Mies ja nainen sateenvarjon alla huonekasvin kanssa

OP Vakava sairaus ja henkiturva

Kolme turvaa samassa paketissa: vakava sairaus, tapaturmainen pysyvä haitta ja henkivakuutus.

Kattavaa turvaa

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus on vakavan sairauden turva. Vakuutus kattaa jopa 17 Suomessa yleisesti esiintyvää vakavaa sairautta.

Saat korvauksen myös tapaturmasta aiheutuvasta pysyvästä haitasta.

Vakuutus kattaa myös tapaturmaisen pysyvän haitan alkaen haitta-asteesta 8. Haittaluokkaa arvioidaan asteikolla 0—20, ja pysyvällä haitalla tarkoitetaan tapaturmasta aiheutuvaa haittaa henkilön yleiseen toimintakykyyn.

Henkivakuutus

Henkivakuutuksen korvauksessa ei ole merkitystä, aiheutuuko kuolema sairaudesta vai tapaturmasta. Vakuutus turvaa myös vakuutetun läheisiä. Jos vakuutettu kuolee, maksetaan hänen edunsaajilleen henkivakuutuskorvaus.

Korvaus vakuutuksesta maksetaan kerralla.

Korvaus vakuutuksesta maksetaan kerralla, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla. Vakavan sairauden ja tapaturmaisen haitan kertakorvaus maksetaan vakuutetulle, henkivakuutuskorvaus hänen edunsaajilleen.

Vakuutus on voimassa aina ja kaikkialla.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, työ- ja vapaa-ajalla ilman urheilurajoituksia.

Kattava vakavan sairauden vakuutus, tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutus ja henkivakuutus samassa paketissa

Elämän vastoinkäymisiä ei aina voi estää, mutta onneksi niihin voi varautua. Huolehdittavanasi on yksi asia vähemmän, kun saat OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksesta taloudellista lisäturvaa vastoinkäymisten varalle. Vakuutuksen kolme osa-aluetta ovat:

 1. Turvaa vakavan sairauden varalle
 2. Turvaa tapaturmaisen pysyvän haitan varalle
 3. Turvaa kuolintapauksessa eli henkivakuutus

Täytä lomake ja lähetä. Saat meiltä yhteydenoton.

Jos sinulla on jo OP:n tunnukset:

Täytä lomake

Jos sinulla ei ole vielä OP:n tunnuksia:

Varaa aika neuvottelulle

Täytä lomake ja lähetä. Saat meiltä yhteydenoton.

Täytä lomake

Kertakorvaus auttaa sinua ja läheisiäsi arjessa eteenpäin

 • Kertakorvauksen määrän voit valita itse. Se voi olla jopa 100 000 euroa.
 • Vakavan sairauden tai tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan vakuutetulle itselleen. Korvauksesta ei mene tuloveroa.
 • Henkivakuutuskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Korvaus vakavasta sairaudesta maksetaan heti, kun korvattava vakava sairaus on todettu. Korvaus pysyvästä haitasta voidaan maksaa vuoden kuluttua tapaturmasta, tai jo aiemmin, jos haitan pysyvyys ja peruuttamattomuus on todennettavissa.

Korvausta ei tarvitse välttämättä käyttää sairauden tai tapaturman hoitokuluihin, vaan sen voi käyttää kuinka haluaa. Korvauksen voit käyttää esimerkiksi parhaan mahdollisen hoidon hankkimiseen, tarvittavien apuvälineiden hankkimiseen tai kodin remontoimiseen sairauden tai tapaturman edellyttämällä tavalla. Tai vaikkapa vain toipumisloman viettämiseen.

Henkivakuutuskorvaus auttaa läheisiäsi. He saavat lisäturvaa toimeentuloonsa ja apua esimerkiksi perintöveron maksamiseen.

Jotkut saattavat ajatella, että vakuutus vakavan sairauden varalle on vain syöpävakuutus, mutta se on paljon muutakin. OP Vakava sairaus ja henkiturva korvaa seuraavat vakavat sairaudet:

 1. Syöpä
 2. Sydäninfarkti
 3. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus
 4. Aortta- ja hiippaläppäleikkaus
 5. Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito
 6. Munuaisten vajaatoiminta
 7. Aivohalvaus
 8. Elin- ja luuydinsiirto
 9. Halvaus
 10. MS-tauti
 11. Suuri palovamma
 12. Sokeus
 13. Kooma
 14. ALS-motoneuronisairaus
 15. Alzheimerin tauti
 16. Parkinsonin tauti
 17. Hyvänlaatuinen aivokasvain

Kenen on mahdollista saada OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus?

Voit turvata itsesi OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksella, jos

 • olet 18–64-vuotias,
 • olet terve ja
 • kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta.

Ennen vakuutuksen ottamista asiakas täyttää terveysselvityksen. Vakuutus on mahdollista myöntää kaikkien pankkien asiakkaille.

Mitä vakuutus maksaa?

Vakuutuksen hintaan vaikuttaa ikä, tupakointi ja valittu vakuutusmäärä. Hinnasto on tämän sivun alalaidassa.

Täytä lomake ja lähetä. Saat meiltä yhteydenoton.

Jos sinulla on jo OP:n tunnukset:

Täytä lomake

Jos sinulla ei ole vielä OP:n tunnuksia:

Varaa aika neuvottelulle

Täytä lomake ja lähetä. Saat meiltä yhteydenoton.

Täytä lomake

Pohjola Vahinkoapu -palvelu auttaa sinua vakuutuskorvauksen hakemisessa. Palvelusta saat apua kaikkiin Pohjola Vakuutuksen ja OP-Henkivakuutuksen vahinkotilanteisiin.

Vakavan sairauden turva on vakuutus vakavan sairauden varalle. Uusien sopimusten myynti päättyi 21.9.2021.

Kultaturva on vakuutus vakavan sairauden varalta. Uusien sopimusten myynti päättyi 30.9.2017.

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutus ei vaikuta aiemmin myytyjen vakuutusten voimassaoloon. Omien vakuutustesi ominaisuudet voit tarkistaa vakuutuskirjastasi.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset maksetaan vakuutetulle lukuun ottamatta kuolemantapauskorvausta, joka maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on erityinen, vakuutusta koskeva määräys, joka ohittaa muun muassa testamentin ja avioehdon. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuskorvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen edunsaajamääräyksen mukaisesti riippumatta vakuutuksenottajan / vakuutetun olemassa olevasta tai myöhemmin tehdystä testamentista ja avioehdosta.

Edunsaajat ilmoitetaan vakuutushakemuksessa. Heitä voi olla yksi tai useampia.

Edunsaajamääräyksen muoto

Edunsaajamääräys ja sen peruuttaminen tai muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti AXAan. Peruuttamisen tai muutoksen voit ilmoittaa oheisella lomakkeella.

Kirjoita lomakkeelle uusi edunsaajamääräys kokonaisuudessaan. Tämä uusi edunsaajamääräys kumoaa aiemmin annetun. Lähetä muuttamasi edunsaajamääräys postissa tai faksilla AXAan. Yhteystiedot löytyvät lomakkeen alareunasta.

OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksen myöntävät Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy. Osuuspankit toimivat vakuutusyhtiöiden asiamiehenä. AXA hoitaa kaiken OP Vakava sairaus ja henkiturva -vakuutuksen vakuutus- ja korvauspalveluun liittyvän asiakaspalvelun Pohjola Vakuutus Oy:n ja OP-Henkivakuutus Oy:n puolesta ja valtuuttamana.