Skydda din ekonomi mot förändringar

Det kan alltid ske förändringar i ditt liv eller i världen runt omkring dig. Så här skyddar du enkelt din ekonomi och din lånebetalningsförmåga.

Det lönar sig att förbereda sig på låntagarens risker

Har du funderat på hur dina finanser sköts om det sker överraskande förändringar i livet? Även om din ekonomi just nu tål en viss osäkerhet, är det bra att fundera på hur den kan bli ännu mer flexibel inför framtiden. Låntagarens risker hänger ofta ihop med förändringar i hens personliga liv eller världen runt omkring vilka kan vara svåra att förutse. Men det går att göra den egna ekonomin mer flexibel med tanke på sämre tider.

Skydda ditt lån och trygga din lånebetalningsförmåga

En ränteuppgång medför högre lånekostnader för låntagaren. Det går att förbereda sig för högre räntor, och det är klokast att göra det när räntorna fortfarande är låga. Ett räntetak är ett bra alternativ: Om du förser ditt lån med ett räntetak vet du exakt hur stor din maximala månatliga lånebetalning kan bli.

Läs mer om Räntetak

 

Ett återbetalningsskydd för lånet hjälper dig att klara av lånets månadsbetalningar om det händer något överraskande – om du till exempel blir arbetslös eller arbetsoförmögen. Med återbetalningsskyddet kan lånet betalas tillbaka i sin helhet eller delvis.

Läs mer om Återbetalningsskydd

 

Om betalningsplanen för lånet inte längre passar din livssituation, kan planen ändras. Betalningsplanen kan behöva ändras exempelvis när man byter arbetsplats eller blir studie- eller familjeledig. Ett annat alternativ för en flexiblare lånebetalning är amorteringsfrihet.

Läs mer om ändring av lån

Mer ekonomiskt spelrum

Din ekonomi kan oväntat bli ansträngd exempelvis om din hälsa plötsligt blir sämre. Att vara sjuk tär på resurserna som behövs för att bli frisk. Skydd vid allvarlig sjukdom är ett bra sätt att förbereda sig på ekonomiska utmaningar vid plötslig sjukdom. Försäkringens engångsersättning kan vara upp till 100 000 euro och den är skattefri. Ersättningen kan användas på önskat sätt, också till annat än återbetalning av lånet.

Läs mer om Skydd vid allvarlig sjukdom

 

Om du tar som vana att spara vid sidan av lånebetalningen, kan du förbereda dig för framtiden och få spelrum för överraskande utgifter eller stora anskaffningar. Samtidigt ökar din förmögenhet.

Läs mer om fondsparande

Vilket skydd vill du ha för din ekonomi?

Skydd för ekonomin omfattar produkterna Skydd vid allvarlig sjukdom, Återbetalningsskydd och Räntetak. Utgående från tabellen kan du fundera på vilken produkt som passar dina behov bäst.

  Skydd vid allvarlig sjukdom Återbetalningsskydd Räntetak
varför?
 • du får ekonomisk trygghet om du plötsligt insjuknar eller skadas
 • ldina närstående får ekonomisk trygghet om du avlider
 • du får ersättning av banken för låneåterbetalningen och kan därför betala på ditt lån, även om du är arbetslös eller arbetsoförmögen
 • räntan på ditt lån överstiger inte den avtalade gränsen, trots att räntorna allmänt stiger
 • ett eller flera av dina lån är skyddade mot ränteuppgångar
hur går det till?
 • du får en ersättning i pengar, eller om du avlider får din förmånstagare ersättningen
 • du får ersättning i pengar för att betala på lånet eller så återbetalas hela lånet
 • du kan skydda ditt eget lån eller ett gemensamt lån för egen del, eller så kan du ta en försäkring som parskydd för ett gemensamt lån
 • det fastställs en ränta för ditt lån och över den stiger låneräntan inte
 • nyttan konkretiseras när räntorna stiger
vad kan ersättningen användas till?
 • till vad du vill, det har inte fastställts
 • till återbetalning av lånet
 • räntetaket är inte en försäkring och det ger ingen ersättning i pengar

Du hittar närmare information om produkterna på de produktspecifika sidorna.

Bolånet och Räntetaket beviljas av andelsbanken.
Återbetalningsskyddet beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och/eller Pohjola Försäkring Ab.
Skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och Pohjola Försäkring Ab.
Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.