Varje hem behöver en försäkring

En hemförsäkring är bra att ha, oberoende av om man bor på hyra eller i egen bostad.

Bor du i flervånings-, rad- eller parhus?

Då du bor i en aktielägenhet kan du försäkra ditt lösöre samt de fasta maskiner och konstruktioner i bostaden som du bär ansvar för. Försäkringen ersätter till exempel skadorna då en diskmaskin plötsligt förorsakat ett läckage samt skador på apparater som beror på åska. Hemförsäkringen ersätter också sällskapsdjur som dör till följd av olycksfall.

Kontrollera också att bostadsbolagets försäkringar är i skick. Bostadsbolaget försäkrar själv byggnaden och ekonomibyggnader som hör till den samt det gemensamma gårdsområdet.

Skydda egnahemshuset redan i byggskedet

Genom att försäkra ditt egnahemshus eller din fritidsbostad försäkrar du dig om att plötsliga skador inte ruinerar dig. Med försäkringen skyddar du inte endast byggnaden och lösöret utan också små byggnader, konstruktioner och till exempel din trädgård.

Det är skäl att sätta försäkringarna i skick redan innan man börjar bygga egnahemshus eller fritidsbostad. Du kan också teckna en försäkring för huspaket eller husleveranser enligt nycklarna i handen-principen.

Då husbygget ges till en byggfirma lönar det sig att granska att entreprenören har sin ansvarsförsäkring i kraft.

Försäkra också dem som arbetar på byggplatsen

Om du bygger själv, kom ihåg att då du anställer främmande arbetskraft, t.ex. snickare och målare, måste du teckna lagstadgad olycksfalls- och pensionsförsäkring för dem. Du kan ordna alla lagstadgade försäkringar genom att kontakta OP.

Ofta arbetar många på byggen oavlönat, och man vet inte alltid på förhand hurdana försäkringar de har. Teckna en talkoförsäkring så försäkrar du dig om ersättning för olycksfall som inträffar både under talkot och resor i samband med det. 

Det lönar sig att förbereda sig på att familjemedlemmarna drabbas av olycksfall och sjukdomsfall genom att för var och en teckna en egen hälsoförsäkring och utkomstförsäkring.

Om du tar lån för bygget, lönar det sig för dig att också sätta livförsäkringen i skick. Det lönar sig att dimensionera livförsäkringen så att den täcker skulderna, den planerade finansieringen av byggnaden och den planerade egna arbetsinsatsen i byggarbetet.

I hemförsäkringen ingår alltid ansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkring

I hemförsäkringen ingår också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du eller en familjemedlem genom era handlingar förorsakar utomstående.

Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts advokat- och rättegångskostnader i tviste-, brotts- och ansökningsmål i anslutning till den försäkrades privatliv.