E-tjänsterna underlättar din vardag

Då du tar i bruk e-tjänsterna kan du granska dina försäkringar och dina skadeuppgifter när som helst.  Du kan göra ändringar i dina försäkringar, byta kontonummer, uppdatera din kontaktinformation, meddela din nya adress och överföra din hemförsäkring då du flyttar till ett nytt hem. Du kan enkelt på nätet också göra en skadeanmälan.

Överför försäkringsposten till nätet

Då du tar i bruk den elektroniska försäkringsposten, sparar du på miljön och dina försäkringshandlingar arkiveras automatiskt i tre års tid. Du får ett meddelande om nya ankomna försäkringsbrev antingen per e-post eller med sms. Försäkringsposten sparas automatiskt i tjänsten, så du kan också läsa och skriva ut post som tidigare sänts till nättjänsten.

Börja använda elektronisk försäkringspost genom att logga in med OP:s bankkoder via länken nedan och välja: Övergå nu till elektronisk försäkringspost.

Om du loggar in med en annan banks koder, kan du ta i bruk den elektroniska försäkringsposten på följande sätt:

Logga in i tjänsten med en annan banks koder via länken Försäkringspost elektroniskt ovan

Överst till höger på sidan väljer du Min profil > Kommunikation > Försäkringspost > Mina försäkringar

Med formuläret kan du ta i bruk den elektroniska försäkringsposten och välja ett kostnadsfritt meddelande om inkommen försäkringspost.

Byt pappersfakturorna till e-fakturor

Då du tar i bruk e-faktureringen, så får du dina fakturor från Pohjola Försäkring praktiskt direkt i din nätbank i stället för att få dem i brevinkastet. En anmälan om att du tar emot den avgiftsfria e-fakturan kan du göra i din banks nättjänst, och det enda du behöver är referensen eller kundnumret på den senaste fakturan. Efter det får du fakturorna direkt till din nätbank där du godkänner dem. Ett meddelande om ankomna fakturor får du enligt ditt val antingen per e-post eller som sms.

I Pohjola Skadehjälpen får du anvisningar om det sker en skada

I en skadesituation vill vi hjälpa dig att så snabbt som möjligt att återgå till vardagen. Om det sker en skada ska du alltså genast besöka Pohjola Skadehjälpen, som hjälper dig i skadesituationer 24/7. Uppge i sökfältet i tjänsten hurdan skada som inträffat, och Skadehjälpen söker instruktioner för skadesituationen. Oavsett om det är fråga om en vattenskada i hemmet, ett plötsligt insjuknande eller en plåtskada på bilen, så hjälper dig Skadehjälpen – var som helst och när som helst.

Vårt nät av samarbetsparter står till din tjänst

I Pohjola Skadehjälpen finns också kontaktinformation till verkstäder, läkare och servicefirmor som Pohjola Försäkring samarbetar med. Vi rekommenderar att du vid en skada anlitar våra samarbetsparter, för då sköts reparations- och ersättningsärenden ofta smidigt på en gång, och du slipper göra en separat skadeanmälan. Du betalar till vår samarbetspart endast en eventuell självrisk i din försäkring, och samarbetsparten sköter de övriga ersättningsärendena direkt med oss. Eventuella kvitton behöver du inte skicka automatiskt, vi ber att få dem vid behov.

Gör skadeanmälan på nätet utan att köa

Om det ändå behövs en separat skadeanmälan, så kan du göra den enkelt och snabbt via nättjänsten. Då skadeanmälan fylls i på nätet påskyndas handläggningen av skadan, och du kan få in betalningen på ditt konto snabbare. Du kan också enkelt senare komplettera skadeanmälan och/eller göra en fortsatt anmälan i anslutning till en skada. Också alla bilagor i anslutning till en skada kan sändas smidigt via nätet.

Kolla vår elektroniska skadeanmälan via länken nedan.