-

Skydda din ekonomi

Det kan alltid ske förändringar i ditt liv eller i världen runt omkring dig. Så här skyddar du enkelt din ekonomi och din lånebetalningsförmåga.

Livet kan bjuda på överraskningar – lyckligtvis går det att förbereda sig inför dem

Har du funderat över hur olika oväntade förändringar skulle påverka dina penningaffärer? Och hur du kan skydda din ekonomi från överraskningar? Det kan vara svårt att förutse olika förändringar i livet eller omvärlden, men det går att skapa ekonomisk trygghet och flexibilitet för sämre tider.

Skydd för ditt lån och sinnesfrid inför framtiden

För många är bolånet den största enskilda utgiftsposten i vardagen. När räntorna stiger, ökar också de månatliga bolånekostnaderna. Du kan förbereda dig inför högre räntor exempelvis med ett räntetak för lånets referensränta. Med räntetaket kan du förutse räntekostnaderna för ditt lån flera år framåt.

Ett återbetalningsskydd för lånet är i sin tur till hjälp om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen, eller om du får en bestående skada. Återbetalningsskyddet hjälper också dina närstående att betala bolånet om du plötsligt avlider.

Ekonomisk trygghet för dig och dina närstående

Det är tungt för hela familjen när en närstående blir allvarligt sjuk. Det brukar också påverka ekonomin. Man kan göra ekonomiska förberedelser också med tanke på överraskande motgångar. Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring innehåller tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.

En livförsäkring i sin tur ger trygghet framför allt för dina närstående i händelse av din bortgång. De personer som du förordnat som förmånstagare till försäkringen kan använda ersättningsbeloppet som de vill – för att betala lån och arvsskatt eller för att upprätthålla familjens levnadsstandard. Försäkringen kan tecknas individuellt eller som ett parskydd.

 

Bolånet är flexibelt om något oväntat händer

Om din livssituation förändras, kan du ansöka om amorteringsfrihet. Det går också att ändra lånebetalningsposterna eller den återkommande förfallodagen. För ändringar tar vi ut tariffenliga serviceavgifter. Om du har problem med att betala på ditt lån, ska du modigt kontakta din bank. Genom att diskutera saken tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för dig.

Bolånet och Räntetaket beviljas av andelsbanken. Återbetalningsskyddet för kredit beviljas av Pohjola Försäkring Ab och/eller OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab. Livförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för försäkringsbolagen. AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till försäkrings- och ersättningstjänsten för Återbetalningsskydd för kredit och OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av dem. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.