Kiinteä korkojakso kuva

Fastränteperiod

Fasta lånebetalningskostnader på ditt lån
1

Fast ränta som del av lånetiden

Du kan välja en fast ränteperiod på upp till 10 år för ditt bolån.

2

Fasta räntekostnader

Du känner till dina räntekostnader för en längre period.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina banktjänster och OP-bonus.

Säkerställ kostnaderna för ditt bolån för fastränteperioden

Räntorna har hållits historiskt låga redan i åratal men det är svårt att förutspå hur de utvecklas i framtiden. Skydda dig mot en räntestegring för många år framåt genom att välja en fastränteperiod på ditt bolån. Du kan välja en fast ränteperiod på under 10 år för både nya och gamla bolån.

Om du vill kan du dela upp lånet i två delar och betala fast ränta på den ena delen och rörlig ränta på den andra. Då kan du dra nytta av den trygghet som den fasta ränteperioden ger och samtidigt fritt amortera eller återbetala ditt lån med rörlig ränta.

Om du inte gör några ändringar i lånet, föranleder perioden med fast ränta inte några extra kostnader. Kontakta din bank om du ändå exempelvis vill återbetala lånet med fast ränta i förtid. Förtida betalning av lånet kan leda till kostnader om räntorna har sjunkit.

Nu när räntorna är låga är det förmånligt skydda ditt bolån mot räntestegringar för en längre tid!
Kiinteä korkojakso

För vem lämpar sig en fastränteperiod?

En fastränteperiod passar dig som vill försäkra dig om att lånebetalningskostnaderna är desamma under en för dig lämplig tidsperiod. Du kan välja en fastränteperiod för både nya och gamla bolån.

Om du vill förhandla om en fastränteperiod för ditt nuvarande bolån kan du kontakta din andelsbank via op.fi eller ringa telefontjänsten 010 253 0022 (lna/msa) för att boka tid för ett nätmöte eller till ett kontor.

I samband med ränteskyddet lönar det sig att också skydda bolånet med tanke på arbetslöshet, arbetsoförmåga och längre sjukledighet. Välj en sådan månadsbetalning att du också kan spara vid sidan av lånebetalningen.
Teckna samtidigt en hemförsäkring för ditt nya hem – behändigt under samma tak!

Förmåner för ägarkunder

  • Ägarkunderna får brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet 45 procent förmånligare. Priset för dagliga banktjänster för ägarkunder är 3,95 €/mån. (Normalt 5,45 €/mån.). Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt.
  • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för:

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordonen

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Ränteskyddet beviljas av andelsbanken.