Identitetshandlingar som godtas på banken

Det ärende du sköter avgör vilket slags identitetsbevis banken behöver. Ta med dig ditt pass eller identitetskort som utfärdats av en finländsk myndighet, om du har ett sådant.

✓ Om ditt ärende gäller OP:s koder, behöver du ett giltigt pass eller identitetskort. Det gäller till exempel situationer där du har glömt eller tappat dina bankkoder. 

✓ Om du håller på att bli kund hos OP och samtidigt ansöker om bankkoder, ber vi dig ta med dig ditt finska pass eller identitetskort. 

✓ Ditt identitetsbevis ska vara fotoförsett, helt och giltigt.

Gäller ditt besök bankkoder?

I ärenden som gäller OP:s koder behöver du ett pass eller identitetskort.  

 • Passet eller identitetskortet ska vara utfärdat i Finland eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i San Marino eller Schweiz. 
 • Du måste också ha en finländsk personbeteckning. 
 • Vi ber om pass eller identitetskort alltid då ditt ärende gäller stark autentisering. Du kan till exempel inte ansöka om eller förnya koder utan pass eller identitetskort. 
 • Om du besöker banken för att öppna koder eller tjänster för ditt barn, kan du också identifiera dig med ditt körkort. 
 • Om ditt ärende gäller företagstjänstkoder eller koder som kan användas endast i OP:s digitala tjänster, går det också bra med körkort.

Styrkande av identiteten för andra ärenden än sådana som gäller bankkoder

Om ditt ärende inte gäller bankkoder eller om du vill öppna tjänster för ditt barn, godkänns följande identitetsbevis utfärdade av en finländsk myndighet:

 • Pass, sjömanspass och diplomatpass (inte främlingspass)
 • Identitetskort, där kortets giltighetstid syns
 • Körkort (som utfärdats till finsk medborgare efter 1.10.1990; tillfälligt, temporärt eller utbytt körkort duger inte, inte heller mobilkörkort)

Du kan styrka din identitet också med ett pass eller diplomatpass utfärdat av en utländsk myndighet eller med ett identitetskort som godtas som resedokument och som har utfärdats i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), San Marino eller Schweiz.

Ditt identitetsbevis får inte vara skadat eller föråldrat. Det måste också gå att identifiera dig utifrån fotot i identitetsbeviset.  

Gör så här om du inte har ett godtagbart identitetsbevis 

Finska medborgare rekommenderas normalt ansöka om ett pass. Samtidigt kan du ansöka om ett identitetskort. Läs mer om ansökan om pass på polisens webbplats 

 • Om ditt ärende gäller bankkoder och du inte har ett identitetsbevis utfärdat av en myndighet i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino, måste du bli identifierad hos polisen.
 • Du ska be polisen identifiera dig för verifiering av din identitet också i det fall att du inte har en handling som godtas för identifiering och du inte har fått ett identitetskort för utlänningar.  
 • Polisen identifierar dig och skickar efter det ett intyg över den inledande identifieringen i ett rekommenderat brev direkt till banken. Anvisningar och en blankett som ska fyllas i inför besöket hos polisen finns på polisens webbplats. Läs mer om inledande identifiering på polisens webbplats