den månad för vilken du vill ha kontoutdraget. Genom att klicka på kontoutdraget för den valda månaden, öppnas kontoutdraget i ett eget fönster som en pdf-fil. Pop up-fönstren måste vara tillåtna. 
 1. Du kan spara kontoutdraget som en fil eller skriva ut det på papper. Till exempel i webbläsaren Google Chrome finns valen för att spara och skriva ut en fil uppe i högra hörnet av sidan. 
 1. Om du sparar filen öppnas ett fönster där du väljer platsen där filen sparas. Välj platsen och spara. 
 1. När du vill skicka kontoutdraget som en fil till exempel som bilaga till en FPA-ansökning, väljer du filen från den plats där du sparade den 

Om du behöver äldre kontoutdrag ska du göra så här: 

Nätkontoutdragen är tillgängliga i tjänsten op.fi avgiftsfritt för de senaste sex åren och kontotransaktionerna för 24 månader. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt servicetariffen. Du kan beställa kontoutdraget med ett meddelande inom tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Välj “Konton och betalningar” som ämne för meddelandet. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag eller kvitton.

Uppge i ditt meddelande för vilket konto och vilken tidsperiod du behöver kontoutdraget. Vi kan skicka kontoutdraget antingen per post eller till kontoret för avhämtning.

Skicka meddelande

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s koder

I de flesta fall kan du själv avsluta ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. I tjänsten op.fi kan du själv avsluta ett Brukskonto, en Sparbössa, ett Tillväxträntekonto och Differentierat räntekonto, ett Målkonto, ett Fortlöpande räntekonto samt ett BSP-konto. I OP-mobilen kan du avsluta ett Brukskonto, ett Tillväxträntekonto och Differentierat räntekonto, ett Målkonto samt ett Fortlöpande räntekonto.

Ett konto kan inte avslutas i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP eller om kontot har flera kontohavare. I de här fallen ska du läsa närmare anvisningar.

Avsluta ditt konto

Närmare anvisningar

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Du kan du logga in i tjänsten op.fi också med en annan banks koder och avsluta ditt konto via tjänsten.

Avsluta ditt konto

Du kan också kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

 

Lägg till eller ta bort en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi

I de flesta fall kan du själv ändra dispositionsrätterna till följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto eller tidsbundet räntekonto.

Du kan ändra dispositionsrätterna för dina konton på följande sätt:

 1. Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna
 2. Välj det konto vars dispositionsrätt du vill ändra
 3. Skrolla till Innehav och dispositionsrätt
 4. Välj Lägg till dispositionsrätt eller Ta bort dispositionsrätt. Du behöver namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt.

Logga in och gå till kontouppgifterna

Så här lägger du till en dispositionsrätt till ett gemensamt konto

Om du lägger till en dispositionsrätt till ett konto som har flera kontohavare, behöver vi alla kontohavares samtycke. Om ni har OP:s koder, kan ni sända oss ett meddelande i tjänsten op.fi, i OP-mobilen eller via chatten.

Varje kontohavare ska sända oss ett eget meddelande med följande uppgifter:

 • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
 • namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt
 • dispositionsrättens omfattning: 1. rätt att få information eller 2. omfattande dispositionsrätt och rätt att få information

En person som har rätt att få information kan få uppgifter om ditt konto och beställa kontoutdrag på OP:s kontor och i digitala tjänsterna. Personen har inte rätt till pengarna på kontot.

En person som har omfattande dispositionsrätt och rätt att få information kan använda ditt konto och få information om det på OP:s kontor, i digitala tjänsterna och via telefontjänsten. Personen får ta ut pengar från kontot och göra gireringar.

Om den som får dispositionsrätt ännu inte är kund hos OP, ska hen besöka ett OP-kontor för att identifiera sig så att dispositionsrätten kan sättas i kraft.

Logga in och sänd ett meddelande

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots nuvarande saldo ser du avgiftsfritt genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Ränteintyget visar den inlåningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Du ser inlåningsräntan avgiftsfritt genom att logga in i tjänsten op.fi under: Kontouppgifter – Inlåningsränta.

Gå till kontouppgifter

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett meddelande. Du kan skicka ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. I meddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Skicka meddelande