Utkomstförsäkring

Trygghet för dig och dina närstående

Enkelt på nätet som en del av hälsoförsäkring

Du kan teckna ett invaliditets- och dödsfallsskydd i utkomstförsäkringen enkelt på nätet som en del av Pohjola Hälsoförsäkring.

Ekonomisk trygghet för dig och dina närstående

Utkomstförsäkringen ger dig och dina närstående ekonomisk trygghet, om du skadas eller förolyckas.

Gardera dig också mot andra olycksfall och sjukdomar

Hälsoförsäkringen ger utöver skydd vid bestående men på grund av olycksfall eller dödsfall genom olyckshändelse också skydd i händelse av andra olycksfall. Om du vill kan du med en försäkring gardera dig också mot sjukdomar.

Utkomstförsäkringen ger dig skydd om livet bjuder på tråkiga överraskningar

Med utkomstförsäkringen kan du gardera dig ekonomiskt mot invaliditet på grund av olycksfall eller dödsfall genom olyckshändelse. Skydden i utkomstförsäkringen gäller i hela världen, också då du reser eller idrottar.

Invaliditetsskyddet och dödsfallsskyddet i utkomstförsäkringen ingår i alla våra hälsoförsäkringskoncept när du tecknar försäkringen på nätet. Du kan som omfattning i försäkringen välja antingen enbart olycksfall eller foga till försäkringen ett skydd också i händelse av olika sjukdomar.

Vill du ha en offert endast på en utkomstförsäkring?

Om du vill teckna endast en utkomstförsäkring, ska du göra så här:

 1. Gå till offertbegäran.
 2. Välj en person som försäkringsobjekt.
 3. Fortsätt att fylla i uppgifter och välj hälsoförsäkring.
 4. I det sista skedet av offertbegäran ska du i fältet för tilläggsuppgifter nämna att du vill ha en offert endast för en utkomstförsäkring.
 5. Vi kontaktar dig och går igenom offerten tillsammans med dig. Därefter kan du godkänna eller avvisa offerten eller göra ändringar i den.

Vilka skydd består utkomstförsäkringen av?

Skyddets namn Vad ingår i det? Tillgängligt
Bestående men på grund av olycksfall Invaliditetsskyddet ger ekonomiskt stöd i en situation där du förorsakas bestående men på grund av ett olycksfall. På nätet i samband med hälsoförsäkringen, med offertbegäran eller per telefon
Dödsfall genom olyckshändelse Dödsfallsskyddet erbjuder dina närstående ekonomisk hjälp om du förolyckas. På nätet i samband med hälsoförsäkringen, med offertbegäran eller per telefon
Dagpenningsskydd Dagpenningsskyddet ger dig ekonomiskt stöd om du blir tillfälligt arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall Med offertbegäran eller per telefon

 

Den normala vardagen kan plötsligt förändras. Utkomstförsäkringen tryggar kontinuiteten i vardagen, om du exempelvis skadas allvarligt vid ett olycksfall.

Kalle Tikkanen Product Specialist, Pohjola Vakuutus
Hurdana ersättningar kan du få? ersättningsbelopp, invaliditetsklass, dagpenningsersättning

Invaliditetsskydd

 • Som ersättningsbelopp kan du välja upp till 500 000 euro.
 • En läkare fastställer exempelvis menets omfattning till följd av en skada eller ett olycksfall i enlighet med förordningen om invaliditetsklassificering.
 • Skadorna har indelats i 20 invaliditetsklasser. Invaliditetsklass 20 motsvarar det största menet, för vilket betalas full ersättning. För en mindre invaliditetsklass t.ex. förlust av en stortå betalas en ersättning på 5 procent.
 • En läkare kan fastställa invaliditeten tidigast tre månader och senast tre år efter olycksfallet.

Dödsfallsskydd

 • Som ersättningsbelopp kan du välja upp till 500 000 euro.

Dagpenningsskydd

 • Som ersättningsbelopp kan du välja högst 200 euro per dag för en vald period, som kan vara upp till 365 dagar. Du är berättigad till dagpenningsersättning, om du på grund av olycksfallet är helt arbetsoförmögen för det arbete, som du normalt utför i din anställning eller tjänst.Om du är partiellt arbetsoförmögen till detta arbete, ersätter vi i dagpenning den del som motsvarar förlusten av arbetsförmågan.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.