Styrkande av identiteten i banken

Vilka identitetsbevis godtas för bankärenden? 

För ärenden som anknyter till nättjänstkoder behöver du alltid ett pass eller ett identitetskort som godkänns som resedokument. Passet eller identitetskortet ska vara utfärdat i Finland eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller i San Marino eller Schweiz. Du måste också ha en finländsk personbeteckning. Detta gäller alla ärenden som har anknytning till stark autentisering, såsom ansökan om eller förnyande av koder.  

För övriga bankärenden godkänns följande identitetsbevis utfärdade av en finländsk myndighet: 

  • Pass, sjömanspass och diplomatpass (inte främlingspass) 
  • Identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999 
  • Körkort (som utfärdats till finsk medborgare efter 1.10.1990; tillfälligt, temporärt eller utbytt körkort duger inte, inte heller mobilkörkort) 

Ditt identitetsbevis får inte vara skadat eller föråldrat. Det måste också gå att identifiera dig utifrån fotot i identitetsbeviset. Även om banktjänstemannen är bekant, måste hen kontrollera ditt identitetsbevis vid varje besök.  

Om du inte har ett lämpligt eller giltigt identitetsbevis, kan du be polisen om en engångsidentifiering exempelvis för att kunna bli beviljad nättjänstkoder. Läs mer på polisens webbplats.  

När ett identitetsbevis utfärdat av en utländsk myndighet används för bankärenden

Du kan styrka din identitet i banken med ett pass eller ett diplomatpass utfärdat av en utländsk myndighet. Som identitetsbevis duger också ett identitetskort utfärdat i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i San Marino eller i Schweiz. Ett undantag är irländska, norska och danska medborgare, vilka alltid behöver pass för att sköta bankärenden.