-

Skydda din ekonomi

Det kan alltid ske förändringar i ditt liv eller i världen runt omkring dig. Så här skyddar du enkelt din ekonomi och din lånebetalningsförmåga.

Det lönar sig att förbereda sig på låntagarens risker

Har du funderat på hur dina finanser sköts om det sker överraskande förändringar i livet? Även om din ekonomi just nu tål en viss osäkerhet, är det bra att fundera på hur den kan bli ännu mer flexibel inför framtiden. Låntagarens risker hänger ofta ihop med förändringar i hens personliga liv eller världen runt omkring vilka kan vara svåra att förutse. Men det går att göra den egna ekonomin mer flexibel med tanke på sämre tider.

Skydda ditt lån och trygga din lånebetalningsförmåga

En ränteuppgång medför högre lånekostnader för låntagaren. Det går att förbereda sig för högre räntor, och det är klokast att göra det när räntorna fortfarande är låga. Ett räntetak är ett bra alternativ: Om du förser ditt lån med ett räntetak vet du exakt hur stor din maximala månatliga lånebetalning kan bli.

Läs mer om Räntetak

 

Med Återbetalningsskydd för kredit klarar du lånebetalningen om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller får ett bestående men. Det hjälper också dina anhöriga med lånebetalningen om du avlider plötsligt.

Läs mer om Återbetalningsskydd

 

Om betalningsplanen för lånet inte längre passar din livssituation, kan planen ändras. Betalningsplanen kan behöva ändras exempelvis när man byter arbetsplats eller blir studie- eller familjeledig. Ett annat alternativ för en flexiblare lånebetalning är amorteringsfrihet.

Läs mer om ändring av lån

Ekonomisk trygghet för dig och dina närstående

Den personliga ekonomin kan bli ansträngd, om en allvarlig sjukdom tär på resurserna. Man vill kanske inte tänka på vilken inverkan en familjemedlems eller ens egen död kan ha på familjens utkomst. Ändå borde sådana saker inte vara orsaker till oro. Du har en sak mindre att bekymra dig för, när du får ekonomiskt tilläggsskydd av försäkringen i händelse av motgångar. Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring innehåller följande tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.

Läs mer om OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring

 

Med en livförsäkring ser du till att dina närstående klarar sig ekonomiskt ifall du skulle avlida. De personer som du förordnat som förmånstagare till försäkringen kan använda ersättningsbeloppet som de vill – för att betala lån eller arvsskatter eller för att upprätthålla familjens levnadsstandard. Försäkringen kan tecknas individuellt eller som ett parskydd.

Läs mer om livförsäkring

Om du tar som vana att spara vid sidan av lånebetalningen, kan du förbereda dig för framtiden och få spelrum för överraskande utgifter eller stora anskaffningar. Samtidigt ökar din förmögenhet.

Läs mer om fondsparande

 

Bolånet och Räntetaket beviljas av andelsbanken. Återbetalningsskyddet för kredit beviljas av Pohjola Försäkring och/eller OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab. Livförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för försäkringsbolagen. AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till försäkrings- och ersättningstjänsten som gäller Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och Återbetalningsskyddet för kredit för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.