OP Vakava sairaus ja henkiturva

Kolme turvaa samassa paketissa: vakava sairaus, tapaturmainen pysyvä haitta ja henkivakuutus.

Kattavaa turvaa

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus on vakavan sairauden turva. Vakuutus kattaa jopa 17 Suomessa yleisesti esiintyvää vakavaa sairautta.

Saat korvauksen myös tapaturmasta aiheutuvasta pysyvästä haitasta.

Vakuutus kattaa myös tapaturmaisen pysyvän haitan alkaen haitta-asteesta 8. Haittaluokkaa arvioidaan asteikolla 0—20, ja pysyvällä haitalla tarkoitetaan tapaturmasta aiheutuvaa haittaa henkilön yleiseen toimintakykyyn.

Henkivakuutus

Henkivakuutuksen korvauksessa ei ole merkitystä, aiheutuuko kuolema sairaudesta vai tapaturmasta. Vakuutus turvaa myös vakuutetun läheisiä. Jos vakuutettu kuolee, maksetaan hänen edunsaajilleen henkivakuutuskorvaus.

Korvaus vakuutuksesta maksetaan kerralla.

Korvaus vakuutuksesta maksetaan kerralla, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla. Vakavan sairauden ja tapaturmaisen haitan kertakorvaus maksetaan vakuutetulle, henkivakuutuskorvaus hänen edunsaajilleen.

Vakuutus on voimassa aina ja kaikkialla.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, työ- ja vapaa-ajalla ilman urheilurajoituksia.

Kattava vakavan sairauden vakuutus, tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutus ja henkivakuutus samassa paketissa

Elämän vastoinkäymisiä ei aina voi estää, mutta onneksi niihin voi varautua. Huolehdittavanasi on yksi asia vähemmän, kun saat OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksesta taloudellista lisäturvaa vastoinkäymisten varalle. Vakuutuksen kolme osa-aluetta ovat:

 1. Turvaa vakavan sairauden varalle
 2. Turvaa tapaturmaisen pysyvän haitan varalle
 3. Turvaa kuolintapauksessa eli henkivakuutus

Jos sinulla on jo OP:n tunnukset:

Osta vakuutus

Jos sinulla ei ole vielä OP:n tunnuksia:

Varaa aika neuvottelulle

Kertakorvaus auttaa sinua ja läheisiäsi arjessa eteenpäin

 • Kertakorvauksen määrän voit valita itse. Se voi olla jopa 100 000 euroa.
 • Vakavan sairauden tai tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan vakuutetulle itselleen. Korvauksesta ei mene tuloveroa.
 • Henkivakuutuskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Korvaus vakavasta sairaudesta maksetaan heti, kun korvattava vakava sairaus on todettu. Korvaus pysyvästä haitasta voidaan maksaa vuoden kuluttua tapaturmasta, tai jo aiemmin, jos haitan pysyvyys ja peruuttamattomuus on todennettavissa.

Korvausta ei tarvitse välttämättä käyttää sairauden tai tapaturman hoitokuluihin, vaan sen voi käyttää kuinka haluaa. Korvauksen voit käyttää esimerkiksi parhaan mahdollisen hoidon hankkimiseen, tarvittavien apuvälineiden hankkimiseen tai kodin remontoimiseen sairauden tai tapaturman edellyttämällä tavalla. Tai vaikkapa vain toipumisloman viettämiseen.

Henkivakuutuskorvaus auttaa läheisiäsi. He saavat lisäturvaa toimeentuloonsa ja apua esimerkiksi perintöveron maksamiseen.

Jotkut saattavat ajatella, että vakuutus vakavan sairauden varalle on vain syöpävakuutus, mutta se on paljon muutakin. OP Vakava sairaus ja henkiturva korvaa seuraavat vakavat sairaudet:

 1. Syöpä
 2. Sydäninfarkti
 3. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus
 4. Aortta- ja hiippaläppäleikkaus
 5. Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito
 6. Munuaisten vajaatoiminta
 7. Aivohalvaus
 8. Elin- ja luuydinsiirto
 9. Halvaus
 10. MS-tauti
 11. Suuri palovamma
 12. Sokeus
 13. Kooma
 14. ALS-motoneuronisairaus
 15. Alzheimerin tauti
 16. Parkinsonin tauti
 17. Hyvänlaatuinen aivokasvain

Kenen on mahdollista saada OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus?

Voit turvata itsesi OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksella, jos

 • olet 18–64-vuotias,
 • olet terve ja
 • kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.

Ennen vakuutuksen ottamista asiakas täyttää terveysselvityksen. Vakuutus on mahdollista myöntää kaikkien pankkien asiakkaille.

Mitä vakuutus maksaa?

Vakuutuksen hintaan vaikuttaa ikä, tupakointi ja valittu vakuutusmäärä. Hinnasto on tämän sivun alalaidassa.

Jos sinulla on jo OP:n tunnukset:

Osta vakuutus

Jos sinulla ei ole vielä OP:n tunnuksia:

Varaa aika neuvottelulle

Hyödynnämme vakuutuspäätöksissämme automaattista päätöksentekoa ostaessasi vakuutuksen ja tarkistamme luottotietosi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Voit lukea alta olevien linkkien takaa, miten käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja eri tilanteissa sekä omista oikeuksistasi niihin liittyen.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä

Tutustu OP-Henkivakuutus Oy:n tietosuojaselosteeseen

Tutustu Pohjola Vakuutus Oy:n tietosuojaselosteeseen

Oletko kiinnostunut ostamaan turvan toiselle henkilölle?

Voit ostaa tällä hetkellä verkkopalvelustamme OP Vakava sairaus ja henkiturvan vain itsellesi. Jos olet kiinnostunut ostamaan turvan toiselle henkilölle, ota yhteyttä OP:n toimihenkilöön tai konttoriimme. 

Varaa aika konttoriin tarjouspyyntölomakkeen kautta

Vakuutetun tulee olla 18 vuotias, ja toinen henkilö voi hankkia sen vakuutettavan puolesta vain valtakirjalla. Jotta toinen henkilö voi hoitaa vakuutuksenottajan nimellä olevia vakuutuksia sekä niihin liittyviä vahinkoja, hänellä tulee olla valtakirja vakuutuksenottajalta. Valtakirjan pääsee antamaan vakuutusten verkkopalvelussa.

Voit hakea korvausta

Saat apua korvaushakemuksen täyttämiseen tai muihin kysymyksiisi AXAn vakuutus- ja korvauspalvelusta (ma-to 9-17 ja pe 10-17). Sähköposti:

asiakaspalvelu@partners.axa

Vakavan sairauden turva on vakuutus vakavan sairauden varalle. Uusien sopimusten myynti päättyi 21.9.2021.

Kultaturva on vakuutus vakavan sairauden varalta. Uusien sopimusten myynti päättyi 30.9.2017.

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus ei vaikuta aiemmin myytyjen vakuutusten voimassaoloon. Omien vakuutustesi ominaisuudet voit tarkistaa vakuutuskirjastasi.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset maksetaan vakuutetulle lukuun ottamatta kuolemantapauskorvausta, joka maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on erityinen, vakuutusta koskeva määräys, joka ohittaa muun muassa testamentin ja avioehdon. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuskorvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen edunsaajamääräyksen mukaisesti riippumatta vakuutuksenottajan / vakuutetun olemassa olevasta tai myöhemmin tehdystä testamentista ja avioehdosta.

Edunsaajat ilmoitetaan vakuutushakemuksessa. Heitä voi olla yksi tai useampia.

Edunsaajamääräyksen muoto

Edunsaajamääräys ja sen peruuttaminen tai muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti AXAan. Peruuttamisen tai muutoksen voit ilmoittaa oheisella lomakkeella.

Kirjoita lomakkeelle uusi edunsaajamääräys kokonaisuudessaan. Tämä uusi edunsaajamääräys kumoaa aiemmin annetun. Lähetä muuttamasi edunsaajamääräys postissa tai faksilla AXAan. Yhteystiedot löytyvät lomakkeen alareunasta.

Mitkä lääkkeet eivät estä turvan saamista?

Astma - tarvittaessa otettava astmalääkitys ei ole este turvan ottamiselle. Säännöllinen, ympärivuotinen astmalääkitys on este.

Allergiat - tarvittaessa otettava allergialääkitys ei ole este turvan ottamiselle. Säännöllinen, ympärivuotinen allergialääkitys on este.

Migreeni ei ole este, kun diagnoosista on kulunut yli 12 kuukautta. Migreenin estolääkitys tai kohtauslääkitys eivät ole esteenä turvan ottamiselle.

Kilpirauhasen vajaatoiminta ei ole este turvan ottamiselle, jos siihen oleva lääkitys on ollut samalla tasolla viimeiset 12 kuukautta ennen turvan ottamista. Liikatoimintalääkitys on este.

Hormonilääkitys ei ole este, jos se on määrätty vaihdevuosivaivoihin tai lapsettomuushoitoihin.

E-pillerit eivät estä turvan saamista, ellei niitä ole määrätty seurantaa vaativaan sairauden hoitoon. Ehkäisyyn tai aknen hoitoon määrätyt e-pillerit eivät estä turvan saamista.

Estääkö pitkittynyt flunssa OP Vakava sairaus ja henkiturvan saamisen?

Kaikki yhtäjaksoisesti yli kaksi viikkoa kestäneet sairauslomat kuluneen 12 kk aikana estävät turvan saamisen.

Nopeasti ohimenevät ja tilapäiset vaivat, kuten vilustuminen, vatsakipu tai muut lyhytaikaiset vaivat eivät ole este. Sairausloman aikana turvaa ei voida myöntää. Vakuutusta voi hakea sairausloman tai mahdollisten kontrollien päätyttyä, jos sairausloma kesti korkeintaan 14 vrk.

Estääkö korona vakuutuksen saamista?

Koronan sairastaminen ei ole este. Jos koronan sairastamisesta jäi pysyviä tai seurantaa vaativia oireita tai olit sairauslomalla yli 14 vrk, voit hakea vakuutusta 12 kuukauden kuluttua oireiden, seurannan tai sairausloman päättymisestä.

Mitä jos sairastun vakuutuskauden alussa?

Vakuutuksenantaja maksaa korvauksen syöpäsairauksista vain silloin, kun sairaus todetaan aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua vakuutussopimuksen voimaantulosta. Vakuutuksenottaja hyväksyy tämän ehdon vakuutushakemuksessa.

Voinko ottaa turvan, jos minulla on joku vastaava voimassa oleva tuote?

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus ei vaikuta aiemmin ottamiesi vakuutusten voimassaoloon. Omien vakuutustesi ominaisuudet voit tarkistaa vakuutuskirjastasi.

Jos sinulla on aikaisempi Vakavan sairauden turva -vakuutus tai Kultaturva, ei se estä OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksen ottamista. Vakavan sairauden turvaa ei voi laajentaa, mutta Kultaturvan vakuutusmäärää voi muuttaa. Vanhan ja uuden turvan korvaussummien yhteenlaskettu määrä ei kuitenkaan voi ylittää 100 000 euroa.

Voiko vakuutusmäärää myöhemmin muuttaa?

Vakuutusmäärää voit halutessasi korottaa tai laskea kuluitta. Korotuksen voit tehdä uudella vakuutushakemuksella, jota varten tarvitaan uusi terveysselvitys. Alentaminen tehdään kirjallisesti, eikä se vaadi uuden terveysselvityksen täyttämistä.

Voit valita OP Vakava sairaus ja henkiturvan korvausmääräksi enimmillään 100 000 euroa.

Miksi ensimmäisen veloituksen yhteydessä menee useampi vakuutusmaksu?

Laskutamme vakuutusmaksun kuukausittain. Ensimmäisen vakuutuskauden maksussa veloitamme vähintään kahden kuukauden vakuutusmaksut, riippuen vakuutuksen alkamispäivästä ja valitsemastasi eräpäivästä. Eräpäivän voit valita itse ja sitä voit halutessasi muuttaa kuluitta.

Voinko valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan vakuutusasioitani?

Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan vakuutus- ja/tai korvausasioitasi. Tätä vakuutusta ei ole toistaiseksi mahdollista ostaa toiselle henkilölle verkkopalvelussa.

Voinko irtisanoa vakuutuksen?

Vakuutus on vapaaehtoinen, voit irtisanoa sen milloin tahansa.

Miten edunsaajan henkivakuutuskorvausta verotetaan?

Henkivakuutuskorvauksen verokohtelu riippuu siitä, mikä on ollut edunsaajan suhde vakuutettuun eli vainajaan.

 • Vakuutetun lähiomaisen vakuutuskorvaus on perintöveron alaista. Tuloverolain mukaisena lähiomaisena pidetään vakuutuksenottajan puolisoa tai puolison lasta, vakuutuksenottajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä, ottolasta tai kasvattilasta.
 • Muun kuin lähiomaisen saama vakuutuskorvaus verotetaan pääomatulona. Tällaisia edunsaajia ovat esimerkiksi vakuutetun muut sukulaiset sekä nimeltä mainitut edunsaajat.

Henkivakuutuksen verotukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä verottajaan.

Kysyttävää terveysselvityksestä?

Jos kaipaat apua terveysselvityksen tekemisessä, voit varata ajan neuvotteluun, jossa osaavat ammattilaiset auttavat sinua.

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Muutokset, korvauksen hakeminen ja vakuutuksen irtisanominen

Muutos- ja korvausasioissa voit olla yhteydessä osuuspankkiisi tai AXAn asiakaspalveluun. Korvaushakemuksen voit tehdä suoraan AXAn asiakasportaalissa.

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksen myöntävät Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy. Osuuspankit toimivat vakuutusyhtiöiden asiamiehenä. AXA hoitaa kaiken OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksen vakuutus- ja korvauspalveluun liittyvän asiakaspalvelun Pohjola Vakuutus Oy:n ja OP-Henkivakuutus Oy:n puolesta ja valtuuttamana.