Nainen silittää lasta joka leikkii lattialla

Återbetalningsskydd för kredit

Hjälper dig med lånets månadsbetalningar

-

 • Konkret hjälp för att betala lånet

  Återbetalningsskyddet för kredit hjälper dig med månadsbetalningarna för lånet. Du kan få skydd vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.

 • Stabilitet och hjälp för att behålla din levnadsstandard

  Återbetalningsskydd för kredit hjälper dig ta hand om att betala lånet och du kan enklare behålla den levnadsstandard du vant dig vid och ditt eget hem. Försäkringen hjälper med att skydda egendom som du skaffat med lånet.

 • Du får sinnesfrid och ekonomisk balans

  Att betala lånet kan kännas oöverkomligt under en lång sjukledighet eller om du plötsligt förlorar ditt jobb. Med hjälp av återbetalningsskydd kan du koncentrera dig på det väsentliga, till exempel att bli frisk eller att hitta en ny arbetsplats.

 • Påverka själv försäkringens innehåll

  Försäkringen består av två skydd, av vilka du kan välja det ena eller båda. Försäkringen lämpar sig för anställda och företagare.

Fyll i och sänd blanketten. Vi kontaktar dig.

Om du redan har andelsbankens koder:

Fyll i blanketten

Om du inte ännu har andelsbankens koder:

Boka tid för ett möte

Fyll i och sänd blanketten. Vi kontaktar dig.

Fyll i blanketten

Försäkringen som tryggar återbetalningen av ditt lån

En försäkring som tryggar din och din familjs lånebetalning vid oväntade motgångar.

Många låntagare dimensionerar sin lånebetalning relativt noggrant utifrån de regelbundna inkomsterna och antar att de inte förändras. Nuförtiden är lånetiderna för bolån ofta ganska långa. Under den långa lånetiden kan din eller din familjs ekonomiska situation förändras.

Påverka själv försäkringens innehåll

Försäkringen återbetalningsskydd för kredit säljs till både anställda och företagare. Försäkringen består av två skydd, av vilka du kan välja det ena eller båda.

Anställda kan välja sin försäkring:

 1. skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet
 2. skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall

Företagare kan välja sin försäkring:

 1. skydd vid arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom
 2. skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall

Vilken är nyttan med återbetalningsskydd?

Försäkringar för att trygga återbetalning av lån kallas för olika saker, så som återbetalningsskydd, låneförsäkring och återbetalningsskydd för lån. Med hjälp av OP Återbetalningsskydd för kredit kan ditt återstående lån delvis betalas ur försäkringen ifall dina inkomster minskar till exempel till följd av sjukdom eller arbetsoförmåga. Försäkringen ersätter månatligen ett belopp som motsvarar din månadsbetalning, dock högst 2500 euro/mån.

Vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall kan hela det återstående lånebeloppet ersättas, dock högst 300 000 euro.

Skydd för lånebetalning själv eller tillsammans

Försäkringen kan tecknas individuellt eller som ett parskydd för ett gemensamt lån. Då väljer vardera låntagaren de skydd hen vill ha oberoende av den andras val. Återbetalningsskyddet lämpar sig också för kredit som en företagare tar privat.

Du kan teckna försäkringen Återbetalningsskydd för kredit antingen för bolån eller Banklån. Försäkring kan tecknas för ett befintligt eller nytt lån. Försäkringen är lånespecifik och kan fås för ett eller flera lån.

Hur mycket kostar Återbetalningsskydd för kredit?

Priset för Återbetalningsskydd för kredit påverkas bland annat av lånets belopp och den försäkrades ålder. Begär offert i din bank.

Så här köper du Återbetalningsskydd för kredit

 1. Begär offert i tjänsten op.fi eller boka tid för ett möte per telefon, på nätet eller på kontoret.
 2. Underteckna försäkringsansökan i den elektroniska underskriftstjänsten eller på kontoret.
 3. Försäkringsskyddet är i kraft.

 

Du kan skaffa Återbetalningsskydd för kredit om du är 18–59 år gammal, frisk och du har haft din hemort i Finland de senaste 12 månaderna. För att du ska få skydd vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller vid allvarlig sjukdom, ska du dessutom ha arbetat eller idkat företagsverksamhet i minst sex månader innan du tecknade försäkringen.

Månadsersättningarna i skyddet hjälper dig att klara månadsbetalningarna för lånet under din arbetsoförmåga (sjukledighet) eller arbetslöshet.

Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_SV.svg Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_SV.svg

En familj med tre barn tar ett bolån på 82 000 euro med en månadsamortering på 564 euro. Fyra år senare omkommer familjens 36-åriga far i en trafikolycka.

Familjens bolån återbetalas med en ersättning som motsvarar det återstående försäkrade lånebeloppet på 69 100 euro.

Har du funderat på hur du kunde få vardagen att löpa om ditt liv skulle förändras drastiskt?

Kartlägg med bifogad blankett dina ekonomiska risker, så kan du förbereda dig på väntade och oväntade förändringar på ett sätt som passar dig. Du kan förbereda dig för ekonomiska risker till exempel med Återbetalningsskydd för kredit, OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring, skydd mot räntehöjningar samt sparande.

Du kan få ett återbetalningsskydd för såväl ett nytt som ett gammalt lån. Du kan försäkra högst
300 000 euro av krediten, månadsersättningen är högst 2 500 euro och försäkringstiden högst 30 år.

Det lönar sig att teckna skyddet samtidigt som du tar lånet. Om du vill ha skydd för ett gammalt lån kan du boka tid till en andelsbank. Vid ändringar i skyddet kan du kontakta din bank.

Tjänsten Pohjola Skadehjälpen hjälper dig att ansöka om försäkringsersättning. Tjänsten hjälper dig med alla skadefall i Pohjola Försäkring och OP-Livförsäkring.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än t.ex. testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens/den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan återkalla eller ändra förordnandet med den bifogade blanketten.

Skriv det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet på blanketten. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd det ändrade förmånstagarförordnandet per post eller fax till AXA. Kontaktinformationen finns nertill på blanketten.

Nainen halaa miestä joka istuu pöydän ääressä.
Skydda din ekonomi mot förändringar
Det kan alltid ske förändringar i ditt liv eller i världen runt omkring dig. Så här skyddar du enkelt din ekonomi och din lånebetalningsförmåga.
Nainen lukee kirjaa sohvalla vinokaton alla.
Med hjälp av ett räntetak håller du räntekostnaderna för ditt lån i styr i flera år framöver.
Med Räntetaket fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån, men drar också nytta av sjunkande räntor. Läs mer!
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring

Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet eller allvarlig sjukdom beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till återbetalningsskyddets försäkrings- och ersättningstjänst för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna. Andelsbanken fungerar som ombud för försäkringsbolagen.