Förmåner och tjänster av Pohjola Försäkrings samarbetspartner

Av våra samarbetspartner får Pohjola Försäkrings kunder unika förmåner, rabatter och tjänster under skötseln av skadan. Flera av våra samarbetspartner kan göra en skadeanmälan för dig. Läs om våra samarbetspartners förmåner, rabatter och tjänster på den här sidan.

Pohjola Hälsomästare

 

Snabb avgiftsfri bedömning av vårdbehovet och hänvisning till en lämplig yrkesutbildad person. Hälsomästaren gör även en skadeanmälan för dig.

Som kund hos Pohjola Försäkring är tjänsten Pohjola Hälsomästare tillgänglig för dig varje dag kl. 7–23 både per telefon på numret 0100 5225 och via chatten i applikationen Pohjola Hälsomästaren.

Som kund hos Pohjola Försäkring får du avgiftsfri hälsorådgivning och information om huruvida det lönar sig att uppsöka läkare eller hur dina symptom ska behandlas.

Om du först kontaktar hälsomästaren betalar du endast eventuell självrisk på mottagningen.

Det är lättare för dig att söka ersättning, eftersom någon annan gör din skadeanmälan.

Som försäkringskund hos oss får du adekvat vård genast, eftersom hälsomästaren hänvisar dig direkt till en mottagning eller mottagning på distans med en lämplig expert. Om ett läkarbesök inte är nödvändigt, får du tydliga anvisningar för egenvård i hemmet.

För samtalen tar vi ut en normal lokalnätsavgift (lna) eller en mobilsamtalsavgift (msa) enligt den inhemska operatörens prislista.

Tjänsten Pohjola Hälsomästare produceras av Pihlajalinna Lääkärikeskukset Ab. Försäkringstjänsterna tillhandahålls av Pohjola Försäkring Ab.

För att du ska kunna använda den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare förutsätts att din hälsa är tryggad med en personförsäkring hos Pohjola Försäkring, till exempel en hälsoförsäkring.

Se Pohjola Skadehjälpen för närmare anvisningar för olika sjukdoms- och olycksfallssituationer. I Skadehjälpen finns också information om vad försäkringen ersätter.

 

Samarbetsläkare

 

Du får snabbt yrkeskunnig vård till de avtalspriser som våra samarbetspartner erbjuder! Vi sköter också ersättningsärenden och skadeanmälan för dig, när du först har kontaktat tjänsten Pohjola Hälsomästare. 

Vårt nätverk av samarbetspartner består av ett brett utbud av tjänster och högklassig vård. Du får snabbt tillgång till vård inom den tid som fastställts i avtalet. Våra samarbetspartners avtalspriser sparar också på det maximala ersättningsbeloppet. Visste du att du kan få vård till avtalspris, även om det under behandlingen av skadan framgår att skadan inte kan ersättas från din försäkring?

Vi samarbetar med nedanstående läkarpartner: 

Pihlajalinna   
Terveystalo 
Mehiläinen
Läkarcentralen Aava 
Pikkujätti   
Orton  
Oral Tandläkare  
Docrates
 
Innan du bokar tid rekommenderar vi att du kontaktar tjänsten Pohjola Hälsomästare för att kunna använda vår direktersättningstjänst. Om du själv bokar tid till en samarbetsläkare, ska du först själv betala läkarkostnaderna och ansöka om eventuell ersättning senare i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Förmåner från de läkare som vi samarbetar med och den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare förutsätter att din hälsa är tryggad med en personförsäkring hos Pohjola Försäkring, till exempel en hälsoförsäkring.

Se Pohjola Skadehjälpen för närmare anvisningar för olika sjukdoms- och olycksfallssituationer. I Skadehjälpen finns också information om vad försäkringen ersätter.

 

Pohjola Verkstadsmästare och andra verkstadspartner för fordon

 

På Pohjola Verkstadsmästares verksamhetsställe repareras din bil med yrkeskunskap. Verkstadsmästaren gör också en skadeanmälan för dig – under samma besök får du även ett ersättningsbeslut och då betalar du endast den eventuella självrisken för reparationen. 

Pohjola Verkstadsmästare betjänar dig runtom i Finland på flera orter. Verkstadsmästarna är verkstadspartner som utsetts av Pohjola Försäkring och ger dig yrkeskunnig och smidig betjäning.

Om du har råkat ut för en bilskada kan du åka direkt till närmaste verkstadsmästares verksamhetsställe. Du behöver inte själv lämna in en skadeanmälan, våra verkstadsmästare sköter det för dig. Du kan även få ett ersättningsbeslut från verkstadsmästaren. Verkstadsmästarna handlägger skador som hör till en privatkunds frivilliga kaskoförsäkring. 

Om det i din närhet inte finns ett Pohjola Verkstadsmästares verksamhetsställe kan du dra nytta av vårt omfattande och yrkeskunniga nätverk av verkstadspartner. Observera emellertid att du i det här fallet måste skicka en ersättningsansökan antingen i tjänsten op.fi eller OP-mobilen innan du tar kontakt med partnern.

Du kan kontrollera närmaste Pohjola Verkstadsmästare eller söka en verkstadspartner i vår sökfunktion.

Tjänsten Pohjola Verkstadsmästare erbjuds av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan använda vår tjänst Pohjola Verkstadsmästare om du har Pohjola Bilförsäkring i vilken ingår kaskoförsäkring.

Mer information om Pohjola Verkstadsmästare och andra verkstadspartner som betjänar dig när en bilskada inträffar hittar du på Pohjola Skadehjälpen.

 

Glasreparationspartner

 

Glasreparationspartnerna reparerar glasskador och sköter skadeanmälan för dig. Pohjola Försäkrings glasreparationspartner står till din tjänst runtom i Finland.

Då du anlitar en av våra glasreparationspartner, behöver du inte göra en skadeanmälan eller själv ansöka om ersättning, eftersom partnern också sköter försäkringsärenden som gäller skadan för dig. Du får skadan reparerad och försäkringsärendena skötta bekvämt på en gång.

Mer information och vår närmaste glasreparationspartner hittar du i Skadehjälpen.

Skadereglering med direktersättning hos vår glasreparationspartner förutsätter att ditt fordon är skyddat med Glasskydd. Glasskydd är ett valbart tilläggsskydd för Pohjola Bilförsäkring. 

 

Pohjola Försäkrings Bilskadejour

 

Snabb hjälp och rådgivning på vägen. Genom Bilskadejouren får du en ersättningsbil och bogsering vid behov.

Bilskadejouren hjälper dig tillbaka ut i trafiken om till exempel ditt fordon inte startar eller om resan avbryts på grund av en punktering.

Som försäkringskund hos oss kan du ringa Bilskadejouren på numret 010 253 0012. Bilskadejouren betjänar alla tider på dygnet varje dag året runt. Du får råd i problemsituationer på vägen per telefon och vi kontrollerar ditt försäkringsskydd. Vid behov levererar vi en ersättningsbil åt dig och ger vår samarbetspartner REDGO i uppdrag att bogsera ditt fordon.

Du kan beställa bogseringen också med ett elektroniskt formulär.

Bogseringskostnader ersätts ur bilräddningsskyddet i din kaskoförsäkring. Bilräddningsskydd ingår i Superkasko, Lättkasko och Helkasko.

 

Tjänsten ersättningsbil

 

Vi erbjuder våra försäkringskunder vid en bil- eller trafikskada en ersättningsbil snabbt och pålitligt. Tjänsten ersättningsbil erbjuds av Pohjola Försäkrings samarbetspartner Europcar eller Hertz.

Du kan använda tjänsten ersättningsbil om det i din fordonsförsäkring utöver trafikförsäkring ingår en valbar kaskoförsäkring med avbrottsskydd. Som kund hos Pohjola Försäkring kan du kontrollera ditt försäkringsskydd i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

 

Gigantti – samarbetspartner för skador på hushållsmaskiner och hemelektronik

 

Vid skador på hushållsmaskiner får du rabatt på den nya maskinens pris, installation av den nya maskinen till halva priset och bortföring av den gamla maskinen utan kostnad. I samband med en skada på hemelektronik får du också fina kundförmåner.

Gigantti är Pohjola Försäkrings samarbetspartner vid skador på hushållsmaskiner och hemelektronik. I en skadesituation kan du sköta ditt ärende direkt hos Gigantti, och Gigantti sköter skadeanmälan för dig. Gigantti bedömer skadorna, beställer reparationen och sköter om ersättningsärendena för dig. Gigantti skaffar en ny apparat som ersättning för den som gått sönder, om det inte är möjligt att reparera apparaten. 

Du kan ringa direkt till Giganttis riksomfattande servicenummer 010 253 0106 och anmäla en haveriskada på en hushållsmaskin eller hemelektronik. Vi rekommenderar dig att kontrollera märke och modell på din trasiga apparat innan du tar kontakt. Giganttis servicenummer är öppet vardagar kl. 9–20 och lördagar kl. klo 10–16. Observera att Gigantti endast betjänar på finska och engelska.

Priset för samtal från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang är 0,0835 euro/samtal + 0,167 euro/min. (inkl. moms).

Som vår försäkringskund får du förmåner från Gigantti i samband med skador på hushållsmaskiner. Kundförmånerna är:

• rabatt på en ny maskin 

• 50 % rabatt på installationen av maskinen

• den gamla maskinen förs bort avgiftsfritt

De här kundförmånerna finns att få också vid skadefall för vilka det inte återstår något att ersätta.

I samband med en skada på hemelektronik får du också fina kundförmåner. Du får veta mer om aktuella rabatter då du kontaktar Gigantti. Kundförmånerna finns att få också vid skadefall för vilka det inte återstår något att ersätta.

Du kan få Giganttis förmåner om din apparat är skyddad med Pohjola Hemförsäkring eller Pohjola Resgodsförsäkring, om hemelektroniken drabbas av en skada under resa. Du kan också få Giganttis tjänster om du är ägarkund i andelsbanken och har köpt apparaten under de senaste 180 dagarna med OP-Visa, varvid apparaten är försäkrad med Produktskydd i ditt kort.

 

Fonum och mcare – servicepartner för mobilapparater

 

Förmån från Fonum: Du får ersättningsbeslutet direkt på Fonums verksamhetsställe. När du låter reparera telefonen hos Fonum får du ett pansarglas avgiftsfritt! 

Förmån från mcare: hos mcare får du ett avgiftsfritt pansarglas för iPhone i samband med reparation! Dessutom kan du få andra fina kundförmåner, läs mer om detta.

Om din telefon eller din pekplatta går sönder kan du direkt anlita vår partner Fonum. Hos Fonum får du snabbt hjälp och ett ersättningsbeslut på samma gång. Som försäkringskund behöver du inte göra en separat skadeanmälan, eftersom Fonum sköter ersättningsärendena för dig. Hos Fonum betalar du endast en eventuell självriskandel för reparationen. Om det inte lönar sig att reparera apparaten kan du skaffa en ny via apparat via Fonum, varvid du utöver självrisken också betalar ett eventuellt åldersavdrag för enheten.

Som kund hos Pohjola Försäkring får du i samband med reparation av de vanligaste modellerna av mobiltelefon och pekplatta ett pansarglas utan avgift. Visste du att du får förmånen även om den ersättningsgilla andelen av skadan på mobiltelefonen eller pekplattan blir mindre än självrisken? Du kan använda förmånen också i det fall att skadan inte är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren. 

Fonum svarar för apparatens garanti efter reparationen i enlighet med tillverkarens garanti och ger reparationen livslång garanti.

Gå till Pohjola Skadehjälpen för anvisningar vid skador på mobiltelefon och pekplatta, kontaktinformation till närmaste Fonum och anvisningar för skötsel av ärenden hos Fonum. 

Mcare är en oberoende Apple-befullmäktigad servicefirma. Som försäkringskund kan du snabbt låta reparera eller skaffa en ny iPhone, iPad och Apple Watch-klocka på något av mcares serviceställen.

Om du vill sköta ditt ärende hos mcare, ska du först själv göra en skadeanmälan om skadan i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Efter skadeanmälan får du närmare anvisningar för hur du kan sköta ditt ärende hos mcare. Därefter kan du slutföra ersättningsärendet direkt hos mcare. Till mcare betalar du endast eventuellt åldersavdrag och eventuell självrisk.

Som kund hos Pohjola Försäkring får du i samband med reparationen ett avgiftsfritt pansarglas för din iPhone. Du får också en avgiftsfri säkerhetskopiering av din iOS-apparat, om man vid servicen blir tvungen att byta ut den mot en ny. Du får också en eventuell lånetelefon för reparationstiden. Du kan också få andra varierande förmåner från mcare i samband med en skada, hör dig för hos mcares verksamhetsställe! Visste du att du får förmånerna även om det inte efter skadan återstår någon andel att ersätta efter eventuellt åldersavdrag och självrisken?

Du får förmåner från Fonum eller mcare om du har Pohjola Hemförsäkring eller, om skadan inträffar under en resa, Pohjola Resgodsförsäkring. Du kan också få Fonums och mcares tjänster om du är ägarkund i andelsbanken och har köpt mobiltelefonen eller pekplattan under de senaste 180 dagarna med OP-Visa, varvid enheten är skyddad med Produktskydd i ditt kort.

 

Glasögon- och solglasögonpartner

 

Gratis synundersökning, rabatt på priset på produkten eller reparationen och glasögon eller solglasögon med monofokala linser på köpet, i samband med skötseln av en skada hos vår partner!

Pohjola Försäkrings glasögon- och solglasögonpartner är Instrumentarium, Nissen, KEOPS och Silmäasema.

Du får yrkeskunnig och snabb hjälp av en optikeraffär som vi samarbetar med, om till exempel dina glasögon har gått sönder eller dina solglasögon har blivit stulna. När du sköter ditt ärende hos vår samarbetspartner betalar du endast ett eventuellt åldersavdrag för glasögonen eller solglasögonen och självrisken. Vår partner fakturerar det återstående av Pohjola Försäkring. Anmäl skadan först till Pohjola Försäkring genom att göra en skadeanmälan i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Därefter får du ett ersättningsbeslut och en eventuell betalningsförbindelse till vår samarbetspartner. 

När en skada sköts hos en optikeraffär som vi samarbetar med får du fina kundförmåner. Kundförmånerna är:

• gratis synundersökning

• glasögon eller solglasögon med monofokala linser på köpet

• rabatt på priset på produkten eller reparationen 

Visste du att du får kundförmånerna även om den ersättningsgilla andelen av glasögon- eller solglasögonskadan blir mindre än självrisken? Du kan använda förmånerna också i det fall att skadan inte är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren. 

I Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar för skador på glasögon och solglasögon.

Du kan få förmåner hos de optikeraffärer som vi samarbetar med om dina glasögon och solglasögon är skyddade med Pohjola Hemförsäkring, eller om skadan inträffar under resa, med Pohjola Resgodsförsäkring. Du kan också få förmåner från de optikeraffärer som vi samarbetar med om du är ägarkund i andelsbanken och har köpt produkten under de senaste 180 dagarna med OP-Visa, varvid produkten är försäkrad med Produktskydd i ditt kort.

 

Samarbetspartner vid byggnadsskador i hemmet

 

Av våra samarbetspartner får du snabbt hjälp vid en byggnadsskada i hemmet.

Pohjola Försäkring har ett omfattande nätverk av yrkeskunniga byggnads- och torkservicepartner.

Vi beställer en samarbetspartner som passar just din skadesituation, då du har anmält en skada som inträffat till Pohjola Försäkring i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. I brådskande fall kan du göra en skadeanmälan även per telefon.

Du kan få de förmåner som våra partner erbjuder, om ditt hem är försäkrat med Pohjola Hemförsäkring.

 

Konsultation med veterinär på nätet hos FirstVet 

 

Obegränsat antal avgiftsfria konsultationer med en veterinär på nätet hos FirstVet för sällskapsdjur som är försäkrade med en Pohjola Försäkrings Hund-, Katt- eller Hästförsäkring som innefattar en vårdkostnadsförsäkring.

FirstVet är ett företag som erbjuder tjänster på nätet inom hälso- och sjukvård för djur. På ett videomöte med en veterinär på nätet hos FirstVet får du råd och instruktioner för hälsan hos hundar, katter och hästar var du än befinner dig.

Pohjola Försäkring erbjuder avgiftsfri konsultation obegränsat antal gånger med en veterinär på nätet hos FirstVet för varje sällskapsdjur som du försäkrat. Förmånen gäller tills vidare.

Du får tillgång till förmånen när ditt sällskapsdjur har en Pohjola Hund-, Katt- eller Hästförsäkring som innefattar en vårdkostnadsförsäkring.

 

Djurklinikspartner

 

Förmån: Våra djurklinikspartner sköter ansökan om försäkringsersättning för dig och ger ditt sällskapsdjur sakkunnig vård

Pohjola Försäkring har flera djurklinikspartner. Du kan direkt anlita en veterinärklinik som vi samarbetar med när ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadas och behöver vård. 

Djurkliniken som vi samarbetar med kan ge ditt sällskapsdjur sakkunnig vård och de sköter ansökan om försäkringsersättning för dig. För den vård som ersätts ur försäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk. Kliniken fakturerar den resterande delen direkt av Pohjola Försäkring.

 

Du får tillgång till direktersättningen hos djurklinikspartnerna när ditt sällskapsdjur har en Pohjola Hund- eller Kattförsäkring som innefattar en vårdkostnadsförsäkring.

 

Skogspartner

 

Avgiftsfri bedömning av skogsskada genom den lokala skogspartnern.

Pohjola Försäkring har runtom i Finland skogspartner som bedömer skogsskador. Skogspartnerna är lokala skogsvårdsföreningar eller leverantörer av skogstjänster. 

Pohjola Försäkring ber att en skogspartner gör en bedömning av storleken på skadan och ordnar vid behov en bedömning på skadeplatsen. Skogspartnern skickar fakturan direkt till Pohjola Försäkring.

Du kan få skogspartnernas tjänster när du har tryggat din skog med Pohjola Skogsförsäkring.

 

Pohjola Skadejour vid resor – Resenärskador utomlands  

 

Du får hjälp och rådgivning vid sjukdomsfall och olycksfall som inträffar utomlands dygnet runt alla dagar om året.

Om du insjuknar eller skadar dig utomlands kan du ringa Pohjola Skadejour vid resor, så får du:

• hjälp med att välja en tillförlitlig läkare eller ett tillförlitligt sjukhus

• en betalningsförbindelse för sjukhusvård, operation eller något annat ingrepp

• kontakt med en finsk läkare med vilken du kan diskutera till exempel den vård som man föreslagit för dig 

• hjälp med att arrangera en hemfärd som avviker från resplanen

Skadejouren vid resor betjänar Pohjola Försäkrings resenärförsäkringskunder på numret +358 10 253 0011 dygnet runt alla dagar om året. Via jouren får du hjälp på svenska, finska eller engelska.

Du kan anlita Pohjola Skadejour vid resor om du har tryggat dig inför resan med Pohjola Reseförsäkring.

 

Euro-Center – Resenärskador utomlands

 

Tillförlitliga vårdinrättningar och skadekontor utomlands.

Pohjola Försäkrings samarbetspartner vid resenärskador utomlands är Euro-Center. Euro-Center hjälper dig om du blir sjuk eller skadar dig på utlandsresan.

Som vår försäkringskund erbjuder Euro-Center 13 servicekontor runtom i världen till din tjänst, och ett nätverk med vårdinrättningar som OP samarbetar med eller i andra fall vårdinrättningar som man vet att är tillförlitliga.

Du hittar närmaste läkarstation utomlands i Pohjola Skadehjälpen.

Om du behöver sjukhusvård utomlands eller en undersökning eller operation, ska du på förhand kontakta Pohjola Skadejour vid resor.

En förutsättning för att du ska kunna använda Euro-Centers tjänster är att du har tryggat dig själv inför resan med Pohjola Reseförsäkring.