Näkymä omakotitalon kuistilta. Nainen avaa talon ovea ja hymyilee. Pitkä kiinteä korko.

Lång fast ränta

Skydda ditt lån för upp till 25 år.
1

Fast ränta för hela lånetiden

Du känner till dina räntekostnader för hela lånetiden, rent av 25 år.

2

Endast från oss

Endast som OP ägarkund får du en lång fast på ditt bolån.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina banktjänster och OP-bonus.

Lång fast ränta, upp till 25 år – en förmån för ägarkunder!

Räntorna har hållits historiskt låga redan flera år. Men det är svårt att förutspå hur de utvecklas i framtiden. Du kan helt undvika räntefluktuationer genom att välja en lång fast ränta på ditt lån.

Fast ränta skyddar ditt lån från en räntestegring. Som ägarkund hos oss kan du nu få en lång fast ränta på ditt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. Om du vill kan du återbetala ditt bolån med lång fast ränta i förtid utan extra kostnader.

Nu när räntorna är låga är det förmånligt skydda ditt bolån mot räntestegringar för en längre tid!
Pitkä kiinteä korko

För vem lämpar sig fast ränta?

Lång fast ränta passar dig som vill försäkra dig om att räntekostnaderna för bolånet hålls oförändrade under hela lånetiden. Vid behov kan du avtala med banken om andra ändringar i ditt bolån med fast ränta, t.ex. om amorteringsfrihet. Både gamla och nya ägarkunder kan få en lång fast ränta på sitt bolån. Därtill drar du nytta av OP-bonus.
I samband med ränteskyddet lönar det sig att också skydda bolånet med tanke på arbetslöshet, arbetsoförmåga och längre sjukledighet. Välj en sådan månadsbetalning att du också kan spara vid sidan av lånebetalningen.
Teckna samtidigt en hemförsäkring för ditt nya hem – behändigt under samma tak!

Ägarkundsförmåner för dagliga penningaffärer

Som ägarkund använder du de dagliga banktjänsterna förmånligare och drar nytta av bland annat följande förmåner: 

  • Du får OP-nättjänsten, ett brukskonto och ett OP-Visa-kort för 3,95 euro per månad. (Normalt 5,45 €/mån.) 
  • Vid kortbetalningar kan du välja en Produktskyddsförsäkring, som är avgiftsfri för ägarkunder och som skyddar dina kortinköp i ett halvt år från köptidpunkten överallt i världen, också i nätbutiker.

OP-bonus

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier. Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för:

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordonen.
Ränteskyddet beviljas av andelsbanken.