Äiti ja lapset

Räntetak

Med hjälp av ett Räntetak kan du förutse räntekostnaderna för ditt lån flera år framåt.

Räntetaket hjälper dig förutse lånekostnaderna även om räntorna skulle stiga

Med ett Räntetak kan du fastställa en övre gräns för referensräntan på ditt lån för till och med 14 år. Så skyddar du din ekonomi mot räntestegringar.

Med Räntetaket fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån, men drar också nytta av sjunkande räntor

Med ett Räntetak fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån, men om referensräntan är under den taknivå du fastställt drar du också nytta av den lägre räntan.

Flexibelt lån med Räntetak

Betalningsplanen för ett lån som skyddats med ett Räntetak hålls flexibel. Det går att komma överens om ändringar i lånets betalningsplan och lånet kan betalas tillbaka i förtid, varmed Räntetaket upphör att gälla och ingen separat kostnad debiteras för det.

Räntetaket skyddar mot räntehöjningar och hjälper att trygga ekonomin

Med ett Räntetak fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån. Över den gränsen stiger referensräntan inte under Räntetakets giltighetstid. Du kan ta ett Räntetak för ett gammalt eller nytt lån för önskad period: fem, sju, tio eller till och med 14 år.

Räntetaket är ett ränteskydd som lämpar sig för bolån och andra lån med euriborränta. Förutom bolånet kan du också skydda din konsumentkredit med ett Räntetak.

Har du redan testat med räknaren hur en räntehöjning skulle påverka månadsbetalningen på ditt lån?

 

Priset på Räntetaket bestäms enligt den rådande räntenivån

Priset på Räntetaket bestäms enligt räntenivån då avtalet ingås. Om räntorna stiger, stiger också priset på nya räntetak. 
Du kan betala för Räntetaket som en del av lånebetalningsposten eller med en engångsavgift.

Avgiften för Räntetaket betalas på en gång då avtalet om Räntetaket ingås (Räntetak med engångsavgift) eller månatligen som en del av lånemarginalen under Räntetakets giltighetstid (Räntetak, vars avgift debiteras i marginalen).

Betalning av Räntetaket i marginalen

Då avgiften för Räntetaket debiteras i marginalen, betalas den som en del av lånebetalningen, den ingår alltså i lånets totala ränta under Räntetakets giltighetstid. Räntetaket kan inte sägas upp i förtid. Om ett lån som skyddats med ett Räntetak betalas tillbaka i förtid, upphör Räntetaket att gälla och ingen separat kostnad debiteras för det.

Betalning av Räntetaket på en gång

Ett Räntetak med engångsavgift betalas på en gång då det skaffas. Ett Räntetak med engångsavgift kan sägas upp för ett lån i förtid. Då betalar banken tillbaka räntetaksavgiften för det utestående kapitalet och den outnyttjade räntetaksperioden. Banken betalar tillbaka avgiften enligt betalningstidpunktens marknadspris och högst till beloppet av den ursprungliga räntetaksavgiften. Detta gäller även om ett lån som skyddats med ett Räntetak med engångsavgift betalas tillbaka i förtid.

I samband med ränteskyddet lönar det sig att också skydda bolånet med tanke på arbetslöshet, arbetsoförmåga och längre sjukledighet. Välj en sådan månadsbetalning att du också kan spara vid sidan av lånebetalningen.
Lång fast räntan beviljas av andelsbanken.