Kundtjänst för företagskunder: Koder och digitala ärenden

 

Samtalspriser och inspelning av telefonsamtal

Prisen gäller också köande.

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar med 0100 för lagstadgade försäkringar

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 0304

Frånabonnemang i det fasta nätet inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,12 €/min. (inkl. moms)

Service- och expertnummer som börjar med 010

Från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms). Priset på samtal med experter på lagstadgade försäkringar 0,084 €/min. (priset inkl. moms)

Servicenummer som börjar med 0800

Från finländska mobilabonnemang och inhemska abonnemang i det fasta nätet avgiftsfritt.

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.