Godtagbara identitetsbevis

Du behöver ett gällande identitetsbevis då du sköter dina bankärenden på vårt kontor.  Observera att vi inte kan godta identitetsbevis som är skadade eller som innehåller gamla uppgifter. Det måste också gå att identifiera dig på basis av handlingens foto.

Banken är skyldig att kontrollera ditt identitetsbevis vid varje besök.

Om du inte har ett godtagbart identitetsbevis, kan din identitet kontrolleras på polisstationen. Läs mer på polisens webbplats.

Av finländska myndigheter utfärdat

  • Pass, sjömanspass, diplomatpass (inte främlingspassa)
  • Körkort (körkort som utfärdats till en finsk medborgare efter 1.10.1990. Ett tillfälligt, temporärt eller utbytt körkort duger inte, inte heller ett mobilkörkort)
  • Identitetskort (som utfärdats efter 1.3.1999)

Av en utländsk myndighet utfärdat resedokument som godtas som resedokument i Finland

  • Pass eller diplomatpass
  • Dessutom ett identitetskort som beviljats inom EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, också San Marino och Schweiz) (Följande europeiska länder har inget officiellt identitetskort. Därför måste kunden ha ett pass: Danmark, Irland och Norge)

Skötseln av ärenden som gäller Andelsbankens nättjänstkoder på kontoret

Nättjänstkoderna är koder för stark autentisering. För att kunna bevilja och upprätthålla dem krävs en finländsk personbeteckning och 
ett pass eller identitetskort som godtas som resedokument som beviljats i Finland eller inom EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, också San Marina och Schweiz).