Specialkredit, Flexkredit och OP Exaktkredit

Så här gör du ändringar i din kredit

​Betalningsplanerna för OP:s krediter utan säkerhet är flexibla

Det är möjligt att göra ändringar till exempel i betalningsposten eller förfallodagen för lånet. Lånet kan också betalas tillbaka snabbare än planerat. Om du vill kan du även välja en årlig betalningsfri månad då du inte behöver amortera krediten eller betala ränta. Välj nedan den kredit utan säkerhet som du vill och läs hur man kan ändra betalningsplanen för lånet i fråga. 

Ändringar i Specialkredit:

 
Du hittar alltid det aktuella läget för ditt lån i OP-mobilen och på op.fi. Du kan bland annat kontrollera: 
 
 • skuldbeloppet 
 • storleken på den följande betalningsposten
 • faktureringssättet 
 • förfallodagen och 
 • räntan
Du kan alltså när som helst kontrollera dina låneuppgifter. På det sättet kan du lättare hålla din ekonomi i balans i alla lägen.

Du kan göra ändringar i betalningsposten och förfallodagen för Specialkrediten. Du kan också ta i bruk en årlig betalningsfri månad. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera eller betala ränta. Det tas inte ut någon avgift för betalningsfriheten, och den betalningsfria månaden är densamma varje år. 

Fakturan för låneposten bildas tre veckor före den avtalade förfallodagen. Du kan alltid göra ändringar i en lånepost om fakturan för den inte ännu har bildats. Ändra alltså betalningsplanen i god tid så att ändringen träder i kraft från den lånepost du önskar.

Ändra betalningsplanen 

Observera att du kan göra ändringar i självbetjäningskanaler bara om du har skött din kredit klanderfritt.

Du kan själv göra en extra amortering på op.fi. Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken faktura som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. Referensnumret är alltid detsamma i kreditfakturorna. Du ser referensnumret och numret på amorteringskontot även i avsnittet ”Mina lån” på op.fi, på sidan ”Betalningsplan” för lånet i fråga. 

När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt. 

Observera att extra amorteringar inte minskar den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet. Detta betyder att betalningstiden blir kortare. 

Gör en extra amortering  

Du kan göra en extra amortering i OP-mobilen. Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet ”Lån” och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Gör amorteringen med knappen ”Amortera kredit”. Du kan själv välja det belopp du vill amortera och betalningsdagen.

Observera att extra amorteringar inte minskar den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet. Detta betyder att betalningstiden blir kortare. 

 

Sänd oss ett meddelande via OP-mobilen eller op.fi om du vill betala tillbaka hela lånet på en gång. Skriv i meddelandet:
 
 • kreditens nummer
 • numret på det brukskonto som betalningen ska gå från
 • datum, då du vill att lånet ska betalas 
 
Observera att för betalningen av hela lånet debiteras en serviceavgift enligt bankens tariff, om banken sköter betalningen av krediten.
 
 
Alternativt kan du ta reda på kreditens aktuella slutsaldo och få anvisningar om betalning av hela lånet genom att ringa kundtjänsten för privatkunder. Då kan du själv sköta betalningen av hela lånet. Observera att slutsaldot ändras dagligen.
 
 
Betala hela lånet på samma sätt som du betalar vilken faktura som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. Referensnumret är alltid detsamma i kreditfakturorna. Du ser referensnumret och numret på amorteringskontot även i avsnittet ”Mina lån” på op.fi, på sidan ”Betalningsplan” för lånet i fråga.
 
När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt. 

 

 

Ändringar i Flexkredit:

 

Du hittar alltid det aktuella läget för ditt lån i OP-mobilen och på op.fi. Du kan bland annat kontrollera: 
 
 • skuldbeloppet 
 • storleken på den följande betalningsposten
 • faktureringssättet 
 • förfallodagen och 
 • räntan
Du kan alltså när som helst kontrollera dina låneuppgifter. På det sättet kan du lättare hålla din ekonomi i balans i alla lägen.

Du kan göra ändringar i betalningsposten och förfallodagen för Flexkredit. Du kan också ta i bruk en årlig betalningsfri månad. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera eller betala ränta. Det tas inte ut någon avgift för betalningsfriheten, och den betalningsfria månaden är densamma varje år. 

Fakturan för låneposten bildas tre veckor före den avtalade förfallodagen. Du kan alltid göra ändringar i en lånepost om fakturan för den inte ännu har bildats. Ändra alltså betalningsplanen i god tid så att ändringen träder i kraft från den lånepost du önskar.

Ändra betalningsplanen 

Observera att du kan göra ändringar i självbetjäningskanaler bara om du har skött din kredit klanderfritt.

Flexkredit är ett lån som du alltid vid behov kan överföra till ditt konto i OP-mobilen eller på op.fi. Du betalar tillbaka den utnyttjade krediten på samma sätt som en kreditkortskredit. Den betalade krediten frigörs för användning på nytt. Du kan när som helst på nytt ta ut Flexkredit på ditt konto inom den avtalade kreditgränsen utan ny låneansökan. Det beviljade kreditbeloppet i sin helhet är på nytt tillgängligt för dig då du har betalat tillbaka hela den utnyttjade krediten.

Ta ut Flexkredit

Du kan själv göra en extra amortering på op.fi. Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken faktura som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. Referensnumret är alltid detsamma i kreditfakturorna. Du ser referensnumret och numret på amorteringskontot även i avsnittet ”Mina lån” på op.fi, på sidan ”Betalningsplan” för lånet i fråga. 

När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt. 

Observera att extra amorteringar inte minskar den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet. Detta betyder att betalningstiden blir kortare. 

Gör en extra amortering  

Du kan göra en extra amortering i OP-mobilen. Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet ”Lån” och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Gör amorteringen med knappen ”Amortera kredit”. Du kan själv välja det belopp du vill amortera och betalningsdagen.

Observera att extra amorteringar inte minskar den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet. Detta betyder att betalningstiden blir kortare. 

 

Att hela Flexkrediten betalas tillbaka innebär inte att låneavtalet upphör. Om du vill att krediten upphör, ska du säga upp ditt avtal om Flexkredit. Om du vid tidpunkten för uppsägningen har tagit ut kredit, kan du betala tillbaka krediten antingen enligt betalningsplanen eller på en gång.
 
Om du vill säga upp ditt avtal om Flexkredit, ber vi dig sända oss ett meddelande antingen i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Skriv i meddelandet:
 
 • att du vill säga upp din Flexkredit
 • kreditens nummer som du ser på din faktura eller i kredituppgifterna
 • numret på ditt brukskonto om du vill betala krediten på en gång. Observera att för betalningen av krediten debiteras en serviceavgift enligt bankens tariff.
 

 

 

Ändringar i OP Exaktkredit:

 

Du hittar alltid det aktuella läget för ditt lån i OP-mobilen och på op.fi. Du kan bland annat kontrollera: 
 
 • skuldbeloppet 
 • storleken på den följande betalningsposten
 • faktureringssättet 
 • förfallodagen och 
 • räntan
Du kan alltså när som helst kontrollera dina låneuppgifter. På det sättet kan du lättare hålla din ekonomi i balans i alla lägen.

Du kan beställa e-faktura för OP Exaktkredit i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Fyll i följande uppgifter i beställningen: 

 • Fakturerare: OP Detaljkunder Abp
 • E-faktura att beställa: OP Detaljkunder Abp OP Exaktkredit-faktura
 • Referensnummer: Ditt personliga referensnummer som finns i uppgifterna för lånets betalningsplan i tjänsten op.fi 

Beställ e-faktura i OP-mobilen under Betalningar och e-fakturor 

Beställ e-faktura i tjänsten op.fi

Du kan ansöka om ändringar i betalningsposten och förfallodagen för OP Exaktkredit. Du kan också ta i bruk en årlig betalningsfri månad. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera eller betala ränta. Det tas inte ut någon avgift för betalningsfriheten, och den betalningsfria månaden är densamma varje år. 

Du kan ändra betalningsplanen genom att ringa kundtjänsten för OP Exaktkredit 010 252 7450, mån.–fre. 8–16.30.

Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

 

Du kan själv göra en extra amortering på op.fi. Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken faktura som helst. Betalningsuppgifterna, det vill säga kontonumret som behövs för amorteringen och referensnumret för amorteringarna på din OP Exaktkredit, får du från din föregående faktura. 

När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt. 

Observera att extra amorteringar inte minskar den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet. Detta betyder att betalningstiden blir kortare. 

Gör en extra amortering

Du kan göra en extra amortering i OP-mobilen. Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet ”Lån” och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Gör amorteringen med knappen ”Amortera kredit”. Du kan själv välja det belopp du vill amortera och betalningsdagen.

Observera att extra amorteringar inte minskar den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet. Detta betyder att betalningstiden blir kortare. 

 

Du kan betala tillbaka hela din OP Exaktkredit på op.fi eller i OP-mobilen. Du ser dagens slutsaldo i avsnittet ”Lån”. Observera att slutsaldot ändras dagligen. Betalningen ska alltså ske samma dag. 

Betala hela lånet på op.fi på samma sätt som du betalar vilken faktura som helst. Betalningsuppgifterna, det vill säga kontonumret som behövs för amorteringen och referensnumret för amorteringarna på din OP Exaktkredit, får du från din föregående faktura. När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt.

Om du betalar hela lånet i OP-mobilen, välj det lån du vill betala tillbaka och gör betalningen med knappen ”Amortera kredit”. Fyll i dagens slutsaldo och betalningsdagen vid det belopp som ska betalas. 

Du kan få det aktuella slutsaldot för din OP Exaktkredit och anvisningar om betalning av hela lånet också från kundtjänsten för OP Exaktkredit.

Ring kundtjänsten 010 252 7450, mån.–fre. 8–16.30. Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.