Hushåll som arbetsgivare

Löner du har betalt totalt över 1 300 euro under ett kalenderår? Du behöver en arbetsolycksfallsförsäkring.

Den arbetstagare som du avlönat behöver en försäkring för både olycksfall och arbetspension.

Om du kommer överens om eller uppskattar att du kommer att i lön betala totalt över 1 300 euro under ett kalenderår till arbetstagare exempelvis för städjobb, är du skyldig att försäkra arbetstagarna eller också en enda arbetstagare med en arbetsolycksfallsförsäkring. Försäkra den arbetstagare du avlönat innan arbetet inleds och genast du vet att lönerna kommer att överskrida 1 300 euro.

Med en försäkring får en arbetstagare snabbt vård om han eller hon skadat sig i arbetet eller insjuknat i en yrkessjukdom. Försäkringsskyldigheten och ersättningar baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Exempel på arbetstagare eller arbeten som ska försäkras:

  • hembiträden
  • städhjälpar
  • barnskötare
  • äldrevårdare
  • fastighetsunderhåll
  • målningsarbete
  • skogsarbete
  • trädgårdsarbete
  • byggnadsarbete.

Premien fastställs utifrån arbetets art och lönesumman. Premien justeras årligen.

Som arbetsgivare svarar du också för pensionsskyddet för de arbetstagare som du avlönat. Läs mer om pensionsförsäkringar på vår samarbetspartner Ilmarinens nätsidor.

Bygger du ett hus eller ordnar du talko i bostadsbolaget?

SuoraTyö palvelu_kuva
Tjänsten SuoraTyö.fi
En lättanvänd tjänst för arbetsgivaren för anställning av arbetstagare, lönebetalning och andra lagstadgade skyldigheter.