Omistaja-asiakas saa etuja pankkiasioinnistaan ja asionti sujuu helposti vaikka kotisohvalla.

Ägarkundsförmåner för bankärenden

Som ägarkund får du dina dagliga banktjänster förmånligare och dessutom många andra förmåner..

Dagliga banktjänster förmånligare 

Som ägarkund får du ett brukskonto, OP-nättjänsten och OP-Visa förmånligare, och resten kan du betala med OP-bonus som du samlar. Priset för dagliga banktjänster för ägarkunder är 3,95 €/mån. (normalt 5,45 €/mån.). 
Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt. Du kan välja antingen ett OP-Visa Debit-, OP-Visa Credit/Debit eller OP-Visa Electron-kort.

Övriga förmåner:

  • Inköpsskydd för inköp med OP-Visa till och med 31.12.2017. Om du är ägarkund får du det nya Produktskyddet från och med 1.1.2018. Utöver alla credit-inköp som du gör med OP-Visa-kortet gäller Produktskyddet också alla debit-inköp. Förmånen gäller också ägarkunders OP-Mastercard-kort.
  • Fast ränta på ditt bolån för hela lånetiden
  • 250 euro rabatt på OP-Hemmets förmedlingsprovision
  • Studielån utan expeditionsavgift

Tjänstekonceptet för dagliga bankärenden omfattar

  • ett brukskonto*
  • OP-nättjänsten
  • Ett OP-Visa-, OP-Visa Electron-, OP-Visa Debit- eller OP-Visa Gold-kort**
  • nätkontoutdrag.

*) Brukskonto med periodiska inbetalningar innebär att inbetalningarna på de egna kontona under tre månader är minst 500 euro. Till inbetalningarna räknas alla inbetalningar med undantag för gireringar mellan egna konton.
**) För innehavare av OP-Visa Gold kostar de dagliga banktjänsterna 8,00 €/mån.

Då du har ett OP-Visa-kort har du automatiskt en Inköpsskyddsförsäkring, som sägs upp att upphöra 31.12.2017. Det går att ansöka om ersättning på basis av Inköpsskyddet också efter uppsägningen, om inköpet har gjorts 2017 och villkoren för Inköpsskyddet i övrigt uppfylls.

> Läs produktbeskrivningen för Inköpsskydd

> Läs villkoren för Inköpsskydd

Som ägarkund får du i stället för Inköpsskyddet automatiskt en Produktskyddsförsäkring från och med 1.1.2018. 

Produktskyddet är en försäkring för ägarkunder och den är mer omfattande än förr, eftersom den utöver credit-inköp också gäller för debit-inköp i 180 dagar. Den gäller inköp som ägarkunder har gjort med sitt OP-Visa Credit/Debit-kombikort, dvs. OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum eller OP-Mastercard Credit. Försäkringen gäller också parallellkort som har anslutits till ägarkundens kort.

Självrisken i Produktskyddsförsäkringen är 75 euro.

Produktskyddet beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

> Läs mer om Produktskydd

> Läs produktbeskrivningen för Produktskydd (pdf)

> Läs villkoren för Produktskydd (pdf)

OP-Visa Gold-kortet har ett unikt avbeställningsskydd vid resa

Till kortet hör automatiskt ett unikt avbeställningsskydd vid resa. Då du har betalat din utlandsresa, logi eller tjänster i anslutning till en resa, t.ex. konsertbiljetter eller en utflykt, kan du avbeställa resan oberoende av orsak, t.ex. på grund av arbetsförhinder.
Avbeställningsskyddet vid resa ersätter också hela familjens gemensamma utlandsresa då resan har betalats med kortets credit-funktion. Ersättningen är 75 % av priset för resan, login och de övriga tjänsterna.

Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden. Som ägarkund hos oss kan du också återbetala ditt bolån med lång fast ränta när som helst utan extra kostnader.
För ägarkunder studielån utan expeditionsavgift, då lånet söks via tjänsten op.fi.

Som ägarkund får du 250 euro rabatt på OP-Fastighetscentralens förmedlingsprovision (inte på minimiprovisionen).