Försäkringar

 

Personförsäkringar

 

Kuva_säiliö_mies
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Ryhmätapaturmavakuutus_kuva_fysioterapiassa
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Työkyvyttömyysvakuutuksen kuva
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Yrityksen henkivakuutus_kuva_nainen_katsoo_merelle
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Terveysturva_kuva_nainen
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Yrityksen matkavakuutus_mies_turkoosi_vesi
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
Ammattiurheilijan urheiluturva
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden


Fordon- och transportförsäkringar

 


Egendom- och verksamhetförsäkringar

 

Kybervakuutus kuva_mies_ja_nainen_tietokoneella
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Laitevakuutus kuljettaa tietokonetta pyörällä
Försäkring för maskiner och anordningar
Skyddar medföljande redskap och anordningar
kuva_mies_toimistossa_tabletti
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
kuva_mies_piirtää
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
Potilasvakuutus kuva
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Kuvassa keltainen talo
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
keskeytysvakuutus_tuotekortti
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
kuva_kokouksessa
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.