-

Bolån

Ett bolån för ditt livs hem

 

 • Ansök om bolån enkelt på nätet

  Be om en låneoffert på nätet. Med en låneansökan kan du också redan innan du ber om en låneoffert ta reda på hur stort bolån du kunde få.

 • Dra nytta av OP-bonus och rabatter

  Som ägarkund i andelsbanken kan du få OP-bonus till ett värde av hundratals euro för ditt bolån. Dessutom får du rejält med rabatt på våra banktjänster och försäkringar samt förnyade förmåner för placering.

 • Ett tryggt och smidigt bolån

  Du slipper oroa dig om ditt lån är skyddat mot överraskande förändringar i ditt liv eller i omvärlden. Med ett Räntetak och Återbetalningsskydd tryggar du bekvämt din och din familjs ekonomi.

 • Ansök enkelt också med en annan banks koder

  Det går smidigt att ansöka om bolån också om du är kund i en annan bank. Låneofferten binder dig inte till att ta lån, det är bara en offertbegäran.


Börja ansökan om bolån på nätet

Ansök om bolån

Vill du bekräfta den gemensamma ansökan om bolån?

Ge samtycke

Du behöver nättjänstkoder för att ansöka om bolån. Om du inte har koder till någon bank, ber vi dig kontakta kundtjänsten​.


Börja ansökan om bolån på nätet

Ansök om bolån

Vill du bekräfta den gemensamma ansökan om bolån?

Ge samtycke

Stegen mot dina drömmars hem

Ansökan om bolån börjar alltid med en digital låneansökan, vare sig du ansöker om lån ensam eller tillsammans med någon. Så här framskrider låneansökan:

 1. Fyll i och sänd låneansökan på nätet

 2. Du får en preliminär låneoffert genast eller så kontaktar vi dig

 3. Du för en låneförhandling med oss där vi går igenom bland annat uppgifterna som du lämnat i ansökan och säkerheterna för lånet

 4. Du får en låneoffert som är bindande för banken

Du kan ansöka om bolån för att köpa eller bygga en bostad eller för att köpa en tomt. Bostaden kan vara en fast bostad, fritidsbostad eller placeringsbostad. Ansök om bolån också då du behöver lån för grundlig renovering.


Planerar du en ytrenovering eller större anskaffningar för din bostad? Ett lämpligt finansieringssätt är ett banklån med säkerhet som är ett förmånligt alternativ jämfört med andra konsumentkrediter. Det är bra att gå igenom de här planerna redan då du förhandlar om ett bolån.


Lev bekymmersfritt med ditt bolån

Bostaden är den största investeringen för många finländare. När bankärendena löper smidigt, löper också vardagen och du kan betala lånet bekymmersfritt. Som ägarkund hos andelsbanken får du förmåner för viktiga saker genom hela livet. Ditt bolån ger OP-bonus, som används till exempel för betalningen av försäkringspremier för ditt nya hem. Du får också rejält med rabatt på våra banktjänster och försäkringar samt förnyade förmåner för placering

Ett tryggt bolån som anpassar sig efter ditt liv

Den som tar ett lån gör klokt i att bereda sig på förändringar i det egna livet och i omvärlden. Låneskydden ger dig sinnesfrid. Med ett räntetak försäkrar du dig om att månadsbetalningen på ditt lån inte blir alltför stor vid en räntestegring. Återbetalningsskyddet för kredit hjälper dig med lånets månadsbetalning om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller får ett bestående men. Det hjälper också dina anhöriga med lånebetalningen om du avlider plötsligt. Vårt bolån är flexibelt och följer din livssituation – vid behov kan du hålla paus i betalningen av låneamorteringarna. Läs mer om amorteringsfrihet här.

När lönar det sig att ansöka om bolån?

Det lönar sig att ansöka om bolån i god tid redan före bostadsvisningarna när det börjar kännas aktuellt att köpa en bostad. Du kan ansöka om bolån fastän du inte ännu vet vilken bostad du kommer att köpa eller vilka säkerheter som behövs. Låneofferten binder dig inte till att ta ett bolån hos oss, det är bara en offertbegäran!

Kan jag få bolån om...?

Grubblar du över hur din ekonomi eller livssituation påverkar dina möjligheter att få bolån? Fyll först i en låneansökan. Med hjälp av den kan vi sätta oss in i din situation. När vi fått ansökan kontaktar vi dig och går igenom uppgifterna tillsammans med dig och svarar på dina frågor. I allmänhet krävs det tillräcklig betalningsförmåga och godtagbara säkerheter för att få ett bolån. Vi kontrollerar också den sökandes kreditupplysningar.

Låneräknaren är till stor hjälp vid planeringen av kostnaderna för ett bolån. Med bolåneräknaren testar du enkelt hur månadsbetalningen för ditt bolån ändras då räntorna stiger och lånetiden förlängs eller förkortas.

Bolåneoffert

Efter låneförhandlingen får du en låneoffert som är bindande för banken. Då har banken förbundit sig att bevilja ett lån för en viss slags bostad på de villkor som avtalats vid låneförhandlingen. Med hjälp av den preliminära bolåneofferten är det möjligt att lämna ett villkorligt köpbud där villkoret för budet är att finansieringen går att arrangera.

Ibland kan det ta tid att hitta en lämplig bostad trots att låneoffert redan är klappat och klart. När du hittar en lämplig bostad kan du lämna ett bindande köpbud så fort du först försäkrat dig om att vi godtar bostaden som säkerhet för lånet.

Låneförhandlingen och bostadsaffären på distans eller i banken

Låneförhandlingen förs per telefon, på nätet eller i banken enligt ditt önskemål. Då försäkrar vi oss om att det finns säkerheter som banken godtar för ditt lån och så går vi igenom uppgifterna i din ansökan samt alternativen för tryggandet av din lånebetalning. Låneförhandlingen resulterar i en låneoffert som är bindande för banken, dvs. ett lånelöfte.

När du hittar en lämplig bostad, kan du underteckna låneavtalet med dina nättjänstkoder utan att besöka banken. Likaså kan du sköta bostadsaffären med hjälp av digitala tjänster oberoende av tid och plats.

Ansök om bolån

Ansök om bolån

Exempelkalkyl: Ett bolån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 170 000 euro med en betalningstid på 20 år är 1,10 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 1,00 % (1,00 % 2/2022) och för lånet debiteras en månatlig kreditavgift på 2,50 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 189 175,11 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 782,90 euro med en månads mellanrum. Lånet beviljas av andelsbanken.

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Dessutom debiteras en expeditionsavgift i samband med att lånet tas ut.

Du kan fylla i en låneansökan på nätet fastän du inte ännu är kund hos oss. Då du fyller i din bolåneansökan behöver du inte ännu exakt veta till exempel vilket pris den nya bostaden har. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta något lån.

I låneansökan ställer vi frågor om bland annat:

 • inkomster, utgifter, skulder och månadskostnaderna för skulderna för dig och eventuella andra lånesökande.
 • uppgifter om din förmögenhet.

En förutsättning för att få lån är att betalningsförmågan är tillräcklig. Då du ansöker om lån kontrollerar vi dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

 

För lånet behövs en säkerhet som tryggar återbetalningen. Den bostad som köps täcker största delen av lånet (vanligen 70 %). För resten kan det behövas tilläggssäkerhet.

Du kan ansöka om statsborgen för ditt bolån. Du kan också höra dig för om andelsbankens kreditgaranti eller be en annan person gå i borgen för ditt lån.

Räntorna är för närvarande exceptionellt låga. Du kan förbereda dig på en räntestegring genom att avtala om t.ex. ett räntetak för ditt lån.

Lång fast ränta

Den långa fasta räntan är ett unikt skydd för bolånets ränta under hela lånetiden, för upp till 25 år. Den är endast tillgänglig för Andelsbankens ägarkunder. Om du vill, kan du återbetala ditt bolån med fast ränta i förtid utan extra kostnader.

Räntetak

Med ett Räntetak kan du fastställa en övre gräns för referensräntan på ditt lån. Över den gränsen stiger referensräntan inte under Räntetakets giltighetstid. När du skyddar ditt lån med ett Räntetak fastställer du ett tak för referensräntan på ditt lån men drar ändå nytta av sjunkande räntor: om referensräntan är lägre än den taknivå du angett, är också referensräntan på ditt lån lägre.

Räntetak kan anslutas till såväl nya som gamla euriborbundna lån och betalas som en del av lånemarginalen eller med en engångsavgift. Priset på Räntetaket påverkas av den allmänna räntenivån, lånebeloppet, Räntetakets nivå och dess giltighetstid.

Amorteringsfrihet och andra ändringar Betalningspost, betalningsdag, extra amortering

Du kan genom OP-nättjänsten ansöka om amorteringsfrihet för ditt bolån och under den här tiden betalar du endast räntan. Du kan ansöka om ändring också i betalningsposten och betalningsdagen. För ändringar debiterar banken en avgift enligt servicetariffen.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsposten. Den extra amortering som görs i lånet flyttar inte på följande betalningspost eller betalningsdag. Inga kostnader debiteras för extra amorteringar.*

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret hittar du i avsnittet Lån. Gå efter det till avsnittet Dagliga penningaffärer och "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens kontonummer eller IBAN". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen tas från ditt konto under samma dag. 

* Om ditt lån har fast ränta, kontakta det kontor som har beviljat lånet, eftersom man vid extra amortering kan debitera en ersättning enligt lånevillkoren.

Lånebetalning och tryggande av återbetalningen Lånetid, amorteringssätt, återbetalningsskydd

Amorteringssättet och månadsbetalningen avtalas så de passar dig. Den rekommenderade lånetiden för ett bolån är högst 25 år. Månadsbetalningen borde vara högst 35 % av dina månatliga nettoinkomster, och du borde också klara av en räntestegring. Det lönar sig att dimensionera månadsbetalningen så att du vid sidan av den kan spara för framtida behov. Vid behov kan du få en amorteringsfri period för lånet. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntorna på lånet.

Totalräntan på bolånet består av en referensränta och bankens avgift för lånet (marginalen). Om du som referensränta för ditt bolån väljer t.ex. 12 mån. euribor, vet du exakt hur stor totalräntan på ditt lån är ett år framåt.

De vanligaste amorteringssätten för lån är bibehållen annuitet och ändrad annuitet.

Tryggande av återbetalningen av lånet

Under en lång lånetid kan det hända vad som helst. Återbetalningsskydd för kredit är den viktigaste försäkringen för den som tar ett bolån.  Du kan få försäkringen för såväl nya som gamla lån – som individuellt skydd eller parskydd tillsammans med din lånepartner.

Försäkringen hjälper dig att klara av att betala lånets månadsbetalningar om du blir sjuk eller arbetslös. Försäkringen betalar hela det återstående lånet, om den försäkrade avlider.

Asuntolaina_2_SV.svg Asuntolaina_2_SV.svg
BSP-lån Statligt räntestöd, bosparpremiesystemet

BSP-systemet, dvs. bosparpremiesystemet, är ett system som staten skapat för att uppmuntra och göra det lättare för unga att köpa sin första egna bostad.  Med BSP får du en exceptionellt god ränta på dina bostadsbesparingar och ett lån på förmånliga villkor.

Staten kan bevilja BSP-lånet eller en del av det räntestöd i 10 års tid. Om låneräntan under räntestödsperioden överstiger 3,8 %, betalar staten 70 % av den överskridande räntan.  Det finns ortvisa maximibelopp för räntestödslånet.

Som säkerhet för BSP-lånet räcker oftast bostaden och statsborgen.

ASP_Miten toimii infografiikka_SV.svg
Bygglån Byggande, kostnadskalkyl, byggkostnader

Vi erbjuder ett flexibelt lån som vi skräddarsytt för dina behov då du bygger eget hem.

Bygglånet är ett normalt bolån, men till avvikelse från vanliga bolån är den primära säkerheten för byggobjektet i regel tomten. Byggnadens säkerhetsvärde ökar i takt med att byggarbetet framskrider, och lånet tas ut i mindre poster i relation till byggarbetet. Under byggtiden kan du betala bara ränta på lånet till exempel i ett års tid, varvid kostnaderna inte blir för stora.

Vill du konkurrensutsätta ett nytt eller gammalt bolån? Läs mer om hur man kan konkurrensutsätta sitt bolån enkelt på nätet.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Läs villkoren för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Bolånet beviljas av andelsbanken.