Bolåneräknaren – räkna ut månadsbetalningen för ditt bolån

Hurdan är en lämplig månadsbetalning för ett bolån, ett stuglån eller ett lån för placeringsbostad? Med bolåneräknaren testar du enkelt hur lånebeloppet, återbetalningstiden och räntenivån påverkar månadsbetalningen. Du ser också hur mycket OP-bonus du kan samla för ditt lån om du är ägarkund i andelsbanken.

Tips för användningen av bolåneräknaren

Det lönar sig att använda så realistiska uppgifter som möjligt i bolåneräknaren. Du kan också pröva räknaren med olika räntesatser. Då ser du hurdan inverkan fluktuationer i räntenivån har på ditt lån.

Låneräknarens kalkyl är alltid riktgivande. Räntan på ditt lån och de övriga villkoren preciseras i låneofferten. Dessutom påverkas månadsbetalningens belopp och lånetidens längd av det amorteringssätt som du har valt för lånet.

Tänker du byta bostad? Be en fastighetsförmedlare uppskatta försäljningspriset på din nuvarande bostad och räkna ut ditt lånebehov enligt det.

I samband med bostadsköp brukar man betala överlåtelseskatt, som vanligtvis är 1,5 procent av det skuldfria priset för aktielägenheter och 3 procent av det skuldfria priset för fastigheter (1/2024). Räkna med överlåtelseskatten i det lånebelopp som du behöver.

Bolån ensamma eller tillsammans?

Tänker du köpa en bostad tillsammans med någon annan? Ni kan ansöka om bolån tillsammans eller separat och bestämma senare om ni vill ha ett gemensamt eller två separata bolån.

Beakta att om ni tar två bolån, betalar ni också lånebetalningskostnader för två lån. Med räknaren kan ni separat göra riktgivande kalkyler för ett gemensamt lån och för separata lån.

Bolåneräknaren och OP-bonus

Som ägarkund i andelsbanken kan du få OP-bonus till ett värde av hundratals euro för ditt bolån. OP-bonus kan användas till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån, för det egna hemmets försäkringsfakturor och för OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner.

Bolåneräknaren räknar en uppskattning av den OP-bonus som samlas under det första året. Om du ansöker om ett lån på till exempel 100 000 euro, kan du under det första året samla OP-bonus för nästan 250 euro. Som ägarkund får du 40 procent mer bonus än normalt 2024.

Bolånet beviljas av andelsbanken.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.