Vad ersätter Hälsoförsäkringen?

Hälsoförsäkringen i Pohjola Försäkring ersätter i sin mest omfattande form kostnader i anslutning till behandling av sjukdom och skador till följd av olycksfall, anskaffning av läkemedel och rehabilitering. Läs våra exempel gällande försäkringen och se vad den ersätter och vilka skador som förblir på ditt ansvar.

Så här ersätter Hälsoförsäkringen

Nedan hittar du fiktiva exempel på ersättningssituationer gällande Hälsoförsäkringen för en baby, ett barn och en vuxen. Vi beskriver ersättningssituationen och berättar om försäkringen i regel ersätter den skada som inträffat. Det är skäl att notera att alla skadesituationer dock handläggs fall för fall, varvid en skadas ersättningsgillhet kan variera beroende på typ av skadesituation.

 

Ersätter Hälsoförsäkringen: Om barnet insjuknar

Det är tidig höst och Tua förbereder sig tillsammans med sin förstfödde, Emil, 8 år, på det kommande skolåret. Några veckor innan skolan börjar klagar Emil på att han har ont i magen. Tua försöker först behandla besväret med hjälp av gamla knep, bland annat genom att ge akt på vad sonen äter. Emil får emellertid allt mer ont i magen och Tua  beslutar att det är bäst att gå till läkaren. Teija ringer till Pohjola Hälsomästare som kartlägger pojkens symtom och beställer tid hos en lämplig läkare. Läkaren ordinerar ett läkemedel från apoteket åt Emil, vilket gör att Emil mår bra igen efter några dagar. Tack vare att Emil fick vård snabbt hann han bli frisk innan skolåret började. 

Avgörande: Tua har tryggat Emil med en Hälsoförsäkring för barn, det vill säga en barnförsäkring i vilken ingår Vårdskydd både i händelse av olycksfall och sjukdomar. Från Vårdskyddet ersätts kostnaderna för läkarens undersökning och kostnaderna för det läkemedel som läkaren ordinerat. 

Bra att veta

Hälsoförsäkringen växer med barnet och gäller till 100 års ålder. 

I vår mest omfattande hälsoförsäkring kombineras både sjukkostnadsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. Du kan ändå välja en sådan omfattning för ditt barns hälsoförsäkring som är bäst lämpad för dina behov. Om du vill, kan du till exempel skaffa en hälsoförsäkring endast för händelse av olycksfall.

Beroende på vilka skydd du väljer ersätts ur hälsoförsäkringens vårdskydd av kostnader som har förorsakats för dig och ditt barn till exempel:

 • avgifter, då en allmän- eller specialläkare eller exempelvis en sjukvårdare på sin mottagning undersöker eller vårdar dig eller du ska opereras. Ersättningsgilla undersökningar är bland annat laboratorie-, titthåls-, röntgen-, ultraljuds- och magnetundersökning samt datortomografi.
 • kostnader för läkemedel och sårförband som säljs på apotek.
 • vårddagsavgifter vid offentligt eller privat sjukhus.
 • det första ortopediska stödet, som du skaffar på grund av en ersättningsgill operation eller ett ersättningsgillt olycksfall, högst 500 euro per operation eller olycksfall.
 • avgifter för hyrning av kryckor eller armbågskryckor.

Pohjola Hälsomästare hjälper dig

När du tryggar dig eller ditt barn med en Hälsoförsäkring, får du tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare. När du funderar över hälsofrågor kan du kontakta hälsomästaren via applikationen Pohjola Hälsömästaren antingen per telefon eller i chatten. Hälsomästaren bedömer situationen och hänvisar dig vid behov till vård hos en lämplig expert.

 

Ersätter Hälsoförsäkringen: Bruten vrist under en joggingtur

Samuel är en ivrig motionär. Han går flitigt på gymmet och joggar också året runt. Höstvädret och de allt mörkare kvällarna spelar honom emellertid ett spratt när han under en joggingtur på en gropig terrängstig trampar vårdslöst åt sidan. Vänster vrist vrids illa. Samuel lyckas ta sig framåt långsamt haltande, men när han kommer hem märker han att vristen har svällt upp och det ser illa ut. Utan att tveka ringer Samuel till Pohjola Hälsomästare. Hälsomästaren bedömer läget med vristen och ger Samuel anvisningar för egenvård, men beställer också tid hos en lämplig läkare. Läkaren undersöker vristen, som inte uppvisade några symtom före olycksfallet, och skickar Samuli till mer ingående magnetavbildning. På magnetbilden syns en fraktur som kräver operation. Vristen opereras och Samuel rehabiliterar vristen. Följande höst ger sig Samuel igen ut på joggingturer.

Avgörande: Samuel har en Hälsoförsäkring i händelse av olycksfall. Hälsoförsäkringen gäller när Samuel motionerar för eget nöje. De kostnader som olycksfallet orsakat, från läkarundersökningen till rehabiliteringen, ersätts från Vårdskyddet i Samuels Hälsoförsäkring och från det tilläggsvårdskydd för terapi för stöd- och rörelseorganen som Samuel valt.  

Bra att veta

Hälsoförsäkringen täcker skador som uppkommer vid utövande av idrott, när du idrottar för eget nöje och till exempel joggar, åker skidor eller spelar fotboll med dina kompisar. Om du utövar tävlingsidrott i en förening eller riskfyllda grenar, ska du utvidga din Hälsoförsäkring med tilläggsskydd för idrottare eller teckna Sportskydd i samband med att du skaffar idrottslicens. Vår expert går gärna tillsammans med dig igenom skillnaderna mellan Sportskydd och Hälsoförsäkringen som kan utvidgas till tävlingsidrott.

Barn och unga prövar ofta på olika idrottsgrenar. Man kan därför sätta i kraft Hälsoförsäkringen för barn under 16 år på en gång för alla tävlingsidrottsgrenar (exkl. riskfyllda grenar, som amerikansk fotboll eller utförsåkning med cykel). Om du tecknar det här alternativet behöver du alltså inte fundera på om försäkringen är i skick, om ditt barn byter gren från till exempel fotboll till ishockey eller tvärtom. 

Vid behov kan en försäkring tecknas för ditt barns idrottshobby också för en enskild gren. Om i en försäkring för ett barn under 16 år valts en viss idrottsgren, exempelvis korgboll och inte alla idrottsgrenar, fortsätter skyddet, även om den försäkrade fyller 16 år.

Läs mer om våra idrottsförsäkringar

Pohjola Hälsomästare hjälper dig

När du tryggar dig eller ditt barn med en Hälsoförsäkring, får du tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare. När du funderar över hälsofrågor kan du kontakta hälsomästaren via applikationen Pohjola Hälsomästaren antingen per telefon eller i chatten. Hälsomästaren bedömer situationen och hänvisar dig vid behov till vård hos en lämplig expert.

 

Ersätter Hälsoförsäkringen: Behandlingar under graviditet

Petra är gravid i sjätte månaden och går därmed in i den sista tredjedelen av graviditeten ivrigt väntande på den nya familjemedlemmen. Förberedelserna inför förlossningen är gjorda, och Petra har genast efter ultraljudsundersökningen tryggat nykomlingen med en Hälsoförsäkring för ofött barn. I slutet av den sista tredjedelen av graviditeten skickas Petra emellertid till moderskapspolikliniken för noggrannare uppföljning och Petra ordineras blodtryckssänkande medicinering för slutet av graviditeten. Vila och det ordinerade läkemedlet har effekt och Petra nedkommer med en frisk pojke. 

Avgörande: Från Vårdskyddet i försäkringen för ofött barn ersätts poliklinikavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och vårddagsavgifter på sjukhus inom den offentliga hälso- och sjukvården. Från skyddet ersätts dessutom avgifter för läkemedel som säljs på apotek.

Bra att veta

En försäkring för ett ofött barn kan ansökas efter den strukturella ultraljudsundersökningen av det ofödda barnet ända tills förlossningen sätter igång. Hälsoförsäkringen växer med barnet och gäller till åtminstone 100 års ålder.

Det är bra att notera att om du ansöker om en försäkring för babyn först efter födseln, kan barnets egna hälsouppgifter inverka på om försäkringen beviljas eller på omfattningen av försäkringen. Beslut om beviljande av Hälsoförsäkring och dess omfattning före födseln fattas utgående från en hälsodeklaration för modern.

Pohjola Hälsomästare hjälper dig

När du tryggar dig eller ditt barn med en Hälsoförsäkring, får du tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare. När du funderar över hälsofrågor kan du kontakta hälsomästaren via applikationen Pohjola Hälsomästaren antingen per telefon eller i chatten. Hälsomästaren bedömer situationen och hänvisar dig vid behov till vård hos en lämplig expert.

 

Ersätter Hälsoförsäkringen: Tandskada till följd av olycksfall

Johan njuter av midvinterns köld och sin nya hobby, långfärdsskridsko. Solen skiner från en molnfri himmel när Johan susar iväg på skridskorna med ryggsäcken på ryggen och solglasögonen på näsan. Johan är emellertid vårdslös och slår skridskospetsen i en för brant vinkel i isen. Skridskon fastnar, och Johan flyger på näsan i isen och hinner bara bromsa upp fallet en aning med händerna. Underkäken slår i isen, och mycket snabbt märker Johan där han ligger på isen att tänderna i underkäken har fått en stöt. Två framtänder har spruckit. Johan öppnar appen Pohjola Hälsomästaren och skickar ett meddelande i appen till Pohjola Hälsomästare, som beställer en tid till tandläkarundersökning för Johan. Tandläkaren föreslår för Johan att framtänderna korrigeras med implantatstödda tandproteser.

Avgörande: Johan har till sin Hälsoförsäkring fogat ett valbart tandskydd. Från tandskyddet ersätts tandläkaravgifter till följd av olycksfall och avgifter för implantatstödda tandproteser. Från skyddet ersätts även avgifter för läkemedel som säljs på apotek.

Bra att veta

Man kan välja tandskydd antingen i händelse av förlust av en tand till följd av olycksfall eller sjukdom eller enbart i händelse av olycksfall.

Vi ersätter kostnader till följd av olycksfall

 • kostnader för undersökning eller behandling som utförts av en tandläkare, specialisttandläkare, munhygienist eller tandtekniker.
 • avgifter för av tandläkare och tandtekniker tillverkade fasta eller löstagbara tandproteser samt för implantatstödda tandproteser.
 • avgifter för läkemedel som säljs på apotek.

Vi ersätter dig för kostnader som orsakats av sjukdom

 • avgifter för undersökning, vård och behandling när dessa gäller den första tandprotesen för en saknad tand.
 • kostnader för av tandläkare eller tandtekniker tillverkade fasta eller löstagbara tandproteser samt för implantatstödda tandproteser när dessa gäller den första tandprotesen för en saknad tand.
 • kostnader för läkemedelspreparat som säljs på apotek när läkemedlet ansluter sig till protetisk behandling.

 

Ersätter Hälsoförsäkringen: Sjukdom under resa

Rainer är en aktiv ryggsäcksresenär. Alltid när våren kommer ger han sig iväg på en resa, den här gången till Sydeuropa. Under resan som Rainer huvudsakligen gör med tåg blir han emellertid sjuk. Rainer kämpar mot stigande feber och uppsöker en lokal läkare som undersöker honom och ordinerar ett läkemedel. Rainer vilar sig några dagar, men är med hjälp av läkemedlet i stånd att fortsätta resan. När han kommer hem är han frisk och redan i färd med att planera nästa resa.

Avgörande: Från Hälsoförsäkringen betalas ersättning endast för kostnader som uppkommit i Finland, om inte försäkringen har utvidgats separat för att täcka kostnader även utomlands. Rainer har emellertid även en reseförsäkring i vilken ingår vårdskydd för resenär. Kostnader i anslutning till vård och läkemedel ersätts ur Rainers reseförsäkring.

Bra att veta

Reseförsäkringen omfattar i bästa fall både resenären och de saker som följer med på resan. Ur reseförsäkringen är det möjligt att söka ersättning för sjukdom eller olycksfall under resa, och resgodset kan du trygga bland annat i händelse av skadegörelse, stöld och att det går sönder. I en reseförsäkring finns det inte någon övre gräns i euro för ersättningarna, det vill säga från den ersätts vid behov hemtransport till Finland även med ambulansflyg.