Meddelanden i OP-mobilen

Meddelanden förbättrar säkerheten och ger sinnesfrid. Visste du att du kan få meddelanden i realtid i din telefon exempelvis då pengar tas emot på eller tas ut från ditt konto eller då du får en ny e-faktura?

Aktiverat meddelanden i OP-mobilen så undviker du överraskningar

Med hjälp av meddelanden i OP-mobilen får du veta direkt när exempelvis din kortbetalning misslyckas, ditt konto övertrasseras eller du får en ny e-faktura. Då kan du reagera snabbt och undvika eventuella extra kostnader.

Realtidsmeddelandena hjälper dig också att upptäcka om ditt konto missbrukas. Det ger sinnesfrid till exempel om ditt kort kommer bort eller blir stulet.

Du får meddelanden i realtid oberoende av tiden på dygnet eller tidszon. Du kan stänga av dem till exempel under natten via inställningarna i din telefon.

Så här aktiverar du meddelanden

Välj själv vilka meddelanden du vill ha

När du aktiverar meddelandena, får du ett meddelande till exempel när

 • din kortbetalning misslyckas
 • ditt konto övertrasseras
 • du får en e-faktura som kräver godkännande
 • pengarna på ditt konto inte räcker för att betala en godkänd betalning på förfallodagen.

Dessutom kan du välja konto- och kortrelaterade meddelanden separat. Du får meddelanden om

 • betalningar från kontot
 • betalningar på kontot
 • täckningsreservering på kortet.

Du kan välja att få meddelanden för alla konton och kort som du har dispositionsrätt till. Med hjälp av meddelanden kan du följa upp dina egna konton och kort samt gemensamma konton och exempelvis barnets kortanvändning.

Dessutom får du meddelanden om förändringar i aktiekurser och aktieanalyser, om du prenumererar på sådana för en specifik aktie.

Du kan anpassa meddelandena via inställningarna i din telefon 

Meddelandena aktiveras i OP-mobilen men via inställningarna i din telefon kan du kontrollera när du vill ta emot dem och ljuden för notiser samt vilka uppgifter som visas när skärmen på din telefon är låst. Då kan du exempelvis förhindra att utomstående kan se meddelanden av känslig natur. Dessutom kan du ställa in din telefon på ljudlöst eller Stör ej-läge.

Du får ytterligare information genom att klicka på meddelandet

När du får ett meddelande, klicka på det och logga in på OP-mobilen, så får du mer information.

 • Push-meddelanden är meddelanden som visas i realtid på skärmen på en mobil enhet.
 • Meddelandena kan visas på alla mobila enheter, som telefoner, datorplattor och smartklockor.
 • Du kan bara få meddelanden om du tillåter meddelanden från OP-mobilen via inställningarna i din telefon. 
 • Du aktiverar meddelanden via OP-mobilens inställningar men hanterar dem via inställningarna i din telefon. 
 • Via inställningarna i din telefon kan du begränsa meddelandenas ankomst, ljudnotiser och visning på telefonens skärm.

Meddelandena är ett säkert sätt att få information om sin egen ekonomi. OP-mobilens meddelanden kommer alltid från OP-mobilen, och exempelvis bedragare kan inte skicka meddelanden via applikationen. De push-meddelanden som OP-mobilen skickar har alltid OP:s logo och har OP-mobilen som avsändare.

Realtidsmeddelandena hjälper dig också att upptäcka om ditt konto missbrukas. Det ger sinnesfrid till exempel om ditt kort kommer bort eller blir stulet.

Du kan få meddelandena på finska, svenska eller engelska, beroende på vilket språk du använder i OP-mobilen.