Mies ja koira

Stöd för dina dagliga kontoärenden

Om du funderar på någonting som gäller konton kan det hända att du hittar svaret här.

Så här avslutar du ett onödigt konto

Du kan avsluta ett onödigt konto genom att sända ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret på det konto som avslutas samt numret på det konto på vilket de eventuella pengarna på det konto som avslutas ska sättas in.

Om det har anslutits ett kort och/eller ett nättjänstavtal till kontot ska du utöver avslutningen av kontot be att få avsluta kortet och nättjänstavtalet eller att få överföra dem till ett annat konto.

Närmare anvisningar om avslutningen av ett onödigt konto får du då du sänder nätmeddelandet. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Avslutning av ett onödigt konto.

Sänd nätmeddelande​

Så här lägger du till och tar bort en dispositionsrätt till ditt konto

Du kan ge en annan person dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Att lägga till dispositionsrättshavare.

Om den som får dispositionsrätten inte ännu är kund i samma Andelsbank, ska personen besöka närmaste kontor för att ta emot dispositionsrätten.

Du kan ta bort en annan persons dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här > Visa mer > Att avlägsna dispositionsrätten för ett konto.

Sänd nätmeddelande

Så här beställer eller skriver du ut ett kontoutdrag/kvitto

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

Kvitton

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Kontoutdrag

Du kan skriva ut kontoutdrag i tjänsten op.fi. Du kan skriva ut kontoutdrag i nättjänsten genom att först välja den period du vill granska (1 dag–1 år). När du har valt tidsperioden kan du ladda ner kontoutdraget på din dator eller öppna det i ett nytt fönster.

Gå vidare för att skriva ut kontoutdrag

Nätkontoutdragen är tillgängliga i nättjänsten avgiftsfritt för de senaste sex åren. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag eller kvitton kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt bankens servicetariff.

Du kan beställa kontoutdraget eller kvittot med ett nätmeddelande. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja  Se om du hittar svaret snabbare här > Beställning av kvitton och kontoutdrag t.ex. för beskattningen. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag.

Nätkontoutdraget öppnas i ett nytt fönster. Tillåt popup-fönster i din webbläsare så att du kan öppna nätkontoutdraget.

Sänd nätmeddelande

Så här fungerar täckningsreserveringen

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Så här beställer du kontots saldo- eller ränteintyg

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Sänd nätmeddelande

Så här hittar du svar på övriga frågor du undrar över

Hur öppnar jag ett konto för ett barn? Och för ett gudbarn? Hur kan jag ändra bruksgränserna för mitt konto? Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Hur lägger jag till en annan kontohavare till mitt konto? Vi har samlat svar på andra vanliga frågor som gäller konton.