Fastränteperiod

Fasta lånebetalningskostnader på ditt lån

Fast ränta som del av lånetiden

Du kan välja en fast ränteperiod på upp till 10 år för ditt bolån.

Fasta räntekostnader

Du känner till dina räntekostnader för en längre period.

Säkerställ kostnaderna för ditt bolån för fastränteperioden

Skydda dig mot en räntestegring för många år framåt genom att välja en fastränteperiod på ditt bolån. Du kan välja en fast ränteperiod på under 10 år för både nya och gamla bolån.

Om du vill kan du dela upp lånet i två delar och betala fast ränta på den ena delen och rörlig ränta på den andra. Då kan du dra nytta av den trygghet som den fasta ränteperioden ger och samtidigt fritt amortera eller återbetala ditt lån med rörlig ränta.

Om du inte gör några ändringar i lånet, föranleder perioden med fast ränta inte några extra kostnader. Kontakta din bank om du ändå exempelvis vill återbetala lånet med fast ränta i förtid. Förtida betalning av lånet kan leda till kostnader om räntorna har sjunkit.

Skydda dig mot en räntestegring för många år framåt genom att välja en fastränteperiod på ditt bolån.
Kiinteä korkojakso

För vem lämpar sig en fastränteperiod?

En fastränteperiod passar dig som vill försäkra dig om att lånebetalningskostnaderna är desamma under en för dig lämplig tidsperiod. Du kan välja en fastränteperiod för både nya och gamla bolån.

Om du vill förhandla om en fastränteperiod för ditt nuvarande bolån kan du kontakta din andelsbank via op.fi eller kontakta kundtjänsten.

Fastränteperiod beviljas av andelsbanken.

I samband med ränteskyddet lönar det sig att också skydda bolånet med tanke på arbetslöshet, arbetsoförmåga och längre sjukledighet. Välj en sådan månadsbetalning att du också kan spara vid sidan av lånebetalningen.
Teckna samtidigt en hemförsäkring för ditt nya hem – behändigt under samma tak!

Förmåner för ägarkunder

  • Som andelsbanken ägarkund får du mångsidiga tjänster för dagliga ärenden med rejäla rabatter. 
  • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för lån och försäkringspremier.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.