Äiti, lapsi ja isä

Räntetak

Med ett räntetak tryggar du din ekonomi då räntorna börjar stiga.

Det lönar sig att ta ett räntetak medan räntorna är låga

 1. Kan anslutas till både nya och gamla euriborbundna lån

  Ett räntetak blir förmånligt då det har tagits medan räntorna är låga. Priset på räntetaket påverkas av den räntenivå som råder då räntetaket tas.

 2. Månadsbetalningen på ditt bolån skenar inte iväg

  Du försäkrar dig om att månadsbetalningen på ditt bolån inte stiger över en avtalad gräns då räntorna stiger.

 3. Njut av låga räntor också i framtiden

  Räntorna har länge varit låga – med ett räntetak kan du försäkra dig om att du får njuta av låga räntor också i framtiden. Du kan få ett räntetak för upp till 14 år.

Hur fungerar räntetaket?

 1. Vi erbjuder en gräns som bolåneräntan inte går över

 2. Du kan välja ett tak för dina räntor för 5, 7, 10 eller hela 14 år

 3. Du kan betala räntetaket antingen som del av lånemarginalen eller på en gång

Ett räntetak skyddar ditt bolån mot räntestegringar

Nu amorterar du ditt bolån snabbare än någonsin – tack vare de låga räntorna. Det är onödigt att försöka förutse de framtida räntorna, eftersom du lugnt kan njuta av de låga räntorna genom att ta ett räntetak för ditt lån.

Ett räntetak innebär att ett tak sätts ut för räntesatsen på ditt bolån. Då stiger den ränta som du betalar inte över den avtalade räntesatsen under en avtalad period. Du kan välja ett räntetak för ditt lån för den tid som passar dig – upp till 14 år – och välja att betala för det antingen som en del av lånemarginalen eller på en gång. Storleken på räntetaksavgiften beror på läget på räntemarknaden samt på räntetakets nivå och giltighetstid.

Ett räntetak är förmånligast då räntorna är låga

Det lönar sig att ta ett räntetak innan räntorna stiger. Priset på räntetaket bestäms enligt räntenivån då avtalet ingås. Om räntorna är låga då avtalet ingås, innebär det alltså ett förmånligt räntetak flera år framöver. Vi erbjuder räntetak för upp till 14 år.

Med hjälp av ett räntetak är det lättare att planera ekonomin. Du vet exakt hur högt dina månatliga amorteringar på bolånet kan stiga.

Det lönar sig att förbereda sig för såväl yttre som personliga risker i ekonomin. Med hjälp av ett räntetak kan du försäkra dig om att de månatliga amorteringarna på ditt bolån inte blir för stora även om räntorna skulle stiga rejält från de nuvarande. Räntorna har länge hållit sig exceptionellt låga, så du gör klokt i att förbereda dig på en räntestegring.

Betalningen för räntetaket

Du kan välja att betala för räntetaket endera som del av lånets betalningspost eller på en gång:

 • Då avgiften för räntetaket är i marginalen betalas räntetaksavgiften som en del av kreditbetalningsposten, dvs. den ingår i marginalen på krediten. Ett räntetak kan hävas i förtid endast i samband med att hela lånet återbetalas. Om en kredit med räntetak återbetalas i förtid under räntetaksperioden, upphör också räntetaket.
 • Då räntetaksavgiften betalas på en gång betalas den då avtalet om räntetaket ingås. Om en kredit med räntetak återbetalas i förtid under räntetaksperioden, betalar banken tillbaka räntetaksavgiften till kunden enligt återbetalningstidpunktens marknadspris för den del av kapitalet som är i bruk och för den återstående räntetaksperioden, dock högst beloppet av den ursprungliga räntetaksavgiften. Avgiften betalas inte tillbaka, om delar av den avtalade krediten blir outtagna eller om kunden vill frångå räntetaket under räntetaksperioden.

Sov lugnt utan bekymmer om högre räntor

Tack vare räntetaket behöver du inte bekymra dig för hur en räntestegring påverkar lånebetalningen. Du kan ta ett räntetak till både nya och gamla bolån. Vid behov kan du samtidigt som du tar räntetaket avtala med banken om andra ändringar i ditt bolån, t.ex. om amorteringsfrihet.

Ta ett räntetak

I samband med ränteskyddet lönar det sig att också skydda bolånet med tanke på arbetslöshet, arbetsoförmåga och längre sjukledighet. Välj en sådan månadsbetalning att du också kan spara vid sidan av lånebetalningen.

Teckna en hemförsäkring för ditt nya hem behändigt under samma tak!

Förmåner för ägarkunder

 • Ägarkunderna får brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet 45 procent förmånligare. Priset för dagliga banktjänster för ägarkunder är 3,95 €/mån (Normalt 5,45 €/mån.). Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt.
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Ränteskyddet beviljas av andelsbanken.