Mies ja lapsi ovat viljapellolla ja lapsi ihmettelee viljasatoa.

Amorteringsfrihet och andra låneändringar

Betalningsvillkoren för ditt lån kan ändras, om den betalningsplan du avtalat om med banken av någon anledning inte passar din nuvarande livssituation. Du kan lätt göra ändringar i betalningsplanen via nätet.

Amorteringsfrihet för bolån, studielån och banklån

Typiska orsaker till att betalningsplanen kan behöva ändras är att man byter jobb, lönen förändras eller man blir studie- eller föräldraledig. Du kan till exempel ansöka omamorteringsfrihet för ditt bolån eller ändra förfallodagen för kommande amorteringar. Ändringar som gäller en Flex- eller Specialkredit kan du göra enkelt utan ansökan.

Under en amorteringsfri period håller du en paus i amorteringen av lånekapitalet och betalar endast räntorna på lånet. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för bolån, studielån och banklån. För de här lånen kan du inte ansöka om en betalningsfri månad.

Betalningsfri månad för Flex- och Specialkredit

Du kan få en betalningsfri månad per år för en Flexkredit och Specialkredit. Under den amorterar du inte på krediten och betalar inga räntor. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är samma kalendermånad varje år. För de här krediterna kan du inte ansöka om en längre amorteringsfrihet.

Läs om hur du kan göra ändringar i en Flexkredit och Specialkredit

Ändringar i betalningsplanen för avbetalningsfinansiering för bil samt engångs- och kontokredit

Du kan ansöka om högst tre (3) månaders amorteringsfrihet för avbetalningsavtal. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för OP Företagsbankens avbetalningsfinansiering för bil via nättjänsten för finansiering från OP.

Om du har en engångskredit eller kontokredit, kan du få två betalningsfria månader per kalenderår. Du kan ansöka om betalningsfrihet via nättjänsten för finansiering från OP.

Gå till nättjänsten för finansiering från OP (på finska)

Ändringar i låneamorteringen (betalningspost och förfallodag)

Vill du göra ändringar i dina kommande låneamorteringar? Betalningsposten på lånet, dvs. beloppet av amorteringen, kan ändras och förfallodagen bytas.

Låneräknaren är en behändig hjälpreda då du vill räkna ut en lämplig amortering. Ett lämpligt belopp är vanligen 25–30 procent av nettoinkomsterna per månad, eftersom du efter lånebetalningen borde ha tillräckligt med pengar också för att leva och spara. Den rekommenderade lånetiden för bolån är högst 20–25 år och för konsumentkrediter 5 år.

Så här går en ändring av betalningsplanen till

Bolån, studielån och banklån

För ändringarna debiteras en serviceavgift, som för ägarkunder kan betalas med OP-bonus. I annat fall ska avgiften betalas i samband med den följande betalningsposten. Din banks tariff ser du behändigast i ansökan.

Titta på tariffen nu eller efter att du loggat in.

 1. Logga in i tjänsten op.fi med dina koder och välj det lån som du vill ändra.
 2. Var beredd på att uppge uppgifter bland annat om dina inkomster och utgifter i ansökan.
 3. Om du ansöker om amorteringsfrihet på grund av coronan, ska du i ansökan berätta hur coronan försvårar din lånebetalning.
 4. Observera, att alla gäldenärer måste godkänna ansökan.
 5. Vi kontaktar dig per telefon om vi behöver ytterligare information till exempel om säkerheten för ditt lån som ibland behöver omvärderas.
 6. Du underrättas med ett nätmeddelande om att din ansökan har godkänts eller avslagits. Tyvärr går det inte att se hur behandlingen av din ansökan framskrider utan du får vänta på att vi kontaktar dig. Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt.

Logga in och gör en ansökan

Flexkredit och Specialkredit

Du kan ändra endast kommande betalningsposter som inte ännu har fakturerats.

 1. Logga in i op.fi med dina koder och välj det lån som du vill ändra.
 2. Fyll i och spara uppgifterna.
Logga in och gör ändringar

En extra amortering ändrar inte betalningsplanen för ditt lån, eftersom den är en amortering på lånet utöver den normala månadsbetalningen. För en extra amortering debiteras inga kostnader. Om det är fråga om ett lån med fast ränta, kan banken ändå ta ut en ersättning i enlighet med skuldvillkoren. Hör dig för om kostnaderna i din andelsbank.

En extra amortering gör du själv i op.fi eller OP-mobilen. Gör så här i op.fi:

 • Logga in med dina koder och sök fram numret på det lån som du vill amortera i avsnittet "Lån" vid lånet i fråga.
 • Gå i "Dagliga penningaffärer" till "Ny betalning" och ge numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto eller IBAN". Fortsätt sedan enligt anvisningarna.
 • Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.

Du kan byta debiteringskonto för ett lån med ett nätmeddelande. Om skulden är i flera personers namn, måste var och en sända ett nätmeddelande med samma innehåll om byte av debiteringskonto för lånet. Nämn i nätmeddelandet att det är fråga om ett byte av lånebetalningskonto. Uppge i meddelandet lånets nummer och det kontonummer som lånebetalningarna i fortsättningen kan tas från.