Godtagbara identitetsbevis

Du behöver ett gällande identitetsbevis då du sköter dina bank- eller försäkringsärenden på kontoret.

Observera att vi inte kan godta identitetsbevis som är skadade eller som innehåller gamla uppgifter. Det måste gå att identifiera dig på basis av handlingens foto.

Kontroll av identiteten i ärenden som inte gäller OP:s nättjänstkod

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

 • körkort som utfärdats till finsk medborgare efter 1.10.1990 (tillfälligt, temporärt, eller utbytt körkort duger inte, inte heller mobilkörkort)
 • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
 • pass, sjömanspass, diplomatpass.

Av gällande handlingar som utfärdats av utländska myndigheter godtas:

 • ett nationellt pass utfärdat av en utländsk myndighet
 • ett identitetskort som godtas som resedokument och som har utfärdats av en myndighet i ett EES-land, i Schweiz eller i San Marino.

Kontroll av identiteten i ärenden som gäller OP:s nättjänstkod

Andelsbankens nättjänstkoder är ett identifieringsverktyg för stark autentisering utfärdat av OP Gruppen. Med dem kan du också sköta ärenden i t.ex. FPA:s och Skatteförvaltningens elektroniska tjänster.

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

 • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
 • pass, diplomatpass.

Av de gällande dokument som utfärdats av myndigheter i ett EES-land, i Schweiz eller i San Marino godtas:

 • pass, diplomatpass
 • identitetskort som godtas som resedokument.

Ändringar i godtagbara identitetsbevis från och med 1.2.2020

Vissa handlingar godtas inte längre för kontroll av identiteten från och med 1.2.2020. För våra nuvarande kunder gäller en övergångsperiod fram till 31.7.2020.

Följande handlingar lämpar sig inte i fortsättningen för kontroll av identiteten:

 • FPA-kort med foto
 • papperskörkort (beviljats före 1.10.1990)
 • främlingspass
 • flyktings resedokument.

Syftet med att inte längre godta de här handlingarna är att förbättra säkerheten vid skötseln av ärenden.

Läs mer om identitetsbevisen som slopas

Om du inte har en sådan handling som godtas för kontroll av identiteten kan din identitet kontrolleras på polisstationen.

Gå till polisens webbplats