Mies ja poika istuvat portailla ja katsovat tablettia

Ränta på bolån

Räntan på bolån består av referensräntan och marginalen. Den vanligaste referensräntan på bolån i Finland är 12 månaders euribor.

Euribor (Euro interbank offered rate) är en referensränta för penningmarknaden inom euroområdet, och den utvisar till vilket pris de stora bankerna beviljar varandra krediter i euro. Euribor noteras för perioder av olika längd, till exempel med 12 mån., 6 mån. och 3 mån. intervall. 

Läs mer om euribor

OP-Prime är andelsbankens egen referensränta. Den påverkas av bland annat den allmänna ränteutvecklingen och de ekonomiska utsikterna. OP-Prime är stabilare än euribor och den följer marknadsräntorna i lugn takt.

Räntejusteringsdagen för OP-Prime fastställs inte i förväg, utan det är OP Andelslags direktion som beslutar om justeringarna.

Vilken är bolånemarginalen?

Räntan på bolån består av den referensränta som kunden har valt och av en kundbestämd marginal. På marginalen inverkar bland annat säkerheterna för lånet, låntagarens betalningsförmåga och kundrelationen i övrigt. Du ser räntan för bolånet, marginalen och den effektiva räntan i låneofferten.

I stället för referensränta och marginal kan du också välja en fast ränta för bolånet. Läs mer om fast ränta

Andelsbankens ägarkunder erbjuds även lång fast ränta. Läs mer om lång fast ränta

Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för lånet

Räntan på bolånet utgör en del av lånekostnaderna. Dessutom tas serviceavgifter ut för uttag och skötsel av lånet. Den så kallade effektiva räntan innehåller alla kostnader för lånet omräknade till årlig ränta. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra de faktiska kostnaderna för olika lån.

Beräkningen av den effektiva räntan baserar sig på räntorna vid beräkningstidpunkten. Då man jämför priset på olika krediter är det därför viktigt att de beräkningar som man jämför baserar sig på samma tidpunkt.

Andelsbankens ägarkunder samlar bonus för lån hos OP. OP-bonus beaktas inte i beräkningen av den effektiva räntan, men de kan sänka helhetskostnaderna för lånet betydligt, eftersom med bonus kvittas lånebetalningskostnader.

Testar effekten av ränta och marginal på bolåns belopp

    
  
  
  
  
                        Näkymä omakotitalon kuistilta. Nainen avaa talon ovea ja hymyilee. Pitkä kiinteä korko.
Lång fast ränta
Lång fast ränta passar dig som vill försäkra dig om att räntekostnaderna för bolånet hålls oförändrade under hela lånetiden.