Äiti ja lapset

Räntetak

Med ett räntetak tryggar du din ekonomi då räntorna börjar stiga.

Som förmånligast när räntorna är låga

Priset på Räntetaket påverkas avsevärt av den räntenivå som råder vid köptidpunkten. Det är förmånligast att köpa ett Räntetak då referensräntorna är låga – därför är det aktuellt just nu.

Låg referensränta flera år framöver

Du kan ta ett räntetak till ett gammalt eller nytt lån för en önskad period: 5, 7, 10 eller 14 år.

Månadsutgifterna för lånet hålls under kontroll

Då du förser ditt bolån med ett Räntetak vet du exakt hur stor din månatliga maximala lånebetalning kan bli. Räntorna på ditt lån hålls under kontroll också om räntenivån stiger.

Ett Räntetak skyddar ditt bolån mot räntehöjningar

Nu amorterar du ditt bolån snabbare än någonsin – tack vare de låga räntorna. Det är kanske just därför man inte så ofta kommer att tänka på hur en räntestegring kan höja månadsbetalningen på det egna lånet under kommande år. Nu är det ändå en bra stund att fundera på framtiden. Då ditt lån i god tid förses med ett Räntetak, kan du dra nytta av den låga räntenivån också när räntorna börjar stiga.

Ett Räntetak innebär att en övre gräns fastställs för referensräntan på lånet, så att räntorna inte kan stiga över den gränsen. Det är ett ränteskydd som lämpar sig för bolån och andra lån med euriborränta.

Be om offert

Boka tid

 
 

Priset är förmånligast då räntorna är låga

Det lönar sig att skaffa ett Räntetak innan räntorna stiger, eftersom priset på det fastställs utgående från räntan då avtalet ingås – ju lägre räntor, desto förmånligare Räntetak. Om räntorna är låga då avtalet ingås, innebär det alltså ett förmånligt Räntetak flera år framöver. Du väljer om du vill betala för Räntetaket antingen som del av lånets betalningspost eller med en engångsavgift.

Har du redan testat med räknaren hur en räntehöjning påverkar månadsbetalningen på ditt lån?

Så här köper du ett Räntetak

  1. Be om en offert i nättjänsten eller boka tid för ett möte per telefon, på nätet eller på kontoret.
  2. En expert hos oss hjälper dig att välja ett Räntetak som motsvarar dina behov.
  3. Räntetaket är i kraft.

Avgiften för Räntetaket betalas på en gång då avtalet om Räntetaket ingås (Räntetak med engångsavgift) eller månatligen som en del av lånemarginalen under Räntetakets giltighetstid (Räntetak, vars avgift debiteras i marginalen).

Betalning av Räntetaket i marginalen

Då avgiften för Räntetaket debiteras i marginalen, betalas den som en del av lånebetalningen, den ingår alltså i lånets totala ränta under Räntetakets giltighetstid. Räntetaket kan inte sägas upp i förtid. Om ett lån som skyddats med ett Räntetak betalas tillbaka i förtid, upphör Räntetaket att gälla och ingen separat kostnad debiteras för det.

Betalning av Räntetaket på en gång

Ett Räntetak med engångsavgift betalas på en gång då det skaffas. Ett Räntetak med engångsavgift kan sägas upp för ett lån i förtid. Då betalar banken tillbaka räntetaksavgiften för det utestående kapitalet och den outnyttjade räntetaksperioden. Banken betalar tillbaka avgiften enligt betalningstidpunktens marknadspris och högst till beloppet av den ursprungliga räntetaksavgiften. Detta gäller även om ett lån som skyddats med ett Räntetak med engångsavgift betalas tillbaka i förtid.

I samband med ränteskyddet lönar det sig att också skydda bolånet med tanke på arbetslöshet, arbetsoförmåga och längre sjukledighet. Välj en sådan månadsbetalning att du också kan spara vid sidan av lånebetalningen.

Teckna en hemförsäkring för ditt nya hem behändigt under samma tak!

Förmåner för ägarkunder

  • Ägarkunderna får brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet 45 procent förmånligare. Priset för dagliga banktjänster för ägarkunder är 3,95 €/mån (Normalt 5,45 €/mån.). Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt.
  • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Ränteskyddet beviljas av andelsbanken.