Tyytyväinen pariskunta makoilee lattialla.

Bolån

Ansök om lån för ett hem, en stuga eller en placeringsbostad

Ansök om bolån enkelt på nätet

Du kan ansöka om bolån för att köpa ett eget hem, återbetala husbolagslånet eller konkurrensutsätta eller flytta ditt nuvarande bolån. Om du ännu inte är kund hos andelsbanken kan du ansöka om bolån också med en annan banks koder.

Ansök om bolån i god tid: be om en låneoffert redan då du börjar planera ett nytt hem. Ansökan binder dig inte till att ta ett lån.

Då du är ägarkund i andelsbanken får du OP-bonus för ditt bolån

Som ägarkund i andelsbanken kan du få OP-bonus till ett värde av hundratals euro för ditt bolån. OP-bonusar används till avgifter och arvoden som annars skulle debitera kontot. Som ägarkund får du OP-bonus 40 procent mer än normalt år 2024.

Som ägarkund får också förmåner på bank- och placeringstjänster och försäkringar.

Fundera på framtiden och trygga din ekonomi i händelse av överraskningar

Livet eller världen kan ibland överraska, men du kan förbereda dig för överraskningarna genom att skydda ditt lån. Ett räntetak och en försäkring vid arbetslöshet eller allvarlig sjukdom tryggar din ekonomi.

Ansök om bolån eller ge samtycke till en gemensam ansökan

Påbörja en ansökan om bolån, fortsätt en ansökan som du redan påbörjat eller lägg till bilagor som behövs.

Ansök om bolån

Bekräfta en gemensam ansökan om bolån som en annan sökande påbörjat.

Gå till samtycken

 

Påbörja en ansökan om bolån eller fortsätt en ansökan som du redan påbörjat.

Ansök om bolån

Bekräfta en gemensam ansökan om bolån som en annan sökande påbörjat.

Ge samtycke

Du behöver nättjänstkoder för att ansöka om bolån. Vår kundtjänst hjälper dig om du inte har nätbankskoder till någon bank. Kontakta vår kundtjänst

Så här ansöker du om bolån

  1. Börja med att fylla i låneansökan på nätet
    Om du ansöker om ett lån tillsammans med någon annan, nämn detta i ansökan. Då du har skickat ansökan kan den andra sökanden godkänna ansökan via länken ovan.
  2. Vi kontaktar dig Tillsammans med någon av våra experter går du igenom bland annat säkerheterna som behövs för lånet. I vissa fall får du en preliminär offert redan innan vi kontaktar dig. I offerten anges det lånebelopp som kan beviljas dig ifall du har säkerheter som banken godkänner.
  3. Berätta för oss då du hittar en lämplig bostadVi går igenom uppgifterna om bostaden och försäkrar oss om att den kan användas som säkerhet för lånet.
  4. Du får en låneoffert som är bindande för banken och kan göra ett köpeanbud på bostaden
Kan jag få bolån om...? Det enklaste sättet att få veta om du kan få bolån är att göra en låneansökan. Den förbinder dig inte till någonting.

Flytta ditt bolån till din bekanta och trygga andelsbank

När har du senast konkurrensutsatt ditt bolån? Be om en låneoffert – den kostar ingenting och förbinder dig inte till någonting.  Börja med att fylla i en låneansökan – vi kontaktar dig snart. Du kan också be om en låneoffert med en annan banks koder.

Ansök om bolån

Ansök om bolån

Skuldvillkor (pdf)
Pantsättningsvillkor från och med 14.12.2017 (pdf)
Borgensvillkor från och med 14.12.2017 (pdf)
Blanketten Pantuppgifter (pdf)
Blanketten Uppgifter om borgensmannen (pdf)

Exempelkalkyl: Ett bolån är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 2,679 % (17.10.2022), är den effektiva räntan på ett bolån på 170 000 euro med en återbetalningstid på 20 år 3,871 %, då lånets marginal är 1,00 %. För lånet tas ut månatligen en kreditavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 242 835,33 euro.

Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut på en gång, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att lånet betalas tillbaka med jämna poster på 1 010,71 euro med en månads mellanrum. 

Ett bolån är ofta ett långfristigt banklån med säkerhet med en betalningstid på 20–25 år. Du kan ansöka om det för en bostad, tomt, placeringsbostad eller fritidsbostad, eller för att bygga ett nytt hem.

När du begär bolåneoffert frågar vi dig om din ekonomiska situation: dina inkomster och skulder. Med hjälp av dem uppskattar vi din betalningsförmåga, det vill säga ett hur stort lån du kan betala tillbaka, så att du ändå har tillräckligt med pengar att leva på. 

Utöver tillräcklig betalningsförmåga behövs det för ett bolån oftast säkerheter eller en borgensman samt i någon mån egna besparingar – det är i allmänhet inte möjligt att finansiera hela hemmet med ett bolån.

Räntan på ett bolån (referensränta eller fast ränta), kundspecifik marginal, lånetid och säkerheter avtalas alltid från fall till fall. På beviljandet av lånet och på det eventuella lånebeloppet inverkar bland annat kundens betalningsförmåga och ekonomiska situation. När du begär låneoffert av oss, kontaktar en av våra experter dig så att ni tillsammans kan gå igenom de viktigaste lånevillkoren.
Lånebeloppet bedöms alltid från fall till fall. Det påverkas bland annat av din ekonomiska situation samt priset på den bostad som köps, i vilket skick den är och var den ligger. Enklast tar du reda på beloppet på ditt eventuella lån genom att begära låneoffert av oss. Låneofferten är avgiftsfri och den är inte bindande.

Som säkerhet för ett bolån duger oftast till exempel den bostad som köps. Högst 70 procent av värdet på den kan godkännas som säkerhet. Om du behöver lån för mer än 70 procent av bostadens värde, behöver banken i allmänhet även andra säkerheter för lånet. Som extra säkerheter kan användas till exempel Garantias bolånegaranti eller Andelsbankens kreditgaranti. För ett bolån kan du även ansöka om statsborgen. Om du har en borgensman för ditt lån, kan som säkerhet duga även borgensmannens egendom som pantsätts.

 

Om du vill minska månadsbetalningen för lånet eller ta amorteringsfri tid, kan du ansöka om ändring av betalningsplanen. Gör en ansökan i god tid, senast 15 och tidigast 90 dygn före tidpunkten för den önskade ändringen. För ändringen debiteras en serviceavgift enligt tariffen, som för andelsbankens ägarkunder kan betalas med OP-bonus. Om du inte har OP-bonus, tas serviceavgiften ut i samband med följande betalning av lånet. 

Extra amortering och förhandsamortering av ett bolån är i regel avgiftsfri. Om ditt lån har fast ränta, kan banken ta ut en avgift för en extra amortering. 

Du kan konkurrensutsätta ett bolån genom att begära jämförbara offerter av olika banker och finansiella institut. Om ditt bolån är i en annan bank för tillfället, begär låneoffert av oss. När du har fyllt i låneansökan, kontaktas du av vår expert så att ni tillsammans kan gå igenom villkoren för låneofferten, de förmåner som du som andelsbankens ägarkund får för bolånet, samt de säkerheter som behövs för lånet.

 

Ett bolån är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,116 % (16.08.2023), är den effektiva räntan på ett bolån på 170 000 euro med en återbetalningstid på 20 år 5,0 %, då lånets marginal är 0,7 %. För lånet tas ut månatligen en kreditavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 266 183,85 euro.

Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut på en gång, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att lånet betalas tillbaka med jämna poster på 1 103,77 euro med en månads mellanrum. 

 

Bolånet beviljas av andelsbanken.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.