E-tjänsterna underlättar din vardag

När du tar i bruk e-tjänsterna kan du sköta dina ärenden i tjänsten op.fi när som helst. Gör din vardag smidigare med till exempel elektronisk försäkringspost, e-faktura och genom att göra skadeanmälningar i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Välj pappersfri tjänst och flytta försäkringsposten till nätet

Då du tar i bruk den elektroniska försäkringsposten undviker du överlopps försäkringspost, du skonar naturen och dina försäkringshandlingar sparas automatiskt arkiverade i tjänsten op.fi tre års tid. Där kan du enkelt läsa och skriva ut försäkringspost.

Vi meddelar dig per e-post eller textmeddelande då du har fått ny försäkringspost. I försäkringsposten ingår försäkringsdokument, kundmeddelanden, produktguider samt försäkringsvillkor.

Ta i bruk den elektroniska försäkringsposten genom att logga in i tjänsten op.fi.

Byt pappersfakturorna till e-fakturor

Då du tar i bruk e-faktureringen, får du dina försäkringsfakturor från Pohjola Försäkring praktiskt direkt i din nätbank i stället för att få dem i brevinkastet. Beställ avgiftsfri e-faktura i din egen banks nättjänst. För det behöver du endast referensnumret eller kundnumret från den senaste fakturan.

Efter det får du fakturorna direkt till din nätbank där du godkänner dem. Ett meddelande om ankomna fakturor får du enligt ditt val antingen per e-post eller som sms.

Med OP:s koder kan du beställa e-faktura via länken nedan.

Beställ e-faktura

Granska och ändra dina försäkringsuppgifter i tjänsten op.fi

Du kan granska och göra ändringar i dina försäkringar då du loggar in i tjänsten op.fi med nätbankskoder från OP eller en annan bank.

I tjänsten op.fi kan du också byta kontonummer, uppdatera din kontaktinformation, uppge din nya adress och flytta din hemförsäkring till det nya hemmet i samband med flytt.

Logga in i tjänsten op.fi 

Du kan bekanta dig noggrannare med anvisningarna för hur försäkringsärenden sköts i tjänsten op.fi.

Till anvisningarna

Om en skada inträffar, se anvisningarna i Pohjola Skadehjälpen

I en skadesituation vill vi hjälpa dig att så snabbt som möjligt att återgå till vardagen. Då en skada sker ska du alltså genast besöka Pohjola Skadehjälpen, som hjälper dig i skadesituationer 24/7. Uppge i sökfältet i tjänsten hurdan skada som inträffat, och Skadehjälpen söker instruktioner för skadesituationen. Oavsett om det är fråga om en vattenskada i hemmet, ett plötsligt insjuknande eller en plåtskada på bilen, så hjälper dig Skadehjälpen – var som helst och när som helst.

Vårt nät av samarbetsparter står till din tjänst

I Pohjola Skadehjälpen finns också kontaktinformation till verkstäder, läkare och servicefirmor som Pohjola Försäkring samarbetar med. Vi rekommenderar att du vid en skada anlitar våra samarbetspartner, för då sköts reparations- och ersättningsärenden ofta smidigt på en gång, och du slipper göra en separat skadeanmälan.

Du betalar till vår samarbetspartner endast en eventuell självrisk i din försäkring, och samarbetspartnern sköter de övriga ersättningsärendena direkt med oss. Eventuella kvitton behöver du inte per automatik sända, vi ber vid behov att få dem.

Gör skadeanmälan på nätet utan att köa

Om det ändå behövs en separat skadeanmälan, så kan du göra den enkelt och snabbt i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Då skadeanmälan fylls i på nätet påskyndas handläggningen av skadan, och du kan få in betalningen på ditt konto snabbare.

Du kan också enkelt senare komplettera skadeanmälan och/eller göra en fortsatt anmälan i anslutning till en skada. Också alla bilagor i anslutning till en skada kan sändas smidigt via nätet.