Skydda din ekonomi mot förändringar

Det kan alltid ske förändringar i ditt liv eller i världen runt omkring dig. Så här skyddar du enkelt din ekonomi och din lånebetalningsförmåga.

Det lönar sig att förbereda sig på låntagarens risker

Har du funderat på hur dina finanser sköts om det sker överraskande förändringar i livet? Även om din ekonomi just nu tål en viss osäkerhet, är det bra att fundera på hur den kan bli ännu mer flexibel inför framtiden. Låntagarens risker hänger ofta ihop med förändringar i hens personliga liv eller världen runt omkring vilka kan vara svåra att förutse. Men det går att göra den egna ekonomin mer flexibel med tanke på sämre tider.

Skydda ditt lån och trygga din lånebetalningsförmåga

En ränteuppgång medför högre lånekostnader för låntagaren. Det går att förbereda sig för högre räntor, och det är klokast att göra det när räntorna fortfarande är låga. Ett räntetak är ett bra alternativ: Om du förser ditt lån med ett räntetak vet du exakt hur stor din maximala månatliga lånebetalning kan bli.

Läs mer om Räntetak

 

Med Återbetalningsskydd för kredit klarar du lånebetalningen om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller får ett bestående men. Det hjälper också dina anhöriga med lånebetalningen om du avlider plötsligt.

Läs mer om Återbetalningsskydd

 

Om betalningsplanen för lånet inte längre passar din livssituation, kan planen ändras. Betalningsplanen kan behöva ändras exempelvis när man byter arbetsplats eller blir studie- eller familjeledig. Ett annat alternativ för en flexiblare lånebetalning är amorteringsfrihet.

Läs mer om ändring av lån

Ekonomisk trygghet för dig och dina närstående

Din ekonomi kan oväntat bli ansträngd exempelvis om din hälsa plötsligt blir sämre. Att vara sjuk tär på resurserna som behövs för att bli frisk. Skydd vid allvarlig sjukdom är ett bra sätt att förbereda sig på ekonomiska utmaningar vid plötslig sjukdom. Försäkringens engångsersättning kan vara upp till 100 000 euro och den är skattefri. Ersättningen kan användas på önskat sätt, också till annat än återbetalning av lånet.

Läs mer om Skydd vid allvarlig sjukdom

 

Med en livförsäkring ser du till att dina närstående klarar sig ekonomiskt ifall du skulle avlida. De personer som du förordnat som förmånstagare till försäkringen kan använda ersättningsbeloppet som de vill – för att betala lån eller arvsskatter eller för att upprätthålla familjens levnadsstandard. Försäkringen kan tecknas individuellt eller som ett parskydd.

Läs mer om livförsäkring

Om du tar som vana att spara vid sidan av lånebetalningen, kan du förbereda dig för framtiden och få spelrum för överraskande utgifter eller stora anskaffningar. Samtidigt ökar din förmögenhet.

Läs mer om fondsparande

 

Bolånet och Räntetaket beviljas av andelsbanken. Återbetalningsskyddet beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och/eller Pohjola Försäkring Ab. Skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och Pohjola Försäkring Ab. Livförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för försäkringsbolagen. Pohjola Försäkring fungerar dessutom som ombud för OP-Livförsäkrings Ab. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.