Godtagbara identitetsbevis

Styrkande av identiteten i banken

När du sköter ärenden i banken behöver du ett identitetsbevis. Ta alltid med ditt pass eller identitetskort till bankkontoret. Körkortet duger inte, om ditt ärende gäller nättjänstkoder. Närmare information om identitetsbevis utfärdade av olika myndigheter och olika länder finns nedan. 

Ditt identitetsbevis får inte vara skadat eller föråldrat, och det måste gå att identifiera dig på fotot.  

Identitetsbevis för ärenden som inte gäller koder 

Om ditt ärende inte gäller nättjänstkoder, kan du som identitetsbevis använda: 

 1. ett av en finländsk myndighet utfärdat och giltigt
  a) identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999. Också identitetskort för minderåriga, identitetskort för utlänningar och temporära identitetskort duger.
  b) pass, tillfälligt pass, tjänstepass, diplomatpass eller sjömanspass utfärdat till en finsk medborgare. Nödpass duger inte. Också giltiga pass som utfärdats av utländska myndigheter och som godtas som resedokument duger. Detsamma gäller diplomatpass. 
  c) körkort i plast som utfärdats till en finsk medborgare efter 1.10.1990. Dock inte ett temporärt körkort, tillfälligt körkort, elektroniskt körkort, utbytt körkort (på körkortet syns villkorskoden 70) eller körkort beviljat till en utlänning. Körkortet duger inte, om du ansöker om nättjänstkoder på kontoret.
 2. ett giltigt pass, diplomatpass eller identitetskort som utfärdats av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino och som godtas som resedokument. Ett undantag är irländska, norska och danska medborgare som alltid behöver pass för att sköta bankärenden.  
 3. ett giltigt pass eller diplomatpass som utfärdats av en annan utländsk myndighet och som godtas som resedokument. 

Identitetsbevis för ärenden som gäller nättjänstkoder  

Om ditt ärende gäller nättjänstkoder, godtas körkortet inte som identitetsbevis. När du sköter ärenden som gäller koder behöver du ett pass eller identitetskort utfärdat i Finland, ett annat EES-länd, Schweiz eller San Marino. Du måste också ha en finländsk personbeteckning.  

När dina ärenden gäller koder, kan du styrka din identitet på kontoret med följande handlingar:  

 1. ett giltigt identitetskort som utfärdats av en finländsk myndighet efter 1.3.1999. Också identitetskort för minderåriga, identitetskort för utlänningar och temporära identitetskort duger.
 2. ett pass eller ett tillfälligt pass utfärdat till en finsk medborgare, dock inte ett nödpass. Också tjänstepass och diplomatpass duger.  
 3. ett giltigt pass, diplomatpass eller identitetskort som utfärdats av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino och som godtas som resedokument.  

Gör så här om du inte har ett godtagbart identitetsbevis

Om ditt ärende gäller bankkoder och du inte har ett identitetsbevis utfärdat av en myndighet i ett EES-land, Schweiz eller San Marino, måste du bli identifierad hos polisen. Det här gäller exempelvis medborgare i Förenta staterna, Ryssland och Storbritannien.  

Du ska be polisen identifiera dig för verifiering av din identitet också i det fall att du inte har en handling som godtas för identifiering och du inte har fått ett identitetskort för utlänningar.

Polisen identifierar dig och skickar efter det ett intyg över den inledande identifieringen i ett rekommenderat brev direkt till banken. Anvisningar och en blankett som ska fyllas i inför besöket hos polisen finns på polisens webbplats