Skydda din ekonomi mot förändringar

Det kan alltid ske förändringar i ditt eget liv eller i världen runt omkring dig.

Det lönar sig att förbereda sig på låntagarens risker

  • Förbered dig på personliga risker

    Det kan bli svårare att betala lånet om du råkar ut för en oväntad förändring i ditt liv. Du kan råka ut för sjukdom, arbetslöshet eller så kan t.ex. din make/maka avlida.

  • Skydda dig mot externa risker

    Räntorna har länge varit exceptionellt låga. Om räntorna stiger kan det leda till att bolånets månadsbetalningar stiger med hundratals euro per månad. Med ett räntetak skyddar du dig mot räntestegringar.

Personligt skydd vid plötslig sjukdom

En plötslig sjukdom kan ändra din vardag och hindra dig från att arbeta. Om du blir tvungen att leva på FPA:s dagpenning kan det innebära att dina inkomster halveras. Skydda din ekonomi med ett Skydd vid allvarlig sjukdom. Försäkringsersättningen för Skydd vid allvarlig sjukdom kan vara upp till 100 000 euro och den utbetalas skattefritt allt i ett.

Du kan använda ersättningen för Skydd vid allvarlig sjukdom som du själv vill. Du kan t.ex. amortera lån eller betala eventuella vårdkostnader.

Läs mer om Skydd vid allvarlig sjukdom

 

Skydd för betalning av lån

Om du tar lån gör du klokt i att tänka på hur det går med din ekonomi om det sker överraskande förändringar i livet. Återbetalningsskyddet för kredit hjälper dig att klara av lånets månadsbetalningar om det händer något överraskande.

Med Återbetalningsskyddet för kredit är det möjligt att förbereda sig på arbetsoförmåga, arbetslöshet eller en allvarlig sjukdom. Återbetalningsskyddet skyddar också borgensmännen eller familjen om låntagare plötsligt avlider. Återbetalningsskyddet kan tecknas som individuellt skydd eller parskydd.

Läs mer om Återbetalningsskyddet för kredit

 

Med ett räntetak hålls dina månadsutgifter under kontroll

Då du förser ditt lån med ett räntetak vet du exakt hur stor din månatliga, maximala lånebetalning är. Det lönar sig att skaffa ett räntetak redan före räntorna stiger, eftersom priset på räntetaket fastställs utgående från räntan då avtalet ingås.

Räntetaket kan vara t.ex. 1,5 procent för antingen 5, 7, 10 eller 14 år. Förutom bolån är det också möjligt att skydda konsumentkrediter med räntetak.

Låneräntorna påverkas av många faktorer i ekonomin. Finländarna har längre än någonsin fått njuta av låga räntor. Det lönar sig dock inte att förlita sig på att räntorna hålls låga, utan testa sin betalningsförmåga med olika stora räntor. Tål min ekonomi en räntehöjning på t.ex. 3 procent eller 4 procent? Ta reda på hur räntan påverkar ditt lån med låneräknaren.

Läs mer om räntetak

Det lönar sig också att spara utöver lånebetalningen

Då du tar som vana att spara utöver lånebetalningen, kan du förbereda dig på framtiden och få spelrum i din ekonomi för överraskande utgifter eller stora anskaffningar. Samtidigt ökar din förmögenhet. Det är viktigt både att börja spara och att spara regelbundet. Om du månatligen sparar t.ex. i en fond, är det ett enkelt och effektivt sätt att nå dina sparmål.

Läs mer om fondsparande

 

Bolånet och räntetaket beviljas av andelsbanken.
Återbetalningsskyddet beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och/eller Pohjola Försäkring Ab.
Skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och Pohjola Försäkring Ab.
Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.