Konkurrensutsättning av försäkringar

Konkurrensutsätt försäkringarna enkelt på nätet
1

Gå över till att begära offert om försäkringar via knappen "Konkurrensutsätt försäkringar"

Att begära offert på försäkringar är avgiftsfri binder dig inte till någonting.

2

Välj försäkringarna som du vill konkurrensutsätta

Kom ihåg att du med försäkringar ur tre kategorier blir preferenskund hos oss och åtnjuter förmåner.

3

Skicka offertbegäran, vi kontaktar dig

Den bästa försäkringen är inte den dyraste eller billigaste, utan den som är lämpligast för dig. Nu går vi igenom dina skydd tillsammans!

Konkurrensutsätta försäkringar – vad lönar det sig att beakta?

Är ditt nuvarande försäkringsskydd det lämpligaste för dig? Är du tveksam om skyddet som dina försäkringar ger, försäkringarnas pris eller ersättningstjänsten du får i en skadesituation? En konkurrensutsättning av försäkringar är ett utmärkt sätt att få en ny inblick i hur väl anpassade dina nuvarande försäkringar är till din livssituation. Lämna en offertbegäran och konkurrensutsätt försäkringar enkelt på en gång!

Då du beslutar att konkurrensutsätta dina försäkringar rekommenderar vi att du beaktar flera av försäkringarnas egenskaper.

1. Försäkringsskydden, ersättningsbeloppen och självriskerna

Viktigast av allt är att försäkringen lämpar sig för just dina behov. Innehållet i försäkringarna varierar ofta från bolag till bolag. Då man konkurrensutsätter försäkringar är det alltså viktigt att man framför allt kollar skyddet som försäkringarna ger, ersättningsbeloppen som skydden ger och självriskandelen som man ska betala i en skadesituation.

2. Hur bekvämt fungerar ersättningstjänsten och kommunikationen kring en skadesituation

Försäkringen är för skadesituationer. Då en skada inträffar, är det viktigt att hjälpen är nära och att du kan åtgärda skadesituationen så snabbt som möjligt. Var alltså uppmärksam på de olika tjänsterna som underlättar kommunikationen i skadefrågor och som kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

3. Hur bekvämt sköter man sina försäkringsärenden – på kontoret, nätet eller mobilen?

Då man konkurrensutsätter försäkringar är det också skäl att tänka på nät- och mobiltjänsterna som gör det lättare att sköta sina ärenden. Det är viktigt att man kan sköta sina ärenden smidigt för visst handlar det ju om annat än att köpa försäkringar och hantera ersättningar och skadesituationer. Däremellan ska man kanske uppdatera försäkringsdata, meddela ändringar i försäkringsobjektet och beställa försäkringsintyg.

4. Försäkringens pris

Då försäkringsskyddet motsvarar din livssituation och tjänsterna som underlättar kommunikation i försäkringsfrågor motsvarar dina behov, är det vid konkurrensutsättningen naturligtvis skäl att också beakta försäkringens pris. Du minns väl att du som preferenskund i Pohjola Försäkring och ägarkund i andelsbanken får du som ägarkund rabatter och förmåner på de flesta av dina försäkringar.

Det går lätt att byta försäkringsbolag till Pohjola Försäkring

Om ditt nuvarande försäkringsskydd finns hos något annat bolag än Pohjola Försäkring kan du konkurrensutsätta din försäkring enkelt genom att lämna en offertbegäran. Vår expert kontaktar dig inom några vardagar.

Byte av försäkringsbolag under försäkringsperioden

Du visste väl att du kan byta försäkringsperiod när som helst, även under en pågående försäkringsperiod? Om du redan betalat premierna för den innevarande försäkringsperioden får du premierna tillbaka för den återstående försäkringsperioden.