Försäkringar

 

Personförsäkringar

 

Työtapaturmavakuutuksen kuva
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Työkyvyttömyysvakuutuksen kuva
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Yrityksen henkivakuutus_kuva_nainen_katsoo_merelle
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Terveysturvan kuva
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Yrityksen matkavakuutus_mies_turkoosi_vesi
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
Ammattiurheilijan urheiluturva
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden


Fordon- och transportförsäkringar

 


Egendom- och verksamhetförsäkringar

 

Kybervakuutus kuva_mies_ja_nainen_tietokoneella
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Laitevakuutus kuljettaa tietokonetta pyörällä
Försäkring för maskiner och anordningar
Skyddar medföljande redskap och anordningar
Vastuuvakuutuksen kuva
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
kuva_mies_piirtää
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
Potilasvakuutus kuva
Patientförsäkring
Skyddar vidpersonskador som förorsakats patienten i samband med behandling.
Kuvassa keltainen talo
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
keskeytysvakuutus_tuotekortti
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.
kuva_kokouksessa
Rättsskyddsförsäkring
Tryggar ditt företag i händelse av överraskande rättegångs- och advokatkostnader.