Godtagbara identitetsbevis

Du behöver ett gällande identitetsbevis då du sköter dina bankärenden på kontoret. Vi vill garantera en trygg skötsel av ärenden för alla våra kunder, och därför kontrollerar vi ditt identitetsbevis vid varje besök.

Observera att vi inte kan godta identitetsbevis som är skadade eller som innehåller gamla uppgifter. Det måste gå att identifiera dig på basis av handlingens foto.

Kontroll av identiteten i ärenden som gäller Andelsbankens nättjänstkod

Andelsbankens nättjänstkoder är ett identifieringsverktyg för stark autentisering utfärdat av OP Gruppen. Med dem kan du också sköta ärenden i t.ex. FPA:s och Skatteförvaltningens elektroniska tjänster.

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

  • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
  • pass, diplomatpass.

Av gällande handlingar som utfärdats av myndigheterna i ett EES-land, Schweiz eller San Marino och som godkänns som resedokument godtas:

  • pass, diplomatpass
  • identitetskort.

Kontroll av identiteten i andra bankärenden

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

  • körkort som utfärdats till finsk medborgare efter 1.10.1990 (tillfälligt, temporärt, eller utbytt körkort duger inte, inte heller mobilkörkort)
  • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
  • pass, sjömanspass, diplomatpass.

Av gällande handlingar som utfärdats av utländska myndigheter och som godkänns som resedokument godtas:

  • pass, diplomatpass.

Av gällande handlingar som utfärdats av myndigheterna i ett EES-land, Schweiz eller San Marino och som godkänns som resedokument godtas:

  • pass, diplomatpass
  • identitetskort.

Om du inte har en sådan handling som godtas för kontroll av identiteten kan din identitet kontrolleras på polisstationen.

Gå till polisens webbplats