Mies maalaa työkseen seinää kotitalous työnantajana.

Hushållet som arbetsgivare

När du anställer en person i ditt hem, teckna en olycksfallsförsäkring och en arbetspensionsförsäkring för att skydda arbetstagaren.

Trygghet i händelse av arbetsolycksfall och yrkessjukdom

Arbetstagaren är skyldig att försäkra arbetstagarna i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar. En arbetsolycksfallsförsäkring är obligatorisk också för en privat arbetsgivare om du har avlönade.

ArPL-försäkring hos Ilmarinen med samma offertbegäran

Du får en offert på alla försäkringar för hushållets arbetstagare behändigt på en gång. Försäkringen erbjuds av vår partner arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Snabb vård och återgång till arbetet

Med samarbetsläkare säkerställer vi en förstklassig vård och stödjer arbetstagarens återgång till arbetet tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården.

När är hushållet arbetsgivare?

Tänker du anställa en arbetstagare som till exempel hjälper i hushållet eller med byggnadsarbeten i hemmet, och överskrider lönerna som du betalar 1 400 euro per kalenderår? Då är hushållet också en arbetsgivare som är skyldig att sköta om den avlönade arbetstagarens trygghet i händelse av olycksfall och pension. Försäkringsskyldigheten och ersättningarna baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Teckna en olycksfallsförsäkring för din arbetstagare om lönen överskrider 1 400 € per kalenderår och en arbetspensionsförsäkring om lönen överskrider 65,26 euro per månad (2023).

Försäkringspremien för en arbetstagare i hushållet fastställs utifrån arbetets kvalitet och lönesumman

Hushållets arbetstagares försäkringspremie fastställs utifrån arbetets karaktär och lönesumman. Premien justeras årligen.

I hushållet kan till exempel följande uppgifter omfattas av försäkringsskyldigheten: hembiträden, städhjälpar, barnskötare, äldrevårdare, fastighetsunderhåll, målningsarbete, skogsarbete, trädgårdsarbete eller byggnadsarbete.

Arbetsgivarens försäkringsskyldighet gäller arbetsolycksfalls- och arbetspensionsförsäkringen

En arbetstagare som anställs av ett hushåll behöver en försäkring för både arbetsolycksfall och arbetspension.

Även en privat arbetsgivare är skyldig att sköta om de anställdas försäkringsskydd i händelse av arbetsoförmåga och olycksfall i arbetet. Arbetspensionsförsäkringen samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är arbetsgivarens obligatoriska lagstadgade försäkringar.

Med hjälp av arbetspensionsförsäkringen sköter du för din del om dina arbetstagares pensionsskydd. Försäkringen ger skydd för arbetstagarens ålderdom, i händelse av arbetsoförmåga och dödsfall.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är en del av arbetstagarnas finländska sociala trygghet. Med de ersättningar som betalas ut från försäkringen tryggar man arbetstagarens uppehälle samt vård vid arbetsoförmåga som orsakats av ett olycksfall.

ArPL är en lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagaren

Arbetstagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring är obligatorisk om du som hushåll sysselsätter minst en arbetstagare och betalar minst 65,26 euro i lön per månad (2023). Den ger skydd för arbetstagarens ålderdom, i händelse av arbetsoförmåga och dödsfall.

ArPL-premien är en viss procentuell andel av lönerna, och den fastslås på basis av lagen om pension för arbetstagare. En del av försäkringen betalas av arbetstagaren. Företagaren ska innehålla en viss del av arbetstagarens lön och redovisa den till försäkringsbolaget.

ArPL-försäkringen erbjuds av vår partner arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Genom oss får du behändigt en offert på alla försäkringar för hushållets avlönade arbetstagare med en offertbegäran.

Arbetsolycksfallsförsäkringen skyddar i händelse av olycksfall i arbetet eller på arbetsresan samt yrkessjukdomar

Om du kommer överens om eller uppskattar att du kommer att betala totalt över 1 400 euro i lön under ett kalenderår till arbetstagarna till exempel för städjobb, är du skyldig att försäkra dem eller även en enda arbetstagare med en arbetsolycksfallsförsäkring. Försäkra arbetstagaren som du anställt innan arbetet inleds och genast när du vet att lönerna kommer att överskrida 1 400 euro.

Försäkringen skyddar arbetstagarna i ditt hushåll. Den ersätter personskador som inträffar i arbetet, i förhållanden som beror på arbetet eller på resor mellan arbetsplatsen och hemmet. Med en försäkring får arbetstagaren snabbt vård om hen skadat sig i arbetet eller insjuknat i en yrkessjukdom.

Försäkringen och de ersättningar som utbetalas ur den baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen kan ersätta till exempel sjukvårds- och rehabiliteringskostnader samt inkomstbortfall för tiden av arbetsoförmåga.

Nainen haravoi lehtiä pihalla talkoovakuutus turvanaan.
Talkoförsäkring
Försäkra deltagarna i bostads- eller fastighetsbolagets talkon.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.