Äiti ja tytär

Återbetalningsskydd för kredit

Tryggar din och din familjs lånebetalningar vid oväntade motgångar.

-

 • Trygga din förmåga att betala lån vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga

  Välj själv i vilka situationer du vill trygga ditt lån. Du kan få skydd vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.

 • Konkret hjälp för att betala månadsbetalningarna på lånet

  Betalning av lån kan kännas oöverkomligt under en lång sjukledighet eller om man plötsligt förlorar sitt jobb. Försäkringen hjälper dig då att betala dina månadsbetalningar på lånet.

 • Betala försäkringen bekvämt i månatliga delbetalningar

  Du får en uppskattning av månadsbetalningens storlek med vår bolåneräknare eller vid din andelsbank.

Be om offert

Boka tid

Försäkringen som tryggar återbetalningen av lån

Med hjälp av lånets återbetalningsskydd kan du ta hand om återbetalningen av ditt lån om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen. Det erbjuder också skydd om du invalidiseras eller avlider plötsligt. Du kan teckna ett återbetalningsskydd på ditt bolån eller något annat banklån. Om något oväntat händer är försäkringen ofta till oersättlig hjälp: den kan användas för att helt eller delvis återbetala det återstående lånet.

Återbetalningsskyddet lämpar sig för ett eget eller gemensamt lån – också för båda låntagarna

Återbetalningsskyddet för lån är en lånespecifik försäkring – du kan teckna den på ett eller flera av dina lån. Vanligtvis tecknar man en försäkring åtminstone för bolånet och den lämpar sig också för att trygga andra lån. Försäkringen kan tecknas individuellt eller som ett parskydd. Då väljer vardera låntagaren de skydd de vill ha oberoende av den andras val. Återbetalningsskyddet lämpar sig också för kredit som en företagare tar privat.

Försäkringen består av två skydd, av vilka man kan välja någotdera eller bägge två:

 • Löntagare: skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet, och skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.
 • Företagare: skydd vid arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom, och skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall.

Så tecknar du återbetalningsskyddet för lån

 1. Be om offert genom OP-nättjänsten eller boka tid för ett möte per telefon, på nätet eller på kontoret
 2. Försäkringsansökan och elektronisk underskrift
 3. Försäkringsskyddet är i kraft.

 

Du kan försäkra ditt lån med återbetalningsskydd om du är 18–59 år gammal och frisk och har haft din hemort i Finland de senaste 12 månaderna. För att du ska få skydd vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller vid allvarlig sjukdom, ska du dessutom ha varit i arbete eller idkat företagsverksamhet i minst sex månader innan du tecknade försäkringen.

Har du funderat på hur du kunde få vardagen att löpa om ditt liv skulle förändras drastiskt?

På den bifogade blanketten kan du kartlägga dina ekonomiska risker så att du kan förbereda dig på väntade och oväntade förändringar på ett lämpligt sätt, t.ex. med återbetalningsskydd för kredit, en försäkring vid allvarlig sjukdom, ränteskydd samt sparande.

Du kan få ett återbetalningsskydd för såväl ett nytt som ett gammalt lån. Du kan försäkra högst
300 000 euro av krediten, månadsersättningen är högst 2 500 euro och försäkringstiden högst 30 år.

Det lönar sig att teckna skyddet samtidigt som du tar lånet. Om du vill ha skydd för ett gammalt lån kan du boka tid till en andelsbank. Vid ändringar i skyddet kan du kontakta din bank.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än t.ex. testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens/den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan återkalla eller ändra förordnandet med den bifogade blanketten.

Skriv det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet på blanketten. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd det ändrade förmånstagarförordnandet per post eller fax till AXA. Kontaktinformationen finns nertill på blanketten.

Månadsersättningarna i skyddet hjälper dig att klara månadsbetalningarna för lånet under din arbetsoförmåga (sjukledighet) eller arbetslöshet.

Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_SV.svg Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_SV.svg

En familj med tre barn tar ett bolån på 82 000 euro med en månadsamortering på 564 euro. Fyra år senare omkommer familjens 36-åriga far i en trafikolycka.

Familjens bolån återbetalas med en ersättning som motsvarar det återstående försäkrade lånebeloppet på 69 100 euro.

Skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet eller allvarlig sjukdom beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skydd vid bestående men på grund av olycksfall och vid dödsfall beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till återbetalningsskyddets försäkrings- och ersättningstjänst för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna. Andelsbanken fungerar som ombud för försäkringsbolagen.