Nuori pari astelee alas ulkoportraita.

Luoton takaisinmaksuturva

Lainanottajan perusturva

Lainamäärät, erityisesti asuntoluottojen määrät, ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet.

Pitkän laina-ajan kuluessa ehtii tapahtua monenlaista. Siksi on viisasta varautua jo ennakolta luoton takaisinmaksuturvalla lainanottajan merkittävimpiin riskeihin, jotka voivat toteutuessaan horjuttaa perheen taloutta suurestikin.

Takaisinmaksuturvassa on kaksi vaihtoehtoa:

  • Palkansaajat: työkyvyttömyys ja työttömyys tai Yrittäjät: työkyvyttömyys ja vakava sairaus
  • Palkansaajat ja yrittäjät: tapaturmainen pysyvä haitta ja kuolema

Voit vakuuttaa lainasi takaisinmaksuturvalla, jos olet 18-59-vuotias, terve ja kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta. Saadaksesi turvan työkyvyttömyyden, työttömyyden tai vakavan sairauden varalta, sinun on pitänyt lisäksi olla työssä tai harjoittaa yritystoimintaa vähintään kuusi kuukautta ennen vakuutuksen ottamista.

Takaisinmaksuturvan voit ottaa joko yksilöturvana tai pariturvana yhdessä lainakumppanin kanssa. Kumpikin teistä voi valita tarvitsemansa turvaosiot toisen valinnoista riippumatta. Yksin elävälle takaisinmaksuturva on vähintään yhtä tärkeä kuin perheelliselle, koska hän elää vain omien tulojensa varassa.

Turvan työkyvyttömyyden ja työttömyyden tai vakavan sairauden varalta myöntää AXA, ja turvan tapaturmaisen pysyvän haitan sekä kuoleman varalta myöntää OP-Henkivakuutus Oy.

Vaikka pahin mahdollinen tapahtuisi ja toinen meistä kuolisi, perhe selviäisi taloudellisesti. Korvauksen avulla asuntolainan voisi maksaa pois eikä jäljelle jääneen tarvitse tuskailla miten pitää koti.
Mika, Espoo

Oletko miettinyt miten saisit arjen sujumaan, vaikka elämässäsi tapahtuisi haastava muutos?

Kartoita oheisella lomakkeella taloudelliset riskisi, niin osaat varautua odotettuihin ja odottamattomiin muutoksiin sinulle sopivalla tavalla, kuten luoton takaisinmaksuturvalla, vakuutuksella vakavan sairauden varalta, korkosuojauksella sekä säästämisellä.

Takaisinmaksuturvan saat niin uuteen kuin vanhaankin lainaan. Luotosta voi vakuuttaa enintään
200 000 euroa, kuukausikorvaus on enintään 1 500 euroa ja vakuutusaika enintään 30 vuotta.

Turva kannattaa ottaa heti lainan ottamisen yhteydessä. Jos haluat turvan vanhaan lainaan, varaa aika Osuuspankkiin. Turvan muutoksissa voit olla yhteydessä omaan pankkiisi.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset maksetaan vakuutetulle lukuun ottamatta kuolemantapauskorvausta, joka maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on erityinen, vakuutusta koskeva määräys, joka ohittaa muun muassa testamentin ja avioehdon. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuskorvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen edunsaajamääräyksen mukaisesti riippumatta vakuutuksenottajan / vakuutetun olemassa olevasta tai myöhemmin tehdystä testamentista ja avioehdosta.

Edunsaajat ilmoitetaan vakuutushakemuksessa. Heitä voi olla yksi tai useampia.

Edunsaajamääräyksen muoto

Edunsaajamääräys ja sen peruuttaminen tai muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti AXAan. Peruuttamisen tai muutoksen voit ilmoittaa oheisella lomakkeella.

Kirjoita lomakkeelle uusi edunsaajamääräys kokonaisuudessaan. Tämä uusi edunsaajamääräys kumoaa aiemmin annetun. Lähetä muuttamasi edunsaajamääräys postissa tai faksilla AXAan. Yhteystiedot löytyvät lomakkeen alareunasta.

Turvan kuukausikorvaukset auttavat selviämään lainan kuukausierien maksamisesta työkyvyttömyyden (sairausloma) tai työttömyyden aikana.

Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_FI.svg Henkilo¦êasiakkaat_vakuutukset_takaisinmaksuturva_FI.svg

Kolmilapsinen perhe otti 82 000 euron asuntoluoton, jonka kuukausierä oli 564 euroa. Neljä vuotta myöhemmin perheen 36-vuotias isä menehtyi liikenneonnettomuudessa.

Perheen asuntolaina tuli maksettua pois jäljellä olevan vakuutetun luoton määrän suuruisella korvauksella, joka oli 69 100 euroa.