Ändrad annuitet och andra amorteringssätt för lån

Annuitetslån, ändrad annuitet, bibehållen annuitet, jämn amortering... De här begreppen stöter du på senast i samband med låneansökningsprocessen. Läs vår korta sammanfattning av amorteringssätten för lån och hur de påverkar återbetalningen om räntan på bolånet ändras.

Först några ord om räntorna på bolån. Den totala räntan på bolånet består av referensräntan och marginalen. Det finns olika alternativ för referensränta, varav till exempel 12 månaders euribor är vanligt. Referensräntan och marginalen utgör tillsammans den totala räntan på lånet.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet innebär att du betalar bolånet i lika stora betalningsposter tills referensräntan ändras. Förhållandet mellan amortering och ränta i betalningsposten ändras när lånets referensränta ändras. Lånetiden hålls oförändrad.

Om lånets referensränta till exempel är 12 månaders euribor, kontrolleras värdet på lånets referensränta en gång per år, och då kan också din betalningspost bli större eller mindre.

 • Lånetiden hålls oförändrad
 • Betalningsposten ändras då referensräntan ändras

Bibehållen annuitet

Bibehållen annuitet innebär att du betalar bolånet i lika stora betalningsposter. Om referensräntan ändras förblir betalningsposten lika stor, men lånetiden ändras. Om referensräntan stiger blir lånetiden längre, och om referensräntan sjunker blir den kortare.

 • Lånetiden ändras
 • Betalningsposten hålls lika stor

Jämn amortering

Jämn amortering innebär att du amorterar lånet med samma belopp i varje betalningspost, men räntan som läggs på amorteringen varierar. Därför påverkar ändringar i referensräntan storleken på betalningsposten.

Jämn amortering är ett amorteringssätt som är tungt i början, eftersom lånekapitalet då är som störst. När lånekapitalet minskar i takt med att lånet amorteras, minskar också räntans andel av betalningsposten, och därmed minskar också betalningsposten.

 • Lånetiden hålls oförändrad
 • Betalningsposten ändras då referensräntan ändras
 • Lånet amorteras med samma belopp i varje betalningspost

Engångsamortering

Stående lån eller lån med engångsamortering är lån där hela lånekapitalet återbetalas på en gång. Före det betalas endast ränta. Stående lån kan användas till exempel som ett “tillfälligt lån” i en situation där en ny bostad köps innan den föregående har sålts. Stående lån kallas ibland också bulletlån.

Alla lån är individuella

Observera att alla amorteringssätt inte kan fås för alla lån. Vilka amorteringssätt som kan fås beror bland annat på bankens urval av låneprodukter. Varje låneansökan är individuell och behandlas från fall till fall.

Livet med ett bolån

Vilkendera lönar det sig att välja: ändrad annuitet eller jämn amortering? Bibehållen annuitet? Det finns inget entydigt svar på frågan, eftersom varje låneansökan är individuell. Det som dock är säkert är att det lönar sig att anpassa amorteringen av bolånet till den egna ekonomin och livssituationen. Våra låneexperter finns här för dig, så du behöver inte fundera på dessa saker ensam.

 • Diskutera typ av amortering som skulle passa din situation bäst med OP:s låneexpert under låneförhandlingarna.
 • Du kan fundera på hur stora betalningsposter som skulle lämpa sig för din ekonomiska situation redan före låneförhandlingarna.
 • Man kan välja betalningsdag för lånet. Många av våra lånekunder väljer den dag då de får sin lön eller en annan regelbunden inkomst på kontot som betalningsdag.

Återbetalningsplanen för ett typiskt bolån är tjugo år. Under en lång lånetid hinner det hända mycket. Typiska orsaker till att betalningsplanen kan behöva ändras är att lönen ändras eller man blir studie- eller föräldraledig.

Du kan ansöka om ändring av betalningsvillkoren för ditt lån, om den betalningsplan du avtalat om med banken av någon anledning inte passar din nuvarande livssituation. Du kan själv göra en extra låneamortering i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Bolånet beviljas av andelsbanken.

    
  
  
  
  
                        Näkymä omakotitalon kuistilta. Nainen avaa talon ovea ja hymyilee. Pitkä kiinteä korko.
Lång fast ränta
Lång fast ränta passar dig som vill försäkra dig om att räntekostnaderna för bolånet hålls oförändrade under hela lånetiden.